நீர்நிலை என்றால் என்ன

ஒரு நீர்நிலை மற்றும் பண்புகள் என்ன

நிலத்தடி நீரைப் பற்றி பேசும்போது, ​​நீர்நிலைகளில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் நீரைக் குறிப்பிடுகிறோம், அது மனித நுகர்வுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிலத்தடியில் இருந்து நிலத்தடி மண்ணுக்கு மழைப்பொழிவுகளை வடிகட்டுவதன் மூலம் வரும் அனைத்து நீரும் நீர்நிலைகளில் சேமிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், பலருக்கு தெரியாது நீர்நிலை என்றால் என்ன மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன.

எனவே, இந்தக் கட்டுரையில் நீர்நிலை என்றால் என்ன, அதன் தோற்றம், பண்புகள் மற்றும் நீர் இருப்புக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

நீர்நிலை என்றால் என்ன

நீர்நிலை என்றால் என்ன

உலகளாவிய நீர் சுழற்சியில் நீர்நிலைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்தில், மழைநீர் தரையில் ஊடுருவி, அடித்தள மண்ணில் உள்ள துளைகள் மற்றும் விரிசல்களை ஆக்கிரமித்து, நிலத்தடி ஓட்டத்தை உருவாக்குகிறது. நீர்நிலைகளில் நீர் சேமிக்கப்பட்டு, சேகரிப்புத் திட்டங்கள் மூலம் தண்ணீர் எடுக்கப்படும் மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய. இந்த நீர் சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளின் மீதான கட்டுப்பாடு இல்லாததால், இந்த வடிவங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாட்டின் மீது பெரும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம், இதனால் நீர்நிலையின் இயற்கையான ரீசார்ஜை மாற்றலாம், எனவே நீர் இருப்பின் இடஞ்சார்ந்த மற்றும் தற்காலிக வடிவங்கள். இந்த விளைவுகளைத் தவிர்க்க, இந்த நீர் சேமிப்பு அமைப்புகளின் இயக்கவியல் மற்றும் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

நீர்நிலைகள் என்பது ஹைட்ராலிக் பண்புகளைக் கொண்ட புவியியல் அமைப்புகளாகும், அவை அவற்றின் துளைகள் அல்லது எலும்பு முறிவுகள் மூலம் தண்ணீரைச் சேமித்து சுதந்திரமாக கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கின்றன. நீராவியின் பல்வேறு பகுதிகளில், வேறுபடுத்தி அறியலாம்:

 • நீர் அட்டவணை
 • செறிவூட்டல் மண்டலம்
 • நீர்ப்புகா ஜாக்கெட்

நிலத்தடி நீர் நிறைவுற்ற மண்டலத்தில், நீர் அட்டவணைக்கு கீழே காணப்படுகிறது, இது மண்டலத்தின் மேல் வரம்பைக் கொண்டுள்ளது. செறிவூட்டல் மண்டலத்தின் அதிக ஆழம், அதிக நீர் அழுத்தம். சேமிக்கப்பட்ட நீர் குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதிகளுக்குப் பாய்வதால், அது இயற்கையாகவே மேம்பாடு, நீரூற்றுகள் அல்லது நதி கால்வாய்கள் வழியாக மேற்பரப்பில் சிதறுகிறது. தவிர, நீர்நிலையின் வகையைப் பொறுத்து, நீர் கடந்து செல்வதைத் தடுக்கும் ஊடுருவ முடியாத மண்டலங்கள் உள்ளன.

நீர்நிலை புவியியல்

நிலத்தடி நீர் இழப்பு

வண்டல் நீரின் ஊடுருவல்-ஊடுருவல் செயல்முறை மூலம் நீர்நிலையின் ரீசார்ஜ் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. என்ன தலையிடுகிறது: ஈர்ப்பு மற்றும் லித்தாலஜி.

ஒருபுறம், புவியீர்ப்பு விசை என்பது பூமியின் மையத்தை நோக்கி தண்ணீரை ஈர்க்கும் விசை, பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து நிலத்தடியில் பல்வேறு ஆழங்களுக்கு நீர் செங்குத்தாக சுற்ற அனுமதிக்கிறது.

லித்தாலஜி, அதன் பங்கிற்கு, நீர்நிலையை உருவாக்கும் புவியியல் பொருளின் போரோசிட்டி அல்லது சுருக்கத்தை தீர்மானிக்கிறது. இதைப் பொறுத்து, தண்ணீர் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ குவிந்து சுழலும்.

அவை ஏற்கனவே உள்ள நீர்நிலைகளை எளிதாக்கும் வெவ்வேறு தரநிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த வேலையில், நான்கு வகையான வகைபிரித்தல் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

நீர்வளவியல் வகைப்பாடு

நிலத்தடி நீருடன் ஒப்பிடும்போது பாறையியல் நடத்தை அடிப்படையில், 4 நீர்நிலை அமைப்புகளை வேறுபடுத்தி அறியலாம்: நீர்நிலைகள், நீர்நிலைகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் புறக்கணிப்பு.

புவியியல் உருவாக்கத்தைப் பொறுத்து, நீர்நிலைகள் சிறந்தவை (சுத்தமான சரளைக் கற்களால் ஆனது), நியாயமானவை (சுத்தமான மணல், சரளை மற்றும் மணல் அல்லது மெல்லிய மணல்) அல்லது மோசமானவை (நல்ல மணல், வண்டல் மற்றும் உடைந்த சுண்ணாம்பு) சேமிப்பு மற்றும் மீளுருவாக்கம். நிலத்தடி நீர் போக்குவரத்து. பொதுவாக, இந்த அமைப்பு சேமிப்பு, வடிகால் மற்றும் நீர் வழங்கல் ஆகியவற்றிற்கான அதிக திறன் கொண்டது.

வண்டல், வண்டல் மற்றும் களிமண் ஆகியவற்றால் ஆன நீர்த்தேக்கங்கள் அதிக நீர் சேமிப்புத் திறனைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் வடிகால் (குறைந்த மற்றும் நடுத்தர கொள்ளளவு) மற்றும் போக்குவரத்து (குறைந்த திறன்) சிக்கல்களைக் கொண்டுள்ளன. இது நீர்நிலை மற்றும் நீர்நிலைக்கு இடையே உள்ள ஒரு இடைநிலை சொல்.

அதிக போரோசிட்டி இருந்தாலும், அக்வாக்ளூயிட்களின் சிறப்பியல்பு அமைப்பு ஊடுருவ முடியாதது (களிமண், களிமண் அல்லது படிகக்கல்). எனவே, அதன் சேமிப்பு, பதிவிறக்கம் மற்றும் பரிமாற்ற திறன்கள் பூஜ்யமாக உள்ளன.

நீர்நிலைகள் புவியியல் அமைப்புகளாகும், அவை தண்ணீரை சேமிக்கவோ அல்லது கொண்டு செல்லவோ முடியாது. சில எடுத்துக்காட்டுகள் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள் ஆகும், அவை உடைந்தோ அல்லது உடைந்தோ இல்லை. பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி இங்கே நீங்கள் மேலும் அறியலாம்.

ஹைட்ராலிக் அழுத்தம் வகைப்பாடு

குடிநீர்

நீர்நிலைகளின் இருப்பிடம், நீரியல் நடத்தை மற்றும் புவியியல் பண்புகள் ஆகியவை மூன்று வெவ்வேறு வகையான நீர்நிலைகளை உருவாக்குகின்றன: இலவச, வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் அரை-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட.

 • இலவச நீர்நிலைகள், கட்டுப்படுத்தப்படாத அல்லது வெறித்தனமானவை ஊடுருவ முடியாத வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவற்றில், நிறைவுறா மண்டலம் மேற்பரப்பு மற்றும் நீர் அட்டவணைக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது, அங்கு நீர் காற்றுடன் தொடர்பு கொண்டு வளிமண்டல அழுத்தத்தின் கீழ் உள்ளது.
 • இலவச நீர்நிலைகளைப் போலல்லாமல், எல்மூடப்பட்ட நீர்நிலைகள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, அழுத்தம் அல்லது சுமையின் கீழ் அவை ஊடுருவ முடியாத அல்லது மூடப்பட்ட பொருட்கள் இருப்பதால் வளிமண்டலத்துடன் தொடர்பு கொள்ளாது. சிறைபிடிக்கப்பட்ட அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளில், நீர் துளைகள் அல்லது எலும்பு முறிவுகளை முழுமையாக நிறைவு செய்கிறது, எனவே ஒரு கிணறு தோண்டப்படும் போது நீர் அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு சமமாக இருக்கும் வரை நீர் உயர்கிறது.
 • அரை வரையறுக்கப்பட்ட நீர்நிலைகள் வரையறுக்கப்பட்ட நீர்நிலைகள் போன்ற அழுத்தமான நீர்நிலைகள், ஆனால் பிந்தையதைப் போலல்லாமல், அரை-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நீர்நிலைகள் அதிக ஊடுருவக்கூடிய தன்மையைக் கொண்டுள்ளன (அவை நீர்நிலைகளாகக் கருதப்படுகின்றன).

உருவாக்கம், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்

நீர் சுழற்சியின் போது நீர்நிலைகள் உருவாகின்றன, மழைப்பொழிவு நிலத்தடிக்குள் ஊடுருவி, அது அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஊடுருவக்கூடிய பாறைப் பொருட்களை அடையும் வரை இறங்குகிறது. அதன் உருவாக்கத்தில் இரண்டு முக்கிய காரணிகள் உள்ளன: ஈர்ப்பு மற்றும் பாறையியல்.

புவியீர்ப்பு பூமியின் மையத்தை நோக்கி தண்ணீரை இழுக்கிறது, அது மழையாக இருந்தாலும் சரி, ஆறுகளாக இருந்தாலும் சரி, அது நிலத்தடிக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. மிக முக்கியமாக, புரவலன் பாறையின் வகையைப் பொறுத்து நீர் உள்ளே நுழைவதில்லை, கடந்து செல்லாது அல்லது குவிந்துவிடாது. அடர்ந்த பாறை தண்ணீர் வழியாமல் தடுக்கிறது. ஒரு வெற்றுப் பாறை நிலத்தடி நீரைச் சேகரிக்கலாம் மற்றும் அந்த நீருடன் உடைந்து அல்லது கரைந்து, பெரிய துவாரங்களை உருவாக்கும், அது தண்ணீரால் நிரப்பப்படும்.

ஆழத்தில் கசிவுகளைத் தடுக்கும் பொருள் உள்ளது. அவர்களை பற்றி, நுண்துளை அடுக்கில் திரட்டப்பட்ட நீர் மெதுவாக மேற்பரப்பு நோக்கி கிடைமட்டமாக பாய்கிறது.

நிலத்தடி நீரின் ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டிலும் சுற்றுச்சூழல் செயல்முறைகள், தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உள்ளூர் இனங்கள் உள்ளன. நீர்நிலைகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய தாவரங்கள் நீர்வாழ் தாவரங்கள் அல்லது நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஆகும். இது மண்ணில் நிரந்தர நீர் ஆதாரங்களில் இருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சும் மிக ஆழமான வேர் அமைப்புகளைக் கொண்ட தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை மேற்பரப்பு நீர், நிலத்தடி நீர் மற்றும் மேற்பரப்புக்கு அருகில் டைவ் ஆகியவற்றை உண்கின்றன.

ஆல்கா தாவரங்கள் நிலத்தடி நீரைக் குடிப்பதற்கான இயற்கை குறிகாட்டிகள், குறிப்பாக வறண்ட மற்றும் அரை வறண்ட பகுதிகளில். சாம்பல், ஆல்டர், வில்லோ மற்றும் பாப்லர் ஆகியவையும் வழிகாட்டும் பங்கு அல்லது செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. மரங்கள் நன்னீர் வண்டல் நீர்நிலைகளில் வளரும், அங்கு நீர்மட்டம் பத்து மீட்டருக்கும் குறைவான ஆழத்தில் உள்ளது.

ஒரு நீர்நிலையில், விலங்கினங்கள் நுண்ணுயிரிகள், சிறிய உயிரினங்கள் மற்றும் மேக்ரோஆர்கானிசம்களால் ஆனது. முதுகெலும்பில்லாத மற்றும் சில முதுகெலும்புகளின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் மிகுதி, அவற்றில் பல மேற்பரப்பு நீரில் காணப்படுகின்றன. வரி ஆதிக்கம்: பூச்சிகள், ஒலிகோசெட்டுகள், ஓட்டுமீன்கள் மற்றும் ரோட்டிஃபர்கள். கொலெம்போலா, பூச்சிகள், நூற்புழுக்கள், நூற்புழுக்கள், பட்டு நூற்புழுக்கள் மற்றும் நியூமடோட்கள் ஆகிய வகுப்புகளைச் சேர்ந்த உயிரினங்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

ஒளிச்சேர்க்கை உயிரினங்கள் இல்லாத இடத்தில் ஒளியின் மொத்த பற்றாக்குறையால் அடிமண் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. நீர்நிலையின் விலங்கினங்கள் உணவு மற்றும் ஆக்ஸிஜனுக்காக மேற்பரப்பு நீரைச் சார்ந்துள்ளது. இது இருண்ட நிலத்தடி தங்குமிடங்களில் வாழ அனுமதிக்கும் தழுவல்களை வெளிப்படுத்துகிறது.. அவை பொதுவாக புழு போன்ற உடல்களைக் கொண்ட மிகச் சிறிய உயிரினங்கள், நீள் பாய்ந்து செல்லும் சிறிய துவாரங்களுக்கு இடையில் நகரும் நீளமான மற்றும் நெகிழ்வான. சிலருக்கு நிறமி மற்றும் கண்கள் இல்லை.

இந்தத் தகவலின் மூலம் நீர்நிலை என்றால் என்ன மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.