நீர்நிலைகள்

நீர்நிலைகள்

புவியியல் மற்றும் புவியியல் துறையில் ஏ நீர்நிலை இந்த பெரிய முக்கியத்துவம். இது உயர் நிலப்பரப்பால் சூழப்பட்ட நிலத்தில் ஒரு தாழ்வு நிலையாகும். இந்த பகுதியில், மழைப்பொழிவு மற்றும் உருகிய பனி உட்பட, அதில் விழும் அனைத்து நீரும் ஒற்றை ஒன்றாக மாறுகிறது. பேசின் வெளியேற்றத்திற்கு ஒத்த குறைந்த நிலப்பரப்பில். இங்குதான் ஆறுகள், ஏரிகள், கழிமுகங்கள் உருவாகி கடல்கள் மற்றும் பெருங்கடல்களில் காலியாகின்றன.

இந்த கட்டுரையில் நாம் ஹைட்ரோகிராஃபிக் பேசினின் முக்கியத்துவம், அதன் பண்புகள் மற்றும் புவியியல் பற்றி சொல்ல போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

குவாடல்கிவிர்

பல ஆறுகள் அவற்றின் சொந்த பேசினைக் கொண்டுள்ளன, இது முழு நிலத்தையும் வடிகட்டுகிறது. உதாரணமாக, அமேசான் ஆற்றின் முழு வடிகால் பகுதியும் அதன் வடிகால் பகுதியை உருவாக்குகிறது நைல் நதி வடிகால் பகுதி உங்கள் நீர்நிலை வடிகால் பகுதி. நீர் மற்றும் வண்டல்களைச் சேகரித்து எடுத்துச் செல்லும் முக்கிய இயற்கை அமைப்பு அவை.

அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளை பிரிக்கும் மற்றும் வேறுபடுத்தும் "கோடு" "பேசின்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பேசின் நீரின் ஒருங்கிணைப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக கணிசமான உயரம் கொண்ட புவியியல் கட்டமைப்புகளின் தொடரைத் தவிர வேறில்லை. மலைகள், மலைகள், மலைகள் மற்றும் பிளவுகள் ஆகியவை நீரைப் பிரிக்கக்கூடிய பொதுவான அடுக்குகள்.

பேசின்கள் அளவு வேறுபடுகின்றன, ஆனால் பெரியதாக சிறியதாக இருக்கலாம், ஒரு நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் பல சதுர கிலோமீட்டர் வரை நீண்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் பேசினில் ஒரே ஒரு நதி இல்லை, ஆனால் பல துணை நதிகள், அவை மற்ற பெரிய அல்லது சிறிய நீர்நிலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

பல முறை ஒரு சிறிய நதி ஒரு பெரிய நதியால் நிரப்பப்படுகிறது அல்லது ஒரு நீரோடை அல்லது ஏரியுடன் இணைகிறது, எனவே பேசினில் நீரின் அளவு அதிகரிக்கும். எனவே, ஒரு பெரிய பேசின் ஒரு முக்கிய நீரோடை மற்றும் அதன் அனைத்து துணை நதிகளையும் கொண்டுள்ளது, ஆனால் ஒவ்வொரு துணை நதியும் ஒரு சிறிய பேசினையும் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக: மிசிசிப்பி நதிப் படுகையில் 6 சிறிய நீர்நிலைகள் உள்ளன. அமேசான் படுகை மிகப்பெரிய நதியாகும், ஏனெனில் அது மற்றும் அதன் அனைத்து துணை நதிகளும் 7 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான வடிகால் பகுதியை கொண்டுள்ளது.

ஆறுகள், நீரோடைகள் மற்றும் பிற நீர்வழிகளில் நீர் மற்றும் வண்டல்களை சேகரித்து எடுத்துச் செல்லும் முக்கிய நீர் அமைப்பாகும். பாயும் திரவத்தின் அளவு, நிகழும் மழை, உறிஞ்சும் திறன், ஊடுருவல் மற்றும் மண்ணின் செறிவூட்டல், நிலத்தின் வடிவம் (தட்டையான, சாய்வானது போன்றவை), தாவரங்களின் இடமாற்றம், ஆவியாதல் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்தது. வேறு என்ன, மேற்பரப்பு நீரை மனிதர்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது பேசினில் உள்ள நீரின் அளவைக் குறைக்கும்.

நீர்நிலைகளின் வகைகள்

அவற்றின் உருவவியல் மற்றும் அது காணப்படும் இடத்திற்கு ஏற்ப பல்வேறு வகையான ஹைட்ரோகிராஃபிக் பேசின்கள் உள்ளன. அவற்றில் எது முக்கியம் என்று பார்ப்போம்:

 • வடிநில. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உதாரணத்தைப் போல அவை ஆறுகள் மற்றும் அவற்றின் துணை நதிகளால் வடிகட்டப்பட்ட பகுதிகள். இருப்பினும், மற்ற வகை நீர்நிலைகள் உள்ளன
 • கட்டமைப்பு பேசின். டெக்டோனிக் தகடுகளின் இடப்பெயர்ச்சியால் அவை உருவாகின்றன. வறண்ட பகுதிகளில் அவை அதிகம் காணப்படுகின்றன.
 • உள்துறை பேசின். அதன் நீர் கடலிலோ அல்லது கடலிலோ பாய்வதில்லை, ஆனால் அது ஆவியாகி அல்லது தரையில் ஊடுருவுகிறது. இந்த கட்டமைப்புப் பகுதிகள் உள் வடிகால் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
 • ஏரி பேசின். பள்ளத்தாக்குகளில் காணப்படும் டெக்டோனிக் பேசின்கள் குப்பைகள், பாறைகள் அல்லது நீர் வெளியேறுவதைத் தடுக்கும் பிற பொருட்களால் தடுக்கப்படுகின்றன, இதனால் குப்பைகளில் சிக்கி ஏரிகள் உருவாகின்றன.
 • வண்டல் படுகை. அவை பாறை மற்றும் கரிமப் பொருட்களின் அடுக்குகளால் ஆன மெல்லிய தாழ்வுகளுடன் கட்டமைப்பு நீரியல் பேசின்கள் ஆகும்.
 • பெருங்கடல் பேசின். அவை உலகப் பெருங்கடல்கள் அமைந்துள்ள பெரும் மந்தநிலைகளுடன் ஒத்துப்போகின்றன, எனவே ஒவ்வொரு கடலிலும் ஒரு பேசின் உள்ளது

மாசு மற்றும் முக்கியத்துவம்

அசுத்தமான நீர்

மாசு மற்றும் நகரமயமாக்கல் உலகின் நீர்நிலைகளை அச்சுறுத்தும் சில கடுமையான அச்சுறுத்தல்கள். நீர்நிலைகள் மனிதர்கள் உட்பட உயிரினங்களின் சூழலியல் மற்றும் வாழ்க்கையை பராமரிப்பதில் அடிப்படைப் பங்கு வகிக்கின்றன. நீர் உலகின் மிக முக்கியமான இயற்கை வளங்களில் ஒன்றாகும், இது அனைத்து மக்களின் நுகர்வுக்கும் அவசியம்.

மாசுபாடு, நகரமயமாக்கல் மற்றும் வளங்களின் அதிகப்படியான சுரண்டல் (நீர், கனிமங்கள், முதலிய விலங்குகள் மற்றும் தாவர இனங்கள்) அதன் நீர்நிலைகள் பூமியில் அவற்றின் நிலைத்தன்மையை ஆபத்தில் ஆழ்த்தும் கடுமையான அச்சுறுத்தல்களை உருவாக்குகின்றன. பல அரசாங்கங்கள் நீர்நிலை மேலாண்மை குழுக்களை நிறுவியுள்ளன, ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், நீரைப் பராமரிக்க யார் முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்க உதவுகிறார்கள்.

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் மனித செயல்பாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு நீர்நிலைகள் முக்கியம். பேசினின் முக்கியத்துவம் என்ன? நாங்கள் உங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காட்டுகிறோம்:

 • முதல், நீரின் ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்எனவே, அதன் இருப்பு வெள்ளம் அல்லது நிலச்சரிவு போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
 • கூடுதலாக, நீரின் தரத்தை ஒழுங்குபடுத்தி நன்னீர் ஆதாரமாக இருக்கிறது, பூமியில் வாழும் அனைத்து பல்லுயிரியலுக்கும் உணவு.
 • பேசினில் நீரின் ஓட்டம் மிக வேகமாக இருப்பதால், நமது செயல்பாடுகளைச் செய்ய நீர் மின் ஆற்றலைப் பெறலாம்.
 • இறுதியாக, நதிப் படுகையின் அழகை நாம் குறிப்பிடத் தவற முடியாது, இது பெரும்பாலும் எங்கள் ஓய்வு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஹைட்ரோகிராஃபிக் பேசின்களின் உருவாக்கம் மற்றும் அமைப்பு

நீர் சுழற்சியில், மழைநீர் சிறிய சேனல்களில் சேகரிக்கப்பட்டு, சாய்வுகளை உருவாக்கி, நீர்வளப் பேசின்களை உருவாக்கி, குறுகிய காலத்திற்கு பல சேனல்களைத் திறக்கிறது. மழைநீரின் ஒரு பகுதி ஆவியாகி அல்லது உள்ளே புகுந்து மற்ற பகுதி சரிவில் சுற்றுகிறது. பேசின் போதுமானதாக இருக்கும்போது, ​​மேற்பரப்பு ஓட்டம் மற்றும் நிலத்தடி ஓட்டம் ஒரு நிரந்தர நீர் ஓட்டத்தை உருவாக்கி, ஒரு முழுமையான நீர்வளப்பகுதியை உருவாக்கும்.

நீர்நிலைகள் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை என்னவென்று பார்ப்போம்:

 • மேல் பேசின்: இது முக்கிய ஆற்றின் ஆதாரம் சரிவுகள் மற்றும் மலைகளின் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பகுதி.
 • நடுத்தரப் படுகை: இது ஒரு ஆற்றின் பள்ளத்தாக்குடன் தொடர்புடைய பகுதி, பொதுவாக, அது ஜிக்ஜாக்ஸ் ஆகும்.
 • கீழ் பேசின்: ஆறுகள் வேகம், வலிமை மற்றும் வண்டல் சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து பொருட்களையும் இழந்து, சமவெளிகளை உருவாக்கும் தாழ்வான பகுதியாகும்.

இந்த தகவலின் மூலம் நீர்நிலை என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நீங்கள் மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

ஒரு கருத்து, உங்களுடையதை விட்டு விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   போர்நிறுத்தங்கள் அவர் கூறினார்

  இந்த வெளியீடு சுவாரஸ்யமானது, தொடர்ந்து நம் அறிவை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.