விண்கல் பொழிவு என்றால் என்ன?

பாலைவனத்தில் விண்கல் பொழிவு

La நட்சத்திரங்களின் மழை, அல்லது விண்கல் மழை, ஒருமை அழகின் ஒரு வானியல் நிகழ்வு, அதிர்ஷ்டவசமாக, வானத்தை கவனிப்பதன் மூலம் நாம் நிறைய அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் அது எவ்வாறு உருவாகிறது? மற்றும், மிக முக்கியமாக, முடிந்தால், நீங்கள் எந்த நாட்களைக் காணலாம்?

விண்கல் பொழிவு பற்றி எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், படிப்பதை நிறுத்த வேண்டாம்.

விண்கல் பொழிவு என்றால் என்ன?

ஒரு வால்மீனின் படம்

விண்வெளியில் வால்மீன்கள், விண்கற்கள், சிறுகோள்கள் மற்றும் பல்வேறு வானியல் பொருள்கள் உள்ளன, அவை சூரிய மண்டலத்தின் உட்புறத்தை நெருங்கும் போது, ​​ராஜா நட்சத்திரத்திலிருந்து வரும் காற்று மேற்பரப்பை செயல்படுத்துவதற்கு காரணமாகிறது; அதனால், அவற்றை உருவாக்கும் வாயுக்கள் மற்றும் பொருட்கள் விண்வெளிக்குச் செல்கின்றன, இதனால் துகள்களின் நீரோடை அல்லது வளையம் உருவாகிறது, இது விண்கல் திரள் என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு விண்கல் என்றால், இந்த திரள் பெரும்பாலும் படப்பிடிப்பு நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

துகள் உருவாக்கிய வளிமண்டலத்தின் அயனியாக்கம் மூலம் ஒளி விளைவு உருவாகிறது. பூமியின் வளிமண்டலத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் விண்கற்களில் பெரும்பாலானவை மணல் தானியங்களைப் போல மிகச் சிறியவை, எனவே அவை சுமார் 80-100 கி.மீ உயரத்தில் சிதறும்போது அதன் விளைவு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்காது; இருப்பினும், மற்றவர்கள் உள்ளனர், ஃபயர்பால்ஸ், இது 13-50 கி.மீ உயரத்தில் சிதறடிக்கிறது.

படப்பிடிப்பு நட்சத்திரங்களை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது?

வால்மீன் வளிமண்டலத்தில் நுழைகிறது

இந்த நிகழ்வு தனித்துவமான மூன்று குணாதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளது: கதிரியக்க, மக்கள் தொகை குறியீடு மற்றும் ஜெனிடல் மணிநேர வீதம் அல்லது THZ.

 • கதிரியக்க: ஒரு மழை விண்கற்கள் வெளியே வரும் புள்ளி. இது சரியான அசென்ஷன் அல்லது ஏ.ஆர், மற்றும் டெல்டா ஆகிய ஆயத்தொலைவுகள் ஆல் அளவிடப்படுகிறது, இது சரிவு அல்லது டிடெக் ஆகும்.
 • மக்கள் தொகை குறியீடு: அதே விண்கல் திரளின் உறுப்பினர்களிடையே பிரகாச விகிதம்.
 • பிறப்புறுப்பு மணிநேர வீதம்: வானம் தெளிவாக இருக்கிறதா, சந்திரன் நிரம்பவில்லை, ஒளி மாசுபாடு இல்லையா என்பதை ஒரு பார்வையாளர் பார்க்கக்கூடிய விண்கற்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை.

விண்கல் மழை பட்டியல்

கண்கவர் விண்கல் மழை

சர்வதேச விண்கல் அமைப்பின் (IMO) அனைத்து விண்கல் மழைகளின் பட்டியல் இங்கே:

மழை செயல்படும் காலம் அதிகபட்ச கதிரியக்க V_infinite r THz
தேதி கதிரவன் α δ கிமீ / வி
குவாட்ரான்டிட்ஸ் (QUA) ஜன 01-ஜனவரி 05 ஜன 03 283 ° 16 230 ° + 49 ° 41 2.1 120
Can- கான்கிரிடாஸ் (டி.சி.ஏ) ஜன 01-ஜனவரி 24 ஜன 17 297 ° 130 ° + 20 ° 28 3.0 4
Cent- சென்டாரைடுகள் (ACE) ஜன 28-பிப்ரவரி 21 பிப்ரவரி 07 319 ° 2 210 ° -59 ° 56 2.0 6
δ- லியோனிட்ஸ் (DLE) பிப்ரவரி 15-மார்ச் 10 பிப்ரவரி 24 336 ° 168 ° + 16 ° 23 3.0 2
Nor- நார்மிட்ஸ் (க்னோ) பிப்ரவரி 25-மார்ச் 22 மார்ச் 13 353 ° 249 ° -51 ° 56 2.4 8
விர்ஜினிட்ஸ் (வி.ஐ.ஆர்) ஜன 25-ஏப்ரல் 15 (மார்ச் 24) (4 °) 195 ° -04 ° 30 3.0 5
லிரிட் (LYR) ஏப்ரல் 16-ஏப்ரல் 25 ஏப்ரல் 22 032 ° 32 271 ° + 34 ° 49 2.1 18
π- பப்பிட் (PPU) ஏப்ரல் 15-ஏப்ரல் 28 ஏப்ரல் 24 033 ° 5 110 ° -45 ° 18 2.0 வார்
η- அக்வாரிட்ஸ் (ETA) ஏப்ரல் 19-மே 28 மே 10 045 ° 5 338 ° -01 ° 66 2.4 60
தனுசு (SAG) ஏப்ரல் 15-ஜூலை 15 (மே 19) (59 °) 247 ° -22 ° 30 2.5 5
ஜூன் பூடிடாஸ் (JBO) ஜூன் 26-ஜூலை 02 ஜூன் 27 095 ° 7 224 ° + 48 ° 18 2.2 வார்
பெகாசிட்ஸ் (JPE) ஜூலை 07-ஜூலை 13 ஜூலை 09 107 ° 5 340 ° + 15 ° 70 3.0 3
ஜூலியோ ஃபீனசிடோஸ் (PHE) ஜூலை 10-ஜூலை 16 ஜூலை 13 111 ° 032 ° -48 ° 47 3.0 வார்
மீனம் ஆஸ்ட்ரினிட்ஸ் (PAU) ஜூலை 15-ஆகஸ்ட் 10 ஜூலை 28 125 ° 341 ° -30 ° 35 3.2 5
South- தெற்கு அக்வாரிட்ஸ் (எஸ்.டி.ஏ) ஜூலை 12-ஆகஸ்ட் 19 ஜூலை 28 125 ° 339 ° -16 ° 41 3.2 20
α- மகர ராசிகள் (சிஏபி) ஜூலை 03-ஆகஸ்ட் 15 ஜூலை 30 127 ° 307 ° -10 ° 23 2.5 4
South- தெற்கு அக்வாரிட்ஸ் (SIA) ஜூலை 25-ஆகஸ்ட் 15 ஆகஸ்ட் 04 132 ° 334 ° -15 ° 34 2.9 2
δ- வடக்கு அக்வாரிட்ஸ் (NDA) ஜூலை 15-ஆகஸ்ட் 25 ஆகஸ்ட் 08 136 ° 335 ° -05 ° 42 3.4 4
பெர்சாய்ட்ஸ் (PER) ஜூலை 17-ஆகஸ்ட் 24 ஆகஸ்ட் 12 140 ° 046 ° + 58 ° 59 2.6 100
κ- சாக்னிதாஸ் (KCG) ஆகஸ்ட் 03-ஆகஸ்ட் 25 ஆகஸ்ட் 17 145 ° 286 ° + 59 ° 25 3.0 3
ι- வடக்கு அக்வாரிட்ஸ் (என்ஐஏ) ஆகஸ்ட் 11-ஆகஸ்ட் 31 ஆகஸ்ட் 19 147 ° 327 ° -06 ° 31 3.2 3
ur- ஆரிகிட் (AUR) ஆகஸ்ட் 25-செப் 08 செப் 01 158 ° 6 084 ° + 42 ° 66 2.6 10
δ- ஆரிகிட் (DAU) செப் 05-அக் 10 செப் 09 166 ° 7 060 ° + 47 ° 64 2.9 5
பிஸ்கைட்ஸ் (SPI) செப் 01-செப் 30 செப் 19 177 ° 005 ° -01 ° 26 3.0 3
டிராகோனிட்ஸ் (ஜிஐஏ) அக் 06-Oct 10 அக் 08 195 ° 4 262 ° + 54 ° 20 2.6 வார்
ε- ஜெமினிட்ஸ் (EGE) அக் 14-Oct 27 அக் 18 205 ° 102 ° + 27 ° 70 3.0 2
ஓரியானிட்ஸ் (ORI) அக் 02-நவம்பர் 07 அக் 21 208 ° 095 ° + 16 ° 66 2.5 23
சவுத் டாரிட்ஸ் (எஸ்.டி.ஏ) அக் 01-நவம்பர் 25 நவம்பர் 05 223 ° 052 ° + 13 ° 27 2.3 5
வடக்கு டாரிடாஸ் (என்.டி.ஏ) அக் 01-நவம்பர் 25 நவம்பர் 12 230 ° 058 ° + 22 ° 29 2.3 5
லியோனிடாஸ் (லியோ) நவம்பர் 14-நவம்பர் 21 நவம்பர் 17 235 ° 27 153 ° + 22 ° 71 2.5 20 +
Mon- மோனோசெரோடைடுகள் (AMO) நவம்பர் 15-நவம்பர் 25 நவம்பர் 21 239 ° 32 117 ° + 01 ° 65 2.4 வார்
Or- ஓரியானிட்ஸ் (XOR) நவம்பர் 26-டிசம்பர் 15 டிக் 02 250 ° 082 ° + 23 ° 28 3.0 3
ஃபீனிசைட்ஸ் டிசம்பர் (PHO) நவம்பர் 28-டிசம்பர் 09 டிக் 06 254 ° 25 018 ° -53 ° 18 2.8 வார்
நாய்க்குட்டி / பஞ்சுபோன்ற (PUP) டிசம்பர் 01-டிசம்பர் 15 (டிசம்பர் 07) (255 °) 123 ° -45 ° 40 2.9 10
மோனோசெரோடிட்கள் (MON) நவம்பர் 27-டிசம்பர் 17 டிக் 09 257 ° 100 ° + 08 ° 42 3.0 3
σ- ஹைட்ரைடுகள் (HYD) டிசம்பர் 03-டிசம்பர் 15 டிக் 12 260 ° 127 ° + 02 ° 58 3.0 2
ஜெமினிட்ஸ் (GEM) டிசம்பர் 07-டிசம்பர் 17 டிக் 14 262 ° 2 112 ° + 33 ° 35 2.6 120
பெரெனிசைட்ஸ் (COM) சாப்பிடுங்கள் டிசம்பர் 12-ஜன 23 டிக் 19 268 ° 175 ° + 25 ° 65 3.0 5
உர்சிட்ஸ் (யுஆர்எஸ்) டிசம்பர் 17-டிசம்பர் 26 டிக் 22 270 ° 7 217 ° + 76 ° 33 3.0 10

முக்கியமான:

 • மழை: மழையின் பெயர் மற்றும் சுருக்கத்தை குறிக்கிறது.
 • செயல்படும் காலம்: இது செயலில் இருக்கும் நாட்கள்.
 • அதிகபட்ச:
  • தேதி: அதிக எண்ணிக்கையிலான விண்கற்களைக் காணக்கூடிய தேதி.
  • சூரியன்: சூரிய தீர்க்கரேகை. இது பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் உள்ள நிலையின் அளவீடு ஆகும்.
 • கதிரியக்க: மழையின் கதிரியக்கத்தின் நிலையின் ஒருங்கிணைப்புகள். right வலது அசென்ஷன், Dec என்பது சரிவு.
 • v எல்லையற்றது: வளிமண்டலத்தில் நுழையும் போது விண்கற்கள் எட்டிய வேகம். இது கிமீ / வினாடிக்கு வழங்கப்படுகிறது.
 • r: மக்கள் தொகை குறியீடு. R 3.0 க்கு மேல் இருந்தால், அது சராசரியை விட பலவீனமானது என்று பொருள்; அதற்கு பதிலாக அது 2.0 முதல் 2.5 வரை இருந்தால் அது பிரகாசமாக இருக்கும்.
 • THz: ஜெனிடல் மணிநேர வீதம். இது அதிகமாக இருந்தால், THZE பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மாறக்கூடியதாக இருந்தால், அது »var» ஐக் குறிக்கிறது.

விண்கல் மழை பார்ப்பது எப்படி?

பெர்சீட்ஸ், ஒரு விண்கல் மழை

வானம் தெளிவாகவும், சந்திரன் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் வரை, படப்பிடிப்பு நட்சத்திரங்களை நிர்வாணக் கண்ணால் காணலாம், ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நகரங்களின் முன்னேற்றத்தால் அவற்றை முழுமையாக அனுபவிப்பது கடினம். எனவே, அதன் அழகை நீங்கள் சிந்திக்க விரும்பினால், நகர்ப்புற மையங்களிலிருந்து முடிந்தவரை விலகிச் செல்ல வேண்டும்.

உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் கிராமப்புறங்களுக்கு அல்லது மலைகளுக்குச் செல்வதற்கான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துங்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நேரம் கிடைக்கும்.

பிரதான விண்கல் மழை மற்றும் தேதிகள் அவை காணப்படுகின்றன

நாம் பார்த்தபடி, ஆண்டு முழுவதும் பல படப்பிடிப்பு நட்சத்திரங்கள் காணப்படுகின்றன, ஆனால் மிகச் சிறந்தவை பின்வருமாறு:

 • குவாட்ரான்டிட்ஸ்: அதன் செயல்பாட்டு காலம் ஜனவரி 1 முதல் 5 வரை இயங்குகிறது, இதன் அதிகபட்சம் ஜனவரி 3 ஆகும். இது ஆண்டின் மிகச் சுறுசுறுப்பான மழையில் ஒன்றாகும், இது ஜெனித் மணிநேர வீதத்துடன் 120 விண்கற்கள் / மணி.
 • லிரிட்: அதன் செயல்பாட்டு காலம் ஏப்ரல் 16 முதல் 25 வரை நீண்டுள்ளது, இதன் அதிகபட்சம் 22 ஆகும். இதன் THZ ஒரு மணி நேரத்திற்கு 18 விண்கற்கள் ஆகும்.
 • பெர்செய்ட்ஸ்: சான் லோரென்சோவின் கண்ணீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அதன் செயல்பாட்டு காலம் ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 24 வரை நீடிக்கிறது, இதன் அதிகபட்சம் 11 முதல் 13 வரை. ஜெனித் மணிநேர வீதம் 100 விண்கற்கள் / மணி.
 • டிராகோனிட்கள்: சில நேரங்களில் கியாகோபினிட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவை அக்டோபர் 6 முதல் 10 வரை புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒரு மழையாகும், அதன் அதிகபட்சம் 8 ஐ எட்டும். இது ஜெனித் மணிநேர வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 • ஓரியோனிட்கள்: அவை மிதமான செயல்பாட்டின் மழையாகும், இதன் செயல்பாடு அக்டோபர் 2 முதல் நவம்பர் 7 வரை நீடிக்கும், அக்டோபர் 21 அன்று அதிகபட்சமாக அடையும். இதன் ஜெனித் மணிநேர வீதம் மணிக்கு 23 விண்கற்கள் ஆகும்.
 • லியோனிடாஸ்: அவை நவம்பர் 15 முதல் 21 வரை நீடிக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு 33 வருடங்களுக்கும் அதிகபட்ச செயல்பாட்டை எட்டும் ஒரு மழை. இதன் ஜெனித் மணிநேர வீதம் 20 விண்கற்கள் / மணி.
 • Geminids: அதிக செயல்பாடு கொண்ட மழையில் இதுவும் ஒன்றாகும். அவை டிசம்பர் 7 முதல் 17 வரை நீடிக்கும், அதன் அதிகபட்சத்தை எட்டும் நாள் 13. ஆகும். ஜெனித் மணிநேர வீதம் மணிக்கு 120 விண்கற்கள் ஆகும்.

நட்சத்திர படங்கள் மற்றும் வீடியோ படப்பிடிப்பு

படங்கள்

முடிக்க, உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து காணப்படும் மழையின் இந்த அற்புதமான படங்களை நாங்கள் உங்களிடம் விட்டு விடுகிறோம்.

ஜெமினிட்களின் வீடியோ


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.