கோரியோலிஸ் விளைவு

வானிலை அறிவியலில் கோரியோலிஸ் விளைவு

El கோரியோலிஸ் விளைவு நீர் மற்றும் காற்றின் நீரோட்டங்கள் வெவ்வேறு அரைக்கோளங்களில் இருக்கும் ஒரு திருப்பத்தைக் குறிக்க அறிவியலில் இது நன்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. என்று கூறப்படுகிறது புயல்கள் மற்றும் சூறாவளிகள் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் ஒரு வழியையும் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் மற்றொரு வழியையும் சுழல்கின்றன. இது ஏன் காரணம்? நீர்நிலைகள் மற்றும் வெவ்வேறு அரைக்கோளங்களில் கழிப்பறை நீரின் எதிர் திருப்பத்தின் பிரபலமான உண்மை போன்றவையும் இதேதான். இவை அனைத்தும் கோரியோலிஸ் விளைவால் நிபந்தனை செய்யப்படுகின்றன.

இந்த கோரியோலிஸ் விளைவைப் பற்றி மேலும் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் விளக்கப் போகிறோம்.

கோரியோலிஸ் விளைவு என்ன

பூமியின் அனைத்து நீரோட்டங்களும்

இந்த சக்தியை கணித ரீதியாக விவரிக்கும் பொறுப்பில் இருந்தவர் காஸ்பார்ட்-குஸ்டாவ் கோரியோலிஸ். இது இந்த பெயரைப் பெற்றது, மற்றொரு பெயரைப் பெறவில்லை என்பதற்கு நன்றி. இது 1935 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் கிரகம் மற்றும் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி மேலும் அறிய உதவியது. அனைத்து ரோட்டரி இயக்கத்திலும் கோரியோலிஸ் சக்தி உள்ளது.

இந்த விளைவு விளக்க மிகவும் எளிது. பூமி அதன் அச்சில் இருக்கும் சுழற்சியின் காரணமாக ஏற்படும் ஒரு சக்தி இது. இந்த சுழற்சியே நமக்கு இரவும் பகலும் இருக்க வைக்கிறது. இந்த சுழற்சியின் காரணமாக, பூமியின் மேற்பரப்பில் இயக்கத்தில் உள்ள பொருட்களின் பாதைகள் விலகுகின்றன. விரைவாக மாறும் ஒன்றை நாம் செய்தால் அது ஒரு வெளிப்படையான விஷயம். பூமியும் அவ்வாறே செய்கிறது. இருப்பினும், ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக, பூமி தொடர்ச்சியாகவும், நிறுத்தப்படாமலும் சுழன்று கொண்டிருப்பதை நாம் கவனிக்கவில்லை.

பொருள்களின் பாதை வடக்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள எல்லாவற்றிற்கும் வலதுபுறமாகவும், தெற்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள எல்லாவற்றிற்கும் இடதுபுறமாகவும் மாறுபடுகிறது. புயல்களும் சூறாவளிகளும் ஒரு அரைக்கோளத்தில் அல்லது இன்னொரு இடத்தில் அமைந்திருப்பதால் வெவ்வேறு திசைகளில் நகர இதுவே காரணம்.

இந்த விளைவு நிகழும்போது, ​​உடலுடன் தொடர்புடைய ஒரு முடுக்கம் நிகழ்கிறது, அது அந்த நேரத்தில் சுமந்து செல்லும் ஒப்பீட்டு வேகத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும். இதனால், பொருள் நகரும் வேகத்தைப் பொறுத்து, கோரியோலிஸ் விளைவு வலுவாக இருக்கும் அல்லது இல்லை.

வானிலை மற்றும் கடல்சார்வியலில் கோரியோலிஸ் விளைவு

கோரியோலிஸ் விளைவு

கோரியோலிஸ் படை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் முதல் விஞ்ஞான ஆவணங்களில் ஒரு மையவிலக்கு சக்தியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சக்தி என்பது ஒரு அமைப்போடு தொடர்புடைய இயக்கத்திலும், சுழற்சியிலும் இருக்கும். பூமியுடன் இதுதான் நடக்கும். நாம் அதை நன்கு புரிந்துகொள்ள, அது நகரும் ஒரு கியரில் ஒரு பளிங்கு வைப்பது போன்றது. பளிங்கின் வேகத்தைப் பொறுத்து அதன் பாதை மாற்றியமைக்கப்படும், ஏனெனில் கியர் சுழலும் வேகம் நிலையானது என்று நாம் கருதுவோம். இது பூமியின் சுழற்சியின் வேகத்துடன் நிகழ்கிறது, அது நிலையானது.

இந்த காரணத்திற்காக, பூமியின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் பொருட்களின் பாதையின் விலகல் மற்றும் அதன் உச்சரிப்பு வேகத்தால் நிபந்தனை செய்யப்படும். வானிலை மற்றும் கடல்சார் துறையில் இந்த விளைவின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஆராயப்போகிறோம்.

ஒரு பெரிய காற்று அல்லது நீர் நகரும்போது, ​​அவை நிலப்பரப்பு மெரிடியன்களைப் பின்பற்றுகின்றன. எனவே, அதன் வேகம் கோரியோலிஸ் விளைவின் செயலால் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.

சுழலும் இயக்கம் இருக்கும்போதெல்லாம், சுழல்கள் விவரிக்கப்பட்ட வடிவத்தைப் பின்பற்றும் என்பதை அறிய இந்த விளைவு நமக்கு உதவுகிறது. இது பூமியில் மட்டுமல்லாமல் எந்தவொரு கிரகத்திலும் புயல்கள் மற்றும் ஆன்டிசைக்ளோன்களுடன் நிகழ்கிறது. மேலும், கோரியோலிஸ் சக்தி சூரியன் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சுழற்சியுடன் நிகழ்கிறது.

இந்த விளைவு பூமத்திய ரேகையில் இருப்பதால் அது மிகவும் தீவிரமான முறையில் நடைபெறுகிறது மேற்பரப்பு வேகம் மிக அதிகமாக இருக்கும் பகுதி. துருவங்களில் அது மெதுவாக இருக்கும். ஏனென்றால், பூமத்திய ரேகையில், பூமியின் மையத்திற்கு தூரம் அதிகமாக உள்ளது.

சூறாவளி ஏன் எதிர் திசையில் திரும்புகிறது?

விண்மீன் மண்டலத்தில் கோரியோலிஸ் விளைவு

வடக்கு அட்லாண்டிக் பேசின் மற்றும் தெற்கு போன்ற மிகவும் பொருத்தமான வடிவத்தைக் கொண்ட படுகைகள், இதன் விளைவு கடல் நீரோட்டங்களைத் திசை திருப்புகிறது. வடக்கு அரைக்கோளத்தில் அது அவர்களை வலதுபுறமாகவும் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் இடதுபுறமாகவும் திசை திருப்புகிறது. காற்றின் விஷயத்திலும் இதே நிலைதான்.

பொறுத்தவரை ஆஸ்திரேலியாவில் கழிப்பறை திருப்பம் பற்றிய வதந்தி முற்றிலும் தவறானது. இந்த விளைவு காரணமாக அவை உலகின் பிற பகுதிகளைப் போலவே எதிர் திசையில் சுழலவில்லை. இது நடந்தால், உற்பத்தியாளர்கள் அந்த வழியில் சுழற்றுவதற்காக அவற்றை உருவாக்குவதால் தான்.

மறுபுறம், கோரியோலிஸ் விளைவு காரணமாக எதிர் திசையில் சுழலும் அவை சூறாவளிகள். இந்த சூறாவளிகள் பல கிலோமீட்டர்களை அளவிடுகின்றன, அவற்றின் உச்சநிலை வெவ்வேறு அரைக்கோளங்களில் இருக்கலாம். இது நிகழும்போது, ​​அவை ஒவ்வொரு அரைக்கோளத்திலும் எதிர் திசையில் சுழலும், ஏனென்றால் பூமி சுழலும் போது ஒவ்வொரு முனையும் வெவ்வேறு வேகத்தைக் கொண்டிருக்கும். எனவே, சூறாவளிகள் சுழல் முடிவடையும்.

விண்மீன் திரள்களைப் பொறுத்தவரை, ஈர்ப்பு விசையானது விண்மீனின் மையம் ஒரு பிரம்மாண்டமான கருந்துளையில் இருக்கச் செய்கிறது, அது சுழலும் மற்றும் சுற்றியுள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் ஈர்க்கிறது. எனினும், விண்மீன் திரளின் மையத்திலிருந்து நாம் விலகிச் செல்லும்போது ஈர்ப்பு பலவீனமடைகிறது. இது பொருளைக் குறைத்து, சுழலும் விளைவை உருவாக்குகிறது. விண்மீன்களின் மையம் a ஆல் உருவாகிறது என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது கருந்துளை.

முடிவுகளை

கழிப்பறை நீர் சுழற்சியின் தவறான கட்டுக்கதை

சிலருக்கு இது ஏதோ கண்டிஷனிங் அல்ல என்றாலும், கோரியோலிஸ் சக்தி மிகவும் முக்கியமானது. இது பூமியில் பல நிகழ்வுகளில் நடைபெறுகிறது மற்றும் காற்று மற்றும் கடல் நீரோட்டங்களின் இயக்கத்திற்கு காரணமாகும். வணிக விமானங்களுக்கான விமான வழித்தடங்களைத் திட்டமிடும்போது இது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம்.

இந்த அறிவுக்கு நன்றி, விண்மீன் திரள்கள், காற்று நீரோட்டங்கள் மற்றும் நீர் நீரோட்டங்கள் ஆகியவற்றின் இயக்கவியல் பற்றி நிறைய புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. வானிலை அறிவியலில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த வானிலை நிகழ்வுகளின் கணிப்பு.

இந்த தகவலுடன் கோரியோலிஸ் விளைவு பற்றி நீங்கள் அதிகம் அறிவீர்கள் என்று நம்புகிறேன்


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.