குவார்ட்ஸ் வகைகள்

குவார்ட்ஸ் வகைகள்

குவார்ட்ஸ் பூமியின் மேலோட்டத்தில் அதிக அளவில் உள்ள கனிமமாகும், இது அதன் பல்வேறு வகைகள், வடிவங்கள் மற்றும் வண்ணங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, இது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் மதிப்புமிக்கது. அதன் பரந்த வகை மற்றும் பல்வேறு காரணமாக, இது பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. வெவ்வேறு உள்ளன குவார்ட்ஸ் வகைகள் மேலும் அவை தங்களுடைய நிறம் மற்றும் கலவையைப் பொறுத்து வெவ்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

எனவே, உலகில் இருக்கும் பல்வேறு வகையான குவார்ட்ஸ்கள் என்ன, அவற்றின் முக்கிய பண்புகள் என்ன என்பதைச் சொல்ல இந்த கட்டுரையை அர்ப்பணிக்க உள்ளோம்.

இது எதைக் கொண்டுள்ளது?

படிக உருவாக்கம்

குவார்ட்ஸ் ஒரு பகுதி சிலிக்கா ஜெல் மற்றும் இரண்டு பாகங்கள் ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றின் கலவை காரணமாக, அவை மிகவும் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டவை மற்றும் இந்த கனிமத்தை கடிகாரங்கள் அல்லது ரேடியோ அதிர்வெண் பரிமாற்ற சாதனங்கள் போன்ற சாதனங்களுக்கு சரியான உறுப்பாக மாற்றும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த கற்கள் குணப்படுத்தும், பாதுகாப்பு மற்றும் ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன்களைக் கொண்டிருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது. எகிப்தியர்கள் போன்ற பண்டைய நாகரிகங்கள், ஆஸ்டெக்குகள் மற்றும் ரோமானியர்கள் அதை நகைகள் மற்றும் தாயத்துக்களில் பயன்படுத்தினர் ஏனென்றால் அது உடலையும் மனதையும் குணமாக்கும் மற்றும் எதிர்மறை ஆற்றலை எதிர்க்கும் சக்தி கொண்டது என்று அவர்கள் நம்பினர்.

குவார்ட்ஸ் உலகில் எங்கும் தோன்றுகிறது மற்றும் வெவ்வேறு வண்ணங்களில் வருகிறது. அவை வெளிப்படையானவை முதல் முற்றிலும் ஒளிபுகா வரையிலானவை, ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு அர்த்தங்களைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது.

அதன் கலவையின்படி, பல்வேறு வகையான குவார்ட்ஸ் உள்ளன, இருப்பினும் மிகவும் புகழ்பெற்ற அமேதிஸ்ட், சிட்ரின் மற்றும் பால் குவார்ட்ஸ் ஆகியவை ஜெமாலஜியில் கருதப்படுகின்றன. வேறு என்ன, ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த மதிப்பு இருந்தபோதிலும் சில வகையான குவார்ட்ஸ் கற்கள் என்று கருதப்படுகிறது. பொதுவாக, இவை அவற்றின் வகைப் படிகங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது அவற்றின் நிறம். மிகவும் பொதுவான சில:

 • பால் வெள்ளை குவார்ட்ஸ், கசியும் அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒளிபுகா.
 • புகைபிடித்த கண்ணாடி, வெளிப்படையான மற்றும் சாம்பல் நிற டோன்கள்.
 • சிட்ரின் குவார்ட்ஸ், மஞ்சள் முதல் வெளிர் ஆரஞ்சு.
 • அமேதிஸ்ட், அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஆழமான ஊதா.
 • ரோஸ் குவார்ட்ஸ், அலுமினியம் இருப்பதால்.

குவார்ட்ஸ் வகைகளின் பண்புகள்

நிறங்கள் மூலம் குவார்ட்ஸ் வகைகள்

அனைத்து வகையான குவார்ட்ஸிலும் மிகவும் பொதுவான குணாதிசயங்களில், பின்வருபவை எங்களிடம் உள்ளன:

 • குவார்ட்ஸ் கண்ணாடி சிலிகேட் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தது, குறிப்பாக டெக்டோசிலிகேட்ஸ்.
 • அதன் தூய இரசாயன கலவை சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு (SiO2) க்கு ஒத்திருக்கிறது, இது ஒரு பகுதி சிலிக்கான் மற்றும் இரண்டு பாகங்கள் ஆக்ஸிஜன்.
 • இது அதன் அதிக மோஸ் கடினத்தன்மையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது 7.
 • அதன் அடர்த்தி அல்லது குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு பூமியின் மேலோட்டத்தின் சராசரி மதிப்புக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, இது ஒரு கன சென்டிமீட்டருக்கு 2,6 முதல் 2,7 கிராம் வரை ஊசலாடுகிறது.
 • இது அறுகோண படிக அமைப்புக்கு ஒத்த முக்கிய படிக அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
 • அதன் பளபளப்பு கண்ணாடி படிகங்களுக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது.
 • அதன் டயபனஸ் அல்லது வெளிப்படைத்தன்மை ஒளிஊடுருவக்கூடியது அல்லது வெளிப்படையானது, இதனால் ஒளி எளிதில் கண்ணாடி வழியாக செல்ல முடியும்.
 • இறுதியாக, அதன் கோடிட்ட நிறம் நிறமற்றது அல்லது இல்லாதது.

குவார்ட்ஸ் வகைகள்

இயற்கை படிகங்கள்

குவார்ட்ஸின் வகைகள் அனைத்து வகையான குவார்ட்ஸையும் குறிக்கின்றன, ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால், படிகத்தின் வேதியியல் கலவையில் உள்ள அசுத்தங்கள் வேறுபட்டவை, ஆனால் குவார்ட்ஸின் அசல் வேதியியல் கலவை (SiO2) இன்னும் உள்ளது. இந்த வேதியியல் கலவையின் பன்முகத்தன்மை குவார்ட்ஸுக்கு பல்வேறு வண்ணங்களை அளிக்கிறது.

படிக குவார்ட்ஸ்

படிக குவார்ட்ஸ் அனைத்து வகையான குவார்ட்ஸ் ஆகும், அவை நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட படிகங்கள் மற்றும் புலப்படும் துகள்களாகத் தோன்றுகின்றன, அதாவது, குவார்ட்ஸின் வடிவத்தையும் அதன் அனைத்து பண்புகளையும் இங்கே நீங்கள் தெளிவாகக் காணலாம்.

இந்த குழுவின் மிகவும் பொதுவான உதாரணங்கள் குவார்ட்ஸ் படிகங்கள் (ராக் படிகங்கள்), கிரானைட் மற்றும் மணற்கல்லில் காணப்படும் கனிமத் துகள்கள், மற்றும் நரம்புகளில் காணப்படும் குவார்ட்ஸ்.

கிரிப்டோகிரிஸ்டலின் அல்லது மைக்ரோ கிரிஸ்டலின்

இந்த குழு குவார்ட்ஸ் கனிமங்களால் உருவாக்கப்பட்டது, அவை நுண்ணிய குவார்ட்ஸ் படிகங்களால் ஆனவை, அதாவது, இந்த படிகங்கள் நிர்வாணக் கண்ணுக்குத் தெரியாது, ஆனால் ஒன்றாக அவை ஒரு வகை மைக்ரோ கிரிஸ்டலின் குவார்ட்ஸை உருவாக்குகின்றன. இந்த குழு பெரும்பாலும் சால்செடோனி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பாறைகளின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம்

குவார்ட்ஸ் பூமியின் மேலோட்டத்தில் அதிக அளவில் உள்ள கனிமமாகும், அதனால்தான் இது பற்றவைப்பு பாறைகள், வண்டல் பாறைகள் மற்றும் உருமாற்ற பாறைகளின் வகைப்பாடு அமைப்பில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் தோற்றம், தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம் அது தொடர்பான புவியியல் சூழலைப் பொறுத்தது. பாறை உருவாக்கும் குவார்ட்ஸ் பல்வேறு வகையான பாறைகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கனிமங்களுடன் கலக்கப்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இது அவற்றின் கனிம வேதியியல் கலவை மற்றும் பாறை அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது.

பற்றவைக்கும் பாறைகளில், குவார்ட்ஸ் மாக்மாவில் ஆழமாக படிகமாக்கப்பட்டு கிரானைட், டையோரைட், கிரானோடியோரைட் போன்றவற்றின் ஒரு பகுதியை உருவாக்குகிறது. குவார்ட்ஸ் கிரிஸ்டலைட் வகைகளை எரிமலை மற்றும் பைரோக்ளாஸ்டிக் பொருட்களின் திடீர் குளிர்ச்சியிலிருந்து படிகமாக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, குவார்ட்ஸ் என்பது ரியோலைட், பியூமிஸ் அல்லது டசைட்டின் ஒரு பகுதியாகும். கடைசியாக லாஸ் ரோகாஸ் செடிமென்டேரியாஸ் லாஸ் கிரானோஸ் டி குர்ஸோ வேனில் இருந்து டிஸ்டிராகேசியன், விண்கற்கள், ஈரோசியன் ஆகியவை அங்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன டெஸ்டே ஓட்ரோ டிப்போ டி ரோகாஸ் ஹஸ்தா, இது நுவா ரோகா வண்டல்.

நீர் வெப்ப குவார்ட்ஸ்

நீர் வெப்ப குவார்ட்ஸ் ஹைட்ரோடெர்மல் திரவங்களில் உள்ள சிலிக்கான் டை ஆக்சைடில் இருந்து ஒரு வகையான படிகப்படுத்தப்பட்ட குவார்ட்ஸ் ஆகும், மற்றும் பொதுவாக சில வகையான கனிம வைப்பு அல்லது நீர் வெப்ப நரம்புகள் அல்லது நரம்புகள் வடிவில் உள்ள கனிம வைப்புகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த குவார்ட்ஸ் நரம்புகள் பெரும்பாலும் புவியியல் சுரங்க ஆய்வுக்கு சுவாரஸ்யமானவை, ஏனெனில் அவற்றில் தங்கம், வெள்ளி மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற சுவாரஸ்யமான உலோகங்கள் இருக்கலாம்.

ஹைட்ரோடெர்மல் குவார்ட்ஸ் என்பது மாக்மாவின் கலவையாகும், அதில் நீர் மற்றும் படிகங்கள் எரிமலை உருவாகின்றன. இந்த செயல்முறை பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே மிக அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்திலிருந்து உருவாகிறது, மேலும் நீர் பல்வேறு தாதுக்களைக் கரைக்க முடியும். மாக்மாவின் வெப்பநிலை குறையும்போது, ​​மீதமுள்ள திரவம் குவார்ட்ஸ் மற்றும் நீர், இந்த தீர்வு சுற்றியுள்ள பாறையின் விரிசல் வழியாக பாய்கிறது, அங்கு அது குளிர்ந்து வேகமாக திடப்படுத்தத் தொடங்குகிறது.

இந்த செயல்முறை அழகான குவார்ட்ஸ் படிகங்களை உருவாக்க முடியும், அத்துடன் கார்னெட், கால்சைட், ஸ்பாலரைட், டூர்மலைன், கலினா, பைரைட் மற்றும் வெள்ளி மற்றும் தங்கத்தின் படிகங்களை உருவாக்கலாம். இந்த வகையின் மிக தெளிவான எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்று அமேதிஸ்ட் ஆகும், இது ஒரு ஊதா மைக்ரோகிரிஸ்டலின் குவார்ட்ஸ் ஆகும். இரும்பு (Fe + 3) அளவைப் பொறுத்து நிறம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தீவிரமாக இருக்கும். இது இரும்பு ஆக்சைடு நிறைந்த கரைசலின் மூட்டுகளில் உருவாகிறது. 300 ° C க்கும் குறைவான வெப்பநிலையில், அவை ஒரு சிறப்பியல்பு ஊதா நிறத்தைக் காட்டும்.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் குவார்ட்ஸ் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.