கனிமவியல்

கனிமவியல்

La கனிமவியல் புவியியலில் இருந்து பெறப்பட்ட விஞ்ஞானம் தான் தாதுக்களின் ஆய்வு மற்றும் தன்மையை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு தாது என்பது ஒரு திட்டவட்டமான வேதியியல் கலவை அபராதம் கொண்ட ஒரே மாதிரியான திடத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. இது ஒரு ஒழுங்கான அணு அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது மற்றும் பொதுவாக இயற்கையான கனிம செயல்முறைகள் மூலம் உருவாகிறது.

இந்த கட்டுரையில் நாம் என்ன கனிமவியல் ஆய்வுகள் மற்றும் ஒரு விஞ்ஞான மட்டத்தில் அதன் முக்கியத்துவத்தை உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

கனிமங்கள்

கனிம உருவாக்கம்

காலப்போக்கில் தாதுக்களின் பல்வேறு வகைப்பாடுகள் இருந்தன, ஆனால் அவை XNUMX ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து வேதியியல் கலவை அவற்றின் வகைப்பாட்டிற்கான முக்கிய அளவுகோலாக இருந்து வருகிறது. தாதுக்கள் அவற்றின் வேதியியல் கலவையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விமானம் அல்லது அனானிக் குழுக்களின் படி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வழியில், பொதுவான ஒத்த தன்மைகளைக் கொண்ட தாதுக்களின் வரையறுக்கப்பட்ட வகுப்புகளை நாங்கள் காணவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தாதுக்களின் குழுக்களை ஒத்திருக்கக்கூடிய பண்புகளில் ஒன்று, அவை ஒரே வகை வைப்புகளில் நிகழ்கின்றன என்பதே.

கனிமவியலில் காணப்படும் முக்கிய வகுப்புகள்:

 • பூர்வீக கூறுகள்
 • சல்பைடுகள் மற்றும் சல்போசால்ட்கள்
 • ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகள்
 • ஹாலைட்ஸ்
 • கார்பனேட்டுகள்
 • நைட்ரேட்
 • சல்பேட்டுகள்
 • சிலிகேட்
 • போரேட்ஸ்
 • பாஸ்பேட்

கனிமவியலில், தாதுக்களின் அங்கீகாரம் முக்கியமாக வேலை செய்கிறது. தாதுக்களின் இந்த அங்கீகாரம் விசுவில் செய்யப்படுகிறது. இது ஒரு கை மாதிரியில் உள்ள தாதுக்களை அங்கீகரிப்பது பற்றியது. புவியியலாளரின் களப்பணியில் இது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும், ஏனெனில் இது கவனிக்கப்படும் புவியியல் பொருட்களின் வகைக்கு முதல் தோராயத்தை அனுமதிக்கிறது. ஒரு பாறை தாதுக்களின் குழுவால் ஆனது என்பதை மறந்து விடக்கூடாது.

பயன்பாட்டு கனிமவியல்

தாதுக்கள் பற்றிய ஆய்வு

கனிம அடையாளம் காண விசு கனிமவியலில் பயன்படுத்தப்படும் தேவையான பொருள் ஒரு பூதக்கண்ணாடி, ஒரு சிறிய உலோக ரேஸர் அல்லது கோப்பு, ஒரு காந்தம் மற்றும் ஒரு கனிம வழிகாட்டி. தாதுக்களின் பண்புகள் ஒரு எளிய கவனிப்பு அல்லது சில எளிய சோதனைகள் மூலம் அடையாளம் காணக்கூடியவை.

ஒரு கனிமத்தைப் பற்றி நீங்கள் முதலில் பார்ப்பது அதன் வடிவம். ஒரு கனிமத்தின் படிக முகங்களின் வளர்ச்சியை நாம் காணலாம். நன்கு படிகப்படுத்தப்பட்ட கனிமத்தைப் பார்த்தால், அதன் வெளிப்புற வடிவம் ஒரு குறிப்பிட்ட பாலிஹெட்ரானை உருவாக்கும் முகங்களின் தொகுப்பால் வகைப்படுத்தப்படுவதைக் காணலாம். இந்த வகை பாலிஹெட்ரான் மற்றும் முகங்களின் சிறப்பியல்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, நாம் பெறவிருக்கும் கனிம இனங்களை நாம் தேர்வு செய்யலாம். உங்கள் அடையாளத்தில் இது ஒரு முக்கியமான அளவுகோலாகும். ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுப்போம்: பைரைட்டைப் பார்க்கும்போது மற்றும் கலேனா அரகோனைட்டில் ஒரு அறுகோண அடித்தளம், கால்சைட்டில் ரோம்போஹெட்ரா போன்றவற்றைக் கொண்ட ப்ரிஸங்களை நாம் அவதானிக்கலாம். இருப்பினும், வளர்ந்து வரும் நிலைமைகளின் காரணமாக தாதுக்கள் நல்ல முகங்களை உருவாக்க முடியாது என்பது மிகவும் பொதுவானது. இந்த சந்தர்ப்பங்களில் படிகங்களை அலோட்ரியோமார்ப்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள்.

விசு கனிமவியலில் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் இரண்டாவது விஷயம் பழக்கம். இது ஒரு படிகத்தின் முகங்களின் தொகுப்பின் ஒப்பீட்டு வளர்ச்சியாகும். இது தனிப்பட்ட படிகங்கள், படிக திரட்டுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும். ஒரு பழக்கத்தின் அல்லது இன்னொருவரின் உதவி முற்றிலும் கனிமத்தின் வளர்ச்சி நிலைமைகளைப் பொறுத்தது. எரிமலை பாறைகளுடன் நிகழக்கூடியது போல, குளிரூட்டலின் வேகத்துடன் உருவான ஒரு தாது நம்மிடம் இருந்தால், படிகங்கள் முழுவதுமாக உருவாகியிருப்பதைக் காணலாம். மறுபுறம், நம்மிடம் பாறைகள் இருந்தால், அதன் குளிரூட்டல் மிகவும் முற்போக்கானதாக இருந்தால், சிறிய படிக திரட்டுகளைக் காணலாம்.

கனிமவியலில் மாறுபாடுகள்

கனிமவியல் அறிவியல்

கலர்

ஒரு கனிமத்தின் நிறம் மிகவும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். இரும்பு, குரோமியம், கோபால்ட், தாமிரம் போன்ற குரோமோபோர்கள் எனப்படும் சில கூறுகள் இருப்பதால் இது பெரும்பாலும் ஒரு நிறம் அல்லது மற்றொரு நிறத்தைக் கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக இருக்கலாம். கனிம வகையை தீர்மானிக்கும்போது இது மிக முக்கியமான மாறிகளில் ஒன்றாகும். இந்த தாதுக்களை தீர்மானிக்க கனிமவியலில் வெவ்வேறு வண்ணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பல சந்தர்ப்பங்களில் தாதுக்களின் மேற்பரப்புகள் சில அசுத்தங்கள் இருப்பதால் மாற்றப்பட்டு, அசல் நிறத்தை வழங்குவதில்லை என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ராயன்

பட்டை என்பது ஒரு மாறியாகும், இது கோடுகளின் நிறம் போல ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. இது தாது துளையிடும் போது எடுக்கும் நிறத்தைக் குறிக்கிறது. ஸ்ட்ரீக்கின் நிர்ணயம் ஒரு அறியப்படாத விட்ரிஃபைட் பீங்கான் தட்டில் கனிமத்துடன் ஸ்ட்ரீக் செய்வதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. இது முடிந்ததும், அந்த வரியின் நிறம் கவனிக்கப்படுகிறது. வரையறுக்கப்பட்ட நிறம் மற்றும் தீவிரமான கோடுகள் சல்பைடுகள் போன்ற உலோக தாதுக்களுக்கு பொதுவானதாக இருக்கும்.

மறுபுறம், சிலிகேட் அல்லது கார்பனேட்டுகள் போன்ற உலோகமற்ற தாதுக்கள் எப்போதும் வெள்ளை அல்லது மிகவும் வெளிர் நிறக் கோட்டைக் கொண்டிருக்கும்.

பிரகாசம்

பளபளப்பானது ஒரு கனிமத்தின் மீது ஒளி விழும்போது அதன் மேற்பரப்பின் தோற்றம். இந்த பளபளப்பானது உலோக, துணை உலோக மற்றும் உலோகமற்றதாக இருக்கலாம். ஒளிபுகா மற்றும் 3 க்கும் குறைவான ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கொண்ட கனிமங்களில் உலோக காந்தி மிகவும் பொதுவானது. எடுத்துக்காட்டாக, பைரைட், கலேனா, தங்கம் அல்லது வெள்ளி ஆகியவை உள்ளன. மறுபுறம், உலோகமற்ற காந்தி நம்மிடம் உள்ளது, இது வெளிப்படையான தாதுக்களுக்கு மிகவும் பொதுவானது, அவை 2.6 ஐ விட குறைவான ஒளிவிலகல் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளன.

இங்கே நாம் பல்வேறு வகையான பிரகாசங்களைக் காணலாம்: வைர காந்தி, விட்ரஸ், பிசினஸ் காந்தி, எண்ணெய் காந்தி, முத்து காந்தி, மென்மையான போன்றவை.

குறிப்பிட்ட எடை

குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு ஒரு கனிமத்தின் ஒப்பீட்டு அடர்த்தியாகவும் அளவிடப்படலாம் மற்றும் இது 4 டிகிரி தண்ணீருக்கு சமமான ஒரு எடையின் எடைக்கும் எடைக்கும் இடையிலான உறவாகும். இதைப் புரிந்து கொள்ள நாம் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப் போகிறோம். குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையை 2 க்கு சமமாக ஒரு பானம் என்றால், கொடுக்கப்பட்ட கனிமத்தின் கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி ஒரு சம அளவு நீரின் எடையை விட இரண்டு மடங்கு எடையுள்ளதாக நாம் கூறலாம்.

இந்த குறிப்பிட்ட எடை கலவையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றும் நிலையானது. எனவே, இது அடையாளம் காண மிகவும் பயனுள்ள மாறியாக மாறுகிறது. கனிமவியலுக்கு, விசு அங்கீகாரத்தில், கனிமத்தின் குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையை தீர்மானிக்கவில்லை, ஆனால் அதன் ஒப்பீட்டு அடர்த்தியை மதிப்பிட முடியும் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் கனிமவியல் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.