ஒரு கிரகம் என்றால் என்ன

சூரிய மண்டலம்

நாம் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கிரகத்தில் வாழ்கிறோம், அதையொட்டி மற்ற கிரகங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வரையறையை நன்கு அறிந்த சிலர் உள்ளனர் ஒரு கிரகம் என்றால் என்ன. வானியல் மற்றும் அறிவியலில் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் உருவாக்கம் ஆகியவற்றின் படி ஒரு வரையறை உள்ளது.

எனவே, இந்தக் கட்டுரையில் கிரகம் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள், உருவாக்கம் மற்றும் பலவற்றை விரிவாகக் கூறப் போகிறோம்.

ஒரு கிரகம் என்றால் என்ன

அனைத்து கிரகங்கள்

ஒரு கிரகம் என்பது ஒரு நட்சத்திரத்தை சுற்றி வரும் ஒரு வான உடல் ஆகும், இது ஹைட்ரோஸ்டேடிக் சமநிலையில் (ஈர்ப்பு மற்றும் அதன் மையத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆற்றலுக்கு இடையில்) இருக்கும். இந்த சமநிலை அதன் கோள வடிவத்தை பராமரிக்க அனுமதிக்கிறது, அதன் சுற்றுப்பாதையில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது (அது மற்ற பொருட்களை அதன் வழியில் செல்வதைத் தடுக்கிறது) மேலும் அது தனது சொந்த ஒளியை வெளியிடுவதில்லை, மாறாக அது ஈர்க்கும் நட்சத்திரங்களின் ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது.

சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற ஏழு கோள்களைப் போலவே நமது பூமியும் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. இரண்டுமே பொருள்களை "கிரகங்கள்" என்று வரையறுக்கும் குணாதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவற்றின் கலவை மற்றும் பூமியில் உள்ள இடத்தில் வேறுபடுகின்றன.

கிரகங்கள் திடப்பொருள் மற்றும் திரட்டப்பட்ட வாயுவைக் கொண்டதாக இருக்கலாம். அடிப்படை திடப்பொருள் சிலிக்கேட்டுகள் மற்றும் இரும்பினால் ஆன பாறை ஆகும். வாயுக்கள் முக்கியமாக ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம். இந்த கிரகங்களில் மீத்தேன், அம்மோனியா, கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீர் போன்ற பல்வேறு வகையான பனிக்கட்டிகளும் உள்ளன.

இந்த பொருட்களின் விகிதாச்சாரங்கள் மற்றும் பண்புகள் கிரகத்தின் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். உதாரணமாக, பூமி போன்ற பாறைக் கோள்கள் பாறை மற்றும் உலோகப் பொருட்களாலும், குறைந்த அளவில் வாயுக்களாலும் ஆனவை. மாறாக, வியாழன் போன்ற வாயுக் கோள்கள் அடிப்படையில் வாயு மற்றும் பனியால் ஆனவை.

கிரகங்களின் பண்புகள்

ஒரு கிரகம் என்றால் என்ன

சூரிய மண்டலத்தின் கிரகங்கள் அவற்றின் கலவையின் படி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் அவை:

 • பாறை கிரகம். "பூமிகள்" அல்லது "நிலப்பரப்புகள்" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவை பாறை மற்றும் உலோகப் பொருட்களால் ஆன அடர்த்தியான வான உடல்கள். புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் பாறை வகைகளாகும்.
 • வாயு கிரகம். "ஜோவியன்ஸ்" என்றும் அழைக்கப்படும் அவை பூமியுடன் ஒப்பிடும்போது வேகமாகச் சுழலும் பெரிய பொருள்கள். இந்த கிரகங்கள் மிகவும் அடர்த்தியான வளிமண்டலங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை வலுவான காந்தப்புலங்களை உருவாக்குகின்றன, மேலும் அவை பல நிலவுகளைக் கொண்டுள்ளன. வியாழன், சனி, யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் அனைத்தும் வாயு கிரகங்கள்.

சூரியனிலிருந்து தூரத்தில் உள்ள கிரகங்கள் அவற்றின் நிலைக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:

 • உள் கிரகம். அவை சிறுகோள் பெல்ட்டுக்கு முன் சூரியனுக்கு மிக நெருக்கமான கிரகங்கள். அவை புதன், வெள்ளி, பூமி மற்றும் செவ்வாய்.
 • வெளி கிரகங்கள். அவை சூரியனிலிருந்து மிக தொலைவில் உள்ள கிரகங்கள், சிறுகோள் பெல்ட்டுக்கு அடுத்தபடியாக. அவை: வியாழன், சனி, யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன்.

புளூட்டோ 1930 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து, 2006 ஆம் ஆண்டு வரை இது ஒரு கிரகமாகக் கருதப்பட்டது, தீவிர சர்வதேச விவாதத்திற்குப் பிறகு, புளூட்டோவை சூரிய குடும்பத்தின் "குள்ள கிரகம்" என்று மறுவகைப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது, ஏனெனில் அது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஒரு கிரகத்தின் பண்புகளில் ஒன்று அது சுற்றுப்பாதை ஆதிக்கம் இல்லை (அதன் பாதையில் மற்ற பொருள்கள் இல்லாமல் இல்லை, ஒரே மாதிரியான சுற்றுப்பாதையில் ஐந்து செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன). புளூட்டோ ஒரு குள்ள, பாறை, எக்ஸோப்ளானெட், ஏனெனில் இது சூரியனில் இருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள வான உடல். புளூட்டோவைத் தவிர, மற்ற குள்ள கிரகங்களும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன, இதில் செரெஸ், ஹெமியா, மேக்மேக் மற்றும் எரிஸ் ஆகியவை அடங்கும்.

சூரிய மண்டலத்தின் கிரகங்கள்

ஒரு நிலப்பரப்பு கிரகம் என்றால் என்ன

நமது சூரிய குடும்பத்தில் சூரியனுக்கு மிக அருகாமையில் இருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள எட்டு கிரகங்கள் உள்ளன.

 • பாதரசம். இது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள மிகச்சிறிய கிரகமாகும், பூமியைப் போன்ற பாறை உடலுடன், அதன் மையப்பகுதி பூமியின் கிட்டத்தட்ட பாதியை ஆக்கிரமித்துள்ளது (வலுவான காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது). இதற்கு இயற்கை செயற்கைக்கோள்கள் இல்லை.
 • வெள்ளி. இது அளவு அடிப்படையில் மூன்றாவது கோளாகும் (சிறியது முதல் பெரியது வரை), பூமியைப் போன்ற விட்டம் கொண்டது மற்றும் இயற்கை செயற்கைக்கோள்கள் இல்லை.
 • பூமியில். இது வீனஸுக்குப் பிறகு நான்காவது கிரகம் மற்றும் ஒரே ஒரு இயற்கை செயற்கைக்கோளைக் கொண்டுள்ளது: சந்திரன். இது சூரிய குடும்பத்தில் அடர்த்தியான கிரகம் மற்றும் அதன் மேற்பரப்பில் தண்ணீர் கொண்ட ஒரே கிரகம் ஆகும்.
 • செவ்வாய். இது இரண்டாவது சிறிய கிரகம் மற்றும் இரும்பு ஆக்சைடு காரணமாக அதன் மேற்பரப்பு சிவப்பு நிறமாக இருப்பதால் "சிவப்பு கிரகம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது இரண்டு சிறிய இயற்கை செயற்கைக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது: போபோஸ் மற்றும் டீமோஸ்.
 • வியாழன். இது சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கோள் ஆகும். இது வாயு, முக்கியமாக ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் கொண்டது, மேலும் அறுபத்தொன்பது இயற்கை செயற்கைக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது.
 • சனி. இது இரண்டாவது பெரிய கிரகம் (வியாழனுக்குப் பிறகு) மற்றும் சூரிய மண்டலத்தில் ஒரு கோள வளையத்தைக் கொண்ட ஒரே கிரகம் (தூசி மற்றும் பிற சிறிய துகள்களின் வளையம்). இது 61 கண்டறியப்பட்ட செயற்கைக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் மதிப்பீடுகள் மொத்தம் 200 என்று கூறுகின்றன.
 • யுரேனஸ். இது மூன்றாவது பெரிய கிரகம் மற்றும் சூரிய குடும்பத்தில் மிகவும் குளிரான வளிமண்டலத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் உட்புறம் முக்கியமாக பனி மற்றும் பாறைகளால் ஆனது, மேலும் இருபத்தி ஏழு இயற்கை செயற்கைக்கோள்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
 • நெப்டியூன். இது நான்காவது பெரிய கிரகம் மற்றும் யுரேனஸ் போன்ற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதன் உட்புறத்தில் நிறைய பனி மற்றும் பாறைகள் உள்ளன. மீத்தேன் வாயு இருப்பதால் இதன் மேற்பரப்பு நீல நிறத்தில் உள்ளது. இது பதினான்கு செயற்கைக்கோள்களைக் கண்டறிந்தது.

இயற்கை செயற்கைக்கோள்

ஒரு இயற்கை செயற்கைக்கோள் என்பது மற்றொரு நட்சத்திரத்தை (பொதுவாக ஒரு கிரகம்) சுற்றி வரும் ஒரு வான உடல் ஆகும், மேலும் நட்சத்திரத்தைச் சுற்றியுள்ள அதன் சுற்றுப்பாதையில் அதனுடன் செல்கிறது. இது திடமானதாகவும், அது சுற்றும் நட்சத்திரத்தை விட சிறியதாகவும், பிரகாசமாகவோ அல்லது மங்கலாகவோ இருக்கும். சில கிரகங்கள் பல இயற்கை செயற்கைக்கோள்களைக் கொண்டிருக்கலாம் அவை பரஸ்பர ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

நமது கிரகத்தின் இயற்கையான செயற்கைக்கோள் சந்திரன் ஆகும், இது பூமியின் விட்டத்தில் கால் பகுதி மற்றும் சூரிய மண்டலத்தில் ஐந்தாவது பெரிய நிலவு ஆகும். அதன் சுற்றுப்பாதை தூரம் பூமியின் விட்டத்தை விட முப்பது மடங்கு அதிகம். சந்திரன் பூமியைச் சுற்றி வர 27 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் அதன் சொந்த அச்சில் சுழலும் அதே சந்திர மேற்பரப்பு எப்போதும் பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து பார்க்கப்படுகிறது.

இயற்கை செயற்கைக்கோள்கள் செயற்கைக்கோள்களில் இருந்து வேறுபட்டவை. பிந்தையது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் விண்வெளிப் பொருளைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்பாதையில் உள்ளது, அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கை முடிந்ததும் விண்வெளி குப்பைகளாக சுற்றுப்பாதையில் இருக்கும், அல்லது திரும்பும்போது வளிமண்டலத்தின் வழியாகச் சென்றால் சிதைந்துவிடும்.

இந்த தகவலின் மூலம் கிரகம் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் மற்றும் இருக்கும் கிரகங்களின் வகைகள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

பூல் (உண்மை)