ஈரநிலங்கள்

ஈரநிலங்கள்

சிறந்த சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் மற்றும் பல்லுயிர் பராமரிப்பின் இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில், ஈரநிலங்கள். இந்த விலைமதிப்பற்ற இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மக்களுக்கு உணர்த்துவதே ஆண்டு குறிக்கோள். எனவே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 2 உலக ஈரநிலங்கள் தினமாகும். ஈரநிலம் என்பது ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாகும், இதில் மண் நிரந்தரமாக அல்லது அவ்வப்போது நீரில் மூழ்கும். இது நன்னீர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளிலும், சில பகுதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உப்புத்தன்மையுடனும் ஏற்படலாம்.

இந்த கட்டுரையில் ஈரநிலங்கள் என்ன, அவற்றின் முக்கிய பண்புகள் என்ன, அவை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

ஈரநிலம் என்றால் என்ன

ஈரநில சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்

இது ஒரு இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, சுற்றுச்சூழல் சமநிலையுடன், ஒரு மண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்லது வெள்ளத்தால் நிரந்தரமாக மூழ்கும். இந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் புதிய நீர் இருக்கும் இடங்களில் அல்லது உப்பு நீர் இருக்கும் இடங்களில் தோன்றும். இந்த குணாதிசயங்கள் காரணமாக, ஈரநிலங்கள் முடியும் ஒரு பெரிய அளவிலான பல்லுயிரியலைப் பேணுதல் மற்றும் இயற்கை செல்வத்தை ஒப்பிடமுடியாத பல்லுயிர் பெருக்கத்துடன் வழங்குதல்.

உலக ஈரநிலங்கள் தினம் ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது, ஏனெனில் அவை நமது எதிர்கால நிலையான வாழ்வாதாரத்திற்கு முக்கியம். ஈரநிலங்கள் இயற்கை அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை. சில வகையான இயற்கை ஈரநிலங்கள் சதுப்பு நிலங்கள், சில சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் பழுத்த பகுதிகள், பீட்லேண்ட்ஸ் போன்றவையாக விரிவடையும். மறுபுறம், செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஈரநிலங்களை நாம் காணலாம். சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் அனுமதிக்கும் போதெல்லாம், தற்காலிகமாகவும் நிரந்தரமாகவும் ஈரப்பதத்தை செயற்கையாக வைத்திருக்க முடியும்.

பொதுவாக, இந்த வகையான கட்டப்பட்ட ஈரநிலங்கள் அழிவின் அபாயத்தில் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்காக கட்டப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் சேவைகளை வழங்கவும், இயற்கை பாதுகாப்பின் மதிப்பை பரப்பவும் இது சுற்றுலா நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஈரநிலங்களின் வகைகள்

இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் முக்கியத்துவம்

இந்த ஈரநிலங்கள் மிகவும் பணக்காரர்களாக இருப்பதால், அவை இயற்கையைப் பாதுகாப்பதற்கான முக்கியமான கருவிகளாக மாறியுள்ளன. பல்வேறு வகையான ஈரநிலங்கள் உள்ளன, அவை அவற்றை உருவாக்கும் நீரின் வகை மற்றும் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய பிற குணாதிசயங்களின்படி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஈரநிலங்களின் வகைகளுக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு நீர் வகை. நன்னீர் ஈரநிலங்களையும் உப்பு நீர் ஈரநிலங்களையும் கண்டுபிடிப்போம். இயற்கை ஈரநிலங்கள் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்கள் ஆகியவற்றையும் நாம் வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

பல்வேறு வகையான ஈரநிலங்கள் என்னவென்று பார்ப்போம்:

 • நதி ஈரநிலம்: இது இயற்கையான பண்புகள் மற்றும் புதிய நீரின் வகை கொண்ட ஈரநிலமாகும். அவை பொதுவாக ஆறுகள், நீரோடைகள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகளால் ஆனவை.
 • ஏரி ஈரநிலங்கள்: அவை ஏரிகள் மற்றும் சில இயற்கை நன்னீர் தடாகங்கள் வழியாக உருவாகின்றன.
 • வெப்பமண்டல பலஸ்ட்ரெஸ்: சிறிய நீரூற்றுகள், சோலைகள், வெள்ளப்பெருக்கு, சதுப்புநில காடுகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் போக்குகள் உள்ள பகுதிகள் அடங்கும். இந்த வகை ஈரநிலங்களின் முக்கிய பண்பு என்னவென்றால், அவை அனைத்தும் இயற்கை மூலங்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் நீர் புதியதாக இருக்கிறது.
 • கடல் ஈரநிலங்கள்: பெயர் குறிப்பிடுவது போல, அவை இயற்கை ஈரநிலங்கள், ஆனால் அவை உப்பு நீரால் ஆனவை. அவை பொதுவாக கடலோர சூழலில் தோன்றும், அதாவது சில பாறைகள், மணல் கடற்கரைகள் மற்றும் சில சரளைப் பகுதிகள் போன்றவை.
 • செயற்கை: அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான நீரை சேமித்து வைக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் மனிதனின் படைப்புகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஈரநிலங்கள். இங்கே நாம் நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் அணைகளைக் காணலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கமும் அவர்களுக்கு இருக்கலாம்.
 • தோட்டங்கள்: பல நதிகள் அவற்றின் இறுதி வாய்களுக்கு முன்பாக தோட்டங்களை உருவாக்குகின்றன மற்றும் சில ஈரநிலங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் முக்கிய சிறப்பியல்பு என்னவென்றால், அவை தோட்டங்களிலிருந்து உப்பு நீரால் ஆனவை, அது இயற்கையான தோற்றம் கொண்டது. சில நேரங்களில் இது உப்பு நீர் சதுப்பு நிலங்கள் அல்லது சதுப்புநிலப் பகுதிகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது.
 • உப்பு நீர் ஏரி ஈரநிலங்கள்: இது முந்தைய பெயர்களைப் போலவே தோன்றுகிறது, ஆனால் ஏரிகள் மற்றும் தடாகங்கள் இரண்டும் கரையோரப் பகுதிகளில் காணப்படுவதால் அவை உப்புத்தன்மை வாய்ந்தவை. அவற்றுக்கும் இயற்கையான தோற்றம் உண்டு.

முக்கிய பண்புகள்

கடலோர நீர்

ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஈரநிலமாக கருதப்படுவதற்கு, அது பின்வரும் பண்புகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

 • கருதப்படுகின்றன மாற்றம் பகுதிகள் அல்லது நீர்வாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு அமைப்புகளுக்கு இடையில் படிப்படியான மாற்றங்கள். அதாவது, அவை ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் சில பண்புகளை பாதுகாப்பதால் அவை கலப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளாக கருதப்படுகின்றன. சில பகுதிகள் நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவதை நாங்கள் கண்டறிந்தோம், மற்றவை கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன.
 • அவை வெள்ள மண்டலங்கள், எனவே அவை தற்காலிக அல்லது நிரந்தர பகுதிகளாக இருக்கலாம். சிறிய மந்தநிலை உள்ள இடங்களில் தற்காலிக பகுதிகள் தோன்றும், அதிக மழை பெய்யும்போது எளிதில் வெள்ளம் வரும்.
 • ஈரநில நீர் தேங்கி நிற்கும் நீராக இருக்க வேண்டும், சிறிய நீரோடைகள், புதிய நீர் அல்லது உப்பு நீர், மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்துடன் சிறிய கடல் பகுதிகளை உள்ளடக்குங்கள். ஈரநிலங்களின் அலை விளைவு மிகக் குறைவு. பொதுவாக இந்த விளைவு 6 மீட்டருக்கு மேல் இருக்காது.
 • ஒரு ஈரநிலத்தின் வரம்பு ஒவ்வொரு நிலப்பரப்பிலும் அதன் வகை தாவரங்களால் தீர்மானிக்கப்படும். தாவரங்கள் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஆகும், அதாவது, இது தண்ணீருக்கு நல்ல போக்கு தேவை. ஈரநிலத்தின் எல்லையை குறிக்கும் ஹைட்ரோஃபிலிக் அல்லாத தாவரங்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடு காண்பது சாத்தியமாகும், அங்கு மற்றொரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு முடிவடைந்து முற்றிலும் நிலப்பரப்பு சூழலுடன் தொடங்குகிறது.
 • ஈரநிலங்கள் ஏராளமான உயிரினங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்விடங்கள்குறிப்பாக புலம் பெயர்ந்த பறவைகள் உலகெங்கிலும் உள்ள ஈரநிலங்களில் உணவளித்து ஓய்வெடுக்கின்றன. பாலூட்டிகள், ஊர்வன, நீர்வீழ்ச்சிகள், மீன் மற்றும் பூச்சிகள் போன்ற தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் நாம் காணலாம்.

ஈரநிலங்களின் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம்

ஈரநிலம் இயற்கையின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு மிக முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாகும். அவை ஏராளமான பறவைகள், மீன் மற்றும் பிற விலங்குகளின் பல்லுயிரியலைப் பாதுகாக்கும் திறன் கொண்டவை. அவை தண்ணீரைச் சார்ந்த தாவரங்களையும் உருவாக்குகின்றன.

நாம் மனித உலகிற்கு மதிப்பு சேர்த்தால், ஈரநிலங்கள் உணவு உற்பத்திக்கான பகுதிகளை உருவாக்கலாம் மற்றும் அரிசியைப் போலவே வளர நிறைய தண்ணீர் தேவைப்படும். ஈரப்பதத்தை பராமரிக்க மிகவும் முக்கியமான பிற காரணிகள் மேற்பரப்பு மற்றும் நீர்நிலைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலை சுழற்சியை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. இது அரிப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஊட்டச்சத்து சுழற்சிகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

இந்த காரணத்திற்காக, பெரும்பான்மையான ஈரநிலங்கள் ஒரு இயற்கை இருப்பு என்று கருதப்படும் பாதுகாப்பு ஆட்சியைக் கொண்டுள்ளன. பாதுகாப்பு ஆட்சியின் இந்த மற்றும் சக்தி பிரிவில் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் ஆராய்ச்சிக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுலா பயணிகளின் நுழைவு. இவை அனைத்தும் அதிகபட்ச பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்காக செய்யப்படுகின்றன.

ஈரநிலங்கள் என்ன, அவற்றின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதைப் பற்றி இந்த தகவலுடன் நீங்கள் மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.