இயக்க ஆற்றல்

இயக்க ஆற்றல்

நிறுவனத்தின் இயற்பியல் பாடத்தில் இயக்க ஆற்றல். இது பொருட்களின் இயக்கத்திற்கான மிக முக்கியமான இனங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், உங்களுக்கு இயற்பியல் பற்றிய அடிப்படை அறிவு இல்லையென்றால் புரிந்து கொள்வது கடினம்.

எனவே, இயக்க ஆற்றல் மற்றும் அதன் முக்கிய குணாதிசயங்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் சொல்ல இந்த கட்டுரையை அர்ப்பணிக்க உள்ளோம்.

இயக்க ஆற்றல் என்றால் என்ன

இந்த வகை ஆற்றலைப் பற்றி பேசும்போது, ​​மக்கள் அதை மின்சாரம் அல்லது அது போன்ற ஒன்றை உருவாக்க பெறப்படும் ஆற்றலாக நினைக்கிறார்கள். இயக்க ஆற்றல் என்பது ஒரு பொருளின் இயக்கம் காரணமாக இருக்கும் ஆற்றல். நாம் ஒரு பொருளை வேகப்படுத்த விரும்பும் போது, ​​நாம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தரை அல்லது காற்றின் உராய்வைக் கடக்க ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி. இதற்காக, நாம் ஒரு வேலையைச் செய்ய வேண்டும். எனவே, நாம் பொருளுக்கு ஆற்றலை மாற்றுகிறோம், அது ஒரு நிலையான வேகத்தில் செல்ல முடியும்.

இது இயக்க ஆற்றல் எனப்படும் பரிமாற்றப்பட்ட ஆற்றல். பொருளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் அதிகரித்தால், பொருள் துரிதப்படுத்தும். இருப்பினும், நாம் அதற்கு ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தினால், அதன் இயக்க ஆற்றல் உராய்வுடன் அது நிற்கும் வரை குறையும். இயக்க ஆற்றல் பொருளின் நிறை மற்றும் வேகத்தைப் பொறுத்தது.

குறைவான நிறை கொண்ட உடல்கள் நகரத் தொடங்க குறைந்த வேலை தேவை. நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக செல்கிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமான இயக்க ஆற்றல் உங்கள் உடலில் உள்ளது. இந்த ஆற்றலை வெவ்வேறு பொருள்களுக்கும் அவற்றுக்கிடையே மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும். உதாரணமாக, ஒருவர் ஓடும்போது, ​​ஓய்வில் இருந்த இன்னொருவருடன் மோதினால், ஓட்டப்பந்தயத்தில் இருந்த இயக்க ஆற்றலின் ஒரு பகுதி மற்றவருக்கு அனுப்பப்படும். ஒரு இயக்கம் இருப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஆற்றல் எப்போதும் நிலத்துடன் உராய்வு விசையை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது நீர் அல்லது காற்று போன்ற மற்றொரு திரவத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

இயக்க ஆற்றலின் கணக்கீடு

வேகம் மற்றும் வேலை

இந்த ஆற்றலின் மதிப்பை நாம் கணக்கிட விரும்பினால், மேலே விவரிக்கப்பட்ட பகுத்தறிவை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். முதலில், முடிக்கப்பட்ட வேலையைத் தேடுவதன் மூலம் தொடங்குகிறோம். இயக்க ஆற்றலை பொருளுக்கு மாற்றுவதற்கு வேலை தேவை. மேலும், பொருளின் நிறை தூரத்திற்கு தள்ளப்படுவதைக் கருத்தில் கொண்டு, வேலை ஒரு சக்தியால் பெருக்கப்பட வேண்டும். விசை அது இருக்கும் மேற்பரப்புக்கு இணையாக இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் பொருள் நகராது.

நீங்கள் ஒரு பெட்டியை நகர்த்த விரும்புகிறீர்கள் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், ஆனால் நீங்கள் அதை தரையில் தள்ளுங்கள். பெட்டி தரையின் எதிர்ப்பை சமாளிக்க முடியாது மற்றும் நகராது. அது நகர்வதற்கு, நாம் வேலை மற்றும் சக்தியை மேற்பரப்புக்கு இணையான திசையில் பயன்படுத்த வேண்டும். நாம் வேலையை W, விசை F, பொருளின் நிறை மற்றும் தூரம் d என்று அழைப்போம். வேலை சக்தி நேர தூரத்திற்கு சமம். அதாவது, செய்யப்படும் வேலை, பொருளைப் பயன்படுத்துகின்ற சக்தியுடன் அது பயணிக்கும் தூரத்துடன் சமமாக இருக்கும். சக்தியின் வரையறை வெகுஜனத்தாலும் பொருளின் முடுக்கத்தாலும் வழங்கப்படுகிறது. பொருள் நிலையான வேகத்தில் நகர்கிறது என்றால், அது பயன்படுத்தப்படும் சக்தி மற்றும் உராய்வு சக்தி ஒரே மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது என்று பொருள். எனவே, அவை சமநிலையில் வைக்கப்படும் சக்திகள்.

சம்பந்தப்பட்ட படைகள்

இயக்க ஆற்றல் பற்றிய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்

பொருளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சக்தி குறைந்தவுடன், அது நிற்கும் வரை அது குறையத் தொடங்கும். மிக எளிய உதாரணம் ஒரு கார். நாம் சாலைகள், நிலக்கீல், அழுக்கு போன்றவற்றில் வாகனம் ஓட்டும்போது. சாலை எங்களுக்கு எதிர்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த எதிர்ப்பு சக்கரம் மற்றும் மேற்பரப்பு இடையே உராய்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு காரின் வேகத்தை அதிகரிக்க, இயக்க ஆற்றலை உருவாக்க நாம் எரிபொருளை எரிக்க வேண்டும். இந்த ஆற்றலுடன், நீங்கள் உராய்வைக் கடந்து நகர ஆரம்பிக்கலாம்.

எனினும், நாம் காரோடு நகர்ந்து முடுக்கம் நிறுத்தினால், நாம் சக்தியைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துவோம். காரில் எந்த சக்தியும் இல்லாத நிலையில், கார் நிற்கும் வரை உராய்வு விசை பிரேக் செய்யத் தொடங்காது. எனவே, பொருள் எடுக்கும் திசையைப் புரிந்துகொள்ள தலையீட்டு அமைப்பின் வலிமையை நன்கு புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.

இயக்க ஆற்றல் சூத்திரம்

இயக்க ஆற்றல் சூத்திரம்

இயக்க ஆற்றலைக் கணக்கிட, முன்னர் பயன்படுத்திய பகுத்தறிவிலிருந்து எழும் ஒரு சமன்பாடு உள்ளது. தூரம் பயணித்தபின் பொருளின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி வேகம் நமக்குத் தெரிந்தால், சூத்திரத்தில் முடுக்கத்தை மாற்றலாம்.

ஆகையால், ஒரு பொருளின் மீது நிகர அளவு வேலை செய்யப்படும்போது, ​​நாம் இயக்க ஆற்றல் k என்று அழைக்கப்படும் அளவு மாறுகிறது.

இயற்பியலாளர்களுக்கு, ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றலைப் புரிந்துகொள்வது அதன் இயக்கவியலைப் படிப்பதற்கு அவசியம். விண்வெளியில் சில வான உடல்கள் உள்ளன பிக் பேங்கால் இயக்கப்படும் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் இன்றுவரை இயக்கத்தில் உள்ளது. சூரிய குடும்பம் முழுவதும், படிக்க பல சுவாரஸ்யமான பொருள்கள் உள்ளன, மேலும் அவற்றின் பாதைகளை கணிக்க அவர்களின் இயக்க ஆற்றலைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

இயக்க ஆற்றல் சமன்பாட்டை நாம் பார்க்கும்போது, ​​அது பொருளின் வேகத்தின் சதுரத்தைப் பொறுத்தது என்பதைக் காணலாம். இதன் பொருள் வேகம் இரட்டிப்பாகும்போது, ​​அதன் இயக்கவியல் நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கிறது. ஒரு கார் மணிக்கு 100 கிமீ வேகத்தில் சென்றால், அதன் ஆற்றல் 50 கிமீ / மணி வேகத்தில் செல்லும் காரை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாகும். எனவே, ஒரு விபத்தில் ஏற்படக்கூடிய சேதம் ஒரு விபத்தை விட நான்கு மடங்கு அதிகம்.

இந்த ஆற்றல் எதிர்மறை மதிப்பாக இருக்க முடியாது. அது எப்போதும் பூஜ்ஜியமாக அல்லது நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும். அது போலல்லாமல், வேகத்தை குறிப்பைப் பொறுத்து நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை மதிப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் வேகம் சதுரத்தைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​நீங்கள் எப்போதும் நேர்மறையான மதிப்பைப் பெறுவீர்கள்.

நடைமுறை உதாரணம்

நாம் ஒரு வானியல் வகுப்பில் இருக்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம், குப்பைத் தொட்டியில் ஒரு பேப்பர் பேப்பரை வைக்க விரும்புகிறோம். தூரம், விசை மற்றும் பாதையை கணக்கிட்ட பிறகு, பந்தை நம் கையிலிருந்து குப்பைத் தொட்டிக்கு நகர்த்துவதற்கு குறிப்பிட்ட அளவு இயக்க ஆற்றலைப் பயன்படுத்த வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நாம் அதை செயல்படுத்த வேண்டும். காகிதப் பந்து நம் கையை விட்டு வெளியேறும்போது, ​​அது வேகப்படுத்தத் தொடங்கும், மேலும் அதன் ஆற்றல் குணகம் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து (நாம் கையில் இருக்கும் போது) எக்ஸ் ஆக மாறும், அது எவ்வளவு வேகமாக சென்றடைகிறது என்பதைப் பொறுத்து.

ஒரு உந்தப்பட்ட ஆடுகளத்தில், பந்து மிக உயர்ந்த புள்ளியை அடையும் தருணத்தில் அதன் மிக உயர்ந்த இயக்க ஆற்றலை அடையும். அங்கிருந்து, குப்பைத் தொட்டியில் இறங்கத் தொடங்குகையில், ஈர்ப்பு விசையால் இழுக்கப்பட்டு, சாத்தியமான ஆற்றலாக மாற்றப்படுவதால் அதன் இயக்க ஆற்றல் குறையத் தொடங்கும். அது குப்பைத் தொட்டியின் அடிப்பகுதியை அல்லது தரையை அடைந்து நிறுத்தும்போது, ​​காகிதப் பந்தின் இயக்க ஆற்றலின் குணகம் பூஜ்ஜியத்திற்குத் திரும்பும்.

இந்த தகவலின் மூலம் இயக்க ஆற்றல் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன என்பதைப் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.