இடவியல் வரைபடம்

நிலை வளைவுகள்

தொழில் வல்லுநர்களுக்கும் எந்தவொரு நபருக்கும், a இடவியல் வரைபடம் இது ஒரு சிறந்த கருவி. இது ஒரு வகை வரைபடமாகும், அதன் பயன்பாடுகள் மகத்தானவை மற்றும் அறிவியலிலும் இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடலிலும் ஏராளமான துறைகளுக்கு. இதன் முக்கிய அம்சங்கள் பலருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஆகையால், ஒரு நிலப்பரப்பு வரைபடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அனைத்து பண்புகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் ஏராளமான தகவல்களை உங்களுக்குச் சொல்ல இந்த கட்டுரையை அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

இடவியல் வரைபடத்தின் கூறுகள்

ஒரு நிலப்பரப்பு வரைபடம் என்பது பூமியின் மேற்பரப்பின் நிவாரணத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தைத் தவிர வேறில்லை. மிகவும் சாதாரணமான விஷயம் என்னவென்றால், இது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியால் ஆனவற்றின் பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். இந்த பகுதி அளவுகோலாக குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இடவியல் திட்டங்களுடனான முக்கிய வேறுபாடு அதுதான் எனக்கு தன்னை முன்வைக்கும் பகுதி மிகவும் விரிவானது. சில சந்தர்ப்பங்களில், மாகாணங்கள், பிராந்தியங்கள் மற்றும் நாடுகள் மற்றும் கண்டங்களின் நிலப்பரப்பு வரைபடங்களை உருவாக்கலாம்.

ஒரு நிலப்பரப்பு வரைபடத்தின் விளிம்பு கோடுகள் எந்த வகை வரைபடத்தின் இன்றியமையாத பகுதியாகும். விளிம்பு கோடுகளுக்கு நன்றி பூமியின் மேற்பரப்பின் வடிவத்தையும் அதன் சாய்வையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த வகை வரைபடங்களில், வெவ்வேறு கூறுகளை வேறுபடுத்துவதற்கு பல்வேறு சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அடையாளங்கள் மற்றும் வண்ணங்கள் அனைத்திற்கும் நன்றி அவை வேறுபடுகின்றன ஆறுகள், மலைகள், பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் மற்றும் நிலப்பரப்பின் கூறுகள்.

இடவியல் வரைபடங்களில் நகரங்கள், சாலைகள், பாலங்கள், அணைகள், மனித கட்டுமானங்கள் அல்லது மின் இணைப்புகள் பற்றிய பல பயனுள்ள தகவல்கள் உள்ளன. இன்று, நிலப்பரப்பு வரைபடங்களை வழங்கும் ஏராளமான வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் பொது சேவைகள் உள்ளன. நிறுவனம் அல்லது வெளியீட்டாளரைப் பொறுத்து, அவை குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களின் மிகப் பெரிய பகுதிகளின் நிலப்பரப்பு வரைபடங்களாக இருக்கலாம்.

இடவியல் வரைபடத்தின் கூறுகள்

உலக வரைபடம்

ஒரு நிலப்பரப்பு வரைபடத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய முக்கிய கூறுகள் யாவை என்று பார்ப்போம். இது அவ்வாறு கருதப்படுவதற்கு, பல விஷயங்களை கட்டாய வழியில் சேர்க்க வேண்டும். எந்தவொரு நிலப்பரப்பு வரைபடத்திலும் தோன்ற வேண்டிய முக்கிய மற்றும் அத்தியாவசிய புள்ளிகள் யாவை நாம் காணப்போகிறோம்:

 • பயன்படுத்தப்பட்ட அளவு.
 • புவியியல் வடக்கின் திசை
 • ஜிபிஎஸ்
 • காந்த வடக்கின் திசை
 • பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து சின்னங்களும்
 • மற்ற விமானங்களுடன் இருக்கும் உறவு
 • அதை உருவாக்கிய வரைபடம் அல்லது அமைப்பின் ஆசிரியர்
 • உற்பத்தி ஆண்டு

இடவியல் வரைபடத்தில் தோல்வியடையாத முக்கிய கூறுகள் இவை. இந்த வகை வரைபடத்தில் அதிக அளவு தகவல்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் அறிவோம். இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் நன்கு புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நம்புகிறோம். இந்த வரைபடங்களிலிருந்து பெறக்கூடிய தகவலின் வகையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதற்கான முக்கிய புள்ளிகளை நாங்கள் குழுவாகப் போகிறோம்:

 • மக்கள்தொகை கருக்கள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கட்டிடங்கள். ஒரு நிலப்பரப்பு வரைபடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில் தற்போதுள்ள மக்கள் தொகை மையங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற கருவிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள அனைத்து கட்டிடங்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறலாம்.
 • தகவல்தொடர்பு வழிகள். இந்த தொடர்பு வழிகள் சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகள், ரயில்வே போன்றவைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 • ஹைட்ரோகிராபி. இது நீரின் அளவு அல்லது ஆறுகள், ஏரிகள், நீர்த்தேக்கங்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
 • அவை நிலப்பரப்பின் சீரற்ற தன்மை மற்றும் வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகள் அமைந்துள்ள உயரம்.
 • பிரதேசங்களின் நிர்வாக எல்லைகள். இயற்கை வரம்புகள் மட்டுமல்ல, நிர்வாக வரம்புகளும் காட்டப்படுகின்றன.
 • தாவரங்கள். இருக்கும் தாவரங்களின் வகைகளின் விரிவான பட்டியல் எதுவும் இல்லை, ஆனால் முக்கிய இனங்கள்.
 • ஒருங்கிணைப்புகள்: குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களின் இருப்பிடத்திற்கு அவை அவசியம்.

இடவியல் வரைபடத்தின் கூறுகளின் விளக்கம்

இடவியல் வரைபடம்

இடவியல் வரைபடத்தைச் சேர்ந்த கூறுகள் யாவை நாம் இன்னும் விரிவாக விவரிக்கப் போகிறோம்.

 • நிலை வளைவுகள்: நிலப்பரப்பின் உயரத்தைக் காண்பிப்பதற்கு பொறுப்பானவை. இந்த வகை வரைபடத்தின் மிகவும் பிரதிநிதித்துவ பண்புகள் அவை. கடல் மட்டத்திலிருந்து ஒரே உயரத்தில் இருக்கும் புள்ளிகளில் சேர விளிம்பு கோடுகள் காரணமாகின்றன. எனவே, அவை ஒரே மாதிரியான உயரங்களைக் கொண்ட புள்ளிகளாக இருக்கும்.
 • வழக்கமான சின்னங்கள்: விளிம்பு கோடுகளுக்கு மேலதிகமாக, அதிக அளவு தகவல்களும் காட்டப்படும். இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் ஆறுகள், நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது ஆர்வமுள்ள இடங்களைக் குறிக்க அடையாளங்கள் மற்றும் அடையாளங்களிலிருந்து காட்டப்படுகின்றன. வண்ணங்கள் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, அதிக உயரமுள்ள பகுதிகளைக் குறிக்க பழுப்பு நிறம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வனப்பகுதிகள் அல்லது பெரிய புல்வெளிகள் மற்றும் நீரைக் குறிக்க நீலம் ஆகியவற்றைக் குறிக்க பச்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சாலைகள் மற்றும் பாதைகள் மற்ற வண்ணங்களுடன் நன்கு வேறுபடுகின்றன.
 • மாதிரி வளைவுகள்: இந்த வகை வரைபடத்தில் இரண்டு விளிம்பு கோடுகளுக்கு இடையிலான உயரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சமநிலை என அழைக்கப்படுகிறது. உயரங்களில் உள்ள வேறுபாட்டை இன்னும் தெளிவாகக் காண, மாஸ்டர் வளைவு எனப்படும் ஒவ்வொரு 4-5 விளிம்பு வரிகளிலும் ஒரு தடிமனான கோடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உயரத்தைக் குறிக்கவும், சமநிலையை சிறப்பாகக் கணக்கிடவும் பயன்படுகிறது.
 • அளவு: எந்தவொரு வரைபடத்திலும் யதார்த்தம் குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் அறிவோம். வெளிப்படையாக, அனைத்து அளவிலான பொருள்கள் மற்றும் கூறுகளை அவற்றின் உண்மையான அளவில் குறிப்பிட முடியாது. எனவே, அளவுகோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான அளவு 1: 50.000 ஆகும். வரைபடத்தில் ஒரு அலகு உண்மையில் 50.000 அலகுகள் என்று இது நமக்கு சொல்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, வரைபடத்தில் இரண்டு சென்டிமீட்டர் உண்மையில் ஒரு கிலோமீட்டராக இருக்கும்.
 • நிலுவையில் உள்ளது: சாய்வு என்பது நாம் கடக்க வேண்டிய சீரற்ற தன்மைக்கும் கிடைமட்டத்தில் இருக்கும் தூரத்திற்கும் இடையிலான உறவு.

முக்கிய பயன்கள்

இடவியல் வரைபடங்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய பயன்கள் என்ன என்பதை நாம் காணப்போகிறோம். அவை அதிக எண்ணிக்கையிலான பயன்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கலாம் மற்றும் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகவும் எளிதாகவும் யாராலும் பயன்படுத்தலாம். மிகவும் பொதுவான பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு:

 • புவியியல் திட்டமிடல்
 • பெரிய அளவிலான கட்டிடக்கலை
 • பூமி அறிவியல்
 • மின் பொறியியல்
 • சுரங்க
 • நடைபயணம் மற்றும் பிற ஓய்வு நடவடிக்கைகள்
 • பெரிய அளவிலான கட்டிடக்கலை
 • சிவில் இன்ஜினியரிங்

இந்த வகை வரைபடங்களிலிருந்து, புவியியல் தகவல் அமைப்புகள் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. இந்த அமைப்புகள் அடுக்குகளின் வடிவத்தில் ஒரு பெரிய அளவிலான தகவல்களைச் சேகரிக்கின்றன, பின்னர் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைப் பற்றிய பெரிய அளவிலான தகவல்களை அறிய உதவுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு பகுதியின் நிலப் பயன்பாடுகள்.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் நிலப்பரப்பு வரைபடம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.