அடுக்கு மண்டலத்தின் சிறப்பியல்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம்

அடுக்கு மண்டலமானது வளிமண்டலத்தின் இரண்டாவது அடுக்கு ஆகும்

எங்கள் வளிமண்டலம் உள்ளது வெவ்வேறு அடுக்குகள் இதில் வெவ்வேறு பாடல்களின் வெவ்வேறு வாயுக்கள் உள்ளன. வளிமண்டலத்தின் ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் அதன் செயல்பாடு மற்றும் அதன் சொந்த பண்புகள் உள்ளன, அவை மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

எங்களிடம் உள்ளது வெப்பமண்டலம் இது நாம் வாழும் வளிமண்டலத்தின் அடுக்கு மற்றும் அனைத்து வானிலை நிகழ்வுகளும் நடைபெறுகின்றன, அடுக்கு மண்டலம் இது ஓசோன் அடுக்கு அமைந்துள்ள வளிமண்டலத்தின் அடுக்கு, மீசோஸ்பியர் வடக்கு விளக்குகள் ஏற்படும் மற்றும் வெப்பநிலை இது விண்வெளியில் எல்லையாக உள்ளது மற்றும் வெப்பநிலை மிக அதிகமாக உள்ளது. இந்த இடுகையில் நாம் அடுக்கு மண்டலத்திலும் நமது கிரகத்தின் வாழ்க்கைக்கு அது கொண்டிருக்கும் முக்கியத்துவத்திலும் கவனம் செலுத்தப் போகிறோம்.

அடுக்கு மண்டல பண்புகள்

அடுக்கு மண்டலத்தில், வெப்பநிலை மிகக் குறைவு மற்றும் உயரத்தில் வளரும்

அடுக்கு மண்டலம் உயரத்தில் உள்ளது சுமார் 10-15 கி.மீ உயரம் மற்றும் சுமார் 45-50 கி.மீ வரை நீண்டுள்ளது. அடுக்கு மண்டலத்தின் வெப்பநிலை பின்வருமாறு மாறுபடுகிறது: முதலாவதாக, அது நிலையானதாக இருக்கத் தொடங்குகிறது (இது வெப்பமண்டலத்திற்கு நெருக்கமான உயரங்களில் காணப்படுவதால், வெப்பநிலை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்) மற்றும் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். நாம் உயரத்தில் அதிகரிக்கும்போது, ​​அடுக்கு மண்டலத்தின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது, ஏனெனில் இது மேலும் மேலும் சூரிய கதிர்வீச்சை உறிஞ்சுகிறது. வெப்பமண்டலத்தின் வெப்பநிலையின் நடத்தை நாம் வாழும் வெப்பமண்டலத்திற்கு நேர்மாறாக செயல்படுகிறது, அதாவது உயரத்துடன் குறைவதற்கு பதிலாக அது அதிகரிக்கிறது.

அடுக்கு மண்டலத்தில் காற்றின் செங்குத்து திசையில் எந்த இயக்கமும் இல்லை, ஆனால் கிடைமட்ட திசையில் காற்று அடிக்கடி 200 கிமீ / மணிநேரத்தை எட்டும். இந்த காற்றின் பிரச்சனை அது அடுக்கு மண்டலத்தை அடையும் எந்தவொரு பொருளும் கிரகம் முழுவதும் பரவுகிறது. இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சி.எஃப்.சி. குளோரின் மற்றும் ஃப்ளோரின் ஆகியவற்றால் ஆன இந்த வாயுக்கள் ஓசோன் அடுக்கை அழித்து அடுக்கு மண்டலத்தில் இருந்து பலத்த காற்று வீசுவதால் கிரகம் முழுவதும் பரவுகின்றன.

அடுக்கு மண்டலத்தில் எந்த மேகங்களும் அல்லது பிற வானிலை அமைப்புகளும் இல்லை. சில நேரங்களில் அடுக்கு மண்டலத்தின் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு சூரியனுடன் அதன் அருகாமையில் இருப்பதை மக்கள் அடிக்கடி குழப்பிவிடுகிறார்கள். சூரியனுக்கு நெருக்கமான ஒன்று, அது சூடாக இருக்கும் என்று நினைப்பது தர்க்கரீதியானது. இருப்பினும், அதற்கான நிலை இதுவல்ல. அடுக்கு மண்டலத்தில் நாம் சந்திக்க முடியும் பிரபலமான ஓசோன் அடுக்கு. ஓசோன் அடுக்கு ஒரு "அடுக்கு" அல்ல, ஆனால் வளிமண்டலத்தின் ஒரு பகுதி, இதில் இந்த வாயுவின் செறிவு வளிமண்டலத்தின் மற்ற பகுதிகளை விட அதிகமாக உள்ளது. சூரியனில் இருந்து நேரடியாக நம்மைத் தாக்கி பூமியில் உயிர்களை அனுமதிக்கும் சூரிய கதிர்வீச்சை உறிஞ்சுவதற்கு ஓசோன் மூலக்கூறுகள் காரணமாகின்றன. சூரியனின் புற ஊதா கதிர்களை உறிஞ்சும் இந்த மூலக்கூறுகள் அந்த சக்தியை வெப்பமாக மாற்றுகின்றன, எனவே, அடுக்கு மண்டலத்தின் வெப்பநிலை உயரத்தில் அதிகரிக்கிறது.

ஏனெனில் உள்ளது ட்ரோபோபாஸ் இதில் காற்று மிகவும் நிலையானது மற்றும் காற்று நீரோட்டங்கள் இல்லை, வெப்பமண்டலத்திற்கும் அடுக்கு மண்டலத்திற்கும் இடையில் துகள்களின் பரிமாற்றம் கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியமாகும். இந்த காரணத்திற்காக அடுக்கு மண்டலத்தில் எந்த நீராவியும் இல்லை. இதன் பொருள் அடுக்கு மண்டலத்தில் உள்ள மேகங்கள் மிகவும் குளிராக இருந்தால் மட்டுமே உருவாகின்றன, தற்போதுள்ள சிறிய அளவு நீர் ஒடுங்கி பனி படிகங்களை உருவாக்குகிறது. அவை பனி படிக மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தாது.

அடுக்கு மண்டலத்தின் முடிவில் அடுக்கு மண்டலம் உள்ளது. இது வளிமண்டலத்தின் ஒரு பகுதி உயர் ஓசோன் செறிவுகள் முடிவடைகின்றன மற்றும் வெப்பநிலை மிகவும் நிலையானதாகிறது (சுமார் 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்). ஸ்ட்ராடோபாஸ் என்பது மீசோஸ்பியருக்கு வழிவகுக்கிறது.

ஒரு ஆர்வமாக, நீண்ட ஆயுளைக் கொண்ட வேதியியல் சேர்மங்கள் மட்டுமே அடுக்கு மண்டலத்தை அடையக்கூடியவை. இப்போது ஆம், அவர்கள் அங்கு வந்தவுடன், அவர்கள் நீண்ட நேரம் தங்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பெரிய எரிமலை வெடிப்புகளால் உமிழப்படும் பொருட்கள் அடுக்கு மண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் எஞ்சியிருக்கும் திறன் கொண்டவை.

ஓசோன் படலம்

ஓசோன் அடுக்கு சி.எஃப்.சி களால் சேதமடைந்துள்ளது, ஆனால் ஏற்கனவே மீண்டு வருகிறது

ஓசோன் படலம் எப்போதும் இந்த வாயுவின் ஒரே செறிவு இல்லை அதிலிருந்து வெகு தொலைவில். அடுக்கு மண்டலத்தில், ஓசோனின் உருவாக்கம் மற்றும் தொடர்ச்சியான அழிவு ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கிறது. ஓசோன் உருவாக, சூரிய ஒளியின் கதிர்கள் ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறை (O2) இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்களாக (O) உடைக்க வேண்டும். இந்த அணுக்களில் ஒன்று மற்றொரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறைச் சந்திக்கும் போது வினைபுரிந்து ஓசோன் (O3) உருவாகிறது.

ஓசோன் மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன. இருப்பினும், இயற்கையாகவே, அவை உருவாக்கப்படுவது போலவே, அவை சூரிய கதிர்வீச்சினால் அழிக்கப்படுகின்றன. சூரியனில் இருந்து வரும் ஒளி கதிர்கள் ஓசோன் மூலக்கூறைத் தாக்கி மீண்டும் அழித்து ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு (O2) மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அணு (O) ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றன. இப்போது ஆக்ஸிஜன் அணு மற்றொரு ஓசோன் மூலக்கூறுடன் வினைபுரிந்து இரண்டு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது, மற்றும் பல. இது இயற்கையான சுழற்சியாகும், இது ஓசோன் மூலக்கூறுகளின் உருவாக்கம் மற்றும் அழிவுக்கு இடையில் சமநிலையில் உள்ளது. இந்த வழியில், இந்த அடுக்கு வாயுக்கள் அதிக அளவு தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதா கதிர்களை உறிஞ்சி நம்மை பாதுகாக்கும்.

இது நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. ஓசோன் செறிவு காலப்போக்கில் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான மற்றும் நிலையான செறிவில் வைக்கப்பட்ட ஒரு சுழற்சி. இருப்பினும், வளிமண்டலத்தில் ஓசோனை அழிக்க மற்றொரு வழி உள்ளது. குளோரோஃப்ளூரோகார்பன்கள் (சி.எஃப்.சி) அவை வளிமண்டலத்தில் மிகவும் நிலையானவை, எனவே அடுக்கு மண்டலத்தை அடையலாம். இந்த வாயுக்கள் மிகவும் நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவை அடுக்கு மண்டலத்தை அடையும் போது, ​​சூரியனில் இருந்து வரும் புற ஊதா கதிர்கள் மூலக்கூறுகளை அழித்து, குளோரின் தீவிரவாதிகள் மிகவும் வினைபுரியும். இந்த எதிர்வினை தீவிரவாதிகள் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை அழிக்கிறார்கள், எனவே மொத்தமாக அழிக்கப்படும் ஓசோனின் அளவு உருவாக்கப்பட்டதை விட மிகப் பெரியது. இந்த வழியில், நமக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சூரிய கதிர்வீச்சை உறிஞ்சும் திறன் கொண்ட ஓசோன் மூலக்கூறுகளின் தலைமுறை மற்றும் அழிவுக்கு இடையிலான சமநிலை உடைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓசோன் அடுக்கில் உள்ள துளையின் விளைவுகள்

துரதிர்ஷ்டவசமாக, கடந்த காலத்தில் இந்த தலைப்பு அவ்வளவு விரிவாக அறியப்படவில்லை, இதனால் மனித நடவடிக்கைகளில் (குளோரோஃப்ளூரோகார்பன் ஏரோசோல்களின் பயன்பாடு) அவை அடுக்கு மண்டலத்தை அடைய முடிந்தது ஓசோன் மூலக்கூறுகளை அழிக்கும் குளோரின் மற்றும் புரோமின் பெரிய அளவில். எதிர்வினைக்கு ஒளி தேவைப்படுவதாலும், மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் துருவ மேகங்களை உருவாக்குவதாலும், அண்டார்டிகாவின் வசந்த காலத்தில் ஓசோனின் மிகக் குறைந்த அளவு ஏற்படுகிறது மற்றும் ஓசோன் துளை குறிப்பாக அண்டார்டிகாவில் உருவாகிறது. இந்த ஓசோன் துளைகள் அதிக புற ஊதா கதிர்வீச்சு பூமியின் மேற்பரப்பை அடைந்து கரைதலை துரிதப்படுத்துகின்றன.

மனிதர்களில், ஓசோன் அடுக்கின் சீரழிவு தோல் புற்றுநோயின் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது அதிக அளவு சூரிய கதிர்வீச்சு காரணமாக நம்மை அடைகிறது. தாவரங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன, குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் மற்றும் பலவீனமான மற்றும் குறைவான வளர்ந்த தண்டுகள் மற்றும் இலைகளைக் கொண்டவை.

அடுக்கு மண்டலத்தில் விமானங்களின் தாக்கங்கள்

உருகி அதிக எதிர்ப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக விமானங்கள் கீழ் அடுக்கு மண்டலத்தில் பறக்கின்றன

விமானம் அடுக்கு மண்டலத்திலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது, ஏனெனில் அவை வழக்கமாக 10 முதல் 12 கி.மீ வரை உயரத்தில் பறக்கின்றன, அதாவது, ட்ரோபோபாஸுக்கு அருகில் மற்றும் அடுக்கு மண்டலத்தின் தொடக்கத்தில். விமானப் போக்குவரத்து வளர்ந்து வருவதால், கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO2), நீர் நீராவி (H2O), நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் (NOx), சல்பர் ஆக்சைடுகள் (SOx) மற்றும் சூட் ஆகியவற்றின் வெளியேற்றம் மேல் வெப்பமண்டலத்திற்கும் கீழ் அடுக்கு மண்டலத்திற்கும் இடையிலான வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்துள்ளது.

இன்று, உலகளாவிய கிரீன்ஹவுஸ் உமிழ்வுகளில் 2 முதல் 3% வரை மட்டுமே விமானங்கள் ஏற்படுகின்றன. புவி வெப்பமடைதலின் அடிப்படையில் இது பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல. இருப்பினும், விமானங்களைப் பற்றி மிகவும் முக்கியமானது என்னவென்றால், அவை உமிழும் வாயுக்கள் வெப்ப மண்டலத்தின் மேல் பகுதியில் அவ்வாறு செய்கின்றன. இதனால் உமிழப்படும் நீர் நீராவி பூமியில் அதிக வெப்பத்தைத் தக்கவைத்து புவி வெப்பமடைதலுக்கு பங்களிக்கும் சிரஸ் மேகங்களை உருவாக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.

மறுபுறம், விமானங்களால் வெளியேற்றப்படும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளும் ஆபத்தானவை, ஏனெனில் அவை அடுக்கு மண்டலத்தில் ஓசோன் காணாமல் போவது தொடர்பானது. விமானங்களால் உமிழப்படும் கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் அடுக்கு மண்டலத்தை அடைய மிக நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றாலும், அவை அவ்வாறு செய்ய முடியும், ஏனென்றால் அவை மிக நெருக்கமான உயரத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன.

அடுக்கு மண்டல ஆர்வங்கள்

சிறிய நுண்ணுயிரிகள் அடுக்குகளில் வாழ்கின்றன

வளிமண்டலத்தின் இந்த அடுக்கு சில ஆச்சரியங்களைக் கொண்டுள்ளது, அது நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடும். அந்த ஆர்வங்களில்:

  • காற்று அடர்த்தி 10% குறைவாக உள்ளது அது பூமியின் மேற்பரப்பில்
  • கீழ் அடுக்குகளில் வெப்பநிலை சுற்றி உள்ளது சராசரியாக -56 டிகிரி மற்றும் காற்று நீரோட்டங்கள் மணிக்கு 200 கிலோமீட்டரை எட்டும்.
  • உறுதிப்படுத்தும் அறிக்கைகள் உள்ளன சிறிய நுண்ணுயிரிகளின் இருப்பு அடுக்கு மண்டலத்தில் வாழும். இந்த நுண்ணுயிரிகள் விண்வெளியில் இருந்து வந்தவை என்று நம்பப்படுகிறது. அவை பாக்டீரியா வித்திகளாகும், அவை தங்களைச் சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கை உருவாக்கக்கூடிய மிகவும் எதிர்க்கும் உயிரினங்கள், எனவே குறைந்த வெப்பநிலை, வறண்ட நிலைமைகள் மற்றும் அடுக்கு மண்டலத்தில் காணப்படும் அதிக அளவு கதிர்வீச்சுகளைத் தக்கவைக்கின்றன.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, வளிமண்டலம் நமக்கும் நமது கிரகத்தில் வாழும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் பெரும் செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. அடுக்கு மண்டலத்தில் நம் உயிர்வாழ்வதற்குத் தேவையான ஒன்று உள்ளது, அது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்தாலும், நாம் பாதுகாக்க வேண்டும்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.