කන්දෙන් පහළට හිම කුණාටු

හිම වැටීම

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට හිම වැටීම සහ එහි ලක්ෂණ ගැන දැනගත යුතු සියල්ල ඔබට කියමු. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ගංගා කල්ලි

ගංගාස් ගඟ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට ගංගා ගඟ සහ එහි ලක්ෂණ ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න

ගීන්විච් මෙරිඩියන්

ග්‍රීන්විච් මෙරිඩියන්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ ග්‍රීන්විච් මෙරිඩියන් ගැන දැනගත යුතු සියල්ල සහ එය කුමක් සඳහා ද යන්නයි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

perito moreno ග්ලැසියරය

පෙරිටෝ මොරෙනෝ ග්ලැසියරය

ලෝකයේ පුදුමයන්ගෙන් එකක් වන පෙරිටෝ මොරෙනෝ ග්ලැසියරය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන සියල්ල මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

වොල්ගා ගඟේ අතු ගංගා

යුරෝපයේ දිගම ගංගාව

යුරෝපයේ දිගම ගංගාව සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු, ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් දැන ගන්න.

මධ්යකාලීන දින දර්ශනය

මධ්යකාලීන දින දර්ශනය

මධ්යකාලීන දින දර්ශනය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඉතිහාසය ගැන තව දැනගන්න.

බ්ලේස් පැස්කල්

බ්ලයිස් පැස්කල්

බ්ලේස් පැස්කල්ගේ ඉතිහාසය, චරිතාපදානය සහ ජයග්‍රහණ අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. මෙම ගණිත ian යාගේ ගැඹුරු ජීවිතය ගැන තව දැනගන්න.

නාලිකා දිග

සූවස් ඇල

සූවස් ඇළේ වැදගත්කම, ලක්ෂණ සහ ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න. අපි මෙහි සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව ඔබට කියමු.

පැනමා ඇළේ වැදගත්කම

පැනම ඇල

පැනමා ඇළේ වැදගත්කම සහ එහි ඉතිහාසය ගැන අපි ඔබට කියමු. මෙම ඉංජිනේරු වැඩ ගැන තව දැනගන්න.

බෙරිං සමුද්‍ර සන්ධිය

බෙරිං සමුද්‍ර සන්ධිය

බෙරිං සමුද්‍ර සන්ධිය සහ එහි කුතුහලය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

හිම පතනය වැඩි විය

කුඩා අයිස් යුගය

කුඩා අයිස් යුගය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

දේශගුණය සහ කාලගුණ විද්‍යාව

කාලගුණ විද්‍යා ologist යෙකු වන්නේ කෙසේද?

කාලගුණ විද්‍යා ologist යෙකු වන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඔබ ඉගෙන ගත යුතු දේ සහ ඔබ කොපමණ මුදලක් උපයනු ඇත්දැයි දැන ගන්න.

මැක්ස්වෙල් සමීකරණ

මැක්ස්වෙල්ගේ සමීකරණ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට මැක්ස්වෙල්ගේ සමීකරණ, ඒවායේ ලක්ෂණ සහ වැදගත්කම ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියමු.

තාරකා විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුව

තාරකා විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුව

තාරකා විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුව සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙම මෙවලම ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සරගෝසා දින දර්ශනය

සරගෝසා දින දර්ශනය

සරගෝසානෝ දින දර්ශනය සහ එහි ඉතිහාසය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ක්ලෝඩියස් ටොලමි

ක්ලෝඩියස් ටොලමි

ක්ලෝඩියෝ ටොලමිගේ සමස්ත චරිතාපදානය අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. මෙම විද්‍යා ist යා සහ ඔහුගේ විශාල දායකත්වය ගැන තව දැනගන්න.

උතුරු මුහුදු ගොඩනැගීම

උතුරු මුහුද

උතුරු මුහුදේ සියලුම ලක්ෂණ, ජෛව විවිධත්වය, ගොඩනැගීම හා තර්ජන අපි ඔබට කියමු. මෙම මුහුද ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ස්ටීවන් හෝකින්

ස්ටීවන් හෝකින්

XNUMX වන සියවසේ වඩාත්ම දීප්තිමත් මනස වන ස්ටීවන් හෝකින්ගේ සමස්ත චරිතාපදානය අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

කොරල් මුහුදු සත්ත්ව විශේෂ

කොරල් මුහුද

කොරල් මුහුද සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ඇලස්කාවේ ගල්ෆ් වෙරළ

ඇලස්කාව බොක්ක

ඇලස්කාවේ බොක්ක සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ජාවා මුහුද

ජාවා මුහුද

ජාවා මුහුද සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. එහි අභිරහස් ගැන මෙහි ඉගෙන ගන්න.

දෘශ්‍ය මායාවන්

ෆාටා මෝගනා ආචරණය

ෆාටා මෝර්ගානා ආචරණය යනු කුමක්ද සහ එය සිදුවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මායාකාරී බලපෑම ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ජල දූෂණය

පර්සියානු ගල්ෆ්

පර්සියානු බොක්ක, එහි ලක්ෂණ සහ ආර්ථික වැදගත්කම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු.

භූමි විද්‍යාව

භූමිතික ලක්ෂ්‍යය

භූමිතික ලක්ෂ්‍යයක් යනු කුමක්ද, එහි ලක්ෂණ සහ වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු.

ක්‍රොඒෂියා මුහුද

ඇඩ්‍රියාටික් මුහුද

ඇඩ්‍රියාටික් මුහුද සහ එහි වැදගත්කම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට විස්තරාත්මකව කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

බෝල්ටික් මුහුද

බෝල්ටික් මුහුද

බෝල්ටික් මුහුදේ සියලුම ලක්ෂණ, ශාක, සත්ත්ව හා ආර්ථිකය මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ඇල්බොරන් මුහුදේ දූපත්

ඇල්බොරන් මුහුද

ඇල්බොරන් මුහුද එතරම් ප්‍රසිද්ධ හා වැදගත් වීමට හේතු අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ඉන්දියානු සාගරයේ දූපත්

ඉන්දියන් සාගරය

ඉන්දියන් සාගරය සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

පැසිෆික් සාගරය

පැසිෆික් සාගරය

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පැසිෆික් සාගරය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන දැනගත යුතු සියල්ල උගන්වන්නෙමු. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

රින් ගඟ

රින් ගඟ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සුප්‍රසිද්ධ රයින් ගඟ ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියන්නෙමු.මෙම යුරෝපීය ගඟ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් දැන ගන්න.

සේගුරා ගඟේ ස්වාභාවික කොටස

සේගුරා ගඟ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නෙමු ස්පා .් in යේ වඩාත්ම සංකේතාත්මක එකක් වන සේගුරා ගඟේ දේශගුණය, ශාක හා සත්ව විශේෂ.

හිරු බැස යෑම

හිරු බැස යෑම

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ ලෝකයේ හොඳම හිරු බැස යෑම සහ ඒවා භුක්ති විඳින්නේ කෙසේද යන්නයි.

මානව කේන්ද්‍රීයතාවයේ ලක්ෂණ

මානව කේන්ද්‍රීයතාව

මානව කේන්ද්‍රීය ධර්මය සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

වැටීම

වැටීම

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සරත් of තුවේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියමු. වසරේ මෙම සමය ගැන තව දැනගන්න.

ඉහළ වේල්ල

අස්වාන් වේල්ල

අස්වාන් වේල්ලේ ලක්ෂණ හා මූලාරම්භය කුමක්ද යන්න මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සුන්දර හිරු උදාව

ඉර පායනවා

මෙම ලිපියෙන් අපි හොඳම හිරු එළිය සහ ඔබට ඒවා දැකිය හැකි ස්ථාන ලැයිස්තුවක් සාදන්නෙමු. මෙම භූ දර්ශනවල මැජික් ගැන තව දැනගන්න.

කේප් ඔෆ් ගුඩ් හෝප් දර්ශන

කේප් ඔෆ් ගුඩ් හෝප්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කේප් ගුඩ් හෝප් හි දැක ගත යුතු සියල්ල පෙන්වමු. මෙම සුන්දර ස්ථානය ගැන තව දැනගන්න.

මැඩ්රිඩ් ජලාශ

මැඩ්රිඩ් හි වගුරුබිම්

මැඩ්රිඩ් හි ප්‍රධාන ජලාශ මොනවාද සහ නාමාවලියෙහි ආරක්ෂා කර ඇති ඒවා අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. ඒ ගැන සියල්ල මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ඩී.එන්.ඒ.

රොසලින්ඩ් ෆ්රෑන්ක්ලින්

රොසලින්ඩ් ෆ්‍රැන්ක්ලින්ගේ චරිතාපදානය සහ ඇය විද්‍යා ලෝකයට කළ දායකත්වය මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු.

ඇඟිලි ගැසීම්

ආලෝක විවර්තනය

මෙම ලිපියෙන් අපි ආලෝකයේ විවර්තනයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන දැනගත යුතු සියල්ල පැහැදිලි කරමු. මෙම සංසිද්ධිය ගැන තව දැනගන්න.

කේතුධර වනාන්තරය

කේතුධර

කේතුධර කණ්ඩායමේ සියලුම ලක්ෂණ, වාසස්ථාන සහ ප්‍රධාන විශේෂ අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ඇමසන් සතුන්

ඇමසන් සත්ත්ව විශේෂ

ඇමේසන් සත්වයන් සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. සතුන්ට බලපාන බලපෑම් ගැන තව දැනගන්න.

නසරේ රැළි

නසරේ තරංග සෑදෙන්නේ කෙසේද සහ ඒවායේ ලක්ෂණ මොනවාද යන්න විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න. අපි මෙහි සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව ඔබට කියමු.

කෝර්ටෙස් මුහුද

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කෝර්ටෙස් මුහුදේ සියලුම ලක්ෂණ, ගොඩනැගීම හා ජෛව විවිධත්වය කියන්නෙමු. මෙම පාරාදීස මුහුද ගැන සියල්ල දැන ගන්න.

ස්පා .් of යේ ජලාශ

ස්පා .් of යේ ජලාශ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට ස්පා Spain ් in යේ ජලාශවල සියලුම ලක්ෂණ සහ නියඟය සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය ඔබට කියන්නෙමු. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සුන්ඩියල්

සුන්ඩියල්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට හිරුගේ සියලු ලක්ෂණ හා ඉතිහාසය කියන්නෙමු. එකක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ එය ක්‍රියා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.

නයිසියාවේ හිපාර්කස්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ නයිසියාවේ හිපාර්කස්ගේ සුප්‍රසිද්ධ චරිතාපදානය සහ විද්‍යා ලෝකයට ඔහු කළ ප්‍රධාන දායකත්වයයි.

ග්‍රීක ශිෂ්ටාචාරය

මධ්‍යධරණි මුහුද

මෙම ලිපියෙන් ඔබට මධ්‍යධරණි මුහුද ගැන අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු සොයාගත හැකිය. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

චන්ද්ර අලුත් අවුරුදු නිවාඩු

චන්ද්ර අලුත් අවුරුද්ද

චන්ද්ර අලුත් අවුරුද්දේ සියලු රහස් සහ කුතුහලය අපි ඔබට කියමු. චීන අලුත් අවුරුද්ද සහ එහි ලක්ෂණ ගැන තව දැනගන්න.

historical තිහාසික සිතියම් විද්‍යාවේ වැදගත්කම

Cart තිහාසික සිතියම් විද්‍යාව

Artic තිහාසික සිතියම් විද්‍යාවේ ලක්ෂණ සහ භූගෝල විද්‍යාවේ දියුණුව සඳහා එහි ඇති වැදගත්කම කුමක්ද යන්න මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු.

GIS හි තොරතුරු ස්ථර

GIS (භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති)

GIS යනු කුමක්ද සහ අද එහි වැදගත්කම අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. ව්යාපෘතිවල භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති සහ යෙදුම ගැන ඉගෙන ගන්න.

බෙන්ජමින් ෆ්රැන්ක්ලින්

බෙන්ජමින් ෆ්රැන්ක්ලින්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නෙමු බෙන්ජමින් ෆ්‍රැන්ක්ලින්ගේ චරිතාපදානය, ඔහුගේ සූරාකෑම් සහ අභිලාෂයන්. හොඳම දන්නා අයෙකු ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න.

අරල් මුහුද

අරල් මුහුද ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල සහ එය වියළීමට සිදු වූයේ කුමක්ද යන්න මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන තව දැනගන්න.

හර්කියුලිස් කණු

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට හර්කියුලිස් තීරුවල ආරම්භය හා මිථ්‍යාව ගැන කියන්නෙමු. හර්කියුලිස් ඉතිහාසය ගැන තව දැනගන්න.

කාල කලාප

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ පෘථිවියේ විවිධ කාල කලාප මොනවාද සහ ඒවා ගණනය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. කාලය වෙනස් කිරීම ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

taphonomy

තාප විද්‍යාව

මෙම ලිපියෙන් අපි විස්තර කරන්නේ ටැෆොනොමි යනු කුමක්ද සහ පොසිල අධ්‍යයනය කිරීමේදී එහි ඇති වැදගත්කමයි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සම්බන්ධීකරණ සිතියම

ඛණ්ඩාංක සිතියමක් යනු කුමක්ද, එහි ඇති මූලද්‍රව්‍ය මොනවාද සහ එය අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. මූලික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න.

ප්ලාන්ක්ටන්

ප්ලාන්ක්ටන්

අපි ඔබට කියන්නේ ප්ලවාංග යනු කුමක්ද, එය සමන්විත වන්නේ කුමක්ද, එහි ලක්ෂණ සහ වැදගත්කම. ආහාර දාමය ගැන තව දැනගන්න.

icks ෂධ

icks ෂධ

Icks නක ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල සහ එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද යන්න අපි පැහැදිලි කරන්නෙමු. චිත්‍රපටවල මෙම නිරන්තර සංසිද්ධිය ගැන තව දැනගන්න.

ගිනි සුළඟ

ගිනි සුළි සුළඟ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ ගිනි සුළි සුළඟක ආරම්භය කුමක්ද සහ එයින් සිදුවන හානිය කුමක්ද යන්නයි. මෙම ආන්තික සිදුවීම් ගැන මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

අදහස්

ඇමසන් ගඟ

ඇමසන් ගඟේ ලක්ෂණ, ගොඩනැගීම සහ භූ විද්‍යාව කුමක්ද යන්න අපි පැහැදිලි කරමු. ලෝකයේ විශාලතම ගංගාව ගැන තව දැනගන්න.

ලොච් නෙස් මානයන්

නෙස් විල

ලොච් නෙස්ගේ සියලු රහස් සහ ලක්ෂණ අපි ඔබට කියමු. පුරාවෘත්තයක් ඇති විල ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙහි ඇතුළු වන්න.

නයිජර් ගඟ

නයිජර් ගඟ

නයිජර් ගඟේ සියලුම ලක්ෂණ, ගොඩනැගීම, ශාක, සත්ත්ව හා තර්ජන මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. මෙම අප්‍රිකානු ගඟ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සර්ගාසෝ මුහුද

සර්ගාසෝ මුහුද

මෙම ලිපියෙන් ඔබට සර්ගසෝ මුහුද පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සොයාගත හැකිය. අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටා ඇති මෙම කුතුහලයෙන් පිරි මුහුද ගැන තව දැනගන්න.

හයිඩ්‍රොකාබන් සූරාකෑම

බෙරන්ට්ස් සී

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වා දෙන්නේ බෙරන්ට්ස් මුහුදේ ලක්ෂණ සහ එහි ආර්ථික හා ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත්කමයි. ඒ ගැන මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

මාමාරා මුහුද

මාමාරා මුහුද

මාමාරා මුහුද ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු. සියලුම ලක්ෂණ, දූපත් සහ සංචාරක ස්ථාන. මෙහි ඇති සියල්ල දැන ගන්න.

හයිපටියාවේ චරිතාපදානය

හයිපටියා චරිතාපදානය

මෙම ලිපියෙන් ඔබට හයිපටියාගේ ජීවිතය, ඔප්පු සහ මරණය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු සොයාගත හැකිය. මෙම ගණිත ian යා සහ දාර්ශනිකයා ගැන තව දැනගන්න.

කළු මුහුදු වර්ණය

කළු මුහුද

මෙම ලිපියෙන් අපි කළු මුහුද ගැන දැනගත යුතු සියල්ල සොයා ගනිමු. මෙම මුහුද සහ එහි ඇති විශේෂ ලක්ෂණ ගැන ඉගෙන ගන්න.

පයිතගරස්

පයිතගරස්

ඉතා වැදගත් ගණිත ian යෙකු හා දාර්ශනිකයෙකු වන පයිතගරස්ගේ චරිතාපදානය සහ සූරාකෑම මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. ඇතුළට ඇවිත් ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න.

ඊසාක් නිව්ටන්

ඊසාක් නිව්ටන්

භෞතික විද්‍යා ist අයිසැක් නිව්ටන් විසින් විද්‍යාවට නොයෙකුත් දායකත්වයක් ලබා දෙමින් සොයාගත් සියල්ල විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කළේය. ඔහුගේ චරිතාපදානය ගැන දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

ගණිත ian අල්-ක්වාරිස්මි

අල්-ක්වාරිස්මි

අල්-ක්වාරිස්මි යනු ගණිතය, තාරකා විද්‍යාව සහ භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇති බහු සංස්කෘතික විද්‍යා ist යෙකි. මෙතැනට ඇතුළු වී විද්‍යාවට කරන ලද බොහෝ දායකත්වයන් ගැන ඉගෙන ගන්න.

වැල්ඩෙලිනාරෙස්

ස්පා .් in යේ උසම නගරය

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ ස්පා .් in යේ ඉහළම නගර 10 න්. ස්පා Spain ් in යේ උසම නගරය සහ එහි ලක්ෂණ දැන ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

වැස්ස සුවඳ

පෙට්රිකර්

පෙට්රිකෝර් ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න, වැසි වල ලක්ෂණය හා ප්රසන්න සුවඳ. අපි එහි ආරම්භය සහ එය ගඳ සුවඳ දැනීමට හේතුව පැහැදිලි කරමු. ඇතුල් වේ!

වඩදිය බාදිය

වඩදිය බාදිය

වඩදිය බාදිය යනු කුමක්ද සහ ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය අපි පැහැදිලි කරමු. වඩදිය බාදිය සහ මසුන් ඇල්ලීමේ වැදගත්කම ගැනද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ඇතුළට ඇවිත් සියල්ල ඉගෙන ගන්න.

මාළු හා ගෙම්බන්ගේ වැස්ස

මාළු හා ගෙම්බන්ගේ වැස්ස

මාළු හා ගෙම්බන්ගේ වර්ෂාව පිළිබඳ සියලු රහස් අපි ඔබට කියමු. එය එතරම් නොදන්නා අමුතු සිදුවීමකි. ඇතුලට ඇවිත් හොයාගන්න.

හූක්ගේ පොත

රොබට් හූක්

රොබට් හූක් විද්‍යා world යෙක් සහ දාර්ශනිකයෙක් විය. ඔහුගේ සොයාගැනීම්වල වැදගත්කම මෙතැනින් සොයා ගන්න.

වයිෆයි තාප ස්ථාය

WIFI තාප ස්ථාය

WIFI තාප ස්ථාය යනු තාපන ලෝකයේ විප්ලවයකි. මෙම උපාංගයේ සියලුම ක්‍රියාකාරිත්වය මෙහි ගැඹුරින් දැන ගන්න.

වැසි අනතුරු ඇඟවීම්

හොඳම වැසි අනතුරු ඇඟවීමේ යෙදුම්

මෙම ලිපිය වැසි අනතුරු ඇඟවීමේ අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දීම සඳහා පවතින විවිධ යෙදුම් ගැන කතා කරයි. වැසි වැටෙන්නේ කවදාද කොතැනද යන්න ඔවුන් සමඟ ඔබට දැනගත හැකිය.

වියළි අයිස් සහ එහි ආකර්ෂණීය දේපල

වියලි අයිස්

මෙම පෝස්ට් වියළි අයිස් වල ගුණ හා භාවිතයන් ගැන කතා කරයි. ඔබට ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට සහ නිවසේදී එය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, මෙය ඔබගේ ලිපියයි.

මෙක්සිකෝ බොක්කේ

ගල්ෆ් යනු කුමක්ද?

මෙම ලිපිය ගල්ෆ් කලාපයේ ලක්ෂණ සහ අර්ථ දැක්වීම, බොක්ක සහ ආදාන සමඟ ඇති වෙනස සහ ලෝකයේ ප්‍රධාන ගල්ෆ් ගැන කතා කරයි. ඔබට ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

හිම වලසුන් මිය යයි

දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම් පිළිබඳව දැනුවත් කරන වීඩියෝව

දේශගුණික විපර්යාසවල නව ගොදුරක් වන හිම වලසෙකුගේ ජීවිතයේ අවසාන මිනිත්තු සී ලෙගසි කණ්ඩායමක් විසින් වාර්තා කර ඇත. ඇතුලට එන්න, ඒ ඇයි කියලා අපි ඔබට කියන්නම්.

ගිනි කන්දක් ආසන්නව පුපුරා යාම

බාලි ගිනි කන්ද පුපුරා යාමට ආසන්නයි

අගුන්ග් කන්දෙහි බාලි ගිනි කන්ද පිහිටා ඇති අතර එය විශාල පිපිරීමක අද්දර විය හැකිය. බාලි ගිනි කන්ද සහ එහි ඉතිහාසය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම ඇමරිකාවට බලපාන්නේ එලෙසයි

මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාමේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සිතියමක් සාදන්න

මුහුදු මට්ටම ඉහළ ගියහොත් ලෝකය කෙබඳු වේද? දියවන ආකාරය එයට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න පුරෝකථනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අන්තර්ක්‍රියාකාරී සිතියමක් සමඟ දැන් ඔබට සොයාගත හැකිය.

විශාල දත්ත

වඩා හොඳ ජල කළමනාකරණය සඳහා විශාල දත්ත සහ කෘතිම බුද්ධිය

විශාල දත්ත යෙදුම් ජල කළමනාකරණය වෙත ළඟා වෙමින් තිබේ. වාරිමාර්ග ඉතිරිකිරීම් සහ වඩා හොඳ කළමනාකරණය අනාගතය සඳහා විශිෂ්ට අපේක්ෂකයින් ලෙස නම් කර ඇත.

ඇන්ටාක්ටික් පෙන්ගුයින් සක්‍රීය ගිනි කන්ද

ඇන්ටාක්ටිකාවේ ගිනි කඳු පුපුරා ගියහොත් ඇතිවන බලපෑම්

නවතම අධ්‍යයනයන්ට ස්තූතිවන්ත වෙමින් ඇන්ටාක්ටික් මහාද්වීපයේ ගිනි කඳු කිහිපයක් පුපුරා ගියහොත් සිදුවිය හැකි විනාශකාරී ප්‍රතිවිපාක අපි පැහැදිලි කරමු.

පැහැදිලි රාත්‍රීන්හි එය වඩාත් සිසිල් වන්නේ ඇයි?

වලාකුළු දිවා කාලයේ හෝ රාත්‍රියේ දිස් වේ ද යන්න මත පදනම්ව උෂ්ණත්වය කෙරෙහි ද්විත්ව බලපෑමක් ඇති කරයි. මෙම සංසිද්ධිය සිදුවීමට හේතුව අපි පැහැදිලි කරමු

හිම පියල්ලක් සෑදීම

සීතල දැනෙන විට එය අඩු වන්නේ ඇයි?

එය ගිලී යන විට තාප සංවේදනය වැඩි වන්නේ ඇයිද යන්නත්, සංවේදීතාවයක් නොවී එය මුදා හරින ශක්තිය නිසා එය සැබෑ බලපෑමක් වන්නේ ඇයිද යන්නත් අපි පැහැදිලි කරමු

අඟහරු ජනපදකරණය සඳහා ඊඑස්ඒ ලැන්සාරෝට් හි පුහුණු කරනු ඇත

අඟහරු යටත් විජිතකරණය සඳහා විද්‍යා scientists යින් දුසිම් ගනනක් සහ වෙනත් සංවිධාන සමඟ ඊඑස්ඒ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ලැන්සාරෝට් අත්හදා බැලීම් සිදු කරනු ඇත.

න්‍යෂ්ටික ශීත යනු කුමක්ද?

න්‍යෂ්ටික ශීත is තුව යනු කුමක්ද, එය ආරම්භ වූ ආකාරය සිට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීම මෙන්ම එය ජීවීන්ගේ ජීවිතයට ඇති කරන සම පාර්ශවීය බලපෑම්

අඟහරු ග්‍රහයා සඳහා දීර්-කාලයක් තිස්සේ බලා සිටි නගරය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන “පරීක්ෂණ නගරය”

අඟහරු සියළුම ඇස්වල ගෝලීය අවධානය බවට පත්වන්නේ එහි අපේක්ෂිත යටත් විජිතකරණය හේතුවෙනි. දැන් ඩුබායි සිය නව ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් කැපී පෙනේ.

ගිනි කඳු සුපර්වොල්කානෝ

සුපර්වොල්කානෝ කැම්පි ෆ්ලෙග්‍රෙයි නිදාගැනීම බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා භයානක විය හැකිය

කැම්පි ෆ්ලෙග්‍රි මුලින් බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා භයානක විය හැකි බව මෑත පර්යේෂණවලින් පෙනී යයි. මෙවර මැග්මා වෙනත් තැනකට ගමන් කරයි

පුරාණ ඒයොන්

පුරාණ කාල පරිච්ඡේදයේදී පෘථිවියේ ජීවය ඇති වූ ආකාරය සහ එය වර්ධනය වූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න. වඩාත් සිත්ගන්නා භූගෝලීය කාලයන්ගෙන් එකකි

ෆොක්ස්ෆයර් සැහැල්ලු හතු ජෛව විච්ඡේදනය

රාත්‍රියේ, මුහුදේ සහ වනාන්තරයේ පහන්

ජෛව විච්ඡේදනය යනු සමහර ජීවීන් රාත්‍රියේදී විමෝචනය කරන ආලෝකය වන අතර සමහර ඒවා චලනය මගින් ද තවත් සමහරක් දිරාපත් වීමෙන් ද වේ. අපි සමහරක් පැහැදිලි කරමු

darvaza හොඳින්

දර්වාසා ළිඳ. නිරයට දොර

ස්වාභාවික හා මානව ඉතිහාසය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම, මෙම මහා ආවාටය ගිනිදැල් බවට පත්ව ඇත්තේ එය පිටතට යන්නේ කවදාදැයි කිසිවෙකු නොදැන ය.

කෝන් වර්ගයේ ගයිසර් පියාසර කිරීම

ගීසර් ගැන කතා කරමු

ගයිසර්ස්, හෝ ඒ හා සමාන දේ, ඔවුන් විඳින උනුසුම් වීමෙන් පිටවන භූගත ජලය සිරවී ඇත. අපි ඔවුන් ගැන සෑම දෙයක්ම ඔබට කියමු

ඔටුවන් දැල්ල

කාන්තාරයේ වැඩෙනවාද? එය පිස්සු අදහසක් නොවේ, එය දැනටමත් සිදු කෙරෙමින් පවතින දෙයකි

එය කාන්තාරයේ වගා කරන ආකාරය සහ වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ ව්‍යාපෘති දියත් කර ඇති ආකාරය අපි ඔබට පැහැදිලි කරන්නෙමු.

භූමිකම්පාව අතරතුර මෙක්සිකෝව පුරා දක්නට ලැබෙන විදුලි පහන් මොනවාද?

මෙක්සිකෝවේ භූමිකම්පාව අතරතුර ඇති වූ අමුතු දීප්තිමත් සංසිද්ධිය බොහෝ මිනිසුන් භීතියට පත් කර තිබේ. එය සිදුවීමට හේතුව අපි ඔබට කියමු

8,2 මෙක්සිකෝවේ භූමිකම්පාව

8,2 භූමිකම්පාවෙන් මෙක්සිකෝවේ හා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් වලට හානි සිදු වේ

මෙක්සිකෝවේ චියාපාස් වෙරළට ඔබ්බෙන් භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබේ. එය රිචර් පරිමාණයෙන් 8,2 ක විශාලත්වයකින් එම ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ ඉහළම අගයයි.

ග්‍රහක උල්කාපාත බලපෑම

විශාල ග්‍රහකයක් පෘථිවිය මතට වැටුනහොත් කුමක් සිදුවේද?

අපේ පෘථිවියට එරෙහිව උල්කාපාතයක ප්‍රතිවිපාක මාරාන්තික ප්‍රති .ල ගෙන දේ. චිත්‍රපට හෝ සමපේක්ෂන වලින් ඔබ්බට කුමක් සිදුවේදැයි අපි ඔබට කියමු.

ඇමේසන් වැසි වනාන්තර ගස් ශාක

ඇමසන් වනයේ ඩෙන්මාර්කයේ ප්‍රමාණයෙන් පතල් කැණීම සඳහා වෙන්දේසි කරන ලදී

වත්මන් බ්‍රසීල රජය විසින් කරන ලද නියෝගයක් මගින් ඩෙන්මාර්කයේ ප්‍රමාණයෙන් ඇමසන් වැසි වනාන්තරයේ ප්‍රදේශයක් කැණීමට උත්සාහ කරන ලදී

මැග්මා ලාවා ජෙට්

හැඩික් ඒයොන්

හඩික් ඊයොන්, පෘථිවිය සෑදූ ආකාරය, පැවති තත්වයන්, පෘථිවිය ගර්භණී වූ ආකාරය සහ ජීවය ගමන් කිරීමට පටන් ගත් ආකාරය පිළිබඳ විස්තරය.

අලංකාර පරිමාණය

ආරම්භය, එය කුමක්ද සහ සුළඟට අනුව බියුෆෝර්ට් පරිමාණය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

බියුෆෝර්ට් පරිමාණය පසුගිය වසර 200 තුළ මුහුදේ හා ගොඩබිමෙහි සුළඟේ තීව්‍රතාවයේ විශාලත්වය ලෙස සේවය කර ඇත. මූලාරම්භය, ඉතිහාසය සහ විස්තර

යෙලෝස්ටෝන් ගිනි කඳු භූ දර්ශනය

යෙලෝස්ටෝන් සුපර්වොල්කානෝ මතුපිට උණුසුම් වෙමින් පවතී!

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද සිතියමකින් පෙන්නුම් කරන්නේ නවතම භූමිකම්පා හේතුවෙන් සුපිරි වොල්කැනෝ මතුපිට විරූපණය වීමට පටන් ගන්නා ආකාරයයි

ප්‍රති-සුළි කුණාටුව සහ කුණාටුව

ප්‍රති-සුළි කුණාටුවක් සහ කුණාටුවක් අතර වෙනස කුමක්ද?

ප්‍රධාන තාක්ෂණික වෙනස්කම්, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් ගෙන එන දේ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර ඒවා අයිසොබාර් සිතියම් මත හඳුනා ගැනීමට ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද.

සම්පූර්ණ සූර්යග්‍රහණය

අගෝස්තු 21 වන දින පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් සිදුවනු ඇත, එය තත්‍ය වේලාවට දකින්නේ කෙසේදැයි අපි ඔබට කියමු!

සූර්යග්‍රහණය වඩාත් හොඳින් දැකගත හැකි ස්ථාන, එය තාවකාලිකව විකාශනය කරන වෙබ් අඩවි සහ විවිධ සූර්යග්‍රහණ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්.

බ්‍රහස්පති ගවේෂණය ජූනෝ

බ්‍රහස්පති සහ එහි සුපිරි කුණාටුව! ජූනෝ මේ සතියේ අප වෙත ගෙන එයි, මේ දක්වා ඇති හොඳම පින්තූර සහ වීඩියෝ!

ජූනෝ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය මගින් විමෝචනය කරන ලද පළමු රූප, බ්‍රහස්පති වෙත පැමිණි විට. මහා විභේදන වීඩියෝ සහ මහා රතු ලපයේ විස්තර.

විශාල දත්ත පුරෝකථනයන්

විශාල දත්ත සහ කාලගුණ අනාවැකි වල අනාගතය

අපට තර්ජනයක් වන දේශගුණික සංසිද්ධිවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට බිග් දත්ත වලට හැකි වේද? පිළිතුර ඔව්, එය දැනටමත් තිබේ. ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙහිදී අපි පැහැදිලි කරමු.

අඟහරුගේ භූමි සැකසීම

අඟහරුගේ භූමි ප්‍රදේශය

අඟහරු ග්‍රහයා ජනපදකරණය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා පිළිගත හැකි යෝජනාවක් පිළිබඳ විස්තරය. වඩාත්ම අභිලාෂකාමී යටත් විජිතකරණ ව්‍යාපෘතියකි.

ජෛවගෝල

ජෛවගෝලය යනු කුමක්ද?

ජෛවගෝලය යනු කුමක්දැයි ඔබ දන්නේ නැද්ද? ජීවීන් විසින් වාසය කරන පෘථිවි පෘෂ් of යේ සමස්ත වායුමය, solid න සහ ද්‍රව ප්‍රදේශය කෙසේද යන්න සොයා ගන්න.

වායුගෝලය සහ එහි ස්ථර

වායුගෝලයේ ස්ථර

පෘථිවිය වටා ඇති වායුගෝලයේ ස්ථර 5 සහ එය ආරක්ෂා කරයි: නිවර්තන කලාපය, ආන්තික ගෝලය, මෙසෝස්පියර්, තාපගෝල සහ බාහිර ගෝලය. එක් එක් සඳහා කුමක් සඳහාද?

තෙත්බිම

ලෝක තෙත්බිම් දිනය 2017

සතුන් හා ශාකවල පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍ය මෙම පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පෙබරවාරි 2 වන දින ලෝක තෙත්බිම් දිනය සමරනු ලැබේ.

හරිතාගාර වායු විමෝචනය

හරිතාගාර ආචරණය

හරිතාගාර ආචරනයේ භූමිකාව, එය සිදුවන ආකාරය සහ එය පෘථිවියට ඇති කරන බලපෑම කුමක්දැයි ඔබ ඇත්තටම දන්නවාද? ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙහි ඇත.

භූ කම්පන තරංගය

කම්පන සහගත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ පසුගිය වසර 15 ක කාලය තුළ ඇති වූ සියලුම භූමිකම්පා ය

පසුගිය දශක දෙක තුළ මිනිසා ජීවත් වූයේ ඉතාම ඛේදනීය කාලයක ය. ඇතුලත් කරන්න, 2001 සිට භූමිකම්පා පෙන්වන වීඩියෝවක් ඔබට පෙනෙනු ඇත.

ජෛව

ජෛව විද්‍යාව යනු කුමක්ද?

ජෛව විද්‍යාව යනු කුමක්ද? අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව හේතුවෙන් එහි ඇති සතුන් හා ශාක කණ්ඩායම් අපට හමු වන මෙම භූගෝලීය ප්‍රදේශ සොයා ගන්න.

ලිතෝස්පියර්

ලිතෝස්පියර්

ලිතෝස්ෆියරය සෑදී ඇත්තේ පෘථිවි පෘෂ් ust යෙන් සහ පෘථිවියේ පිටත ආවරණයෙන්. එය පෘථිවියේ උප පද්ධති හතරෙන් එකකි.

ශීත සෘතුව

ශීත සෘතුව

ශීත සෘතුව සමපාත වන්නේ එය උතුරු අර්ධගෝලයේ කෙටිම දිනය සහ දීර් est තම රාත්‍රිය වන අතර අනෙක් අතට දකුණු අර්ධගෝලයේ ය.

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා පෘථිවිය නැවතත් හරිත බවට පත් කිරීම

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහි සටනේදී ජෛව විවිධත්වය පවත්වා ගැනීම සහ ආහාර දාම හා ජීව විද්‍යාත්මක චක්‍ර නොකිරීම හොඳ ආයුධයකි.

යුරෝපයේ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය බලාපොරොත්තු වූවාටත් වඩා නරක ය

2015 වන විට මිරිදිය ජලයේ ගුණාත්මක භාවයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් ඇති කිරීමට ජල රාමු විධානය යුරෝපා සංගමයට යෝජනා කරයි. අද වන විට මෙම පරමාර්ථය ඉටු නොවී ඇති අතර, ජල කඳවල විෂ මට්ටම් අතිශයින් ඉහළ මට්ටමක පවතී.

මානව විද්‍යාව, මිනිසා තමාගේම භූ විද්‍යාත්මක යුගයකට “සුදුසු” ද?

මානව වර්ගයා පෘථිවිය හා එහි පරිසරය කෙරෙහි ඇති කර ඇති විශාල බලපෑම වඳ වී යෑමට හේතු වන අතර ස්වාභාවික හා දේශගුණික චක්‍ර පවා වෙනස් කිරීම මගින් ගෝලීය භූ විද්‍යාත්මක පරිමාණයට ඊනියා මානව විද්‍යාව එකතු කිරීම අධ්‍යයනය කිරීමට හැකි වේ.

ශීත Olymp තු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා. ඔබේ අඛණ්ඩතාව අනතුරේ තිබේද?

පසුගිය ශතවර්ෂයේ ශීත Olymp තු ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වූ නගර හයක් පමණක් අද ඔවුන්ට සත්කාරකත්වය සැපයීමට තරම් සිසිල් වනු ඇත. වඩාත් සාම්ප්‍රදායික දේශගුණික ඇස්තමේන්තු සඳහා වුවද, ශීත Olymp තු ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වූ නගර 11 න් 19 ක් පමණක් ඉදිරි දශක කිහිපය තුළ එය කළ හැකි වූයේ වෝටර්ලූ විශ්ව විද්‍යාලය (කැනඩාව) සහ ඉන්ස්බ ruck ක් (ඔස්ට්‍රියාවේ) මැනේජ්මන් මධ්‍යස්ථානය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව ය.

පෘථිවියේ මෙතෙක් වාර්තා වූ අඩුම උෂ්ණත්වය

පෘථිවි පෘෂ් on යේ සීතලම ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ නැගෙනහිර ඇන්ටාක්ටික් සානුවේ ඇන්ටාක්ටික් කඳු වැටියක වන අතර පැහැදිලි ශීත රාත්‍රියක උෂ්ණත්වය ශුන්‍යයට වඩා 92ºC ට වඩා අඩු අගයන් කරා ළඟා විය හැකිය.