මැඩ්රිඩ් හි වගුරුබිම්

මැඩ්රිඩ් ජලාශ

නාගරික මධ්‍යස්ථාන සැපයීම සඳහා උපාය මාර්ගික ජල සංචිත ජලාශ වේ. ඒවා කෘතිමව හා මිනිසුන් විසින් ගොඩනඟා තිබුණද, තෙත්බිම් සමඟ එක්ව ඒවා ඉතා වටිනා පරිසර පද්ධති නිර්මාණය කරයි. ශාක හා සත්ත්ව විශේෂයන් නිරූපණය කරන බැවින් ඒවා අද්විතීය භූ දර්ශන සුන්දරත්වය සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය. විශේෂයෙන් ජලජ පක්ෂීන් දන්නා කරුණකි. එම මැඩ්රිඩ් හි වගුරුබිම් ඒවා හොඳින් දන්නා අතර සංචාරක පදනමින් නිතර ගවේෂණය කරනු ලැබේ.

එබැවින් මැඩ්රිඩ් මඩ වගුරු වල සියලුම ලක්ෂණ හා වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබට පැවසීමට අපි මෙම ලිපිය කැප කිරීමට යන්නෙමු.

මැඩ්රිඩ් හි වගුරුබිම්

ආරක්ෂිත තෙත්බිම්

මඩ වගුරු සහ ජලාශ වැනි ස්ථාන ජලජ පරිසරයට සම්බන්ධ වේ. ඊට අමතරව, ඔවුන් ඉහළ ජන විකාශන පීඩනයකට ලක්වන අතර මේ සියල්ල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය හා ඒ ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධති නඩත්තු කිරීමට බලපායි. එබැවින් මෙම පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කර ඇත. බව අපි දන්නා මැඩ්රිඩ් ප්‍රජාවට ජලාශ 14 ක් සහ ආරක්ෂිත තෙත්බිම් 23 ක් ඇත ඒවා ජලාශ සහ තෙත්බිම් නාමාවලියට ඇතුළත් කර ඇත. මෙම අවකාශයන් ස්වාභාවික ලක්ෂණ ඇති බැවින් ඒවා සැපයීම සඳහා ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.

ගංගා හා ඇළ දොළ හරහා ගබඩා කර පෝෂණය කරන කෘතිම ජලය බැස යන ජලාශයක් බව අපි දනිමු. ජලය සැපයීම, වාරිමාර්ග, ජල විදුලි භාවිතය සහ වෙනත් දේ සඳහා යොදා ගනී. මැඩ්රිඩ් ජලාශවල ගංගාවල ඉහළ සහ මැද ද්‍රෝණි ඇත ඔවුන් උපත ලබන්නේ ග්වාඩාරාම සහ සොමොසෙයිරා කඳුකරයෙන්. මෙම ජලාශ බොහොමයක් නිතර නිතර නොපැමිණෙන ස්ථානවල පිහිටා ඇති අතර මෙය ජලය හා සම්බන්ධ පරිසර පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කර ඇත. මෙම පරිසර පද්ධති විශාල විවිධ විශේෂයන්ගේ රැකවරණය ලෙස සේවය කර ඇත. මැඩ්රිඩ් වගුරුබිම්වල සියලු වටපිටාව සුවිශේෂී හා සිත්ගන්නාසුලු ලක්ෂණ ලබා ගෙන ඇත. මෙම අවශ්‍යතා සූරාකෑම සහ කෘෂිකාර්මික හා පශු සම්පත් ක්‍රියාකාරකම් අතර එක්සත් වී ඇත.

මැඩ්රිඩ් තෙත්බිම් නාමාවලිය

මැඩ්රිඩ් වල ආරක්ෂිත වගුරුබිම්

මැඩ්රිඩ් ප්‍රජාවේ බහාලුම් සහ ආරක්ෂිත තෙත්බිම් නාමාවලියට ඇතුළත් කර ඇති ජලාශ 14 මොනවාදැයි බලමු:

 • ලොසෝයා ගංගා ද්‍රෝණිය: පිනිලා, රියෝක්සිලෝ, පුවෙන්ටස් වීජාස්, එල් විලාර් සහ එල් අටසාර් ජලාශ.
 • ග්වාඩලික්ස් ගංගා ද්‍රෝණිය: පෙඩ්‍රෙෂුවෙලා ජලාශය.
 • මන්සානාරෙස් ගංගා ද්‍රෝණිය: නවසෙරාඩා, සැන්ටිලාන සහ එල් පර්ඩෝ ජලාශ.
 • ග්වාඩාරාම ගංගා ද්‍රෝණිය: ලා ජාරෝසා, ලොස් ඇරෝයෝස් සහ වැල්මයෝර් ජලාශ.
 • ඇල්බර්ච් ගංගා ද්‍රෝණිය: සැන් ජුවාන් සහ පිකාඩාස් ජලාශ.

ලැයිස්තුගත කර ඇති ජලාශවල කළමනාකරණ සැලසුම් හැර:

 • සැන්ටිලානා ජලාශය, එය කියෙන්කා ඇල්ටා ඩෙල් මන්සානාරෙස් ප්‍රාදේශීය උද්‍යානයට ඇතුළත් කර ඇත.
 • එල් පර්ඩෝ ජලාශය, එය මොන්ටේ ඩෙල් පර්ඩෝ (ජාතික උරුමයට අයත්) තුළ ඇති පරිදි.
 • සැන් ජුවාන් ජලාශය, එහි මතුපිට මැඩ්රිඩ් සහ කැස්ටිලා-ලියොන්හි ස්වාධීන ප්‍රජාවන් අතර බෙදී ඇති හෙයින්.

ආරක්ෂිත ජලාශවල ලක්ෂණ

මැඩ්රිඩ් හි වගුරුබිම්

අපි දැන් මැඩ්රිඩ් ජලාශවල සාරාංශයක් ලෙස ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවාදැයි විශ්ලේෂණය කිරීමට යන්නෙමු:

 • පිනිලා ජලාශය: ලොසෝයා සහ පිනිලා ඩෙල් වැලේ යන මහ නගර සභා පිහිටා ඇති අතර එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 443 කි.
 • රියෝක්සිලෝ ජලාශය: එය පිහිටා තිබෙන්නේ බුයිට්‍රගෝ ඩි ලොසෝයා, ගාර්ගන්ටිලා ඩෙල් ලොසෝයා සහ ගාර්ගන්ටා ඩි ලොස් මොන්ටෙස් යන මහ නගර සභාවල වන අතර එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 322 කි. සියෙරා ඩෙල් ග්වාඩාරාම සඳහා ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්මක් එහි ඇත.
 • පුන්ටෙස් වීජාස් ජලාශය: පිනූකාර්, පුන්ටෙස් වීජාස්, බුයිට්‍රාගෝ ඩි ලොසෝයා මැඩාර්කෝස් සහ ගෑස්කොන්ස් යන මහ නගර සභා ඇත. එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 268 කි.
 • එල් විලාර් ජලාශය: එය පිහිටා ඇත්තේ පුවෙන්ටස් වීජාස්, රොබල්ඩිලෝ ඩි ලා ජාරා සහ බර්සෝසා ඩි ලොසෝයා යන මහ නගර සභාවල ය. එය හෙක්ටයාර් 136 ක ජල මතුපිටක් ඇත.
 • එල් අටසාර් ජලාශය: එය පිහිටා තිබෙන්නේ එල් බෙරූකෝ, රොබල්ඩිලෝ ඩි ලා ජාරා, එල් අටසාර්, සර්වෙරා ඩි බුට්‍රාගෝ, පුවෙන්ටස් වීජාස් සහ පැටෝන්ස් යන මහ නගර සභාවල ය. එහි ජල භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 1.055 කි. එහි විශාලත්වය නිසා එය මැඩ්රිඩ් හි වැදගත්ම වගුරු බිම් වලින් එකකි.
 • පේද්‍රෙසුවෙලා ජලාශය: එය පිහිටා ඇත්තේ ග්වාඩලික්ස් ඩි ලා සියෙරා, පෙඩ්‍රෙෂුවෙලා සහ වෙන්චුරඩා යන මහ නගර සභාවල ය. එහි ජල මතුපිට හෙක්ටයාර 415 කි. එහි එක් ආරක්ෂක සංඛ්‍යාවක් වන්නේ ග්වාඩලික්ස් ගංගා ද්‍රෝණියේ SCI ය.
 • සැන්ටිලාන ජලාශය: මැන්සානාරෙස් එල් රියල් සහ සොටෝ ඩෙල් රියල් යන මහ නගර සභා තිබේ. එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 1.431 ක් වන අතර එයට මැන්සානාරෙස් ගංගා ද්‍රෝණියේ SCI වැනි වෙනත් ආරක්ෂක සංඛ්‍යා ඇත. මැඩ්රිඩ් හි ඇති වැදගත්ම වගුරු බිම්වලින් එකක් වන්නේ ජලයෙහි විශාලත්වය හා ධාරිතාවය.
 • නවාසරාඩා ජලාශය: එය අයත් වන්නේ නවසෙරාඩා, බෙකරිල් ඩි ලා සියෙරා සහ කොලඩෝ මෙඩියානෝ යන මහ නගර සභාවලට ය. එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 91 කි. එය අවට ප්‍රදේශ සහ සමහර වාරිමාර්ග සැපයීමට යොදා ගනී.
 • ජාරෝසා ජලාශය: එය ව්‍යාප්ත වන එකම මහ නගර සභාව ග්වාඩාරාමයේ ය. එය හෙක්ටයාර 58 ක භූමි ප්‍රමාණයක් ඇති මැඩ්රිඩ් හි කුඩාම වගුරු බිම් වලින් එකකි. එසේ තිබියදීත්, එය සියෙරා ඩි ග්වාඩරාමයට අයත් ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්මක් ඇත.
 • එල් පර්ඩෝ ජලාශය: මැඩ්රිඩ් මහ නගර සභාව පිහිටා ඇති අතර එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 1.179 කි. එය ZEPA (කුරුල්ලන් සඳහා විශේෂ ආරක්ෂණ කලාපයක්) ලෙස සැලකේ. එය ජාතික උරුමයට ද අයත් වේ.
 • ඇරෝයෝස් ජලාශය: එය ඉතා කුඩා බැවින් එය එල් එස්කොරියල් මහ නගර සභාවට අයත් වේ. එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 12 කි.
 • Valmayor ජලාශය: එය එල් එස්කොරියල්, වැල්ඩෙමොරිලෝ, කොල්මනරෙජෝ සහ ගලපගර් යන මහ නගර සභාවල පිහිටා ඇත. එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 775 ක භූමි ප්‍රමාණයකි. එය ග්වාඩාරාම ගඟේ සහ එහි වටපිටාවේ මධ්‍යම පා course මාලාවේ කලාපීය උද්‍යානයක් ලෙස සැලකේ.
 • සැන් ජුවාන් ජලාශය: අයත් වන්නේ සැන් මාටින් ඩි වැල්ඩිග්ලෙසියස් සහ පෙලෙයොස් ඩි ලා ප්‍රෙස්සා යන මහ නගර සභාවලට ය. එය හෙක්ටයාර් 1.235 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වන අතර එය විශාලතම එකකි. ඇල්බර්ච් සහ කොෆියෝ ගංගාවල ZEPA එන්සිනාරෙස් සහ ඇල්බර්ච් සහ කොෆියෝ ගංගාවල ZEC Cuencas වැනි ආරක්ෂණ සංඛ්‍යා ද එහි ඇත. ZEC යනු විශේෂ සංරක්ෂණ ප්‍රදේශයකි. මෙයට හේතුව මෙම ස්ථානවලට අයත් විශාල ශාක හා සත්ත්ව විශේෂයන්ය.
 • පයික් ජලාශය: එය අයත් වන්නේ නවාස් ඩෙල් රේ, සැන් මාටින් ඩි වැල්ඩිග්ලෙසියාස් සහ පෙලෙයොස් ඩි ලා ප්‍රෙස්සා යන මහ නගර සභාවලට ය. එහි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 74 කි. සංක්‍රමණික පක්ෂීන් විශාල වශයෙන් සිටීම නිසා එය ZEPA සහ ZEC ද වේ.

මෙම තොරතුරු සමඟ ඔබට මැඩ්රිඩ් වගුරුබිම් සහ ඒවායේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගත හැකි යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

ඔබේ අදහස තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

*

*

 1. දත්ත සඳහා වගකිව යුතු: මිගෙල් ඇන්ජල් ගැටන්
 2. දත්තවල අරමුණ: SPAM පාලනය කිරීම, අදහස් කළමනාකරණය.
 3. නීත්‍යානුකූලභාවය: ඔබේ කැමැත්ත
 4. දත්ත සන්නිවේදනය: නෛතික බැඳීමකින් හැර දත්ත තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය නොකෙරේ.
 5. දත්ත ගබඩා කිරීම: ඔක්සෙන්ටස් නෙට්වර්ක්ස් (EU) විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන දත්ත සමුදාය
 6. අයිතිවාසිකම්: ඕනෑම වේලාවක ඔබට ඔබේ තොරතුරු සීමා කිරීමට, නැවත ලබා ගැනීමට සහ මකා දැමීමට හැකිය.