reklama
bardziej bałaganiarski 39

Messier 39

Położona w gwiazdozbiorze Łabędzia, pomiędzy Denebem a Mgławicą Kokon (IC 5146), gromada gwiazd...