प्रचार
convective वर्षा formac

Convective वर्षा

हामीलाई थाहा छ, वर्षाको उत्पत्ति र यसको विशेषताहरू अनुसार त्यहाँ धेरै प्रकारका हुन्छन्। आज हामी वर्षाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं ...

कोटी हाइलाइटहरू