ഹിമയുഗങ്ങൾ

ഹിമയുഗങ്ങൾ

അതിനെ ഗ്ലേസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹിമയുഗങ്ങൾ, ഹിമയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമയുഗം ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ തീവ്രമായ തണുപ്പിന്റെ സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ജലത്തിന്റെ മരവിപ്പിക്കലിനും ധ്രുവീയ ഐസ് ബ്ലോക്കുകളുടെ വികാസത്തിനും കോണ്ടിനെന്റൽ ഹിമത്തിന്റെ രൂപത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ പുതിയ ചുറ്റുപാടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, പ്രധാന ഹിമയുഗങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, അവയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, കാരണങ്ങൾ, അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു.

ഹിമയുഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

ഹിമപാതം

അവ വേരിയബിൾ ദൈർഘ്യമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളാണ് (സാധാരണയായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത്: ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ), അതിൽ ജീവിതം വരണ്ടതും തണുത്തതുമായ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചുപോകണം. ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ജൈവശാസ്ത്രപരവും കാലാവസ്ഥാ ഘടനയും നാടകീയമായി മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിയും.

ഹിമയുഗങ്ങളെ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ, തണുപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ, ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ, തണുപ്പ് കുറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന താപനില എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയുടെ ദീർഘകാല തണുപ്പിന്റെ യുക്തിസഹമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്.

ഭൂമി നിരവധി ആനുകാലിക ഹിമാനികൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ അവസാനത്തേത് 110.000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു. 10.000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ നാഗരികതയും വികസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഹിമയുഗ ചരിത്രം

ഹിമാനികൾ

സെനോസോയിക് നിയോജിൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്വാട്ടേണറി ഹിമയുഗം ഉണ്ടായത്. നിലവിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 10% മാത്രമേ ഹിമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭൂമിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള ഹിമാനികൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് മഹത്തായ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ അറിയാം, അവ:

 • ഹ്യൂറോൺ ഹിമയുഗം. ഇത് 2.400 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് 2.100 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലിയോപ്രോട്ടോറോസോയിക് ജിയോളജിക്കൽ യുഗത്തിൽ അവസാനിച്ചു.
 • സ്റ്റൂർഷ്യൻ-വരാംഗിയൻ ഹിമപാതം. 850 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് 635 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവസാനിച്ച താഴ്ന്ന താപനില നിയോപ്രോട്ടോറോസോയിക് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.
 • ആൻഡിയൻ-സഹാറൻ ഹിമാനികൾ. 450 മുതൽ 420 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പാലിയോസോയിക് (ഓർഡോവിഷ്യൻ, സിലൂറിയൻ) പ്രദേശത്ത് ഇത് സംഭവിച്ചു, ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്.
 • കരൂ ഗ്ലേസിയർ. ഇത് 360 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് 100 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ പാലിയോസോയിക്കിൽ (കാർബോണിഫറസ്, പെർമിയൻ) അവസാനിച്ചു.
 • ക്വാട്ടേണറി ഗ്ലേസിയേഷൻ. 2,58 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെനോസോയിക് കാലഘട്ടത്തിലെ നിയോജിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും പുതിയത് ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കും.

ഭൂമി ഒരു സ്നോബോൾ ആയിരുന്നു

ആഗോള ഹിമയുഗം, ഭൂമിയുടെ സൂപ്പർഗ്ലേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ "സ്നോബോൾ" നിയോപ്രോട്ടോറോസോയിക് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുമാനമാണ് കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ, ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹിമാനികൾ ലോകമെമ്പാടും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു, ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഐസ് ഇടതൂർന്ന പാളി കൊണ്ട് മൂടുകയും അതിന്റെ ശരാശരി താപനില -50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിമയുഗമായ ഏകദേശം 10 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഈ പ്രതിഭാസം (സ്റ്റർട്ടിയൻ-വരാൻജിയൻ ഹിമയുഗത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത്) ജീവന്റെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായ വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ആധികാരികത ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.

ചെറിയ ഹിമയുഗം

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ കഠിനമായ തണുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടം. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാലാവസ്ഥ (XNUMX മുതൽ XNUMX വരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു.

ഇത് കൃത്യമായി ഒരു ഹിമപാതമല്ല, അതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് വളരെ ചെറിയ ആയുസ്സാണുള്ളത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഇത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില ഡ്രോപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 1650, 1770, 1850.

ഹിമയുഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ

എല്ലാ ഹിമയുഗങ്ങളും

ഗ്ലേസിയേഷൻ പാറയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹിമയുഗത്തിന്റെ പ്രധാന ആഘാതങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:

 • ജിയോളജി. മഞ്ഞുപാളികൾ പാറകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം മണ്ണൊലിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു, ഒന്നുകിൽ തണുപ്പിച്ചോ, ഹിമത്തിന്റെ മർദ്ദം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമോ, അക്കാലത്തെ പാറകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചു.
 • രാസവസ്തുക്കൾ. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഐസ് കോറുകൾ ജലത്തിലെ ഐസോടോപ്പിക് മാറ്റങ്ങൾ കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും (ഉദാഹരണത്തിന് ഉയർന്ന പർവതങ്ങളുടെ മുകളിൽ) സ്ഥിരമായ മഞ്ഞ് പോലെ നിലനിൽക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ ഭാരമുള്ള പിണ്ഡമുള്ളതാക്കുന്നു. ഇത് ജലത്തിന്റെ ഉയർന്ന ബാഷ്പീകരണത്തിനും ഉരുകൽ താപനിലയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
 • പാലിയന്റോളജി. താപനിലയിലും കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സമൂലമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വൻതോതിൽ ജൈവവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കുകയും വലിയ അളവിലുള്ള ഫോസിൽ തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൻതോതിലുള്ള വംശനാശത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. കൂടാതെ, തണുപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മൃഗങ്ങൾ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു, ഹിമാനികളുടെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളും വലിയ തോതിലുള്ള ജൈവ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചലനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഹിമയുഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ഹിമയുഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും വിവാദപരവുമാണ്. ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളാണ്.

മറുവശത്ത്, ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനം മൂലമാകാം: ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ പരസ്പരം അടുക്കുകയും സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള ഇടം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അതിന്റെ ഉൾഭാഗം വരണ്ടതും ചൂടുള്ളതുമാകുകയും ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ അരികുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ പിരിഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, തണുപ്പിക്കാനും ആഗോള താപനില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും.

ഹിമയുഗ മൃഗങ്ങൾ

ഹിമയുഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ശീതീകരിച്ച തരിശുഭൂമികളിലെ ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രത്യേക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: രോമങ്ങളുടെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും കട്ടിയുള്ള പാളികൾ ഉള്ളിലെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, തണുപ്പിനും വരൾച്ചയ്ക്കും ഉപാപചയ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ, ഉയർന്ന കലോറി ഭക്ഷണക്രമം. .

എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ ഹിമയുഗത്തിലെ പ്രധാന ജന്തുജാലങ്ങളെ നോക്കുന്നതിലൂടെ, ഓരോ ജീവിവർഗവും തണുപ്പിനോട് പ്രതികരിച്ച പ്രത്യേക രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും:

 • കമ്പിളി മാമോത്ത്. ഭാഗ്യമുള്ള ആനകൾ തണുപ്പിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു, അവരുടെ ശരീരം ഒരു മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള കമ്പിളി പാളികളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ പല്ലുകൾക്ക് തണുത്തുറഞ്ഞ സസ്യജാലങ്ങളുടെ കഠിനമായ ഷെല്ലിനെ തകർക്കാൻ കഴിയും. അവർ 80 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നു.
 • സബർ-പല്ലുള്ള കടുവ. ഈ ശക്തമായ വേട്ടക്കാർ സിംഹങ്ങളെക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞതും ഭാരമുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതും ആയിരുന്നു, 18 സെന്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള കൊമ്പുകൾക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ 120 ഡിഗ്രി വരെ താടിയെല്ലുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും, അവയെല്ലാം വേട്ടയാടലിന്റെ അക്കാലത്തെ തണുത്തുറഞ്ഞ സമതലങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി നിലനിർത്താൻ.
 • കമ്പിളി കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ, അവരുടെ വലിയ ശരീരം കമ്പിളിയിൽ പൊതിഞ്ഞതും 4 ടൺ വരെ ഭാരമുള്ളതുമാണ്. അതിന്റെ കൊമ്പുകളും തലയോട്ടിയും കൂടുതൽ ശക്തവും വലുതുമായിരുന്നു, ഭക്ഷണം തേടി മഞ്ഞിലൂടെ തുളച്ചുകയറാൻ അതിന് കഴിയും.

വ്യത്യസ്ത ഹിമയുഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.