മാഡ്രിഡ് മെട്രോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ

മാഡ്രിഡ് മെട്രോയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം

തുടർച്ചയായ കനത്ത മഴ നഗരങ്ങളിൽ കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകും. മലിനജല സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുണ്ട്…

പ്രചാരണം
കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം

വെള്ളപ്പൊക്കം 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അപകടത്തിലാക്കും

നമുക്ക് പരിചയം ലഭിക്കേണ്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം. സയൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച് ...

എങ്ങനെയാണ് ഒരു സുനാമി രൂപപ്പെടുന്നത്

എങ്ങനെയാണ് സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മൾ എന്തുചെയ്യണം?

സുനാമിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി തവണ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ തിരമാലകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളാണിവ ...

ഒറിഹുവേല നദിയുടെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകൽ.

കൊടുങ്കാറ്റ് മർസിയയിലും അലികാന്റിലും നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളും രണ്ട് മരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു

ഐബീരിയൻ പെനിൻസുലയുടെയും ബലേറിക് ദ്വീപുകളുടെയും തെക്കുകിഴക്ക് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന മഴയും കാറ്റും ...

ഫോട്ടോകളും വീഡിയോയും: മഴയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് സ്പെയിനിൽ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു

നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. 120l / m2 ൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് തെക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല തെരുവുകളെയും വിട്ടു ...

വിനാശകരമായേക്കാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വർദ്ധിച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തലുകൾ

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ആൻഡാലുഷ്യയെ ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ്…

കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങളും പലായനങ്ങളും

സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പതിനൊന്ന് സ്പാനിഷ് പ്രവിശ്യകൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ...

2011 ഒക്ടോബറിലെ കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കാഴ്ച

എന്താണ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം

ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. 2013 നവംബറിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ...