ആഗോള താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഉയരും

ഭൂമി അതിന്റെ താപനില കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ആഗോള താപനിലയിലെ വർദ്ധനവ് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലുടനീളം മാറ്റാനാവാത്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ മാതൃകകൾ ശാസ്ത്ര സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചു ആഗോള താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ. ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ, നമ്മളെത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് ആഗോള താപനം 2100 വർഷത്തിനുമുമ്പ് രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയായി പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാരീസ് കരാറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, എന്നാൽ രാജ്യങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങളല്ല.

താപനില ഉയരുന്നു

മറ്റ് വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആഗോള താപനില വളരെയധികം ഉയർന്നു

വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും, CO2 സാന്ദ്രത ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് "സുരക്ഷിതം" എന്ന് സ്ഥാപിച്ച പരിധിയെ മറികടക്കുന്നു. ഗ്രഹത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലെയും താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ താപത്തെ ശക്തമായി കുടുക്കാൻ CO2 ന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. താപനിലയിലെ വർദ്ധനയോടെ, ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും സ്ഥിരതയും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയും മാറുന്നു അവർക്ക് മാറ്റാനാവാത്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാം.

ഗ്രഹത്തിലെ ശരാശരി താപനിലയിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി വർദ്ധനവ് ഒഴിവാക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം പാരീസ് കരാർ. എന്നിരുന്നാലും, അത് നിറവേറ്റിയാലും, പുതിയ പ്രതിബദ്ധതകളോ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നടപടികളോ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്ററുകൾ 2,7 ഡിഗ്രി ഉയരും.

ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഉദ്‌വമനം നയങ്ങളോടും പ്രഖ്യാപിച്ച നയങ്ങളോടും കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉദ്‌വമനം (കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം) മധ്യത്തിൽ ഉയരുമെന്ന് സാങ്കേതിക കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര Energy ർജ്ജ ഏജൻസി (ഐ‌എ‌എ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നൂറ്റാണ്ടും 16 ഓടെ 2014 ൽ ഇഷ്യു ചെയ്തതിനേക്കാൾ 2060% വരും അവ. അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO2 ന്റെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ആഗോള താപനിലയിൽ 2,7 ഡിഗ്രി വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും, ഇത് വളരെ വലുതും അനിയന്ത്രിതവും മാറ്റാനാവാത്തതുമായ കാലാവസ്ഥാ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകും.

IEA കാണുന്നു "സാങ്കേതികമായി സാധ്യമാണ്" താപനിലയിലെ ഉയർച്ച 1,75 ഡിഗ്രിയായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക, 1,5 ഡിസംബറിലെ പാരീസ് കരാറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം നിശ്ചയിച്ച 2 മുതൽ 2015 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ശ്രേണിയുടെ മധ്യസ്ഥാനം, അതിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പഠിച്ചവരും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്നതിനുള്ള വിടവും നിലവിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വളരെ വലുതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്ത നിരവധി വിദഗ്ധരുണ്ട്. അതായത്, പാരീസ് കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും (ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കേസിൽ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് ഒഴിവാക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. കൂടാതെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു, കാരണം നിലവിലെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിരക്കിൽ, ഫലങ്ങൾ യഥാസമയം നേടാനാവില്ല.

ഉദ്‌വമനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാൻ പാരീസ് കരാർ ശ്രമങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ല

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും കത്തുന്നതുമാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശുദ്ധവും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പുനരുപയോഗ and ർജ്ജവും ശുദ്ധവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, CO2 ഉദ്‌വമനം സംബന്ധിച്ച “നിഷ്പക്ഷ” സാഹചര്യം 2060 ഓടെ ആലോചിക്കാമെന്ന് ഐ‌ഇ‌എ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത്. കാലാനുസൃതമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പുനരുപയോഗ or ർജ്ജത്തിലും ശുദ്ധമായ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഒരു രാജ്യവും ഇത്ര വേഗത്തിൽ വികസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.

Energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത നടപടികൾ സംഭാവന ചെയ്യും 38% ആവശ്യമുള്ള CO2 ഉദ്‌വമനം, പുനരുപയോഗ g ർജ്ജം 30% എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ കാർബൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

അവസാനമായി, ശരാശരി താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, 2 ഓടെ CO2060 ഉദ്‌വമനം ഇന്നത്തെതിനേക്കാൾ 40% കുറവായിരിക്കണം.

 


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.