Monica sanchez

Meteorolojia dia lohahevitra mahaliana, izay ahafahanao mianatra betsaka momba izany sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao. Ary tsy ny akanjo ho entinao anio fotsiny no resahiko, fa ny vokany manerantany ao anatin'ny fotoana fohy sy maharitra, miaraka amin'ny sary sy fanazavana hahafinaritra anao.