Portillo ເຢຍລະມັນ

ຈົບການສຶກສາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະປະລິນຍາໂທດ້ານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Malaga. ຂ້ອຍໄດ້ສຶກສາອຸຕຸນິຍົມແລະອຸຕຸນິຍົມໃນການແຂ່ງຂັນແລະຂ້ອຍມັກຟັງເມກ. ໃນ blog ນີ້ຂ້ອຍພະຍາຍາມຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທີ່ ຈຳ ເປັນທັງ ໝົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບໂລກຂອງເຮົາແລະວິທີການບັນຍາກາດເຮັດວຽກ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານປື້ມຫລາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບອຸຕຸນິຍົມແລະນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດທີ່ພະຍາຍາມເກັບເອົາຄວາມຮູ້ທັງ ໝົດ ນີ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ງ່າຍດາຍແລະມ່ວນຊື່ນ.