Жердин катмарлары

Жердин катмарлары

Эми биз билебиз атмосферанын катмарлары, кезек Жердин катмарлары. Илгертен бери бизде төмөндө эмне бар экендигин түшүндүрүп келишкен Жер кабыгы. Минералдар кайдан келип чыгат? Тоо тектеринин канча түрү бар? Биздин планетада кандай катмарлар бар? Тарыхта пайда болгон жана биз билгибиз келген көптөгөн белгисиз адамдар бар.

Жердин түзүлүшүн жана ар кандай катмарларын изилдеген Геологиянын бөлүгү Ички геодинамика. Биздин планета Жердеги жашоону мүмкүн кылган ар кандай элементтерден турат. Бул үч элемент: Катуу заттар, суюктуктар жана газдар. Бул элементтер Жердин ар кандай катмарларында кездешет.

Жердин катмарларын классификациялоонун көптөгөн жолдору бар. Классификациялоонун бир түрүндө алар сфералар деп аталат. Аларга атмосфера, гидросфера жана геосфера кирет. Дал ушул геосфера бүт түзүлүштү жана биздин планетанын ар кандай ички катмарларын чогултат. Катмарлар экиге бөлүнөт: Сырткы жана ички. Биздин учурда, биз Жердин ички катмарларына көңүл бурганы жатабыз, башкача айтканда, жердин бети башталышы болот.

Жердин катмарлары

Жердин катмарларын сүрөттөп баштоо үчүн, биз эки айырмачылыкты жасашыбыз керек. Биринчиден, Жердин ар кандай катмарларынын химиялык курамынын критерийи аныкталат. Химиялык курамын эске алып, биз табабыз Жер кабыгы, мантия жана өзөк. Бул чалуу Статикалык модель. Башка критерий аталган катмарлардын физикалык касиеттерин эске алат же ошондой эле механикалык жүрүм-турум модели деп аталат. Алардын арасында биз табабыз литосфера, астеносфера, мезосфера жана эндосфера.

Бирок катмардын кайдан башталарын же бүтөөрүн кайдан билебиз? Окумуштуулар материалдын түрүн жана катмарлардын үзгүлтүктөрү боюнча дифференциациясы. Бул үзгүлтүктөр - бул Жердин ички катмарларынын катмар түзгөн материалынын түрү, башкача айтканда, анын химиялык курамы же элементтер табылган абалы (катуу ден суюктукка чейин) кескин өзгөрүп турган аймактары.

Биринчиден, биз жердин катмарларын химиялык моделден классификациялоону баштайбыз, башкача айтканда, Жердин катмарлары: Кабык, мантия жана өзөк болот.

Жердин катмарларынын сүрөттөлүшү

Химиялык курамдын моделинен Жердин катмарлары

Жер кабыгы

Жер кабыгы - Жердин эң үстүңкү катмары. Орточо тыгыздыгы 3 гр / см3 жана гана камтыйт Жердин жалпы көлөмүнүн 1,6%. Жер кыртышы эки чоң, жакшы айырмаланган аймактарга бөлүнөт: Континенттик кабык жана океандык кабык.

Континенттик кабык

Континенттик кабык калыңыраак жана татаал түзүлүшкө ээ. Бул ошондой эле эң эски кабык. Ал жер бетинин 40% түзөт. Ал чөкмө тектердин жука катмарынан турат, алардын арасында чополор, кумдуктар жана акиташтар айырмаланып турат. Ошондой эле алардын курамында кремнеземге бай плутондук магмалык тектер гранитке окшош. Кызыгы, дал ушул континенттик жер кыртышынын тектеринде Жердин тарыхында болуп өткөн геологиялык окуялардын көпчүлүк бөлүгү катталган. Бул тарыхта тоо тектери көптөгөн физикалык жана химиялык өзгөрүүлөргө дуушар болгондон бери белгилүү болушу мүмкүн. Мисалы, бул биз байыркы мезгилге чейинки л ге чейин жеткен тоо тектерин кездештире алабыз3.500 миллион жыл.

Жер кыртышынын бөлүктөрү

Океандык кабык

Экинчи жагынан, бизде океандык кабык бар. Анын калыңдыгы төмөн жана жөнөкөй түзүлүшкө ээ. Ал эки катмардан турат: чөкмөлөрдүн өтө жука катмары жана базальттары бар дагы бир катмар (алар вулкандык магмалык тектер). Бул кабык жашыраак, анткени базальттардын үзгүлтүксүз пайда болуп, жок болуп жаткандыгы көрсөтүлгөн, ошондуктан океандык жер кыртышынын тектери алар 200 миллион жылдан ашпайт.

Жер катмарынын аягында үзгүлтүккө учурайт Мохорович (Көк). Бул үзгүлтүк - жер кыртышын мантиядан бөлүп турган нерсе. Ал болжол менен 50 км тереңдикте жайгашкан.

Континенттик жана океандык жер кыртышынын түзүлүшү

Океандык кабык континенттикине караганда жука

Жердин мантиясы

Жер мантиясы - бул жер кыртышынын түбүнөн сырткы өзөккө чейин созулуп жаткан Жердин бөлүктөрүнүн бири. Бул Moho үзгүлтүккө кийин эле башталат жана болуп саналат Жердеги эң чоң катмар. Бул Жердин бардык көлөмүнүн 82% жана анын массасынын 69% түзөт. Мантияда бири-биринен бөлүнгөн эки катмарды ажыратууга болот Репетти экинчи үзгүлтүккө учурашы. Бул үзгүлтүктүн тереңдиги 800 км тереңдикте жана үстүнкү мантияны төмөнкүдөн бөлүп турат.

Мантиянын үстүңкү бөлүгүндө "D катмары". Бул катмар аздыр-көптүр 200 км тереңдикте жайгашкан жана мүнөздөлөт Анын 5% же 10% жарым-жартылай эриген. Бул мантия боюнча жердин өзөгүнөн жылуулуктун көтөрүлүшүн шарттайт. Жылуулук көтөрүлүп, мантиядагы тектер жылуу болуп, кээде жер бетине көтөрүлүп, жанар тоолорду пайда кылышы мүмкүн. Булар аталат "Ысык жерлер"

Жердин сырткы жана ички мантиясынын түзүлүшү

Мантиянын курамын төмөнкү тесттер аркылуу билүүгө болот:

 • Эки типтеги метеориттер: биринчиси перидотиттер менен темирлер тарабынан пайда болот.
 • Тектоникалык кыймылдардан улам сырткы бетине чыгарылган мантиядан баштап жер бетинде бар тектер.
 • Вулкандык морлор: Алар магма көтөрүлүп, аларды ачкан чоң тереңдиктеги тегерек көзөнөктөр. Анын узундугу 200 км болушу мүмкүн.
 • Мантиядан өткөндө сейсмикалык толкундарды кыскартуучу тесттер, бул фазалык өзгөрүү бар экендигин көрсөтөт. Фазанын өзгөрүшү минералдардын структурасындагы модификациядан турат.

Жердин мантиясынын аягында биз табабыз Гутенбергдин үзгүлтүккө учурашы. Бул үзгүлтүк мантияны жердин өзөгүнөн бөлүп турат жана болжол менен 2.900 км тереңдикте жайгашкан.

Жердин өзөгү

Жердин өзөгү - бул Жердин эң ички аймагы. Ал Гутенбергдин үзүлүшүнөн Жердин борборуна чейин созулат. Бул 3.486 км радиусу бар сфера, ошондуктан анын көлөмү бар Жердин жалпы санынын 16% түзөт. Анын массасы жердин жалпы көлөмүнүн 31% түзөт, анткени ал өтө тыгыз материалдардан турат.

Өзөктө Жердин магнит талаасы ички өзөктүн айланасында эриген сырткы өзөктүн конвекция агымынын эсебинен пайда болот, ал катуу. Анын айланасында өтө жогорку температура бар 5000-6000 градус жана барабар кысымдар бир-үч миллион атмосфера.

Жер катмарларынын температура диапазону

Тереңдиктеги температура диапазону

Жердин өзөгү ички жана тышкы өзөк болуп экиге бөлүнүп, айырмачылыгы берилет экинчи Wiechert үзгүлтүгү. Сырткы өзөгү 2.900 км тереңдиктен 5.100 кмге чейин жана эриген абалда. Башка жагынан алганда, ички өзөгү чейин созулат болжол менен 5.100 км Жердин борборуна чейин 6.000 км тереңдикте жана катуу.

Жердин өзөгү негизинен темирден турат, 5-10% никель жана күкүрт, кремний жана кычкылтектин үлүшү аз. Ядронун курамы жөнүндө билимди билүүгө жардам берген тесттер:

 • Мисалы, өтө тыгыз материалдар. Тыгыздыгынан улам алар Жердин ички өзөгүндө калышат.
 • Темир метеориттер.
 • Жер кыртышынын сырткы бөлүгүндө темирдин жетишсиздиги, бул темирдин ичине топтолушу керектигин билдирет.
 • Ядро ичиндеги темир менен Жердин магнит талаасы пайда болот.

Бул классификация Жердин ар кайсы бөлүктөрүнүн химиялык курамын жана Жердин катмарларын түзгөн элементтерин эске алган моделге негизделген. Эми биз Жердин катмарларынын бөлүнүшүн билебиз анын механикалык жүрүм-турум көз карашын моделдөө, башкача айтканда, аны түзгөн материалдардын физикалык касиеттеринен.

Механикалык модель боюнча жердин бөлүктөрү

Бул модельде Жердин катмарлары төмөнкүлөргө бөлүнөт: Литосфера, астеносфера, мезосфера жана эндосфера.

Литосфера

Бул каттуу катмар калыңдыгы болжол менен 100 км мантиянын үстүңкү катмарынан жана эң жогорку катмарынан турат. Бул катмарлуу катмар Жерди курчап турган литосфералык катмарга чейин.

Астеносфера

Бул жогорку мантиянын көпчүлүгүнө дал келген пластикалык катмар. Ал бар конвекциялык агымдар жана ал тынымсыз кыймылда болот. Тектоникада анын мааниси чоң. Бул кыймыл конвекциядан, башкача айтканда, материалдардын тыгыздыгынын өзгөрүшүнөн келип чыгат.

Мезосфера

Ал тереңдикте жайгашкан 660 км жана 2.900 км. Ал төмөнкү мантиянын бир бөлүгү жана Жердин тышкы ядросунун бир бөлүгү. Анын аягы Wiechertтин экинчи үзгүлтүккө учурашы менен берилет.

Эндосфера

Ал жогоруда сүрөттөлгөн Жердин ички өзөгүн камтыйт.

Жердин түзүлүшүнүн жана катмарларынын моделдери

Көрүнүп тургандай, илимпоздор биз жашаган планета жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн Жердин ички бөлүктөрүн ар кандай сыноолор жана далилдер менен изилдеп келишкен. Планетабыздын ички түзүлүшү жөнүндө канчалык деңгээлде аз билишибизди салыштыруу үчүн, биз Жерди алма сыяктуу элестетишибиз керек. Ошентип, биз технологиялык жактан өркүндөтүп жатканыбыз менен, эң терең изилдөө жүргүзүлдү болжол менен 12 км тереңдикте. Планетаны алмага салыштырсак, биз жөн гана сыйрылганбыз алманын акыркы териси, анда борбордун уруктары жердеги ядрого барабар болмок.

Жер планетасы
Окшош макала:
Жердин түзүлүшү

Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

2 комментарий, өзүңүздүкүн калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Элисон Татиана Парра Джеймс ал мындай деди:

  Бул супер сонун, бул ички жүрөктүн катмарларынын тексти

 2.   Fernando ал мындай деди:

  D¨ катмары («эки эселенген D катмар») 200 км тереңдикте эмес, бирок болжол менен 200 км ЖОЛДУК. Иштей турган маалымат бар, бирок ал жалпы мүнөздө жана бир нече учурларда техникалык мүнөздөмөнүн жоктугу окурманды чаташтырат.

  БУЛ МАКАЛАГА ЭЧ КАНДАЙ ИШТЕ ЖЕ ИШТЕ БОЛСОҢУЗ.