кургакчылык жана маанилүүлүгүн көрсөткөн адам

Drought Viewer

Климаттын өзгөрүшү бизди ушул кылымда башынан кечире турган олуттуу глобалдык көйгөйлөрдү жаратууда. Бир…

рекламалоо