Claudi casals

Мен айылда чоңойгом, айланамдагы бардык нерседен үйрөнүп, тажрыйба менен табият менен болгон байланыштын ортосундагы тубаса симбиозду түздүм. Кичинекейимден асманды, булуттарды, шамалды, жамгырды жана күндү көргөндү жакшы көрчүмүн. Мен дагы токойду, дарыяларды, гүлдөрдү жана жаныбарларды изилдөөнү жакшы көрчүмүн. Жылдар өтүп, мен баарыбыздын жаратылыш дүйнөсү менен болгон байланышыбызга суктанбай коё албайм. Ушул себептен улам, мен өзүмдү метеорология жана табият жөнүндө жазууга, кумарымды жана билимимди башкалар менен бөлүшүүнү чечтим. Мен атмосферанын кубулуштарын, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жана биз туш болгон экологиялык көйгөйлөрдү изилдөөнү жакшы көрөм. Климат, биологиялык ар түрдүүлүк жана туруктуулук жөнүндө маалымат берүү жана маалымдуулукту жогорулатуу маанилүү деп ойлойм. Менин максатым – мен төрөлгөндөн бери сезип келе жаткан табиятка болгон сүйүү жана урмат-сыйымды берүү.