Банктар

дарыя жээктери

Биз дарыянын жээгинде евро дегенди айтабыз, биз жээкке же суунун четине карайбыз. Бул океанга, деңизге, көлгө, дарыяларга, дарыяларга жана башкаларга эң жакын жер аянты. Бул суу чөйрөсү менен чектеш жер чөйрөнүн ортосундагы өткөөл мейкиндик менен байланыштуу деп айтууга болот. The дарыя жээктери Алар башка өсүмдүктөргө ээ болуу жана экосистемадагы чоң кызмат үчүн мүнөздүү.

Ушул себептен улам, биз бул макаланы сизге дарыя жээктери, алардын өсүмдүктөрү жана алардын мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып берүү үчүн арнамакчыбыз.

Дарыя жээгиндеги өсүмдүктөр

жээктеги токойлор

Дарыянын жээгиндеги өсүмдүктөргө дарыянын физикалык мүнөздөмөлөрү, дарыянын интенсивдүүлүгү жана жыштыгы, өтүүчү жолу, эрозиялык жана транспорттук жөндөмдүүлүгү, анын агымы көз каранды болгон чөкмөнүн дан өлчөмү терең таасир этет.

Дарыянын жээгин толук билүү дарыя ал ээлеген бетинин өзгөчөлүктөрүнө негизделиши керек (горизонталдык түзүлүш), ошондой эле аны түзгөн түрлөр жана алардын өлчөмү (вертикалдык түзүлүш), ошондой эле алардын дарыядагы абалы жана убакыттын өтүшү менен күтүлгөн эволюциясы.

Вертикалдык түзүлүштө жээктеги токой өзүнүн эң чоң өнүгүүсүндө төмөнкү катмарлардан түзүлгөн татаал түзүлүштү көрсөтөт:

 • Дарак катмары- Көбүнчө көп түрлүү, бирок көбүнчө ар бир катмарда бир түр басымдуулук кылат.
 • Дарак катмары: Ал үстүнкү дарактардын личинкаларынан түзүлөт жана башка бийик жыгач өсүмдүктөр кошулат.
 • Бадал катмары: Дарыянын жээктери менен байланышкан күндү сүйгөн бадалдардын негизги мүнөздөмөлөрү бул катмарды ачык жерлерге жана токойлордун сырткы четине көбүрөөк мааниге ээ кылат.
 • Чөп катмары: негизинен Albizia julibrissin түзгөн токой ичинде жакшы өнүккөн жана алгачкы фенологиялык геологиялык өсүмдүктөргө бай.
 • Лианоиддердин пайда болушу: Айрыкча Испаниянын жылуу аймактарында укмуштуудай өнүгүүсүнөн улам, ал дарыя жээгиндеги токойлор үчүн абдан мүнөздүү.
 • Эпифиттик катмар: демейде жалаң мохтардан, боор курттарынан жана эңилчектерден турат, дээрлик дайыма мол жана ар түрдүү.

Дарыя жээгинин пайдасы

дарыя жээгиндеги токойлор

Дарыя жээгинин экологиялык функциялары жана кызматтары көп кырдуу:

 • Алар дарыянын микроклиматын жөнгө салат: анын пайда болушу курчап турган чөйрөнүн негизги климаттык шарттарына жана дарыя суунун үстүнкү таасирине жээктеги өсүмдүктөрдү көзөмөлдөөнүн натыйжасы болуп саналат.
 • Алар дарыялардын формасын жана динамикасын жөнгө салууга жардам берет: өсүмдүктөрдүн пайда болушун колдоо жөндөмдүүлүгү аркылуу.
 • Алар өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү үчүн идеалдуу чөйрө болуп саналат: микроклиматтын өзгөчө шарттарына жана суунун, органикалык заттардын жана аш болумдуу заттардын болушуна байланыштуу.
 • Алар чөкмөлөрдүн жана булгоочу заттардын дарыянын нугуна киришине жол бербөө үчүн чыпкалоочу зоналар катары кызмат кылат: Аларды аймакта жайгашкандыгы жана рельефтин формасы, дарыя жээгиндеги чөйрөгө мүнөздүү гидрологиялык жана биологиялык процесстери жактырат.
 • Алар суу, органикалык заттарды жана чөкмөлөрдү чогултуу аянтчалары катары иштешет: заттын жана энергиянын учурдагы агымдары тиешелүү суу чөйрөсүндө өндүрүлгөн заттын жана энергиянын агымы менен байланышкан.
 • Алар жер астындагы суу объектилерин толуктоо аймактары катары кызмат кылат: анткени алар суунун, органикалык заттардын жана чөкмөлөрдүн топтолгон аймактары.
 • Алар маанилүү ландшафттык мааниге ээ.

"Рибера" терминин "дарыя" менен чаташтырбоо керек, бул агымдын синоними болгон, адатта үзгүлтүксүз аккан, бирок дарыядан айырмаланып, аз агымы бар, ал тургай кургакчыл мезгилде жок болуп кетиши мүмкүн.

Ассоциацияланган токойлор

дарыя жээктери

Суу жээгиндеги токойлор – суу жолдорун бойлой өнүккөн түбөлүк жашыл экосистема. Себеби, бул жерлер жылдын ар кайсы мезгилдеринде кыртыштын нымдуулугун сактап турат. Алар мейкиндик жана убакыт боюнча өзгөрүлмө экосистема болуп саналат. Мейкиндиктин өзгөрүшү токойдун вертикалдык, горизонталдык жана вертикалдык түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөрдөн чагылдырылат.. Убакыттын өзгөрүшү сезондук же кокустук окуяларга байланыштуу болушу мүмкүн.

Алар көп сандагы түрлөрдүн жашоо чөйрөсүн түзөт: аларга морфологиясы, физиологиясы жана репродуктивдүү ыңгайлашуусу абдан көп түрдүүлүккө ээ болгон өсүмдүк формалары кирет, бул аларга суу баскан кыртыштарда жашоого мүмкүндүк берет. Алар көптөгөн жаныбарлардын жашоо чөйрөсү, баш калкалоочу жайы жана коридорлору. Дагы эмне, Алар айлана-чөйрөнүн сапатын сактоо үчүн маанилүү, анткени алар суудан жана чөкмөлөрдөн булгоочу азыктарды кармоого кийлигишет. Ушул себептен улам, алар булганган аймактардын экологиялык санитариясын жайылтуу үчүн колдонулушу мүмкүн болгон экосистема болуп саналат.

Жээктеги токойлор эң ар түрдүү жана түшүмдүү өсүмдүктөрдүн жамааттарын камтыйт. Алар ар кандай жашоо чөйрөсүн жана микроклиматтарды жаратып, көп сандагы түрлөрдү колдойт. Мындан тышкары, алар алыскы аймактардын ортосундагы байланышты түзүүгө салым кошот жана индивиддердин таркашын жана гендердин агымын жеңилдеткен экологиялык коридорлордун ролун аткарышат.

Башка жагынан алганда, токойлор тарабынан берилген энергия жана материалдар суу азыктандыруучу тармагын сактоо үчүн абдан маанилүү. Дарыяларга жана сууларга түшкөн жалбырактарды, бутактарды, дөңгөчтөрдү кулаган дарактар ​​жана таштар кармап калат. Алар майда балыктарды, рак сымалдууларды, жерде-сууда жашоочуларды, курт-кумурскаларды ж.б. тамак-аш жана баш калкалоочу жай менен камсыз кылып, суу экосистемаларынын тамак-аш тармагынын негизин түзөт.

Жээктеги токойлордун функциялары

Жээктеги токойлор экстремалдык температураны көзөмөлдөө менен дарыялардын жана суулардын микроклиматын көзөмөлдөөдө маанилүү роль ойнойт. Абдан ысык климатта же мезгилдерде токойлор күн радиациясын бөлүп алып, суунун температурасын төмөндөтөт жана натыйжада бууланууну азайтат. Экинчи жагынан, суук климатта же мезгилдерде токойлор топурактан жана суу объектилеринен жылуулукту сактап, сууну жогорку температурада кармап турат.

Жээктеги токойлор экологиялык тазалык жана дарыя суунун сапатын сактоо жагынан абдан маанилүү. Алар суудан чөкмөлөрдү алып салышат жана аш болумдуу заттарды жана башка булгоочу заттарды бөлүп чыгарышат, чыпкалайт же трансформациялайт.

Бул экосистемалар ашыкча нитраттарды суу объектилеринен алып салышат, алардын көбү айыл чарба иштеринин туруксуз аракеттеринен келип чыгат. Азот циклинин бул бөлүгүндөгү процесстер денитрификация жана нитраттардын өсүмдүктөр тарабынан кабыл алынышы болуп саналат.

Денитрификация – нитраттын биохимиялык жол менен молекулярдык азот же азот оксиддери түрүндөгү азотко айланышы. Ошондуктан, Сууда эриген азот алынып, атмосферага чыгарылат.

Башка жагынан алганда, өсүмдүктөр сиңирген нитрат топурактан же суудан келип чыгышы мүмкүн. Алар аны өз ткандарына бириктирип, өсүмдүк биомассасына айландырышат. Ошентип, азот маданий чөйрөдөн бөлүнүп, көпкө сакталат. Эки механизм тең сууда эриген азоттун көлөмүн азайтат.

Бул маалымат менен сиз дарыянын жээктери жана алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу көбүрөөк биле аласыз деп ишенем.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.