Биосфера деген эмне?

биосфера

Биздин Жер планетабыз - бул тирүү жандыктар менен жаратылыштын элементтеринин ортосунда миллиондогон өз ара байланыштар болгон бир топ татаал система. Ал ушунчалык татаал жана ар тараптуу бүтүндөй Жер планетасын изилдөө мүмкүн эмес. Жерди түзгөн ар кандай системаларды бөлүү үчүн төрт подсистема аныкталды. Биосфера, геосфера, гидросфера жана атмосфера.

Геосфера Жердин бөлүгүн чогултат катуу анда биз жашаган Жердин катмарлары кездешет жана тектер өнүгөт. Геосфера бир нече катмардан турат.

 1. Адатта 500дөн 1.000 метрге чейин өзгөрүлүп турган Жердин үстүңкү катмары, ал топурактан жана чөкмө тектерден турат.
 2. Түздүктөр, өрөөндөр жана тоо системалары табылган континенттик жер кыртышына дал келген аралык катмар.
 3. Океандык кабык табылган жана калыңдыгы болжол менен 10-20 кмге жеткен төмөнкү базальт катмары.
 4. Жер үстүндөгү мантия.
 5. Жердин өзөгү.

Жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн Жердин катмарлары биз сизге калтырган шилтемени чыкылдатыңыз.

Атмосфера - Жерди курчап турган газдуу бөлүк. Ал азоттун (78%), кычкылтектин (21%) жана башка газдардын (1%) газ аралашмасынан турат. Бул аймакта булуттар жана жаан-чачындар пайда болот жана анын мааниси ошондо биздин планетанын жашоого мүмкүн болушун шарттайт.

Жердин атмосферасы
Окшош макала:
Жер атмосферасынын курамы

Гидросфера - Жердин суу ээлеген бөлүгү суюк. Суюк бөлүгү - океандар, деңиздер, көлдөр, дарыялар, жер астындагы капталдар ж. Ал эми катуу бөлүгү - уюл чокулары, мөңгүлөр жана муз тоолору.

Жердин подсистемалары. Геосфера, гидросфера, атмосфера жана биосфера

Көрүнүп тургандай, Жердин ар бир подсистемасы ар башка элементтерден турат жана ээ негизги функция планетада жашоо үчүн. Бирок бул макалада биосфера жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биосфера деген эмне?

Биосфера - бул жер бетинин тирүү жандыктар ээлеген газ, катуу жана суюк бөлүгү. Алар литосферанын аймактары менен, ошондой эле гидросфера жана атмосферанын жашоо мүмкүн болгон аймактары боюнча түзүлөт.

Биосферанын мүнөздөмөлөрү

Эми биосфера эмне экендигин билгенден кийин, анын кандай мүнөздөмөлөрү бар экендигин карап көрөлү. Биосфера туура эмес өлчөмдөрдүн жука катмарынан турат. Бул планетадагы жашоо бар аймактарды чогулткан система болгондуктан чектерин коюу кыйыныраак бул жерде биосфера башталат жана аяктайт. Бирок аздыр-көптүр биосфера деңиз деңгээлинен 10 км бийиктикке чейин жана жердин деңгээлинен 10 метрге төмөн дарактар ​​менен өсүмдүктөрдүн тамырлары жайылып, микроорганизмдер бар.

Деңиз бөлүгүндө, ал жер бетиндеги суулардын аймактарын жана жашоо бар океандардын тереңдиктерин камтыйт. Биосферанын сыртында жана биз койгон аздыр-көптүр чектөөлөр, жерде жашоо жок.

Биз түшүндүргөндөй, биосферада жашоо жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана микроорганизмдердин (бактериялар менен вирустардын) үзгүлтүксүз катмары катары көрүнбөйт, тескерисинче, адамдар ар кандай түрлөргө таандык. Бул түрлөр (бүгүнкү күнгө чейин эки миллиондон ашык түрү белгилүү) таралган жана аймакты ар башкача ээлейт. Кээ бирлери көчүп кетишсе, башкалары басып алышат, башкалары территориялуу жана жашаган жерин коргошот.

Биосферанын биотикалык жана абиотикалык факторлору

Мисалы, биосфера система. Биз тутумду бири-бирибиз менен, ошондой эле тышкы агенттер менен өз ара аракеттенишүүчү компоненттердин жыйындысы катары, алар топтомду сактап турган топ катары иштейбиз ортосундагы функционалдык. Ошондуктан биосфера тутум катары толук аныкталат, анткени алар бири-бири менен өз ара аракеттенип, өз кезегинде биосферага кирбеген, бирок геосферага, атмосферага жана гидросферага таандык башка элементтер менен өз ара аракеттенишүүчү түрлөрдүн жыйындысына ээ. .

Мисал келтирүү үчүн биз элементтерге, жерге, сууга жана абага кайрылабыз. Балыктар гидросферада, бирок өз кезегинде биосферада жашайт, анткени ал суюк суу менен байланышта болуп, жашоо бар аймакты мекендейт. Ошол эле куштар жөнүндө. Алар Жердин атмосфера деп аталган газ катмарынын үстүнөн учуп өтүшөт, бирок ошол эле учурда биосферага таандык жашоо бар аймактарда жашашат.

Демек, биосферада бар биотикалык факторлор бул тирүү жандыктардын бири-бири менен жана Жердин калган подсистемалары менен өз ара аракеттенишүүчү бардык жамааттары тарабынан көрсөтүлгөн. Тирүү жандыктардын коомчулугу өндүрүүчүлөрдөн, керектөөчүлөрдөн жана ажыроочулардан турат. Бирок бар абиотикалык факторлор жандыктар менен өз ара аракеттенишет. Ал факторлор кычкылтек, суу, температура, күн нуру ж.б. Биотикалык жана абиотикалык факторлордун жыйындысы айлана-чөйрө.

Биосферада уюштуруу деңгээлдери

Биосферада жалпысынан тирүү жандыктар өзүнчө жашабайт, тескерисинче, башка тирүү жандыктар менен жана абиотикалык факторлор менен өз ара аракеттенишет. Ошондуктан табиятта бар уюштуруунун ар кандай деңгээлдери. Тирүү жандыктардын өз ара байланышына жана топтордун канчалык чоңдугуна жараша популяциялар, жамааттар жана экосистемалар бар.

калктын саны

Уюштуруунун мындай деңгээли жаратылышта өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын же микроорганизмдердин белгилүү бир түрүнүн организмдери жалпы убакытта жана мейкиндикте бириккенде пайда болот. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ар кандай түрлөрү ошол эле мейкиндикте чогуу жашоо жана алар ошол эле ресурстарды сактап калуу жана көбөйтүү үчүн колдонушат.

Популяция жөнүндө сөз болгондо, түр табылган жер жана ошол популяциянын убактысы аныкталууга тийиш, анткени ал тамак-аштын жетишсиздиги, атаандаштыкка туруштук берүү же айлана-чөйрөнүн өзгөрүшү сыяктуу факторлордон улам өз убагында жашабайт. Бүгүнкү күндө, адамдардын аракети менен, көптөгөн популяциялар тирүү калбайт, анткени алар жашаган чөйрөдөгү азык заттар булганган же бузулган.

Мышыктар популяциясы

Биологиялык жамаат

Биологиялык жамаат - бул тирүү жандыктардын эки же андан көп популяциясы чогуу жашаган. Башкача айтканда, ар бир калк башка калктар жана аларды курчап турган чөйрө менен өз ара аракеттенет. Бул биологиялык жамааттарга ар кандай түрдөгү организмдердин бири-бири менен өз ара байланышта болгон бардык популяциялары кирет. Мисалы, токой, көлмө ж.б. Алар биологиялык жамааттардын мисалдары, анткени балыктардын популяцияларынын, амфибиялардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн, балырлардын жана чөкмө микроорганизмдердин бири-бири менен өз ара аракеттенишип, өз кезегинде абиотикалык факторлор менен өз ара аракеттенишет (дем алууда), көлмөгө жана чөкмөгө тийген жарык.

Экосистема

Экосистема эң ири жана татаал уюштуруу деңгээли. Анда биологиялык жамаат тең салмактуу тутумду түзүү үчүн абиотикалык чөйрө менен өз ара аракеттенет. Биз экосистеманы төмөнкүчө аныктайбыз бири-бири менен байланышкан белгилүү бир аймактын биотикалык жана абиотикалык факторлорунун жыйындысы. Экосистемада жашаган ар кандай популяциялар жана жамааттар бири-бирине жана абиотикалык факторлорго көз каранды. Мисалы, амфибиялар курт-кумурскалардын азыктануусун талап кылышат, бирок тирүү калуу үчүн суу жана жарык керек.

Биотикалык жана абиотикалык чөйрөнүн өз ара аракети жаратылышта көп учурларда болот. Өсүмдүктөр фотосинтездегенде, атмосфера менен газдарды алмашышат. Жаныбар дем алганда, тамактанып, андан кийин анын калдыктарын жок кылганда ж.б. Биотикалык жана абиотикалык чөйрөнүн бул өз ара аракети тирүү жандыктар менен алардын айлана-чөйрөсүнүн ортосунда туруктуу энергия алмашууга айланат.

Уюштуруу деңгээлдери. Жеке адам, калк, жамаат жана экосистема

Өз ара аракеттенүүлөрдүн татаалдыгына, түрлөрдүн көзкарандылыгына жана алар аткарган функционалдуулукка байланыштуу экосистеманын кеңейиши орнотуу өтө кыйын. Экосистема бирдиктүү жана бөлүнгүс функционалдык бирдик эмес, бирок ал өз ара аракеттенишүүсү жана өзүнүн функционалдуулугу бар көптөгөн майда бирдиктерден турат.

Экосистемаларда организмдер аларга көз каранды болгондуктан, бири-бирине өтө жакын эки түшүнүк бар. Биринчиси Жашаган жери. Жашоо чөйрөсү - организм жашап жана өнүп-өсө турган жер. Жашоо чөйрөсү организм жашаган абиотикалык физикалык аймактан жана ал аракеттешкен биотикалык элементтерден турат. Жашаган жери көл сыяктуу же кумурска уюгу сыяктуу кичинекей болушу мүмкүн.

Экосистемалардагы жашоо чөйрөлөрүнүн түрлөрү

Экосистемага байланыштуу башка түшүнүк экологиялык ниш. Бул организмдин экосистемада аткарган функциясын сүрөттөйт. Башкача айтканда, организмдин биотикалык жана абиотикалык факторлор менен байланышы. Алар гетеротрофтуу организмдер, тазалагычтар, ажыроочулар ж.б. Экологиялык ниш - бул организм өзү жашаган экосистеманын ичинде ээ болгон кесип же жумуш деп айтууга болот.

Экологиялык орун

Көрүнүп тургандай, биосфера - бул өтө татаал система, анда планетада жашоонун шартташтыруучу факторлору болгон көптөгөн байланыштар бар. Экосистемаларды алыс кармоо керек булгануу жана деградация тирүү жандыктардын бардык мамилелерин сактоо максатында биздин иш-аракеттерибиз үчүн. Айлана-чөйрөдөгү ар бир организм өзүнүн функциясын аткарат жана ушул функциялардын жыйындысы ден-соолукта жашоо мүмкүнчүлүгүн берет. Ошондуктан экообузду сактап калуу жана жашообузду улантуу үчүн жашообуз өтө маанилүү жашоонун сапаты.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

3 комментарий, өзүңүздүкүн калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Бренда Требежо Родригес ал мындай деди:

  Мыкты маалымат.

 2.   Лизет Рохас ал мындай деди:

  бул мага чоң жардам берди

 3.   Claudia ал мындай деди:

  Маалымат үчүн рахмат, мага көп жардам берди.