ពពកថនិកសត្វ

ពពក Mammatus

ដូចដែលយើងដឹងហើយនៅក្នុងឧតុនិយមពពកប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីដឹងពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុមួយចំនួនដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គ្នា…

ពពក

ពពក

គម្របពពកគឺជាអថេរមួយនៃអថេរបរិយាកាសដែលត្រូវបានសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្គាល់ ...

publicidad

នេះគឺជាពពកព្យុះដែលធ្វើឱ្យអាហ្សង់ទីននិងពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍

ស្អាតមែនទេ? ពពកព្យុះគឺអស្ចារ្យណាស់។ ពួកគេអាចវាស់កម្ពស់រហូតដល់ ២០ គីឡូម៉ែត្រដែលកម្រមានណាស់…