પાયરોક્લાસ્ટિક વાદળો

પાયરોક્લાસ્ટિક વાદળો

પાયરોક્લાસ્ટિક વાદળોનો સંદર્ભ આપવા માટે ઘણા નામોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે: ફાયર ક્લાઉડ્સ, પાયરોક્લાસ્ટિક ફ્લો, પાયરોક્લાસ્ટિક ડેન્સિટી ફ્લો, વગેરે....

પ્રચાર
આર્કસ વાદળ

આર્કસ વાદળ

વાદળોની અદભૂત પ્રકૃતિ અને તેમની સાથે સંકળાયેલી ગંભીર ઘટનાઓને લીધે, આર્કસ ક્લાઉડ...

વાદળનું વજન કેટલું છે

વાદળનું વજન કેટલું છે

કદાચ કોઈ સમયે તમે વિચાર્યું હશે કે વાદળનું વજન કેટલું છે. જેમ આપણે જાણીએ છીએ, તેના આધારે વાદળોના વિવિધ પ્રકારો છે...

આકાશમાં વાદળો

અસ્થિર વાદળો

આપણે જાણીએ છીએ કે વાદળોના આકાર અને રચનાના આધારે વિવિધ પ્રકારના હોય છે. તેમાંથી એક નિશાચર વાદળો છે. આ...

સસ્તન વાદળો

સસ્તન વાદળો

જેમ આપણે જાણીએ છીએ, હવામાનશાસ્ત્રમાં વિવિધ પ્રકારના વાદળોનો ઉપયોગ કોઈપણ સમયે હવામાનની આગાહીઓ જાણવા માટે થાય છે. દરેક...

વાદળછાયું

વાદળછાયા

વાદળછાયા વાતાવરણીય ચલોમાંનું એક છે જેનો દરરોજ સૌથી વધુ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તે જાણવા માટે સક્ષમ બનવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે ...

મેઘ રચના

મેઘ પ્રકારો

આકાશ તરફ જોવું અને વાદળો જોવું એ બહુ સામાન્ય બાબત છે. વાદળો માત્ર વરસાદનું સૂચક નથી અને...