ઉષ્ણકટિબંધીય રાત્રિ અને વિષુવવૃત્તીય રાત્રિ વચ્ચેનો તફાવત

ઉષ્ણકટિબંધીય રાત્રિ અને વિષુવવૃત્તીય રાત્રિ

આબોહવા પરિવર્તન સાથે, સમગ્ર ગ્રહમાં સરેરાશ તાપમાન વધી રહ્યું છે અને ઉનાળા દરમિયાન તે નોંધનીય છે…