પ્રચાર
EthicHub અને તેના સામાજિક પ્રોજેક્ટ્સ જે લોકોને હવામાન સંબંધી આફતોનો સામનો કરવો પડ્યો છે તેમને મદદ કરવા

કુદરતી આફતોથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે નૈતિક પ્રોજેક્ટ

વિનાશકારી હવામાન-સંબંધિત કુદરતી ઘટનાઓ, જેમ કે વાવાઝોડા અને પૂર, માત્ર પાછળ છોડતા નથી…

ગરમીને હરાવવા માટે પાણી

ગરમીનું મોજું આવી રહ્યું છે કે કેમ તે કેવી રીતે જાણવું

ઉનાળામાં ગરમીના મોજાની આવર્તન અને તીવ્રતા વધે છે. આ ઉપરાંત, પરિવર્તનની અસરો અનુભવાઈ રહી છે...

ગ્લોબલ વોર્મિંગ ગરમીના મોજાને કેવી રીતે અસર કરે છે?

ગ્લોબલ વોર્મિંગ ગરમીના મોજાને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે

ગરમીના તરંગો એ ભારે હવામાનની ઘટના છે જે વિશ્વના વિવિધ પ્રદેશોને નિયમિતપણે અસર કરે છે. આ શરતો…

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ