પ્રચાર
ઉત્તરીય યુરોપ આબોહવા

એસ્ટોનિયા: લાક્ષણિકતાઓ અને આબોહવા

એસ્ટોનિયા એ ઉત્તર યુરોપના બાલ્ટિક પ્રદેશમાં આવેલું રાજ્ય છે. તે ઉત્તરમાં ફિનલેન્ડના અખાતથી ઘેરાયેલું છે, ...

કોપ્પેન આબોહવા વર્ગીકરણ વિભાગ

કોપેન આબોહવા વર્ગીકરણ

ચોક્કસ ચલો અને પરિમાણો અનુસાર ગ્રહની આબોહવાની જુદી જુદી રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. તમારે વર્ગીકૃત કરવામાં સમર્થ થવાની જરૂર છે ...

આબોહવા

હવામાન કેવું છે

એવા ઘણા લોકો છે જે સામાન્ય વાતાવરણ અને હવામાનશાસ્ત્રને મૂંઝવણમાં મૂકતા હોય છે. જ્યારે આપણે જે વાતાવરણનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ તેનો ઉલ્લેખ કરીએ ત્યારે ...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ