Beth yw tymheredd, sut mae'n cael ei fesur a beth yw ei bwrpas?

defnyddir thermomedrau i fesur tymheredd

Ar gyfer meteoroleg, gwyddoniaeth, astudio newid yn yr hinsawdd ac ecosystemau ac, yn gyffredinol, ar gyfer bywyd bob dydd, mae'n bwysig gwybod y tymheredd. Mae tymheredd yn eiddo ffisegol y gellir ei fesur ac mae ei ddefnyddioldeb yn enfawr wrth ddeall llawer o bethau ar y blaned hon.

Mae hefyd yn cael ei ystyried yn newidyn meteorolegol pwysig a dyna pam rydyn ni'n mynd i bwysleisio holl nodweddion tymheredd. Beth sydd angen i chi ei wybod am dymheredd?

Tymheredd a'i bwysigrwydd

mae thermomedrau'n mesur y tymereddau uchaf ac isaf

Yn y byd mae'n hysbys iawn bod tymheredd yn un o'r meintiau hynny defnyddir mwy er mwyn disgrifio ac egluro cyflwr yr awyrgylch. Yn y newyddion, wrth siarad am dywydd, mae yna bob amser adran sy'n ymroddedig i'r tymereddau rydyn ni'n mynd i'w cael, oherwydd mae'n bwysig er mwyn egluro cyflwr meteorolegol ein hardal. Mae'r tymheredd yn newid trwy gydol y dydd, mae'n amrywio ar ddiwrnodau cymylog, neu gyda gwynt, gyda'r nos, o un tymor i'r llall, mewn gwahanol leoedd, ac ati. Ni fyddwn byth yn cael tymheredd cyfartal a sefydlog am oriau lawer.

Weithiau, gwelwn fod tymheredd y gaeaf yn gostwng o dan 0 ° C ac yn yr haf mewn sawl man (ac yn gynyddol oherwydd cynhesu byd-eang) eu bod yn codi ac yn cael eu gosod uwchlaw 40 ° C. Mewn ffiseg, disgrifir tymheredd fel maint sy'n gysylltiedig â pa mor gyflym y mae'n rhaid i'r gronynnau sy'n cyfrif symud. Po fwyaf o gynnwrf sydd gan y gronynnau hyn, yr uchaf yw'r tymheredd. Dyna pam pan rydyn ni'n oer rydyn ni'n rhwbio ein dwylo, gan fod ffrithiant a symudiad parhaus y gronynnau sy'n ffurfio ein croen yn achosi i'r tymheredd gynyddu ac rydyn ni'n cynhesu.

Sut ydyn ni'n mesur y tymheredd?

mae yna wahanol fathau o thermomedrau a graddfeydd mesur

Er mwyn mesur tymheredd, mae'n rhaid i ni ddibynnu ar yr eiddo sydd o bwys pan gânt eu newid gan newidiadau ynddo. Hynny yw, tan yn ddiweddar, mesurwyd y tymheredd â thermomedrau mercwri, yn seiliedig ar ehangu'r metel mercwri gyda thymheredd cynyddol. Yn y modd hwn, ar raddfa o raddau Celsius, gallwn wybod faint o raddau tymheredd yr ydym ni neu sy'n rhywfaint o ddeunydd.

Ffyrdd eraill o fesur tymheredd yn seiliedig ar briodweddau mater yw trwy ddadansoddi gwrthiant trydanol rhai deunyddiau, cyfaint corff, lliw gwrthrych, ac ati.

Tymheredd uchaf ac isaf mewn meteoroleg

mae'r tymheredd yn codi oherwydd cynhesu byd-eang

Mae dyn tywydd yn aml yn siarad am y tymereddau uchaf ac isaf. Ac mae'n gyffredin iawn siarad am feteoroleg tymereddau uchaf ac isaf, o'r gwerthoedd uchaf ac isaf a gofnodwyd dros gyfnod o amser, ac ati. Gyda'r mesuriadau hyn, crëir cofnodion tymheredd a ddefnyddir i fesur nodweddion hinsawdd rhanbarth. Dyna pam pan rydyn ni'n siarad am ddyn tywydd rydyn ni'n siarad am feteoroleg a phan rydyn ni'n siarad am dymheredd a chynhesu byd-eang rydyn ni'n siarad am hinsawdd.

I fesur y tymereddau eithafol hyn, defnyddir thermomedrau uchaf ac isaf.

 • Mae'r thermomedr uchaf yn cynnwys thermomedr cyffredin, y mae gan ei diwb dagu y tu mewn ger y tanc: pan fydd y tymheredd yn codi, mae ehangu'r mercwri yn y tanc yn gwthio gyda digon o rym i oresgyn yr ymwrthedd y mae'r tagu yn ei wrthwynebu. Ar y llaw arall, pan fydd y tymheredd yn gostwng a màs contractau mercwri, mae'r golofn yn torri, gan adael, felly, ei phen rhydd yn y safle mwyaf datblygedig y mae wedi'i feddiannu yn ystod yr egwyl gyfan.
 • Yr isafswm thermomedr yw alcohol ac mae ganddo fynegai enamel wedi'i drochi yn yr hylif y tu mewn. Pan fydd y tymheredd yn codi, mae'r alcohol yn pasio rhwng waliau'r tiwb a'r mynegai, ac nid yw'n symud; Ar y llaw arall, pan fydd y tymheredd yn gostwng, mae'r alcohol yn llusgo'r mynegai hwn yn ei symudiad yn ôl oherwydd ei fod yn dod ar draws gwrthiant mawr iawn i adael yr hylif. Mae lleoliad y mynegai, felly, yn nodi'r tymheredd isaf a gyrhaeddwyd.

Ym mha unedau ydyn ni'n mesur tymheredd?

mewn tonnau oer mae'r tymereddau'n gostwng yn aruthrol

Ym mron pob maint corfforol mae yna wahanol unedau mesur yn dibynnu ar y raddfa rydych chi am fesur arni. Nid yw tymheredd yn eithriad, ac felly mae gennym dair uned fesur ar gyfer tymheredd:

 • Y raddfa mewn graddau Celsius (° C): Mae'n cynnwys rhaniad rheolaidd yn 100 cyfwng, lle mae 0 yn cyfateb i rewbwynt dŵr a 100 i'w ferwbwynt. Fe'i mynegir mewn graddau canradd a dyma'r un a ddefnyddiwn fel arfer.
 • Graddfa Fahrenheit (ºF): Fe'i defnyddir yn gyffredin yn yr Unol Daleithiau. Mae'r thermomedr wedi'i raddio rhwng 32ºF (sy'n cyfateb i 0ºC) a 212ºF (sy'n cyfateb i 100ºC).
 • Graddfa Kelvin (K): Dyma'r raddfa a ddefnyddir fwyaf gan wyddonwyr. Mae'n raddfa nad oes ganddo werthoedd negyddol o ran tymheredd ac mae ei sero wedi'i leoli yn y cyflwr lle nad yw'r gronynnau sy'n ffurfio deunydd yn symud. Mae berwbwynt dŵr yn cyfateb i 373 K a'r pwynt rhewi i 273 K. Felly, mae newid o 1 gradd ar raddfa Kelvin yr un peth â newid o 1 gradd ar raddfa Celsius.

Sut ydyn ni'n gwybod ein bod ni'n mesur tymheredd yn dda?

rhaid mesur y tymheredd mewn ffordd addas

Un o'r materion pwysig i'w hystyried wrth fesur tymheredd yr aer yw gwybod ble y dylem osod y thermomedr i fesur gwerth y tymheredd yn gywir ac yn gywir. Yn dibynnu ar yr ardal a'r uchder yr ydym yn ei gosod arni, gall achosi problemau amrywiol inni. Er enghraifft, os ydym yn ei osod ger wal, bydd yn mesur ei dymheredd; os yw'n agored i'r gwynt bydd yn nodi un gwerth ac os caiff ei warchod bydd yn marcio gwerth arall; Os yw o dan weithred uniongyrchol yr haul, bydd yn amsugno ymbelydredd solar ac yn cynhesu heb fawr o aer yn ymyrryd, gan nodi tymheredd yn uwch na thymheredd yr aer.

Er mwyn osgoi'r holl broblemau hyn ac y gall meteorolegwyr ledled y byd gymharu eu mesuriadau â'i gilydd a chael data dibynadwy, mae Sefydliad Meteorolegol y Byd wedi sefydlu canllawiau i fesur tymheredd yn gyfartal ym mhob gwlad yn y byd. Thermomedrau Rhaid eu hawyru, eu hamddiffyn rhag dyodiad ac ymbelydredd solar uniongyrchol, ac ar uchder penodol o'r ddaear (fel nad yw'r egni sy'n cael ei amsugno gan y ddaear yn ystod y dydd yn addasu'r mesuriadau).

Fel y gallwch weld, mae tymheredd yn rhywbeth sylfaenol mewn meteoroleg a diolch i'r cofnodion tymheredd hyn y ceir data ar hinsawdd y blaned. Trwy arsylwi ar y newidiadau yn yr hinsawdd y mae bodau dynol yn eu cynhyrchu, gallwn weithredu yn y lleoedd yr effeithir arnynt fwyaf.

Os ydych chi hefyd eisiau gwybod sut mae'r teimlad thermol yn cael ei gyfrif, peidiwch ag oedi cyn clicio yma:

Person yn cael gwres
Erthygl gysylltiedig:
Sut i gyfrifo'r oerfel gwynt?

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Siralf meddai

  Helo, tybed, pan fyddaf yn gwylio'r Weather Channel neu'r newyddion, y tymheredd sydd wedi bod ym Madrid heddiw, a yw'n gyfartaledd o'r holl orsafoedd neu ai dyma'r mesuriad uchaf ac isaf yn un ohonynt. Diolch 😉