Storm drofannol

ffurfio storm drofannol

Ar ein planed mae yna nifer o fathau o wlybaniaeth yn dibynnu ar y ffurf, y tarddiad a'r canlyniadau. Un ohonynt yw'r storm drofannol. Gelwir system feteorolegol gwasgedd isel yn storm drofannol lle mae'r gwyntoedd yn troi o amgylch echel ganolog ac yn cynnwys cylchrediad caeedig. Mae hyn yn ei gwneud yn gallu bod yn ddinistriol os oes gogwyddo dros amser.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y storm drofannol, ei nodweddion, ei darddiad a'i chanlyniadau.

nodweddion allweddol

storm drofannol

Pan soniwn am storm drofannol, cyfeiriwn at system feteorolegol lle mae pwysau isel yn dominyddu. Mae'r gwyntoedd yn eithaf dwys ac yn troi o amgylch echel ganolog o fewn cylchrediad caeedig. Felly, Mae'r holl stormydd hyn yn cael eu hegni o anwedd o aer llaith mewn craidd cynnes. Mae craidd y stormydd hyn yn gynnes ac yn cynhyrchu gwasgedd isel gan fod aer poeth yn tueddu i godi ac yn gadael lle yn rhan ganol yr awyrgylch. Mae'r gostyngiad hwn mewn pwysau yn achosi i weddill yr aer o'i amgylch "lenwi" y gofod a adewir gan yr aer poeth.

Mae hyn i gyd yn achosi symudiad atmosfferig o'r aer sy'n cynhyrchu'r storm drofannol. Mae stormydd yn cael egni o gyddwysiad aer llaith ac yn aml fe'u nodweddir gan lawogydd cenllif a gwyntoedd cryfion. Mae dwyster a graddfa dinistr y gwyntoedd hyn yn amrywio yn dibynnu ar y lefelau egni sydd ganddyn nhw. Yn ogystal, yn dibynnu ar y dwyster, mae pantiau trofannol yn cael eu gwahaniaethu oddi wrth stormydd trofannol a chorwyntoedd neu deiffwnau. Rhai o'r stormydd trofannol fel arfer fod mor fawr fel y gellir eu gweld o awyrgylch allanol y blaned. Hynny yw, gall gofodwyr weld rhai stormydd trofannol o longau gofod.

Mathau o storm drofannol

corwyntoedd

Mae'r ddau storm drofannol yn fath o seiclon trofannol, mae sawl math penodol o seiclon yn digwydd, fel y mae eu henw'n nodi, yn y trofannau. Mae corwyntoedd a theiffwnau yn y categori hwn. Dewch i ni weld beth yw'r gwahanol fathau o storm drofannol sy'n bodoli:

  • Seiclonau allwthiol: fe'u ffurfir mewn lledredau sy'n uwch na 30 gradd gan ddau fàs aer gwahanol neu fwy. Mae gan y masau hyn dymereddau gwahanol.
  • Seiclonau pegynol: mae ganddyn nhw fywyd byrrach ac maen nhw'n codi yn y rhanbarthau pegynol.
  • Seiclonau is-drofannol: mae ganddynt nodweddion canolraddol rhwng y ddau gategori blaenorol.

O ran ei ffurfio, mae storm drofannol yn digwydd ar adeg ansawdd y flwyddyn, gan ei bod yn gofyn am lawer iawn o ymbelydredd solar. Fe'u cynhyrchir yn y môr fel rheol pan fydd mân storm yn derbyn egni o anweddiad dŵr cynnes ar wyneb y môr. Fel rheol mae'n digwydd fel arfer ar adegau pan fydd tymereddau uchel neu ormod o ymbelydredd solar. Mae hyn i gyd yn cynhyrchu ffrynt o ddŵr cynnes a llaith sy'n codi ac yn wynebu ffrynt o aer oer hynny yn achosi i'r ddau gylchdroi ar echel gyffredin. Dywedir ei fod wedi'i leoli yn yr ardal ganolog a'i fod yn cael ei adnabod wrth enw llygad y storm.

Mae'r gylched yn ailadrodd wrth i'r storm ennill egni a symud. Yn y modd hwn, cynhyrchir ffryntiau glaw a gwyntoedd dwys. Mae stormydd trofannol yn ennill cryfder mewn dyfroedd cynnes ac yn colli cryfder ar dir. Mae storm drofannol yn ffenomen feteorolegol naturiol sy'n digwydd pan fydd dwy ffrynt gwynt gwlyb yn cwrdd mewn amodau arbennig iawn: mae gwynt cynnes a gwynt oer yn "gwthio" ei gilydd.

Ar y llaw arall, pan fyddant yn mynd i mewn i'r cyfandir, maent yn tueddu i golli cryfder a afradloni oherwydd ymyrraeth cylchrediad gwyntoedd poeth ac oer.

Canlyniadau storm drofannol

ffurfio glawogydd cenllif yn y sba

Mae stormydd trofannol yn gallu dod â bywydau llawer o bobl i ben. Hyd yn oed os na ddônt yn gorwyntoedd, gall stormydd trofannol achosi niwed mawr i'r boblogaeth. Mae eu heffaith yn arbennig o amlwg mewn ardaloedd arfordirol, oherwydd gallant gael eu chwythu i ffwrdd gan wyntoedd cryfion, gallant wrthdroi gwrthrychau, codi tonnau arfordirol neu gynhyrchu glaw trwm a all achosi llifogydd.

Gall hyn i gyd gostio llawer o fywydau. Os nad yw pobl yn barod ac yn sylwgar i dywydd mor eithafol, mae colledion deunydd yn aml yn ddifrifol a gall adfer yr ardaloedd yr effeithir arnynt gymryd amser hir. Yn baradocsaidd, mae seiclonau hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd fyd-eang: cludo dŵr glaw i ranbarthau cras neu led-cras. Felly, maent yn hyrwyddo'n anuniongyrchol humidification tiroedd a fyddai fel arall yn dioddef anialwch, megis de'r Unol Daleithiau neu Japan.

Digwyddodd seiclon mwyaf y byd ddiwedd yr haf, pan gynhesodd y môr. Er y gall pob rhanbarth gyflwyno ei amodau stormydd a'i dymhorau ei hun, sylwyd mai Mai, fel rheol, yw'r mis lleiaf egnïol o ran stormydd. tra mai mis Medi yw'r mis prysuraf. Mae hyn oherwydd y ffenomen acclimatization. Er mwyn i'r dŵr yn y cefnforoedd gynhesu, rhaid iddo dreulio'r rhan fwyaf o'r haf. Yn y modd hwn, bydd y môr yn gynhesach yn ystod mis Medi a bydd yn achosi'r amodau delfrydol ar gyfer cynhyrchu storm drofannol.

Iselder trofannol, corwyntoedd ac enwau

Enwir stormydd trofannol i allu eu hadnabod yn ystod eu taith, ar gyfer hyn defnyddir enwau pobl, menywod a dynion. Fe'u dewiswyd yn nhrefn yr wyddor o'r llythyr cyntaf ac aethant ymlaen yn nhrefn tymor y storm. Felly, efgelwir y cyntaf gan A, yr ail gan B, ac ati.

Mae pantiau trofannol yn troi'n stormydd trwy ennill egni. Iselder trofannol yw'r math gwannaf o seiclon trofannol sy'n bodoli. Mae gan ei wynt gylchrediad caeedig o hyd at 17 metr yr eiliad, er y gall y gwyntoedd gyrraedd cyflymderau uwch. Os yw'r gwasgedd isel (a elwir felly oherwydd mai nhw yw'r fformiwla ar gyfer pwysau isel) yn ennill egni wrth symud, byddant yn parhau i dyfu nes iddynt ddod yn stormydd trofannol gyda chyflymder gwynt rhwng 17 a 33 metr yr eiliad.

Corwyntoedd yw'r dwysaf ymhlith seiclonau trofannol. Maent yn tarddu o stormydd trofannol ac yn cael egni nes bod cyflymder y gwynt yn hafal neu'n fwy na 34 metr yr eiliad. Yn ôl graddfa Saffir-Simpson, mae corwyntoedd yn cael eu dosbarthu i lefelau 3, 4 neu 5 yn dibynnu ar gryfder y gwyntoedd hyn.

Mae tyffoons yn gyfnodol ac i'w cael yn y dwyrain, fel arfordir Hong Kong. Gellir defnyddio'r enw hwn i enwi pantiau, stormydd a chorwyntoedd trofannol, oherwydd mae'r term yn cyfeirio at gyfnodoldeb y ffenomenau meteorolegol hyn.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y storm drofannol a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.