Paleosöig

daeareg hynafol

O fewn amser daearegol gallwn wahaniaethu gwahanol gyfnodau, eons a chyfnodau lle rhennir amser yn ôl esblygiad daearegol, hinsoddol a bioamrywiaeth. Un o'r tri cham y rhennir y sgript Phanerosöig iddo yw'r Paleosöig. Mae'n gyfnod o drawsnewid sy'n nodi'r esblygiad rhwng organebau cyntefig i'r organebau mwyaf esblygol sy'n gallu goresgyn cynefinoedd daearol.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r Paleosöig.

nodweddion allweddol

paleozoic

Mae organebau amlgellog wedi cael cyfres o drawsnewidiadau sy'n caniatáu iddynt addasu i'r amgylchedd daearol, a'r pwysicaf yw datblygu wyau amniotig. O safbwynt daeareg, bioleg, a'r hinsawdd, heb os, mae'r Paleosöig yn gyfnod o newidiadau mawr ar y ddaear. Dros y cyfnod y parhaodd, digwyddodd newidiadau un ar ôl y llall, gyda rhai ohonynt wedi'u dogfennu'n dda, ac eraill ddim cymaint.

Parhaodd y Paleosöig oddeutu 541 miliwn o flynyddoedd yn ôl i oddeutu 252 miliwn o flynyddoedd. Fe barhaodd tua 290 miliwn o flynyddoedd. Yn yr oes hon, mae ffurfiau bywyd amlgellog y cefnfor a'r tir wedi dangos arallgyfeirio mawr. Roedd yn un o'r amseroedd pan ddaeth organebau yn fwy amrywiol, yn fwyfwy arbenigol, a hyd yn oed yn gallu gadael cynefinoedd morol a goresgyn gofod tir.

Ar ddiwedd yr oes hon, ffurfiwyd uwch-gyfandir o'r enw Pangea ac yna ymrannu i'r cyfandir sy'n hysbys heddiw. Trwy gydol y Paleosöig, amrywiodd y tymheredd amgylchynol yn fawr. Am beth amser mae'n aros yn boeth a llaith, tra bod eraill yn cael eu lleihau'n sylweddol. Yn gymaint felly fel y bu sawl rhewlif. Yn yr un modd, ar ddiwedd yr oes hon, daeth amodau amgylcheddol mor ddrwg nes bod digwyddiad difodiant ar raddfa fawr wedi digwydd, o'r enw difodiant torfol, lle diflannodd tua 95% o'r rhywogaethau a oedd yn byw ar y ddaear.

Daeareg Paleosöig

Ffosiliau Paleosöig

O safbwynt daearegol, mae'r Paleosöig wedi newid llawer. Y digwyddiad daearegol mawr cyntaf yn ystod y cyfnod hwn oedd gwahanu'r uwch-gyfandir o'r enw Pangea 1. Mae Pangea 1 wedi'i rannu'n sawl cyfandir, gan roi iddo ymddangosiad ynys wedi'i amgylchynu gan foroedd bas. Dyma'r ynysoedd hyn: Laurentia, Gondwana a De America.

Er gwaethaf y gwahaniad hwn, dros y miloedd o flynyddoedd tyfodd yr ynysoedd hyn yn agosach at ei gilydd ac yn y pen draw fe wnaethant ffurfio uwch-gyfandir newydd: Pangaea II. Yn yr un modd, ar yr adeg hon cynhaliwyd dau ddigwyddiad daearegol pwysig iawn er rhyddhad y ddaear: orogeni Caledonian ac orogeni Hercynian.

Yn ystod 300 miliwn o flynyddoedd diwethaf y Paleosöig, digwyddodd cyfres o newidiadau daearyddol oherwydd y darnau mawr o dir a oedd yn bodoli bryd hynny. Yn gynnar yn y Paleosöig, roedd nifer fawr o'r tiroedd hyn wedi'u lleoli ger y cyhydedd. Mae Laurentia, Môr y Baltig a Siberia yn cydgyfarfod yn y trofannau. Yn dilyn hynny, dechreuodd Laurentia symud i'r gogledd.

O gwmpas y cyfnod Silwraidd, ymunodd y cyfandir a elwir y Môr Baltig â Laurentia. Enw'r cyfandir a ffurfiwyd yma yw Laurasia. Yn y pen draw, bu'r uwch-gyfandir a darddodd yn ddiweddarach yn Affrica a De America mewn gwrthdrawiad â Laurasia, gan ffurfio tir o'r enw Pangea.

Hinsawdd

Nid oes llawer o gofnodion dibynadwy o sut mae'n rhaid i'r hinsawdd Paleosöig gynnar fod. Fodd bynnag, mae arbenigwyr yn credu, oherwydd y cefnfor helaeth, bod yn rhaid i'r hinsawdd fod yn dymherus ac yn gefnforol. Daeth y Cyfnod Paleosöig Isaf i ben gydag Oes yr Iâ, gostyngodd y tymheredd, a bu farw nifer fawr o rywogaethau. Yn ddiweddarach roedd yn gyfnod o dywydd sefydlog, roedd y tywydd yn boeth a llaith, ac roedd llawer o garbon deuocsid ar gael yn yr atmosffer.

Wrth i blanhigion ymgartrefu mewn cynefinoedd daearol, mae ocsigen yn yr atmosffer yn cynyddu, tra bod carbon deuocsid yn lleihau. Wrth i'r oes fynd yn ei blaen, mae'r tywydd yn newid. Ar ddiwedd y Permian, roedd amodau hinsoddol yn gwneud bywyd bron yn anghynaladwy. Er nad yw'r rhesymau dros y newidiadau hyn yn hysbys eto (mae sawl rhagdybiaeth), yr hyn sy'n hysbys yw bod amodau amgylcheddol wedi newid a bod y tymheredd wedi cynyddu ychydig raddau, sydd wedi cynhesu'r awyrgylch.

Bioamrywiaeth Paleosöig

datblygu bioamrywiaeth

Flora

Yn y Paleosöig, y planhigion cyntaf neu'r organebau tebyg i blanhigion oedd algâu a ffyngau, a ddatblygodd mewn cynefinoedd dyfrol. Yn ddiweddarach, yng ngham nesaf israniad y cyfnod, gwelir tystiolaeth o hynny dechreuodd y planhigion gwyrdd cyntaf ymddangos, oherwydd eu cynnwys cloroffyl, a ddechreuodd y broses ffotosynthesis, sy'n bennaf gyfrifol am y cynnwys ocsigen yn awyrgylch y Ddaear. Mae'r planhigion hyn yn gyntefig iawn ac nid oes ganddynt gynwysyddion dargludol, felly mae'n rhaid eu lleoli mewn lleoedd â lleithder uchel.

Yn ddiweddarach ymddangosodd y planhigion fasgwlaidd cyntaf. Mae'r planhigion hyn yn cynnwys pibellau gwaed dargludol (sylem a ffloem) sy'n amsugno maetholion ac yn cylchredeg dŵr trwy'r gwreiddiau. Yn dilyn hynny, ehangodd ac arallgyfeiriodd y fflora fwy a mwy. Ymddangosodd rhedyn, planhigion wedi'u hadu a'r coed mawr cyntaf, ac roedd gan y rhai oedd yn perthyn i'r genws Archeopteryx enw da oherwydd nhw oedd y coed go iawn cyntaf i ymddangos. Ymddangosodd y mwsoglau cyntaf hefyd yn y Cyfnod Paleosöig.

Parhaodd yr amrywiaeth enfawr o blanhigion hyd ddiwedd y Permian, pan ddigwyddodd yr hyn a elwir yn "farwolaeth fawr", pan ddiflannodd bron pob un o'r rhywogaethau planhigion a oedd yn byw ar y ddaear.

ffawna

Ar gyfer ffawna, mae'r oes Paleosöig hefyd yn gyfnod cyfnewidiol, oherwydd yn y chwe israniad sy'n ffurfio'r oes hon, mae ffawna'n arallgyfeirio ac yn trawsnewid, o greaduriaid bach i ymlusgiaid mawr, gan ddechrau dominyddu'r ecosystem ddaearol.

Yn gynnar yn y Paleosöig, yr anifeiliaid cyntaf a arsylwyd oedd y trilobitau, rhai fertebratau, molysgiaid a chordadau, fel y'u gelwir. Mae yna sbyngau a braciopodau hefyd. Yn ddiweddarach, daeth grwpiau anifeiliaid yn fwy amrywiol. Er enghraifft, mae seffalopodau gyda chregyn, cregyn dwygragennog (anifeiliaid â dwy gragen) a chwrelau wedi ymddangos. Hefyd, ar yr adeg hon, ymddangosodd cynrychiolwyr cyntaf ffylwm Echinoderm.

Yn ystod y cyfnod Silwraidd, ymddangosodd y pysgod cyntaf. Cynrychiolwyr y grŵp hwn yw pysgod ên a physgod di-ên. Yn yr un modd, ymddangosodd sbesimenau sy'n perthyn i'r grŵp o myriapodau.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y Paleosöig a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.