Mathau o briddoedd

mathau o briddoedd sy'n bodoli

Yng ngwahanol ecosystemau ein planed mae yna nifer mathau o briddoedd sy’n dibynnu ar amodau amgylcheddol megis hinsawdd, llystyfiant, glawiad, trefn y gwynt a’r pum ffactor sy’n ffurfio’r pridd: hinsawdd, rhiant-graig, cerfwedd, amser ac organebau sy’n byw ynddo.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am y gwahanol fathau o briddoedd sy'n bodoli, eu nodweddion a'u pwysigrwydd.

Diffiniad pridd a chydrannau

mathau o briddoedd

Y pridd yw'r rhan arwynebol o gramen y ddaear sy'n weithgar yn fiolegol, sy'n deillio o ddadelfennu creigiau neu newidiadau ffisegol a chemegol a gweddillion gweithgareddau biolegol sy'n setlo arno.

Fel y soniwyd uchod, mae gan bob rhanbarth o'r byd wahanol fathau o bridd. Mae hyn oherwydd bod y ffactorau ffurfio pridd yn newid ledled y gofod. Er enghraifft, hinsawdd yr holl ddaear yn wahanol, y tir yn wahanol, y creaduriaid sydd yn byw ynddo hefyd yn wahanol, etc. Felly mae'r pridd yn araf ac yn raddol yn newid ei strwythur wrth i ni fynd trwy wahanol ecosystemau.

Mae pridd yn cynnwys gwahanol gydrannau megis craig, tywod, clai, hwmws (mater organig sy'n pydru), mwynau, ac elfennau eraill mewn cyfrannau amrywiol. Gallwn ddosbarthu cyfansoddiad y pridd yn:

 • sylweddau anorganig fel tywod, clai, dŵr ac aer, ie
 • Deunydd organigmegis gweddillion planhigion ac anifeiliaid.

Hwmws yw'r holl ddeunydd organig pydredig sy'n gwneud y pridd yn ffrwythlon. O ddail sych i garcasau pryfed, maen nhw'n rhan o hwmws y pridd. Mae hwn i'w gael yn yr haenau uchaf, ac ynghyd â rhai mwynau, mae'n troi'n felyn-du, sy'n rhoi gradd uchel o ffrwythlondeb iddo.

priodweddau pridd

tir pori

Mae priddoedd yn amrywio o ran eu priodweddau ffisegol, cemegol a biolegol.

Priodweddau ffisegol

Mae gwead yn pennu cyfran y gronynnau mwynol o wahanol feintiau sy'n bresennol yn y pridd. Adeiledd yw'r ffordd y mae gronynnau pridd yn dod at ei gilydd i ffurfio agregau. Mae dwysedd yn effeithio ar ddosbarthiad llystyfiant. Gall priddoedd trwchus gynnal mwy o lystyfiant. Mae tymheredd hefyd yn effeithio ar ddosbarthiad llystyfiant, yn enwedig o ran uchder. Mae'r lliw yn dibynnu ar ei gyfansoddiad ac yn newid gyda chynnwys lleithder y pridd.

Priodweddau cemegol

 • Cynhwysedd Cyfnewid: Gallu'r pridd i gyfnewid clai a hwmws, sy'n darparu maetholion i blanhigion trwy amsugno gronynnau mwynol.
 • Ffrwythlondeb: yw faint o faetholion sydd ar gael i blanhigion.
 • pH: Asidedd, niwtraliaeth neu alcalinedd y pridd. Yn ddiweddarach byddwn yn gweld sut i newid pH y pridd.

priodweddau biolegol

Yma gallwn ddod o hyd i'r mathau o organebau sy'n byw ynddo, gan gynnwys bacteria, ffyngau ac anifeiliaid eraill. Mae anifeiliaid hefyd yn cyflawni eu swyddogaethau ar lawr gwlad, yn dibynnu ar eu diet, gweithgaredd, maint, ac ati.

Mathau o briddoedd

andosol

Y math o graig y tarddodd y pridd ohoni, nodweddion topograffig yr ardal, y tywydd, hinsawdd ac organebau sy'n byw ynddo yw'r pum prif ffactor sy'n pennu'r math o bridd.

Yn seiliedig ar y ffactorau hyn sy'n ffurfio pridd, rydym yn dosbarthu'r mathau hyn o briddoedd ledled y byd:

Tir Sandy

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae priddoedd tywodlyd yn cael eu ffurfio'n bennaf o dywod. Nid yw'r math hwn o strwythur, oherwydd ei fandylledd uchel a'i agregiad isel, yn cadw lleithder, sy'n trosi i'w gynnwys organig isel. Felly, mae'r pridd hwn yn wael ac nid yw'n addas ar gyfer plannu arno.

llawr calchfaen

Mae'r priddoedd hyn yn cynnwys llawer iawn o halwynau calsiwm. Maent fel arfer yn wyn, yn sych ac yn sych. Y math o graig sy'n gyffredin yn y priddoedd hyn yw calchfaen. Mor gwrthsefyll nad yw'n caniatáu amaethyddiaeth oherwydd nad yw'r planhigion yn amsugno maetholion yn dda iawn.

Llawr gwlyb

Gelwir y priddoedd hyn hefyd yn briddoedd du oherwydd eu bod yn gyfoethog mewn deunydd organig sy'n pydru, sy'n staenio'r pridd yn ddu. Mae'n dywyll ei liw ac yn cadw llawer o ddŵr, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer amaethyddiaeth.

Clai

Mae'r rhain yn bennaf yn glai, graen mân, a melynaidd eu lliw. Mae'r math hwn o bridd yn cadw dŵr trwy ffurfio pyllau a gall fod yn addas ar gyfer amaethyddiaeth os caiff ei gymysgu â hwmws.

tir creigiog

Fel y mae ei enw'n awgrymu, y maent yn llawn o greigiau a cherrig o bob maint. Gan nad oes ganddo ddigon o fandylledd neu athreiddedd, nid yw'n cadw lleithder yn dda. Felly, nid yw'n addas ar gyfer amaethyddiaeth.

llawr cymysg

Maent yn briddoedd rhwng tywod a chlai, hynny yw, dau fath o bridd.

Sut i newid pH y pridd

Weithiau mae ein priddoedd yn rhy asidig neu alcalïaidd i gynnal y llystyfiant a/neu'r cnydau rydym am eu tyfu.

Pan fyddwn am newid pH pridd alcalïaidd i'w wneud yn fwy asidig, gallwn ddefnyddio'r dulliau canlynol:

 • Sylffwr powdr: effaith araf (6 i 8 mis), ond defnyddir mwy oherwydd ei fod yn rhad iawn. Ychwanegu 150 i 250g/m2 a chymysgu gyda'r pridd a mesur y pH o bryd i'w gilydd.
 • Sylffad Ferric: Mae'n cael effaith gyflymach na sylffwr, ond mae angen mesur y pH oherwydd gallwn ei leihau i lefel ddiangen. Y dos i ostwng y pH 1 gradd yw 4 gram o sylffad fferrig fesul litr o ddŵr.
 • Mawn Aur: Mae ei pH yn asidig iawn (3,5). Mae'n rhaid i ni ddympio 10.000-30.000 kg/ha.
 • Ar y llaw arall, os ydym am newid pH pridd asidig i'w wneud yn fwy alcalïaidd, mae'n rhaid i ni ddefnyddio:
 • calchfaen daear: Mae'n rhaid i chi ei wasgaru a'i gymysgu â'r ddaear.
 • dŵr calsiwm: Argymhellir yn gryf codi'r pH mewn corneli bach yn unig.

Mewn unrhyw achos, mae'n rhaid i ni fesur y pH, oherwydd os ydym yn tyfu planhigion asidig (masarn Japaneaidd, camellia, ac ati) ac yn codi'r pH uwchlaw 6, byddant yn dangos arwyddion o ddiffyg haearn clorosis ar unwaith, er enghraifft.

pwysigrwydd pridd

Mae priddoedd yn bwysig iawn ledled y byd ac yn ddiraddiol oherwydd y pwysau cyson y mae bodau dynol yn ei roi arnynt. Mae'n cynnal cnydau, planhigfeydd a choedwigoedd y byd ac mae'n sylfaen i bob ecosystem ddaearol.

Yn ogystal, mae'n ymyrryd â'r cylch dŵr a chylchred yr elfennau. Mae llawer o drawsnewid ynni a mater yn yr ecosystem i'w gael yn y pridd. Dyma lle mae planhigion yn tyfu ac anifeiliaid yn symud.

trefoli dinasoedd wedi eu hamddifadu o dir ac maent yn cael eu diraddio fwyfwy gan danau coedwig parhaus a llygredd. Oherwydd bod pridd yn adfywio'n araf iawn, rhaid ei ystyried yn adnodd anadnewyddadwy a chynyddol brin. Mae bodau dynol yn cael y rhan fwyaf o'u bwyd nid yn unig o'r pridd, ond hefyd o ffibr, pren, a deunyddiau crai eraill.

Yn olaf, oherwydd y doreth o lystyfiant, maent yn helpu i leddfu'r hinsawdd a hwyluso presenoldeb cerrynt dŵr.

Gobeithiaf gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am y gwahanol fathau o briddoedd sy'n bodoli a'u nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.