Irisations: Beth ydyn nhw?

cymylau enfys

Ym maes meteoroleg, camwedd maent yn cael eu hachosi gan ffenomen a elwir yn arafwch. Clytiau afreolaidd o liw mewn cymylau ger yr haul neu hyd yn oed y lleuad yw llifeiriant. Gellir esbonio'r ffenomen optegol hon gan goronas rhannol neu amherffaith, gan eu bod yn cael eu creu gan yr un broses diffreithiant golau â defnynnau dŵr.

Yn yr erthygl hon rydym yn mynd i ddweud yn fanwl beth yw iridescences a pha agweddau sydd ganddynt yn weledol.

Beth yw gwallgofrwydd

cymylau iridescent

Mae cyfuchliniau'r cymylau, a'u ffilamentau tryloyw cain, weithiau'n rhoi'r cyfle i ni arsylwi ar arddangosiadau hardd o liw. Mae'r iridescence hardd sydd fel arfer yn digwydd mewn cymylau canolig i ganolig eu maint Mae hyn oherwydd ffenomen diffreithiant golau, pan fydd ymbelydredd o'r haul neu'r lleuad yn taro ar ongl ar fyrdd o ddiferion dŵr bach a chrisialau iâ o faint unffurf.

Mae'r iridescences wedi'u dosbarthu'n afreolaidd ledled y cwmwl, er mai'r mwyaf cyffredin yw bod y lliwiau'n cael eu trefnu mewn bandiau sy'n meddiannu ymylon y cwmwl, er y gallant hefyd ymddangos fel smotiau. Mae'r lliwiau'n bur iawn, yn asio'n gynnil ac yn meddiannu arlliwiau o wyrdd a phorffor ymhlith lliwiau eraill yn y sbectrwm gweladwy. Mewn cymylau canolig, mae'r iridescence yn aml yn cymryd ar wead perlog. Mae cymylau â lliwiau symudol yn amlach nag a feddyliwyd yn flaenorol, er bod y ffenomen optegol hon yn aml yn cael ei hanwybyddu. Mae gwisgo sbectol haul yn helpu i'w gweld, yn enwedig os yw'r ddisg solar wedi'i gorchuddio gan goed, adeiladau, ac ati. Fodd bynnag, weithiau mae'r lliw mor ddwys ei bod yn anodd anwybyddu'r ffenomen.

Os yw'r haul yn agos at y cymylau o'n safle, bydd y ffynhonnell golau cryf yn ein dallu ac yn ein hatal rhag gweld y lliw oni bai bod gennym y sbectol haul uchod neu hidlydd addas, ac os felly byddwn yn ildio i'r sioe hudol o olau a lliw. Mae dwyster y gwahanol arlliwiau yn amrywio'n fawr, weithiau'n gweld cymysgedd perffaith o liwiau llachar a llachar iawn.

Mae'r gwallgofrwydd oherwydd yr adlewyrchiadau lluosog y mae golau yn mynd trwyddynt wrth ryng-gipio defnynnau bach o ddŵr wedi'i oeri a chrisialau iâ sy'n ffurfio'r cymylau uchel a chanolig yn cyf. Un o'r allweddi i'r ffenomen optegol hon yw presenoldeb hydrometeors o faint tebyg iawn. Mae ffenomen ymyrraeth yn gyfrifol am wahanu'r gwahanol liwiau ar y tonfeddi a welwn, gan fodiwleiddio'r golau sy'n dod i mewn fel bod y signal canlyniadol yn cael ei chwyddo mewn rhai ardaloedd a'i wanhau mewn eraill.

Dim ond pan fyddwn wedi ein gosod ar yr ongl sgwâr o'i gymharu ag arwynebedd y cwmwl a'i cynhyrchodd y gallwn weld y gwallgofrwydd. Gall amodau tebyg ddigwydd ar arwynebau rhai gwrthrychau bob dydd, megis staeniau olew, swigod sebon, neu adenydd rhai glöynnod byw a phryfed.

Effeithiau optegol iridescence

gwallgofrwydd mewn meteoroleg

Mae ein hatmosffer yn olygfa o wahanol gynrychioliadau meteorolegol, llawer ohonynt yn ffenomenau optegol, a grëwyd gan ryngweithio golau'r haul â defnynnau dŵr yn yr atmosffer cyfagos, fel bod ein golygfa yn lliwgar trwy blygiant. Ymhlith y rhain, gallwn enwi halo, enfys, ddydd a nos, iridescent.

Y gwallgofrwydd, yn arbennig, diffyg cymesuredd coronaidd, yn arddangos darnau gwasgaredig, amherffaith o liw mewn cymylau neu rediadau o liw o amgylch ymylon. O’r ddaear, er enghraifft, mae arsylwyr yn gweld enfys yn lle coronas pan fo cymylau’n rhy fach i greu dolennau coronaidd cymesurol, neu pan nad yw’r Haul neu’r Lleuad yn union y tu ôl i’r cwmwl.

Mae cymylau symudol yn ganlyniad i olau'r haul yn diffreithio trwy'r diferion dŵr bach neu hyd yn oed grisialau iâ bach sy'n ffurfio'r cymylau hyn, sy'n gwyro pelydrau'r haul yn unigol. Mae'r crisialau iâ mwy yn creu halos, sy'n cael eu hachosi gan blygiant yn hytrach na symudedd. Mae hefyd yn wahanol i enfys a achosir gan plygiant mewn defnynnau mwy am yr un rheswm. Os oes gan ran o'r cwmwl ddiferion neu grisialau o faint tebyg, gall cronni'r effaith hon achosi iddynt gymryd eu lliw.

Mae'r ffenomen atmosfferig hon bron bob amser yn cael ei ddryslyd ag enfys, pan mewn gwirionedd mae'n ffenomen wahanol iawn, er ei fod wedi ffurfio o dan yr un amodau. Mae'r lliw a welir yn yr enfys yn dibynnu ar faint y defnyn a'r ongl y mae'r arsylwr yn ei weld.

lliwiau symudliw

camwedd

Fel arfer, y glas sy'n ffurfio cylch mewnol y goron yw'r lliw amlycaf, ond gellir gweld coch a gwyrdd hefyd. Mae disgleirdeb y lliw yn cynyddu gydag unffurfiaeth nifer a maint y defnynnau. Fel gyda choronau, mae diferion bach, hyd yn oed yn cynhyrchu'r canlyniadau gweledol gorau.

Mae lliwiau'r enfys yn y sbectrwm gweladwy yn cynnwys yr holl liwiau y gellir eu cynhyrchu gan un donfedd o olau gweladwy, hynny yw, lliwiau'r sbectrwm pur neu monocromatig. y sbectrwm gweladwy nid yw'n dihysbyddu'r lliwiau y gall bodau dynol eu gwahaniaethu. Ni ellir atgynhyrchu lliwiau annirlawn fel amrywiadau pinc neu fioled fel magenta ag un donfedd.

Er bod y sbectrwm yn barhaus, felly nid oes gofod gwyn rhwng un lliw a'r llall, gellir defnyddio'r ystodau uchod fel brasamcanion. Fel unrhyw wrthrych wedi'i oleuo, yn yr achos hwn, mae diferion dŵr sy'n hongian yn yr atmosffer yn amsugno rhan o'r tonnau electromagnetig ac yn adlewyrchu'r gweddill. Mae'r tonnau adlewyrchiedig yn cael eu dal gan y llygad a'u dehongli yn yr ymennydd fel gwahanol liwiau yn ôl y tonfeddi cyfatebol, ac mae'r enfys yn un o'r enghreifftiau mwyaf adnabyddus o'r math hwn o ffenomen optegol.

Cymylau ffafriol ar gyfer iridescence

Er mwyn i'r ffenomen hon ddigwydd, yn ogystal â golau a diferion glaw, mae angen ffactor cymylau ffafriol, yn yr achos hwn mae'r cymylau altostratus neu altocumulus a ffurfiwyd yn ddiweddar yn darparu'r amodau gorau ar gyfer llithriad. Mae'n werth nodi bod gan iridescents solar liwiau mwy bywiog, ond lawer gwaith mae dwyster y golau yn eu hatal rhag cael eu gweld. Mewn cyferbyniad, mae golau lleuad yn cynhyrchu lliwiau ysgafnach, er bod y rhain yn haws i'w gwahaniaethu.

Yn ein hatmosffer, gall y ffenomen hon hefyd ddigwydd mewn sefyllfaoedd eraill, yn ogystal â ffactorau eraill, megis contrails a adawyd gan awyrennau. Gall effeithiau rocedi yn yr atmosffer uchaf gynhyrchu, ymhlith pethau eraill, effeithiau dramatig ac ysblennydd iawn.

Pan fydd roced yn teithio trwy'r atmosffer uchaf, mae'r anwedd dŵr o'i wacáu yn crisialu i ffurfio crisialau iâ bach. Mae'r crisialau yn diffreithio golau'r haul yn codi i gynhyrchu lliwiau symudliw. Mae yna hefyd ffurfiad cwmwl sy'n debyg iawn i symudedd, y cymylau stratosfferig pegynol, a elwir hefyd yn gymylau perlog neu gymylau mam-perl, sef cymylau o arlliwiau pastel llachar.

Maent yn cynnwys crisialau iâ bach iawn maent yn ffurfio ar uchder o rhwng 15 a 30 cilomedr ar dymheredd o tua -50 °C. Mae ei grisialau iâ yn gatalyddion ar gyfer nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu hallyrru gan erosolau.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am iridescence a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.