Afon Ganges

gangiau afon

Un o'r afonydd pwysicaf yng nghyfandir Asia ac yn y byd yw'r Afon Ganges. Mae'n un o'r afonydd sy'n cael ei hystyried yn gysegredig i Hindŵaeth, gyda saith i gyd. Mae ganddo estyniad o fwy na 2.500 cilomedr ac mae'n dechrau ei lif yn India ac yn gorffen ym Mangladesh. Am y rheswm hwn, rhoddir iddo'r teitl diwrnod rhyngwladol.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, llygredd, fflora a ffawna Afon Ganges.

nodweddion allweddol

Llygredd afon Ganges

Er gwaethaf ei phwysigrwydd hanesyddol, diwylliannol a bywoliaeth, mae'r afon yn dal i fod yn llygredig iawn oherwydd ei bod yn derbyn llawer iawn o wastraff dynol sy'n llifo i'r cefnfor yn y pen draw. Mae hyn yn ei gwneud yn un o'r prif ffynonellau llygredd plastig ar lefel y môr.

Fel diwydiant twristiaeth sy'n hanfodol i incwm economaidd India, mae afon Ganges yn un o'r tirnodau i dramorwyr. Mae'r beic neu ddulliau cludo eraill o'i fan tarddiad i'r delta yn un o'r gweithgareddau amlaf sy'n denu twristiaid.

Collodd yr afon hon, a elwid yn wreiddiol yn Rio Blanco, ei lliw oherwydd llygredd ac ildiodd i'r grîn bridd y mae hi nawr. Mae ei lwybr oddeutu 2.500 cilomedr o hyd, gyda llif cyfartalog o 16.648 metr ciwbig yr eiliad, a all amrywio yn ôl y tymhorau. Mae'r ardal yn 907.000 cilomedr sgwâr.

Mae gwely'r afon yn cael ei fwydo gan lawer o lednentydd, wedi'i nodweddu gan waddodion, ac amcangyfrifir bod y dyfnder rhwng 16 a 30 m. Er nad hi yw'r afon hiraf yn y byd, hi yw'r afon bwysicaf yn India ac mae 80% o'r afonydd yn India. Fe'i rhennir yn freichiau bach a mawr mewn gwahanol rannau o'i lwybr, gan ffurfio rhwydwaith cymhleth o sianeli, sy'n cynrychioli'r atyniad gweledol, ac sydd wrth ei geg.

Ar hyn o bryd mae'n llygredig iawn, amcangyfrifir bod 1,5 miliwn o facteria colifform fesul 100 ml, y mae 500 ohonynt yn ddelfrydol ar gyfer diogelwch ystafell ymolchi. Yn ogystal, dangosodd astudiaeth ei fod yn golchi 545 miliwn cilogram o wastraff plastig i'r môr. Defnyddiwyd Afon Ganges i ddarparu bywoliaethau rhad a dŵr dyddiol i breswylwyr trwy gamlesi a systemau dyfrhau. Hefyd, mae argaeau ar hyd y ffordd i gario'r dŵr i ardaloedd eraill.

Llygredd a Risg Afon Ganges

corffluoedd yn cael eu gadael i'r afon

Er bod Afon Ganges yn cael ei hystyried yn lle cysegredig ac mae iddi bwysigrwydd hanesyddol, economaidd a thwristiaeth sylweddol, mae Afon Ganges wedi'i llygru'n ddifrifol. Mae'r rhai sy'n ymdrochi yn ei ddŵr yn fwriadol neu'n ddiarwybod yn anwybodus o'r ffaith hon. Ymhlith y llygryddion mwyaf cyffredin y gallwn ddod o hyd iddynt yn yr afon hon mae'r canlynol:

  • Anallu'r bobl i ddympio gwastraff yn iawn
  • Ffatrioedd yn agos at y rhai sy'n llygru un o'i phrif lednentydd, mae llygryddion yn ymgripiol i fyny'r afon gyfan.
  • Mae planhigion trydan dŵr yn dympio gwastraff ac yn cam-drin yr ecosystem.
  • Mae gwyliau a seremonïau crefyddol yn taflu cyrff sy'n cael eu taflu i'r afon ac mae eu pydredd yn llygru'r dyfroedd.

Yn yr 1980au, cychwynnodd rhywun ymgyrch i lanhau'r Ganges, ond oherwydd anwybodaeth a ffanatigiaeth grefyddol y bobl, ni chafodd effaith fawr. Yn 2014, hyrwyddwyd y thema eto mewn ffordd fwy pwerus, ond ni chafwyd canlyniadau da iawn.

Mae llygredd yn broblem ddifrifol sy'n effeithio ar afonydd, gan roi'r bobl sy'n ei defnyddio a'r organebau sy'n byw yn eu dyfroedd mewn perygl. Fodd bynnag, nid dyma'r unig ffactor sy'n bygwth y Ganges, mae prinder dŵr a mwyngloddio anghyfreithlon yn ei fygwth.

Rywbryd, cyrhaeddodd dyfnder y basn hwn 60 metr, ond erbyn hyn mae wedi cael ei ostwng i 10 metr. Er mwyn datrys y broblem hon, cynhaliwyd drilio ac echdynnu dŵr daear, ond mae'r effeithiau negyddol yn parhau.

Fflora a ffawna afon Ganges

llygredd yr afon gysegredig

Oherwydd datblygiad amaethyddol basn afon Ganges, mae bron ei holl lystyfiant coedwig gwreiddiol wedi diflannu. Gellir gweld mai dim ond y Robusta Shorea sydd wedi gallu gwrthsefyll yn y rhan uchaf a'r ceiba Bombax yn y rhan isaf. Mae presenoldeb cryf bodau dynol a'r dylanwadau hinsoddol yn yr ardal hon yn atal mwy o lystyfiant rhag datblygu. Fodd bynnag, yn delta Ganges, mae'n bosibl dod o hyd i warchodfa mangrof drwchus yn Sundarbans.

Mae'r un ffactorau hyn, amodau dynol a hinsoddol, yn ogystal â llygredd dŵr, yn cael effaith negyddol ar fodolaeth rhywogaethau anifeiliaid yn y Ganges. Dim ond llethrau'r Himalaya a delta Ganges sydd ag ardaloedd cymharol dawel heb lawer o aflonyddwch a achosir gan bobl.

Mae rhan uchaf y gwastadedd yn gartref i rhinos Indiaidd, eliffantod Asiaidd, teigrod Bengal, llewod Indiaidd, slothiau a bison. Ar hyn o bryd dim ond rhywogaethau fel y blaidd Indiaidd, y llwynog coch a'r llwynog Bengal a'r jacal euraidd sydd i'w cael.

Ymhlith yr adar mae cetris, rhostwyr, brain, drudwy a hwyaid sy'n mudo yn y gaeaf. Ymhlith yr anifeiliaid sydd mewn perygl mae'r antelop pedwar corn, y bustard Indiaidd, y bustard bach, a dolffin anifeiliaid dyfrol cenedlaethol Afon Ganges yn India.

Nid yw ffawna'r parth isaf yn wahanol iawn i ffawna'r parth uchaf, er bod rhywogaethau fel y civet Indiaidd mawr a'r dyfrgi llyfn wedi'u hychwanegu. Mae gan y teigr Bengal ardal warchodedig yn delta Ganges. Amcangyfrifir bod tua 350 o rywogaethau o bysgod yn ei ddyfroedd.

Ymhlith yr ymlusgiaid, crocodeiliaid yw'r rhai amlycaf, fel crocodeiliaid cors a chrocodeilod; a'r crwbanod, fel y crwban tair streipen, y crwban du Indiaidd, y crwban Cantor anferth, y crwban softshell Indiaidd, ac ati.

Fel y gallwch weld, mae un o'r afonydd mwyaf poblogaidd yn y byd wedi'i llygru'n llwyr ac yn colli ei bioamrywiaeth. Boed trwy ddiwylliant neu ddatblygiad economaidd, mae bodau dynol yn effeithio'n negyddol ar ecosystemau naturiol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am Afon Ganges a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.