Ffawna Silwraidd

Yn yr oes Paleosöig rydym yn dod o hyd i sawl cyfnod. Y trydydd ohonyn nhw yw'r Cyfnod Silwraidd. Mae wedi ei leoli rhwng y Cyfnod Ordofigaidd a Cyfnod Defonaidd. Un o'i brif nodweddion yw'r gweithgaredd daearegol dwys a ffurfiodd fynyddoedd mawr. O ran y Ffawna Silwraidd Rydym hefyd yn gweld esblygiad mawr o lawer o rywogaethau ar lefel bioamrywiaeth. Teyrnaswyd y cyfnod hwn gyda llawer iawn o newidiadau yn yr holl ffawna.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych holl nodweddion ac esblygiad ffawna Silwraidd.

Cyfnod Silwraidd

Roedd hyd y cyfnod hwn oddeutu 25 miliwn o flynyddoedd. Dechreuodd tua 444 miliwn o flynyddoedd yn ôl a daeth i ben oddeutu 419 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn gyfnod gwych o safbwynt daearegol. Yn ystod yr holl amser hwn, digwyddodd ffurfio systemau mynyddig yr ydym yn eu hadnabod heddiw fel Mynyddoedd Appalachian Gogledd America.

Yn ystod y cyfnod hwn arallgyfeirio bywyd yn fawr. Dechreuodd y planhigion fasgwlaidd cyntaf ymddangos a chafodd anifeiliaid esblygiad sylweddol. Mae cwrelau ac arthropodau ymhlith yr anifeiliaid a esblygodd fwyaf. Roedd yna hefyd broses ddifodiant a ystyriwyd fel gradd lai. Effeithiodd y digwyddiadau hyn yn bennaf ar organebau mewn cynefinoedd morol. Er enghraifft, diflannodd hanner y rhywogaethau trilobit yn ystod y cyfnod Silwraidd.

O ran hinsawdd, sefydlodd y blaned gryn dipyn o ran tymereddau. Roedd hinsawdd Silwraidd yn gynnes ar y cyfan. Yn yr amseroedd hyn roedd y rhewlifoedd a oedd wedi ffurfio yn ystod y cyfnod blaenorol wedi'u lleoli mwy tuag at begwn de'r blaned. Mae tystiolaeth ffosil yn dangos y bu cyfnod mawr o stormydd yn ystod yr amser hwn. Ar ôl y digwyddiadau hinsoddol hyn, roedd yn ymddangos bod tymheredd yr amgylchedd yn gostwng. Cyrhaeddodd y fath bwynt nes iddo ddechrau oeri’r amgylchedd ychydig ond heb gyrraedd eithafion oes iâ. Ar ddiwedd y cyfnod hwn dechreuodd yr hinsawdd fod yn fwy llaith a chynhesach gyda nifer sylweddol o waddodion.

Fflora a llystyfiant

ffawna silwraidd

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, cafodd popeth sy'n ymwneud â bywyd, fflora a ffawna, lawer o newid yn ystod y cyfnod hwn. Digwyddodd digwyddiad estyn enfawr yn ystod ffawna Silwraidd lle gallai rhai rhywogaethau arallgyfeirio ac esblygu genera eraill. A hynny yw bod digwyddiad difodiant yn helpu i greu addasiadau newydd i'r rhywogaeth sydd wedi goroesi.

Yn y fflora rydym yn dod o hyd i lawer iawn o algâu mewn ecosystemau morol, algâu gwyrdd yn bennaf. Roedd gan yr algâu hyn y swyddogaeth o reoli cydbwysedd yr amgylchedd gan mai nhw oedd y sylfaen ar gyfer cynhyrchu ocsigen a sylfaen y cadwyni troffig. Yn ystod y cyfnod hwn o amser digwyddodd carreg filltir yn natblygiad planhigion. Ac a yw hynny dechreuodd y planhigion fasgwlaidd cyntaf ymddangos. Y planhigion hyn yw'r rhai sydd â'r llongau dargludo o'r enw sylem a ffloem.

Ar ddechrau'r cyfnod hwn, roedd y dirwedd ymhell o'r deyrnas a welwn heddiw. Roedd y rhan fwyaf o'r amrywiaeth yn yr ardaloedd morol. Y planhigion cyntaf a ddatblygodd mewn ecosystemau daearol roedd yn ofynnol iddynt aros ger cyrff dŵr. Yn y modd hwn gallent fod â mwy o ddŵr a maetholion ar gael.

Ffawna Silwraidd

Ffosiliau ffawna Silwraidd

Ar ddiwedd y cyfnod Ordofigaidd roedd proses difodiant torfol a effeithiodd ar nifer fawr o anifeiliaid presennol. Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, mae proses ddifodiant yn helpu'r rhywogaeth sydd wedi goroesi i gynhyrchu addasiadau newydd i allu goroesi'r amgylchedd newydd. Ymhlith y rhywogaethau a gyflawnwyd arallgyfeirio ac addasu i'r amgylcheddau newydd hyn rydyn ni'n dod o hyd i arthropodau. Yr arthropodau oedd yr anifeiliaid a deyrnasodd ffawna Silwraidd.

Mae'n un o'r grwpiau a brofodd esblygiad sylweddol. Cafwyd hyd i oddeutu 425 o ffosiliau yn cynrychioli unigolion sy'n perthyn i'r ffylwm hwn. Gostyngodd trobobitau eu hystod a'u digonedd oherwydd y cyfnod difodiant. Yn ystod yr amser hwn Dechreuodd myriapodau a chelicerates ymddangos am y tro cyntaf. Dechreuodd yr anifeiliaid hyn ymledu ledled yr holl diriogaethau daearol.

Ar y llaw arall, roedd y molysgiaid hefyd wedi dychwelyd rhywfaint. Ymhlith y molysgiaid a oedd yn bodoli bryd hynny rydym yn dod o hyd i'r rhywogaeth o ddwygragennod a gastropodau. Roedd yr anifeiliaid hyn yn byw ar wely'r môr ac yn addasu i'r amgylchedd hwn. Rydym hefyd yn dod o hyd i echinodermau fel anifeiliaid a lwyddodd i addasu ar ôl y cyfnod difodiant. Yn yr echinodermau rydym yn dod o hyd i'r crinoidau a ddaeth i ben yn lleihau eu poblogaethau. Mae'r crinoidau hyn yn cael eu hystyried fel yr echinodermau cyntaf ac, felly, yr hynaf ar y blaned.

Gallai'r grŵp o bysgod arsylwi rhywfaint o arallgyfeirio. Yn ystod y cyfnod Ordofigaidd ymddangosodd ostracodermau yn bennaf heb fod â gên. Ystyrir mai'r anifeiliaid hyn yw'r fertebratau hynaf y mae cofnodion ffosil ohonynt. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod Silwraidd dechreuodd mathau eraill o bysgod ymddangos. Ymhlith y ffawna Silwraidd rydym weithiau'n dod o hyd i ên o'r enw placodermau. Un o'i nodweddion unigryw yw hynny mae ganddyn nhw gragen ar du blaen eu corff i amddiffyn eu hunain rhag ysglyfaethwyr.

Mathau eraill o bysgod a gododd yn ystod ffawna Silwraidd yw acanthodau. Fe'u gelwir yn siarcod pigog ac maent yn organebau tebyg i ostracodermau, pysgod cartilaginaidd. Mae yna rai amheuon ymhlith gwyddonwyr ynghylch ymddangosiad pysgod cartilaginaidd. Dywed rhai iddynt ymddangos yn ystod ffawna Silwraidd, tra bod eraill yn honni iddynt ymddangos yn y cyfnod diweddarach.

Ffawna Silwraidd: riffiau cwrel

Roedd riffiau cwrel o bwys mawr yn ffawna Silwraidd. Mae'n hysbys i'r riffiau cwrel cyntaf ymddangos yn y cyfnod blaenorol. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn y dechreuon nhw ehangu fwyfwy. Llwyddodd y rhywogaethau sy'n gysylltiedig â'r riffiau cwrel hyn i gynyddu eu dosbarthiad a'u dosbarthiad. Mae hyn oherwydd bod y riff cwrel hon wedi rhoi popeth yr oedd ei angen arnynt i fyw.

Diolch i addasiadau'r rhywogaeth o amgylch y riffiau cwrel, roeddent yn cynnwys rhywogaethau amrywiol iawn. Ymhlith y rhai mwyaf cyffredin i'w arsylwi mae gennym sbyngau a rhywogaethau eraill o grinoidau sy'n perthyn i'r grŵp o echinodermau.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am ffawna Silwraidd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.