Ffawna Amazon

Anifeiliaid Amazon

Un o'r ardaloedd gwyrddaf ar y blaned gyfan sy'n cael ei ystyried yn "ysgyfaint" y Ddaear yw'r Amazon. Mae'n ofod naturiol sy'n cynnwys jyngl a choedwigoedd trwchus iawn y mae miliynau o rywogaethau'n byw ynddynt, ac mae llawer ohonynt yn anhysbys heddiw. Mae bioamrywiaeth yn ddangosydd o ansawdd yr ecosystem a'r gallu i gynnal bywyd. Felly, mae'r Ffawna Amazon Mae wedi dod yn wrthrych astudio nifer o ymchwiliadau ledled y byd.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna'r Amazon.

Ffawna Amazon

tanau yn yr amazon

Mae yna lawer o rywogaethau sy'n dal i fod yn anhysbys gan eu bod yn ecosystemau trwchus iawn ac yn llawn bywyd. Mae yna rywogaethau planhigion mawr o ystyried yr amodau tymheredd a lleithder presennol. Nodweddir yr hinsawdd drofannol bennaf gan glawiad uchel trwy gydol y flwyddyn a lleithder uchel. Mae'r newidynnau atmosfferig hyn yn darparu'r amodau amgylcheddol angenrheidiol i hyrwyddo datblygiad bywyd.

Gwelwn fod fflora a ffawna'r Amazon yn un o'r ffynonellau bywyd mwyaf ar y blaned gyfan. Ac mae coedwig yr Amason yn gartref i oddeutu 2.5 miliwn o rywogaethau o bryfed, degau o filoedd o rywogaethau o blanhigion a thua 2.000 o adar a mamaliaid. Hyd yma fe'u darganfuwyd o leiaf 2.200 o rywogaethau o bysgod, 1.300 o adar, 427 o famaliaid, 428 o amffibiaid a 378 o ymlusgiaid. Gwyddonwyr yw'r rhai sy'n darganfod ac yn dosbarthu'r rhywogaethau hyn o anifeiliaid yn dibynnu ar eu nodweddion a'u cynefin.

Gwyddys bod un o bob pum rhywogaeth o bysgod yn byw yn afonydd a nentydd Amasonaidd. Gwyddys hefyd fod rhywogaethau o adar o bob cwr o'r byd yn byw yng nghoedwigoedd trofannol yr Amason yn yr un gyfran. Ym mron y blaned gyfan gallwn ddod o hyd i anifeiliaid sy'n byw yn y lleoedd hyn. Cymaint yw'r tebygolrwydd bod un o bob deg rhywogaeth o anifeiliaid sy'n hysbys yn unrhyw le yn y byd yn byw yng nghoedwig law yr Amason. Mae'r data hyn yn golygu bod gan yr Amazon y casgliad mwyaf o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion yn y byd.

Effeithiau ar fflora a ffawna'r Amazon

ffawna amazon

Mae'r bod dynol yn achosi nifer o effeithiau ar yr ecosystem naturiol gan fod angen iddo dynnu ei adnoddau. Y broblem yw pan fydd echdynnu adnoddau yn fwy na chyflymder adfywio'r un peth. Hynny yw, mae gormod o ddefnydd o adnoddau naturiol. Mae ffawna'r Amazon yn cael ei weld wedi ei effeithio'n ddifrifol am ddegawdau gan weithredu dynol. Ac ar gyfer echdynnu adnoddau naturiol, mae'r ecosystem yn cael ei newid i'r pwynt ei fod yn diraddio. Mae ecosystem ddiraddiedig yn y diwedd yn darnio ac yn lleihau ansawdd yr amgylchedd, fel nad oes gan organebau gynefin i ddatblygu ynddo.

Un o'r prif effeithiau amgylcheddol yn yr ardal hon yw datgoedwigo. Mae tanau coedwig diweddar hefyd wedi cael effaith fawr ar ffawna'r Amason hyd at ostyngiad mewn llawer o rywogaethau. Mae ffawna'r ardal hon mewn perygl difrifol ac mae llawer o'r anifeiliaid mewn perygl o ddiflannu. Mae'r coedwigoedd a'r jyngl trofannol hyn wedi bod yn anodd eu harchwilio o ystyried eu dwysedd trwy gydol hanes. Fodd bynnag, gyda'r defnydd o dechnoleg mae'n llawer haws treiddio i'r jyngl.

Adar ac ymlusgiaid

ffawna amazon dan fygythiad

Rydyn ni'n mynd i adolygu holl ffawna brodorol yr Amazon. Dechreuwn gyda'r adar. Yn enwedig trigo parotiaid, hummingbirds, toucans, adar ysglyfaethus ac adar y to. Cyflawniadau enwocaf yr ecosystem hon yw'r macaws. Gwyddys fod ganddyn nhw adenydd glas a phig crwm.

Mae Toucans yn adar sy'n byw yng nghoedwig law yr Amason ac mae'n un o'r rhywogaethau mwyaf eang yn y lleoedd hyn. Y rhywogaeth fwyaf niferus o toucan yw'r un â phlymiad du, gwddf gwyn a phig oren hir gyda smotyn du ar y domen. Rhywogaethau eraill o adar yw'r eryr harpy yw'r ysglyfaethwr mwyaf pwerus oll. Ymhlith yr adar nosol mae gennym y dylluan wen â chorff gwyn a phen du crwn.

Fel ar gyfer ymlusgiaid, rydym yn dod o hyd i nifer o rywogaethau. Ymhlith y mwyaf poblogaidd mae boas, iguanas a chrwbanod. Yr enwocaf o'r iguanas yw'r iguana gwyrdd. Bod yn doreithiog sy'n gyffredin hyd yn oed ym maes caethiwed. Mae crwbanod yn gyffredin iawn a gallwch chi sôn am grwbanod fel yr un â choesau melyn a maint enfawr.

Amffibiaid a mamaliaid

Mae amffibiaid wedi dod yn eang yn ffawna brodorol yr Amazon. Mae llawer o'r anifeiliaid hyn yn wenwynig, ond yn hawdd eu hadnabod diolch i'w lliw llachar. Mae'r lliw hwn yn rhybuddio ysglyfaethwyr o faint o wenwyn a all fod gan yr ysglyfaeth. Un o'r amffibiaid hyn sy'n adnabyddus am ei wenwyn yw'r broga euraidd. Fe'i hystyrir yr amffibiad mwyaf gwenwynig yn y byd. Mae yna fathau eraill o froga bach sy'n gallu mesur hyd at ddau cm ar y mwyaf.

Ar y llaw arall, y mamaliaid mwyaf eang yng nghoedwig law yr Amason yw mwncïod a felines. Y rhywogaeth enwocaf o fwncïod yw'r mwnci howler. O'r rhywogaeth hon mae yna nifer o isrywogaeth. Ei brif nodwedd yw'r alwad sy'n rhoi ei enw ei hun iddo. Mae ei gynffon yn gynhanesyddol ac mae ganddo weledigaeth debyg iawn i weledigaeth dyn. Fel ar gyfer felines, mae saith rhywogaeth wahanol, pob un â'i nodweddion penodol ei hun. Sefwch allan puma, jaguar, ocelot, margay, colocolo, Ymysg eraill.

Rhai o'r rhywogaethau mamalaidd sydd â diet cigysol yn bresennol yn ffawna'r Amason yw'r arth â sbectol a'r tayra arni. Mae'r anifail hwn yn omnivorous ac mae ganddo ymddangosiad tebyg i'r wenci. Mae yna hefyd rai rhywogaethau o artiodactyls, lle rydyn ni'n dod o hyd i geirw, gwartheg, defaid a moch.

Os awn i ardal yr ecosystemau sy'n perthyn i'r afon, rydym yn dod o hyd i lawer gwaith fel dolffiniaid dŵr croyw, pysgod disgen, pysgod tambaqui, ac ati. Yn olaf, wrth ddadansoddi pryfed ac arachnidau, rydym yn dod o hyd i nifer o rywogaethau o bryfed fel y gwyfynod, gwenyn, gwenyn meirch, chwilod, pryfed, morgrug a mosgitos. Mae llawer o'r mosgitos yn trosglwyddo afiechydon egsotig fel malaria.

Gall yr aderyn hwn gyda'r wybodaeth hon ddysgu mwy am ffawna'r Amason a'i nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.