Effeithiau'r coronafirws Covid19

Mae'r pandemig coronafirws eisoes yn beth go iawn ledled y byd. Mae'r hyn a ddechreuodd fel achos ynysig yn Tsieina wedi troi allan i fod yn bandemig byd-eang. Mae nifer o effeithiau'r coronafirws Covid19 ar iechyd pobl a'r amgylchedd. Rhaid dweud bod y coronafirws ychydig yn fuddiol i'r olaf.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i siarad am beth yw'r effeithiau'r coronafirws Covid19.

Wedi'i heintio ledled y byd

Ymhlith y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan y firws eang hwn rydym yn dod o hyd i Tsieina, yr Eidal, yr Almaen a Sbaen. Mae'r cyfleuster i'r firws hwn ledaenu o un gwesteiwr i'r llall yn ei gwneud yn beryglus iawn. Fel ym mhob afiechyd, mae rhai poblogaethau sydd mewn perygl sydd â mwy o broblem gyda lledaeniad y clefyd hwn. Yn yr achos hwn, mae gan y rhai dros 50 oed ac sydd â phatholegau blaenorol fel diabetes, canser neu broblemau anadlu lawer yn waeth na phobl ifanc iach.

Yn wyneb y cynnydd fertigaidd mewn heintiau a'i gyflymder, mae llywodraeth Sbaen wedi dyfarnu cyflwr o larwm am 15 diwrnod. Mae hyn wedi rhoi cwarantîn i'r boblogaeth gyfan a orfodwyd i aros adref cyhyd ag y bo modd. Caniateir i chi fynd allan i brynu'r hyn sy'n gyfiawn ac yn angenrheidiol i allu cefnogi'ch hun a rhai anghenion sylfaenol fel cerdded y ci neu fynd i'r gwaith.

Mae mwyafrif llethol y bobl yn telathrebu sy'n caniatáu iddynt barhau â'u diwrnod gwaith o'u cartref. Mae cyfyngu tai yn un o'r strategaethau i allu rheoli lledaeniad y firws a chael gwell rheolaeth ar lanweithdra er mwyn osgoi dirlawnder.

Beth yw coronafirws

Mae'r firws hwn yn cynhyrchu clefyd heintus sy'n cael ei achosi gan y coronafirws a ddaeth i'r amlwg yn Wuhan ym mis Rhagfyr y llynedd. Coronafeirysau Maent yn deulu helaeth o firysau sy'n gallu achosi afiechydon amrywiol mewn bodau dynol ac anifeiliaid. Mae'r mathau hyn o epidemigau fel arfer yn cael eu hachosi gan firysau gan anifeiliaid sy'n defnyddio asid riboniwcleig fel deunydd genetig i allu mowntio a chael eu trosglwyddo i fodau byw eraill yn y pen draw. Y prif un sydd dan amheuaeth o fod yn darddiad coronafirws Covid19 yw'r ystlum.

Mae rhywfaint o ymchwil sy'n honni y gallai fod wedi byw yn y nadroedd yn gyntaf. Er bod llawer o bobl wedi cymharu'r firws hwn â'r ffliw, mae'r ffliw cyffredin yn achosi llawer llai o farwolaethau yn gymesur â'r rhai sydd wedi'u heintio. Yn achos y coronafirws, mae tebygolrwydd marwolaeth o 3.4% o achosion ac o'r ffliw cyffredin yn llai nag 1%. Nid yw'n hysbys a oes ganddo ymddygiad tymhorol, felly nid ydym yn gwybod a fydd yn dechrau ymsuddo gyda dyfodiad y gwanwyn i hemisffer y gogledd.

Un o'r dirgelion sy'n amgylchynu'r firws hwn yw ei allu i dreiglo. Bydd hwn yn newidyn penderfynol i wybod a fydd math o frechlyn yn ddigon i'w ddileu neu a fydd yn dychwelyd bob tymor mewn ffordd wahanol. Nid yw'r firws a adawodd Wuhan yn union yr un peth â'r un sydd wedi cyrraedd Sbaen. Cafwyd y genomau cyflawn cyntaf o SARS-CiV-2 o'r achosion cyntaf a gadarnhawyd yn y wlad hon a datgelwyd ei fod yn treiglo'n gyson.

Effeithiau'r coronafirws Covid19

Er na wyddys digon i allu dod i gasgliadau diffiniol ynghylch ei drosglwyddo, mae nifer o nodweddion clinigol y clefyd a graddfa'r lledaeniad sy'n ein helpu i sefydlu rhai mesurau. Rhai o'r prif symptomau y mae cleifion yn eu mynych fwyaf yw:

 • Twymyn
 • Cansancio
 • Peswch sych
 • Anhawster anadlu
 • Poenau cyhyrau mewn rhai cleifion
 • Tagfeydd trwynol mewn rhai
 • Rhinorrhea ddim ym mhob claf.
 • Gwddf tost mewn rhai cleifion
 • Dolur rhydd mewn rhai cleifion.

Mae'r symptomau hyn i gyd fel arfer yn eithaf ysgafn ac yn ymddangos yn raddol. Nid yw rhai o'r bobl heintiedig yn dangos yr un o'r effeithiau a'r symptomau hyn ac nid ydynt hyd yn oed yn sâl. Dim ond un o bob chwech o bobl sydd yn erbyn y firws sy'n datblygu salwch difrifol gydag anhawster mawr i anadlu. Mae'r bobl hyn yn enwedig yr henoed ac sy'n ymddangos fel pe bai ganddynt gyflyrau meddygol blaenorol fel pwysedd gwaed uchel, problemau gyda'r galon neu ddiabetes. Mewn rhai achosion mwy difrifol gall achosi niwmonia, syndrom anadlol acíwt difrifol a methiant yr arennau.

Mae'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yn amcangyfrif y gall symptomau ymddangos mewn dim ond dau ddiwrnod neu uchafswm o 14 diwrnod ar ôl dod i gysylltiad. Fodd bynnag, mae yna rai epidemiolegwyr sy'n awgrymu y gallai'r cyfnod deori ar gyfer y coronafirws newydd hwn fod hyd at 24 diwrnod.

Effeithiau coronafirws Covid19 ar lygredd

Effeithiau halogiad coronavirus Covid19

Os ydym wedi cael rhywbeth da allan o'r pandemig hwn, dyma'r gostyngiad mewn llygredd byd-eang. Mae cyfyngu a lleihau traffig cerbydau eang wedi cyfrannu at wella ansawdd aer mewn sawl gwlad. Mae wedi achosi gostyngiad yng ngweithgaredd diwydiannol trafnidiaeth gan ddefnyddio cerbydau llosgi tanwydd ffosil.

Dim ond ychydig wythnosau yn ôl mae rhai astudiaethau a delweddau lloeren wedi'u cyhoeddi sy'n dangos sut mae argyfwng y pandemig hwn gostwng yr holl allyriadau CO25 yn Tsieina 2% ac mae'n dangos gostyngiad sylweddol yn yr Eidal gyda chrynodiad llygryddion fel nitrogen deuocsid sy'n effeithio'n negyddol ar ansawdd aer ac sy'n nwy tŷ gwydr.

Mae llygredd aer wedi gostwng yn sydyn ar ôl i'r coronafirws orfodi'r holl ddinasyddion i gloi eu hunain gartref. Mae llygredd yn cael ei gynhyrchu'n bennaf gan weithgaredd dynol gan fod nwyon yn cael eu hallyrru trwy'r pibellau gwacáu a chynhyrchu trydan. Mae'n weithfeydd pŵer glo arbennig sy'n cynyddu allyriadau carbon deuocsid. Diolch i gyfyngiadau teithio, mae llawer o gwmnïau a ffatrïoedd wedi cau a defnyddio llai o ynni.

Ym Madrid a Barcelona, ​​mae ansawdd aer hefyd wedi dechrau gwella ar ôl cyflwr archddyfarniad larwm bodiau i fyny'r hallt. Efallai y bydd rhai amrywiadau bach yn y data o haenau cwmwl bywyd a newid yn yr hinsawdd, er ei bod yn eithaf sicr bod y gostyngiad mewn allyriadau yn cyd-fynd â'r rhwystr yn yr Eidal lle gwelir gwelliant yn ansawdd yr aer hefyd.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am effeithiau coronafirws Covid19.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.