Edaphology

llystyfiant yn y gwahanol fathau o briddoedd

Mae edaphology yn wyddoniaeth eithaf ifanc a'i brif amcan yw astudio'r pridd. Mae'n ymddangos ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf ac mae'n astudio'r pridd o bob safbwynt. Astudiwch y morffoleg, cyfansoddiad, priodweddau, ffurfio, dosbarthu, tacsonomeg, cyfleustodau, adferiad a chadwraeth. Mae'n gangen sydd hefyd yn cael ei hastudio mewn gwyddorau amgylcheddol gan fod ganddi gymwysiadau gwych yn yr amgylchedd.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych holl nodweddion, ardal astudio a chysyniadau edaphology.

nodweddion allweddol

gorwelion pridd

Mewn edaphology mae cysyniad o bridd a thir sy'n aml yn gamarweiniol. Fodd bynnag, ystyrir mai pridd yw haen uchaf wyneb solet y blaned. Mae'r haen hon yn cael ei ffurfio gan hindreuliad y creigiau lle gall y planhigion gael eu gwreiddio. Y pridd yw'r amgylchedd ecolegol penodol ar gyfer rhai mathau o fodau byw a diolch i hyn gallant ddatblygu ac atgynhyrchu. Gellir dweud y cysyniad o bridd hefyd fel cymysgedd mwy neu lai rhydd o ddarnau bach o greigiau a deunyddiau o darddiad organig sydd, ynghyd â hylifau a nwyon mewn cyfrannau amrywiol, yn cwrdd â chynhwysedd cynhyrchiol penodol.

Rhaid ystyried bod edaphology yn bwysig i lawer o ganghennau. Er enghraifft, wrth astudio defnyddioldeb pridd ar gyfer amaethyddiaeth, mae'n bwysig gwybod ei holl gydrannau a'r gallu cynhyrchiol sydd ganddo. Pan fydd gronynnau'n cael eu hastudio fel arfer, rhaid ystyried rhai prif agweddau. Ar y naill law, nodweddion y man lle mae wedi'i leoli a nodweddion penodol y pridd. Ymhlith y nodweddion hyn mae gennym y cyfansoddiad, y morffoleg a'r priodweddau.

Pan fyddwn yn dadansoddi nodweddion y lle i gynnal astudiaeth mewn gwyddor pridd, mae'n rhaid i ni ystyried yr agweddau sylfaenol. Mae'r rhain fel a ganlyn:

  • Siâp tirwedd: yn cyfateb i ffactor y rhyddhad y mae'r pridd wedi'i ffurfio ynddo.
  • Llethr: y llethr yw graddfa tueddiad y rhyddhad. Dylai'r llethr gael ei bennu mor gywir â phosibl. Fel rheol fe'i cyfeirir at ganol y llethr lle maent yn bridd.
  • Llystyfiant: astudir y llystyfiant defnydd da a roddir i'r tir er mwyn gweld y math o drin y tir, p'un a yw'n artiffisial neu'n naturiol sy'n bodoli. Pan gyfeiriwn at artiffisial rydym yn cyfeirio at blanhigion a dyfir gan fodau dynol.
  • Hinsawdd: mae'r hinsawdd yn cael ei dynnu o'r data a ddarperir gan y gorsafoedd meteorolegol. Yn dibynnu ar hinsawdd ardal, mae nodweddion ei briddoedd yn tueddu i amrywio.

Agweddau ar edapholeg

astudiaeth pridd mewn edaphology

Rydyn ni'n mynd i weld beth yw prif agweddau edaphology sy'n ymwneud â nodweddion y pridd. Y cyntaf oll yw astudio mewn pridd yw ei forffoleg. O forffoleg, astudir gorwelion, lliw, gwead, mandylledd, nodwedd o darddiad biolegol, gweithgaredd dynol a strwythur. Mae'r holl agweddau hyn yn bwysig i ddadansoddi pridd yn ei gyfanrwydd. Rydyn ni'n mynd i weld beth yw'r holl bwyntiau hyn a beth maen nhw'n ei olygu.

Gorwelion Edaphic

Mae'r gorwelion yn cyfeirio at amrywiaeth morffolegol y pridd i sefydlu system enwi gaeth. Fe'i dynodir â phriflythyren sy'n nodi'r math genetig. Defnyddir rhai llythrennau ar gyfer gorwelion organig, eraill ar gyfer gorwelion mwynau ac eraill i weld pa haenau a gyfansoddwyd gan y deunydd gwreiddiol a drawsnewidiwyd fwy neu lai. Efallai y bydd eraill gyda rhai o'r llythyrau i ddisgrifio nodwedd bwysig nad yw wedi'i chynnwys yn y diffiniad o'r priflythyren gyfatebol. Mae hwn fel arfer yn rhif.

Gorwelion trosiannol yw'r rhai sydd wedi'u lleoli rhwng y ddau o'r ysgrifau. Yn y modd hwn, gwelwn fod gan y trigolion hyn eiddo cymysg ac mae'n anodd dewis un ohonynt. Gorwelion cymysg yw'r rhai sydd wedi'u lleoli rhwng dwy egwyddor sy'n rhyng-gytbwys yn y fath fodd fel eu bod yn gymysgedd cyflawn. Mae'n wahanol i'r trawsnewidiad arall rhwng y ddau eiddo yn hollol gymysg.

Lliw a gwead mewn gwyddoniaeth pridd

Mae lliw llawr yn amrywiol iawn ond hefyd yn bwysig iawn. Mae matrics y gorwelion a phresenoldeb smotiau yn wahaniaethol wrth nodi'r mathau o briddoedd. Mae'r holl fwynau hanfodol sy'n ffurfio'r ffracsiwn clai yn wyn. Fodd bynnag, nid y lliw arferol sydd gan glai sy'n cael eu tynnu o'r ddaear. Nid yw lliw ynddo'i hun yn eiddo gwamal, ond mae'n cynnig nifer o nodweddion inni ynglŷn â ffurfio pridd a'i ymddygiad.

O ran y gwead, mae'n ymwneud â'r ffordd y mae'r gronynnau pridd yn cael eu dosbarthu yn ôl maint. Rhaid gwneud ei benderfyniad trwy ddadansoddiad cyfatebol. Fodd bynnag, yn y maes gallwch weld yn anuniongyrchol rai peli bach rhwng y bysedd i wybod pa fath o gymdeithas sy'n dod. Gyda rhywfaint o brofiad, gellir gwahaniaethu sawl math gweadol o briddoedd.

Porosity, nodweddion a gweithgaredd dynol

edaphology fel gwyddoniaeth

Rhaid penderfynu ar mandylledd trwy ddulliau anuniongyrchol yn ogystal â athreiddedd. Mae'r berthynas rhwng y ddwy ffurf hyn yn helpu i bennu dwysedd a chadw dŵr y pridd. Mae'r gallu i gadw dŵr yn bwysig os yw'r pridd yn mynd i gael ei ddefnyddio ar gyfer garddio neu amaethyddiaeth. Gall pob un ohonynt ein hysbysu am gyfanswm cyfaint y sigâr sy'n bodoli mewn pridd. Nid yw'n cynnig i ni'r ffordd y mae'r pores yn cael eu dosbarthu trwy'r pridd na'u siâp na'u cyfeiriadedd. Fodd bynnag, mae'n wybodaeth benderfynol ar gyfer rhai agweddau ar y pridd.

Agwedd nodedig arall yw'r dinistr cymharol rhwng y gorwelion pridd amrywiol. Mewn llawer o achosion mae fel arfer yn ddigon i egluro ei ymddygiad. Pan gyfeiriwn at nodweddion o darddiad biolegol, rydym yn disgrifio presenoldeb anifail neu'r dystiolaeth ohono ar ryw adeg. Er enghraifft, gall fod olion o fetamorffos, orielau, nythod, ac ati. Gadewch iddyn nhw fod yn nodweddion o bresenoldeb anifail. Mae gweithgaredd dynol hefyd yn bwysig i'w ddadansoddi mewn pridd sy'n mynd i gael ei ddefnyddio ar ei gyfer. Mae'n bwysig dadansoddi presenoldeb darnau o Lozada, rwbel, tystiolaeth o sothach neu unrhyw ddeunydd sy'n dramor i'r ddaear a bod tystiolaeth o ymyrraeth ddynol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am edaphology a sut mae'n astudio'r pridd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.