mudiant cylchdro daear

cylchdro daear

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am gylchdro'r Ddaear. Dysgwch fwy am ei bwysigrwydd.

arcturus

Arcturus

Gwybod yn fanwl bopeth am y seren Arcturus, y mwyaf disglair yn y gogledd nefol cyfan. Yma rydyn ni'n esbonio popeth i chi. Peidiwch â'i golli!

nodweddion storm solar

Stormydd solar

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am stormydd solar a'u nodweddion. Dysgu mwy yma.

gwregys kuiper

Belt Kuiper

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am wregys Kuiper a beth yw ei nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

brahe tycho

Tycho brahe

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl holl gofiant a champau Tycho Brahe fel seryddwr. Dysgu mwy am ei bwysigrwydd yma.

archwilio'r bydysawd

Rocedi gofod

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am rocedi gofod a'u nodweddion. Dysgu mwy yma.

seren niwtron

Seren niwtron

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y seren niwtron, beth ydyw a beth yw ei nodweddion.

Gwregys Orion

Gwregys Orion

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am wregys Orion a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

cyfnodau eclips

Beth yw eclipse lleuad

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych beth yw eclipse lleuad, ei nodweddion, ei gamau, ei darddiad a rhywfaint o hanes. Dysgwch fwy amdano yma.

mathau o feteorynnau

Beth yw gwibfaen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw gwibfaen, ei nodweddion, ei ffurfiad a'i fathau.

lleuad

Beth yw lloeren

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw lloeren a pha fathau sy'n bodoli.

cronni sêr

Galaxy Andromeda

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am galaeth Andromeda a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

osa leiaf ac osa fwyaf

Arth fach

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, pwysigrwydd a mytholeg cytser Ursa Minor. Dysgwch fwy yma.

heliocentrism

Heliocentrism

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am heliocentrism a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

beth yw'r bydysawd

Beth yw'r bydysawd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw'r bydysawd a'i nodweddion. Gwybod yr holl gyfrinachau yma.

Modrwyau Saturn

Modrwyau Saturn

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gylchoedd Saturn, eu nodweddion a'u darganfyddiadau.

sut i ddewis telesgop

Sut i ddewis telesgop

Rydyn ni'n rhoi'r awgrymiadau gorau i chi ar sut i ddewis telesgop yn ôl y gyllideb, y nodweddion a'r profiad. Dysgwch fwy yma.

gwregys asteroid

Gwregys asteroid

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwregys asteroid a'i nodweddion. Dysgu mwy am gysawd yr haul yma.

clystyrau seren

Beth yw galaeth

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw galaeth a beth yw'r nodweddion a'r mathau sy'n bodoli. Dysgu mwy am y bydysawd yma.

Profiant Cassini

Profiant Cassini

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am chwiliedydd Cassini a'i ddarganfyddiadau. Dysgwch fwy amdano yma.

hofrennydd i deithio i mars

Mars dyfeisgarwch

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Marsi Dyfeisgarwch a'i nodweddion. Dysgu mwy am archwilio'r blaned Mawrth yma.

beth yw'r haul

Beth yw'r haul

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am beth yw'r haul a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

geminidas a'u nodweddion

Geminidau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Geminids a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

gemini cytser

Gemini cytser

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gytser Gemini a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

seren ddisglair yn awyr y nos

Seren Vega

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am seren Vega a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Sêr mawr Virgo

Cytser Virgo

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am gytser Virgo a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Cytser gyda nhw

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Leo y cytser a'i nodweddion. Dysgu mwy am y sêr yn yr awyr yma.

comed Neowise

Comet Neowise

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth wrthych am Comet Neowise. Dysgwch fwy amdano yma.

sgorpio cytser

Cytser sgorpio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gytser Scorpio a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Seren Saethu

Seren Saethu

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y seren saethu, ei darddiad a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

pleiades cytser

Pleiades

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gytser Pleiades a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

diagram hertzsprung-russell

Diagram Hertzsprung-Russell

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i ddehongli diagram Hertzsprung-Russell. Dysgu mwy am y sêr yma.

twf seren

Sêr niwtron

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sêr niwtron. Dysgwch fwy amdano yma.

cronni

Beth yw cronni

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gronni a'i bwysigrwydd wrth ffurfio sêr. Dysgwch amdano yma.

planedau creigiog cysawd yr haul

Planedau creigiog

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion a dosbarthiad y planedau creigiog. Dysgwch bopeth amdano yma.

twll du

Gorwel y digwyddiad

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am orwel y digwyddiad a'i bwysigrwydd wrth ddarganfod tyllau duon.

Corrach gwyn

Corrach gwyn

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y corrach gwyn, ei nodweddion a'i ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma

cewri nwy

Planedau nwyol

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y planedau nwyol a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

tonnau disgyrchiant

Tonnau disgyrchiant

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am donnau disgyrchiant, eu nodweddion a'u pwysigrwydd. Gwybod popeth yma.

sêr dwbl

Sêr dwbl

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sêr dwbl a'u nodweddion. Dysgu mwy am seryddiaeth.

mathau o sêr a nodweddion

Mathau o sêr

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion a dosbarthiad y gwahanol fathau o sêr sy'n bodoli.

nodweddion galaeth troellog

Alaeth droellog

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr alaeth droellog a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

corrach brown

Corrach brown

Rydyn ni'n dweud wrthych chi nodweddion, ffurfiant a chwilfrydedd y corrach brown. Dysgu mwy am y gwrthrych nefol hwn.

tyllau duon

Delwedd gyntaf o dwll du

Byddwn yn dweud wrthych sut y cafwyd y ddelwedd gyntaf o dwll du a pha mor berthnasol ydyw i seryddiaeth.

lloerennau naturiol

Lloerennau Iau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am loerennau Iau a'u nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

nasa a gofodwyr

NASA

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am NASA a'r teithiau gofod gorau mewn hanes. Dysgwch bopeth amdano yma.

cludo venus

Tramwy Venus

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am dramwyfa Venus a sut y dylech chi ei weld. Dysgu mwy am y ffenomen seryddol hon.

aliniad planedau unigryw

Aliniad y blaned

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am aliniad planedau. Dysgu mwy am pryd mae'r ffenomen hon yn digwydd.

ras ofod

Ras ofod

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gam wrth gam bopeth sydd angen i chi ei wybod am y ras ofod a datblygiadau'r bod dynol.

exoplanets

Exoplanets

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw exoplanets a beth yw eu prif nodweddion. Dysgwch y dull i'w darganfod.

lloerennau o wenwyn

Lloerennau Venus

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud rhai damcaniaethau wrthych chi am loerennau Venus ac os ydych chi erioed wedi gallu eu cael. Cyfarfod y dirgelwch yma.

sêr yn yr awyr

Beth yw'r sêr

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw sêr a sut maen nhw'n cael eu ffurfio. Dysgu mwy am y bydysawd yma.

yn dyfalbarhau mewn Awst

Perseids

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Perseids a'u tarddiad. Dysgu mwy am y Cawod Meteor.

galaethau afreolaidd

Galaethau afreolaidd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am alaethau afreolaidd a'u ffurfiant. Dysgwch fwy amdano yma.

saturn a modrwyau

Planedau gyda modrwyau

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion a chyfansoddiad y planedau â modrwyau. Dysgwch fwy amdano yma.

sut i ddefnyddio planisffer nefol

Planisffer nefol

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw planisffer nefol, sut mae'n cael ei ddefnyddio a sut mae un yn cael ei wneud. Dysgwch am arsylwi'r awyr.

cytser andromeda

Cytser Andromeda

Rydyn ni'n dweud wrthych chi yn fanwl iawn bopeth sydd angen i chi ei wybod am gytser Andromeda. Dysgu mwy am y set o sêr yn yr awyr.

mathau o alaethau

Mathau o alaethau

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion a dosbarthiad y gwahanol fathau o alaethau sy'n bodoli. Dysgu mwy am y bydysawd yma.

Trefn y planedau

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am drefn y planedau a nodweddion cysawd yr haul.

haul a sêr

Nodweddion haul

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion yr haul, ynghyd â'i haenau, ei darddiad a'i gydrannau. Dysgwch fwy amdano yma

aries cytser

Aries Constellation

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am gytser Aries yn yr awyr. Dysgu mwy am fytholeg a tharddiad y grwpiad hwn o sêr.

Cytser Aquarius

Cytser Aquarius

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, tarddiad a mytholeg y cytser Aquarius. Dysgwch fwy amdano yma.

Lloerennau artiffisial

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion, pwysigrwydd a defnyddiau sy'n cael eu rhoi i loerennau artiffisial. Dysgwch fwy amdano yma.

lloerennau naturiol y lleuad

Lloerennau naturiol

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am loerennau naturiol a'u prif nodweddion. Dysgwch fwy yma.

gweledigaeth planedau allanol

Planedau allanol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r planedau allanol a'u prif nodweddion. Dysgu mwy am system yr haul gyfan.

Planedau mewnol

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw'r planedau mewnol a'u prif nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

nodweddion storm solar

Storm solar

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw storm solar a sut y gall effeithio ar y Ddaear. Dysgwch bopeth am y ffenomenau hyn yma.

Cytserau cylchol

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych yr holl nodweddion a sut i adnabod y cytserau circumpolar. Dysgu mwy am seryddiaeth yma.

Sut i adnabod y Pisces cytser

Pisces cytser

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y Pisces cytser. Dysgu mwy sut i chwilio amdano yn yr awyr.

Cytser Sagittarius

Cytser Sagittarius

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Sagittarius cytser. Dysgwch yma holl nodweddion a mytholeg y grŵp hwn o sêr

Tymheredd yr haul a'i ddisgleirdeb

Tymheredd yr haul

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro beth yw tymheredd yr Haul a sut mae'n cael ei gyfrifo. Dysgu mwy am y seren sy'n dominyddu ein cysawd yr haul.

Wyneb yn wynebu'r Lleuad

Craterau ar y Lleuad

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl sut y ffurfiwyd craterau ar y Lleuad a pha nodweddion sydd gan wyneb y lleuad.

Cytser Taurus

Cytser Taurus

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyflawn am gytser Taurus. Dysgu ei adnabod a'i ystyron.

Treftadaeth

Telesgopau skywatcher

Rydyn ni'n gwneud detholiad o'r telesgopau Skywatcher gorau a chymhariaeth fel y gallwch chi ddewis yr un sy'n fwyaf addas i chi.

Pellter o'r Ddaear a'r lleuad

Rydyn ni'n dysgu dirgelwch y pellter o'r Ddaear i'r lleuad i chi. Dysgwch ddehongli'r gwir bellter rhwng y ddau gorff nefol hyn.

Planedau bach

Planedau bach

Rydyn ni'n eich dysgu beth yw planedau corrach ein system solar. Dysgwch beth yw'r nodweddion sydd ganddyn nhw yma.

Anaximander

Bywgraffiad Anaximander

Yn yr erthygl hon fe welwch gofiant a champau pwysicaf yr athronydd a'r seryddwr Anaximander. Peidiwch â'i golli!

Ble mae'r terfyn Roche

Terfyn Roche

Dysgwch beth yw terfyn Roche a'i bwysigrwydd mewn seryddiaeth. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth wrthych yn fanwl.

Yr enw ar yr alaeth rydyn ni'n byw ynddo yw'r Llwybr Llaethog. Siawns eich bod eisoes yn gwybod hynny. Ond faint ydych chi'n ei wybod am yr alaeth hon rydyn ni'n byw ynddi? Mae miliynau o nodweddion, chwilfrydedd a chorneli sy'n gwneud y Llwybr Llaethog yn alaeth arbennig. Dyma ein cartref nefol wedi'r cyfan, gan mai dyma lle mae Cysawd yr Haul a'r holl blanedau rydyn ni'n eu hadnabod. Mae'r galaeth rydyn ni'n byw ynddi yn llawn sêr, uwchnofâu, nebulae, egni a mater tywyll. Fodd bynnag, mae yna lawer o bethau sy'n dal i fod yn ddirgelwch i wyddonwyr. Rydyn ni'n mynd i ddweud llawer o bethau wrthych chi am y Llwybr Llaethog, o'i nodweddion i chwilfrydedd a dirgelion. Proffil y Ffordd Llaethog Dyma'r galaeth sy'n gwneud ein cartref yn y bydysawd. Mae ei forffoleg yn eithaf nodweddiadol o droell gyda 4 prif fraich ar ei ddisg. Mae'n cynnwys biliynau o sêr o bob math a maint. Un o'r sêr hynny yw'r Haul. Diolch i'r Haul ein bod yn bodoli a ffurfiwyd bywyd fel yr ydym yn ei wybod. Mae canol yr alaeth bellter o 26.000 o flynyddoedd goleuni o'n planed. Nid yw'n hysbys yn sicr a allai fod mwy, ond mae'n hysbys bod o leiaf un twll supermassive yng nghanol y Llwybr Llaethog. Daw'r twll du yn ganolbwynt ein galaeth ac mae wedi cael ei enwi'n Sagittarius A. Dechreuodd ein galaeth ffurfio tua 13.000 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac mae'n rhan o grŵp o 50 o alaethau o'r enw'r Grŵp Lleol. Mae ein galaeth gyfagos, o'r enw Andromeda, hefyd yn rhan o'r grŵp hwn o alaethau llai sydd hefyd yn cynnwys y Cymylau Magellanic. Mae'n dal i fod yn ddosbarthiad a wnaed gan y bod dynol. Rhywogaeth sydd, os ydych chi'n dadansoddi cyd-destun y bydysawd cyfan a'i estyniad, yn ddim byd. Mae'r Grŵp Lleol y soniwyd amdano uchod ei hun yn rhan o gasgliad llawer mwy o alaethau. Fe'i gelwir yn uwch-lwythwr Virgo. Enwir enw ein galaeth ar ôl y band o olau y gallwn ei weld o sêr a chymylau nwy sy'n ymestyn uwchben ein awyr trwy'r Ddaear. Er bod y Ddaear y tu mewn i'r Llwybr Llaethog, ni allwn gael dealltwriaeth mor gyflawn o natur yr alaeth ag y gall rhai systemau sêr allanol. Mae llawer o'r galaeth wedi'i guddio gan haen drwchus o lwch rhyngserol. Nid yw'r llwch hwn yn caniatáu i delesgopau optegol ganolbwyntio'n dda a darganfod beth sydd yno. Gallwn bennu'r strwythur trwy ddefnyddio telesgopau â thonnau radio neu is-goch. Fodd bynnag, ni allwn wybod gyda sicrwydd llwyr beth sydd yn y rhanbarth lle mae llwch rhyngserol i'w gael. Dim ond y mathau o ymbelydredd sy'n treiddio i fater tywyll y gallwn eu canfod. Prif nodweddion Rydym yn mynd i ddadansoddi ychydig o brif nodweddion y Llwybr Llaethog ychydig. Y peth cyntaf y byddwn yn ei ddadansoddi yw'r dimensiwn. Mae wedi'i siapio fel troell waharddedig ac mae ganddo ddiamedr o 100.000-180.000 o flynyddoedd golau. Fel y soniwyd o'r blaen, mae'r pellter i ganol yr alaeth oddeutu 26.000 o flynyddoedd golau. Mae'r pellter hwn yn rhywbeth na fydd bodau dynol byth yn gallu teithio gyda'r disgwyliad oes a'r dechnoleg sydd gennym heddiw. Amcangyfrifir bod oedran y ffurfiant yn 13.600 biliwn o flynyddoedd, tua 400 miliwn o flynyddoedd ar ôl y Glec Fawr (dolen). Mae'n anodd cyfrif nifer y sêr sydd gan yr alaeth hon. Ni allwn fynd fesul un gan gyfrif yr holl sêr sydd yno, gan nad yw'n ddefnyddiol iawn gwybod yn union. Amcangyfrifir bod 400.000 biliwn o sêr yn y Llwybr Llaethog yn unig. Un o'r chwilfrydedd sydd gan yr alaeth hon yw ei bod bron yn wastad. Bydd pobl sy'n dadlau bod y Ddaear yn wastad yn falch bod hyn hefyd. A bod yr alaeth yn 100.000 o flynyddoedd golau o led ond dim ond 1.000 o flynyddoedd golau o drwch. Mae fel petai'n ddisg wastad a throellog lle mae'r planedau wedi'u hymgorffori mewn breichiau crwm o nwy a llwch. Rhywbeth felly yw cysawd yr haul, grŵp o blanedau a llwch gyda’r Haul yn y canol wedi angori 26.000 o flynyddoedd golau o ganol cythryblus yr alaeth. Pwy ddarganfyddodd y Llwybr Llaethog? Mae'n anodd gwybod yn sicr pwy sydd wedi darganfod y Llwybr Llaethog. Mae'n hysbys mai Galileo Galilei (dolen) oedd y cyntaf i gydnabod bodolaeth band o olau yn ein galaeth fel sêr unigol yn y flwyddyn 1610. Hwn oedd y prawf go iawn cyntaf a ddechreuodd pan nododd y seryddwr ei delesgop cyntaf yn yr awyr a gweld bod ein galaeth yn cynnwys sêr di-rif. Mor gynnar â 1920, Edwin Hubble (dolen) oedd yr un a ddarparodd ddigon o dystiolaeth i wybod bod y nebulae troellog yn yr awyr mewn gwirionedd yn galaethau cyfan. Helpodd y ffaith hon yn fawr i ddeall gwir natur a siâp y Llwybr Llaethog. Fe wnaeth hyn hefyd helpu i ddarganfod y gwir faint ac i wybod maint y bydysawd rydyn ni'n ymgolli ynddo. Nid ydym ychwaith yn hollol siŵr faint o sêr sydd gan y Llwybr Llaethog, ond nid yw'n ddiddorol iawn gwybod chwaith. Mae eu cyfrif yn dasg amhosibl. Mae seryddwyr yn ceisio dod o hyd i'r ffordd orau o wneud hynny. Fodd bynnag, dim ond un seren sy'n fwy disglair nag eraill y gall telesgopau ei gweld. Mae llawer o'r sêr wedi'u cuddio y tu ôl i'r cymylau nwy a llwch y soniasom amdanynt yn gynharach. Un o'r technegau maen nhw'n eu defnyddio i amcangyfrif nifer y sêr yw arsylwi pa mor gyflym mae'r sêr yn cylchdroi o fewn yr alaeth. Mae hyn rhywfaint yn dynodi'r tynnu disgyrchiant a'r màs. Gan rannu màs yr alaeth â maint cyfartalog seren, bydd gennym yr ateb.

Ffordd Llaethog

Rydyn ni'n dweud popeth sydd fwyaf chwilfrydig wrthych chi am y Llwybr Llaethog, ein galaeth ni. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am y bydysawd lle'r ydym yn byw.

Un o haenau'r awyrgylch sy'n ein hamddiffyn yw'r ionosffer. Mae'n rhanbarth sy'n cynnwys nifer fawr o atomau a moleciwlau sy'n gyfrifol am drydan. Mae'r gronynnau gwefredig hyn yn cael eu creu diolch i ymbelydredd sy'n dod o'r gofod allanol, yn bennaf o'n seren yr Haul. Mae'r ymbelydredd hwn yn taro'r atomau niwtral a'r moleciwlau aer yn yr atmosffer ac yn y diwedd yn eu gwefru â thrydan. Mae'r ionosffer yn bwysig iawn i fodau dynol ac, felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r swydd gyfan hon iddi. Rydyn ni'n mynd i egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion, gweithrediad a phwysigrwydd yr ionosffer. Prif Nodweddion Tra bo'r Haul yn tywynnu'n barhaus, yn ystod ei weithgaredd mae'n cynhyrchu llawer iawn o ymbelydredd electromagnetig. Mae'r ymbelydredd hwn yn disgyn ar haenau ein planed, gan wefru trydan i'r atomau a'r moleciwlau. Unwaith y bydd yr holl ronynnau wedi'u gwefru, mae haen yn ffurfio ein bod ni'n galw'r ionosffer. Mae'r haen hon wedi'i lleoli rhwng y mesosffer, y thermosffer a'r exosphere. Fwy neu lai gallwch weld ei fod yn dechrau ar uchder o tua 50 km uwchben wyneb y ddaear. Er ei fod yn cychwyn ar y pwynt hwn, mae lle mae'n dod yn fwy cyflawn a phwysig yn uwch na 80 km. Yn y rhanbarthau yr ydym yn rhannau uchaf yr ionosffer gallwn weld cannoedd o gilometrau uwchben yr wyneb sy'n ymestyn degau o filoedd o gilometrau i'r gofod yw'r hyn a alwn yn magnetosffer. Y magnetosffer yw'r haen o'r awyrgylch yr ydym yn ei galw fel hyn oherwydd ei ymddygiad oherwydd maes magnetig (bond) y Ddaear a gweithred yr Haul arno. Mae'r ionosffer a'r magnetosffer yn gysylltiedig â gwefr y gronynnau. Mae gan un wefriadau trydanol ac mae gan y llall wefrau magnetig. Haenau'r ïonosffer Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, er bod yr ionosffer yn dechrau ar 50 km, mae ganddo wahanol haenau yn dibynnu ar grynodiad a chyfansoddiad yr ïonau sy'n ei ffurfio. Yn flaenorol, credwyd bod yr ionosffer yn cynnwys sawl haen wahanol a nodwyd gan y llythrennau D, E, ac F. Rhannwyd yr haen F yn ddau ranbarth manylach sef F1 a F2. Heddiw, mae mwy o wybodaeth ar gael o'r ionosffer diolch i ddatblygiad technoleg ac mae'n hysbys nad yw'r haenau hyn yn wahanol iawn. Fodd bynnag, er mwyn peidio â gwneud pobl yn benysgafn, mae'r cynllun gwreiddiol a gafwyd yn y dechrau yn cael ei gynnal. Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi gwahanol haenau'r ïonosffer yn rhannol i weld yn fanwl eu cyfansoddiad a'u pwysigrwydd. Rhanbarth D Dyma ran isaf yr ionosffer cyfan. Mae'n cyrraedd uchderau rhwng 70 a 90 km. Mae gan Ranbarth D nodweddion gwahanol na rhanbarthau E a F. Mae hyn oherwydd bod ei electronau rhydd bron yn diflannu'n llwyr dros nos. Maent yn tueddu i ddiflannu wrth iddynt gyfuno ag ïonau ocsigen i ffurfio moleciwlau ocsigen sy'n niwtral yn drydanol. Rhanbarth E Dyma'r haen a elwir hefyd yn Kennekky-Heaviside. Mae'r enw hwn wedi'i roi er anrhydedd i'r peiriannydd Americanaidd Arthur E. Kennelly a'r ffisegydd o Loegr Oliver Heaviside. Mae'r haen hon yn ymestyn fwy neu lai o 90 km, lle mae haen D yn gorffen hyd at 160 km. Mae ganddo wahaniaeth amlwg gyda'r rhanbarth D a hynny yw bod yr ionization yn aros trwy'r nos. Dylid crybwyll ei fod hefyd yn eithaf gostyngedig. Rhanbarth F Mae ganddo uchder bras o 160 km i'r diwedd. Dyma'r rhan sydd â'r crynodiad uchaf o electronau rhydd gan mai hi yw'r agosaf at yr haul. Felly, mae'n canfod mwy o ymbelydredd. Nid yw graddfa ei ionization yn cael llawer o newid yn ystod y nos, gan fod newid yn nosbarthiad yr ïonau. Yn ystod y dydd gallwn weld dwy haen: haen lai a elwir yn F1 sy'n uwch i fyny, a haen ddominyddol arall ïoneiddiedig iawn a elwir yn F2. Yn ystod y nos mae'r ddau wedi'u hasio ar lefel yr haen F2, a elwir yn Appleton. Rôl a phwysigrwydd yr ionosffer I lawer, efallai na fydd cael haen o'r awyrgylch sy'n cael ei wefru'n drydanol yn golygu unrhyw beth. Fodd bynnag, mae'r ionosffer yn bwysig iawn ar gyfer datblygiad dynoliaeth. Er enghraifft, diolch i'r haen hon gallwn luosogi tonnau radio i wahanol leoedd ar y blaned. Gallwn hefyd anfon y signalau rhwng y lloerennau a'r Ddaear. Un o'r ffactorau pwysicaf pam mae'r ionosffer yn sylfaenol i fodau dynol yw oherwydd ei fod yn ein hamddiffyn rhag ymbelydredd peryglus rhag gofod allanol. Diolch i'r ionosffer gallwn weld ffenomenau naturiol hardd fel y Northern Lights (dolen). Mae hefyd yn amddiffyn ein planed rhag y masau creigiau nefol sy'n mynd i mewn i'r awyrgylch. Mae'r thermosffer yn ein helpu i amddiffyn ein hunain a rheoleiddio tymheredd y Ddaear trwy amsugno rhywfaint o'r ymbelydredd UV a'r pelydrau-X sy'n cael eu hallyrru gan yr Haul. Ar y llaw arall, yr exosphere yw'r llinell amddiffyn gyntaf rhwng y blaned a phelydrau'r haul. Mae'r tymereddau yn yr haen hon y mae mawr eu hangen yn uchel iawn. Ar rai pwyntiau gallwn ddod o hyd i 1.500 gradd Celsius. Ar y tymheredd hwn, ar wahân i'r ffaith ei bod yn amhosibl byw, byddai'n llosgi pob elfen ddynol a aeth heibio. Dyma sy'n achosi i ran fawr o'r gwibfeini sy'n taro ein planed chwalu a ffurfio sêr saethu. A phan ddaw'r creigiau hyn i gysylltiad â'r ionosffer a'r tymheredd uchel y mae i'w gael mewn rhai pwyntiau, rydyn ni'n gweld bod y gwrthrych yn mynd yn gwynias braidd ac wedi'i amgylchynu gan dân nes iddo ddod i ben. Mewn gwirionedd mae'n haen angenrheidiol iawn i fywyd dynol ddatblygu fel rydyn ni'n ei adnabod heddiw. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig ei hadnabod yn fwy trylwyr ac astudio ei hymddygiad, gan na allem fyw hebddi.

Ionosffer

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw prif nodweddion yr ionosffer a'r pwysigrwydd sydd ganddo i fodau dynol.

Catalog Messier

Charles Messier

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi gofiant a champau Charles Messier. Dysgwch yma bopeth am fywyd y seryddwr hwn.

Lleuadau mars

Lleuadau mars

Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw lleuadau Mars, eu nodweddion, eu tarddiad a'u chwilfrydedd. Peidiwch â cholli allan arno mwyach!

Bywgraffiad Edmund Halley

Edmund halley

Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos bywgraffiad Edmund Halley i chi. Ewch i mewn yma i wybod ei holl gyfraniadau mewn gwyddoniaeth a'i ddarganfyddiadau.

Modrwyau Saturn

Lleuadau saturn

Gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod ac nad oeddech chi'n ei wybod am leuadau Saturn. Darganfyddir y blaned gylchog yn fanwl yn y post hwn. Peidiwch â'i golli!

Supernova disglair

Supernova

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am yr uwchnofa. Ewch i mewn yma i ddysgu chwilfrydedd a chyfrinachau ffrwydradau sêr.

Lleuad a'i wyneb

Cenadaethau Apollo

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i egluro nodweddion a phwysigrwydd cenadaethau Apollo ar gyfer dynoliaeth.

Aristarchus o Samos ar gerflun

Aristarchus Samos

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro campau a bywgraffiad Aristarco de Samos. Ewch i mewn yma i ddysgu popeth am y mathemategydd a'r seryddwr hwn.

Wyneb y lleuad na allwn ond ei weld

Symudiadau'r lleuad

Yma rydyn ni'n esbonio'n fanwl beth yw symudiadau'r lleuad a'r canlyniadau maen nhw'n eu cael ar y blaned Ddaear. Dewch i'w hadnabod yn drylwyr.

Blynyddoedd ysgafn i ffwrdd

Pellter o'r Ddaear i'r Haul

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi beth yw'r pellter o'r Ddaear i'r Haul. Rydyn ni hefyd yn esbonio'r dulliau i'w gyfrifo.

asteroid

Asteroidau

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am asteroidau a'u ffurfiant. Rydym hefyd yn egluro'ch amheuon ynghylch gwibfeini.

Eratosthenes

Eratosthenes

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i gofiant cyfan Eratosthenes. Dysgwch am y darganfyddiadau a wnaeth a'i gyfraniad i wyddoniaeth.

Galileo Galilei a'i gyfraniad at seryddiaeth

Galileo Galilei

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl iawn fywgraffiad Galileo Galilei. Ewch i mewn yma i weld holl fywyd a gwaith Galileo.

Gwrthdrawiad mater a gwrthfater

Gwrthfater

Yn y swydd hon gallwch ddod o hyd i bopeth sy'n gysylltiedig â gwrthfater. Ewch i mewn yma a darganfod ei gyfrinachau a'i ddirgelion. Peidiwch â'i golli!

Johannes kepler

Johannes kepler

Ewch i mewn yma i wybod yn fanwl gofiant Johannes Kepler. Cyfarfod â'r gwyddonydd seryddol a luniodd gyfreithiau Kepler.

astrolabe

Astrolabe

Ewch i mewn yma i ddarganfod beth yw astrolabe, pa nodweddion sydd ganddo, sut mae'n gweithio a pha fathau sydd yna. Peidiwch â'i golli!

Dynameg twll du

Tyllau duon

Yn y swydd hon rydym yn egluro beth yw tyllau duon a sut y cânt eu ffurfio. Ewch i mewn yma i ddatgymalu chwedlau tyllau duon.

Canolfan ddaear y bydysawd

Damcaniaeth geocentrig

Ewch i mewn yma i ddysgu popeth am theori geocentrig. Dysgwch ei nodweddion a chymharwch rai agweddau â'r Beibl.

Damcaniaeth canol y bydysawd

Nicolaus Copernicus

Rydym yn egluro cofiant Nicolás Copernicus yn fanwl. Ewch i mewn yma a dysgu popeth am ei waith ar y theori heliocentrig.

Mesurwch y pellter rhwng sêr

Azimuth

Rydym yn esbonio beth yw cysyniadau azimuth, drychiad a phennawd a beth yw eu pwrpas. Yn ogystal, rydyn ni'n dysgu'r offerynnau i chi fesur yn yr awyr gyda chi.

Safle'r Ddaear yn ei orbit

Perihelion ac aphelion

Ewch i mewn yma a dysgu popeth am bwysigrwydd perihelion ac aphelion yng nghydbwysedd y ddaear. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl.

Telesgop gofod Hubble

Telesgop gofod Hubble

Ewch i mewn yma i ddysgu am nodweddion, esblygiad a darganfyddiadau gwych y mae'r Telesgop Gofod Hubble wedi'u cyflwyno i wyddoniaeth.

Bodolaeth bywyd ar blanedau eraill

Paradocs Fermi

Yn y swydd hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am baradocs Fermi. Ewch i mewn a gwybod yr ateb posibl i fodolaeth bywyd.

Giordano Bruno

Giordano Bruno

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro hanes a chyflawniadau Giordano Bruno. Ewch i mewn a gwybod popeth am ei fywyd a'i farwolaeth greulon.

Nodwedd o bryfed genwair

Wormholes

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n egluro beth yw pryfed genwair a sut maen nhw'n gweithio. Ewch i mewn yma a dysgu amdano ac a allwn deithio yn ôl mewn amser.

Neifion y blaned

Y blaned Neifion

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y blaned Neifion. Hi yw'r blaned bellaf o Gysawd yr Haul. Ewch i mewn a darganfod ei holl gyfrinachau.

Siâp Cassiopeia W.

Y cytser Cassiopeia

Mae Cassiopeia yn un o'r cytserau enwocaf yn yr awyr yn Hemisffer y Gogledd. Ewch i mewn yma a gwybod ei holl nodweddion a mytholeg.

Comed Halley

Comed Halley

Comed Halley yw'r enwocaf a welwyd erioed. Yn yr erthygl hon gallwch ddysgu popeth amdano a'i darddiad.

lleuad las

Lleuad las

Mae'r lleuad las yn ddigwyddiad seryddol sy'n digwydd pan fydd dau leuad llawn yn yr un mis. Ewch i mewn yma a gwybod popeth amdano.

Seren Polar

Seren Polar

Mae'r Seren Bolar yn perthyn i'r cytser Ursa Minor. Ewch i mewn yma a dysgu popeth am ei ddefnyddioldeb, ei hanes a sut i'w adnabod.

Lle mae'r haul yn codi

Lle mae'r haul yn codi

Rydyn ni bob amser wedi meddwl tybed lle mae'r Haul yn codi a lle mae'n machlud. Yn y swydd hon byddwch chi'n gallu gwybod y realiti ar y pwnc. Dewch i mewn i ddysgu popeth.

perseus cytser yn yr awyr

Hanes y Perseus cytser

Mae gan y cytser a welwn yn awyr Perseus hanes o fythroleg Roegaidd y tu ôl iddo. Ydych chi am gwrdd â hi? Rhowch yma.

sêr yn yr awyr

Cytserau yn yr awyr

Mae cytserau yn siapiau dychmygol y mae sêr yn eu cymryd yn awyr y nos. Ewch i mewn yma oherwydd ein bod yn egluro popeth yn fanwl amdanynt.

ffurfiad y ddaear

Sut y crëwyd y Ddaear

Yn y swydd hon gallwch ddysgu popeth am sut y cafodd y Ddaear ei chreu. Dysgu mwy am ein planed a sut mae wedi esblygu dros y blynyddoedd.

Planed Wranws

Y blaned Wranws

Mae'r blaned Wranws ​​yn un o'r rhai sy'n rhan o'n system solar, yn ogystal â bod yn un o'r rhai mwyaf anghysbell. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

Cyfraniadau ar ehangu'r bydysawd Hubble

Edwin hubble

Roedd Edwin Hubble yn wyddonydd a wnaeth gyfraniadau mawr i seryddiaeth sy'n dal i fod yn bresennol heddiw. Ewch i mewn yma i wybod popeth amdano.

Fasau de la luna

Fasau de la luna

Cyfnodau mwyaf adnabyddus y lleuad yw lleuad newydd, chwarter cyntaf, lleuad lawn a'r chwarter olaf. Darganfyddwch bopeth amdanynt yma.

Plwton

Y Pluto "planed"

Ystyriwyd Plwton yn blaned am 75 mlynedd ar ôl ei darganfod. Gwybod yma'r holl nodweddion a chwilfrydedd.

Nebulae

Nebulae

Cymylau o lwch a nwy serol a geir yn ein Bydysawd yw Nebulae. Gwybod eu hyfforddiant a'u mathau yn y swydd hon.

Venus planed

Y blaned Venus

Y blaned Venus yw'r ail agosaf at yr Haul yn ein Cysawd yr Haul. Mae'n debyg i'n planed. Ydych chi eisiau darganfod popeth am y blaned?

Planed Saturn

Y blaned Saturn

Mae'r blaned Saturn yn un o'r rhai mwyaf diddorol yng nghysawd yr haul gyfan ac yn enwog am ei gylchoedd. Ydych chi eisiau gwybod popeth amdano? Rhowch yma.

Mars y Blaned

Mars

Yn y swydd hon rydym yn dadansoddi'n fanwl holl nodweddion y blaned Mawrth a bodolaeth bosibl bywyd. Ewch i mewn a dysgu popeth amdano.

Mercwri Planet

Y blaned Mercwri

Y blaned Mercwri yw'r lleiaf a'r agosaf at yr Haul yn ein cysawd yr haul. Dysgu ei holl nodweddion a chwilfrydedd.

Iau Planet

Y blaned Iau

Y blaned Iau yw'r mwyaf yng nghysawd yr haul gyfan. Dysgwch yr holl nodweddion, cyfansoddiad a dynameg yn yr erthygl hon.

Arth Fawr

Arth Fawr

Y Trochwr Mawr yw'r cytser enwocaf yn y byd. Dysgwch ei holl hanes, sut i'w weld a ble yn yr erthygl hon. Yn mynd i mewn :)

Theori Big Bang

Theori Big Bang

Mae damcaniaeth y Glec Fawr yn adnabyddus ledled y byd a dyna sy'n egluro tarddiad y bydysawd. Ydych chi eisiau ei wybod mewn fformat cryno? Rhowch yma.

Sistema solar

System solar

Mae cysawd yr haul yn cynnwys set o blanedau, yr Haul a gwrthrychau eraill. Ydych chi eisiau gwybod mwy am y rhan o'r bydysawd lle'r ydym yn byw?

Calendr lleuad 2018

Calendr lleuad 2018

Yma gallwch wybod union ddyddiadau gwahanol gyfnodau'r lleuad trwy gydol y flwyddyn. Darllenwch y post os ydych chi eisiau gwybod calendr lleuad 2018.