Anghysondeb tymheredd

Mae'r ddaear yn goch poeth

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r tymheredd cyfartalog byd-eang wedi cynyddu yn unig, gan gyflymu'r dadmer a'r cynnydd yn lefel y môr.

llygredd amgylcheddol

Sut mae llygredd yn effeithio arnom ni

Sut mae llygredd yn effeithio arnom ni? Mae'n cael effeithiau negyddol a niweidiol iawn i fodau dynol. Darganfyddwch sut mae llygredd yn effeithio arnom ni.