terasu Mars

Terraforming of Mars

Disgrifiad o gynnig credadwy i ddechrau cytrefu'r blaned Mawrth. Un o'r prosiectau cytrefu mwyaf uchelgeisiol.

Traeth Formentera, yn archipelago Balearig

Beth yw heuldro'r haf?

Ydych chi'n gwybod beth yw heuldro'r haf? Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ddiwrnod hiraf y flwyddyn a sut y gallwch chi ei ddathlu.

biosffer

Beth yw'r biosffer?

Onid ydych chi'n gwybod beth yw'r biosffer? Darganfyddwch sut mae arwynebedd nwyol, solid a hylif cyfan wyneb y ddaear y mae bodau byw yn byw ynddo.

Arctig

Hinsawdd begynol

Yr hinsawdd begynol yw'r oeraf. Mae'r tymereddau'n isel iawn trwy gydol y flwyddyn a go brin ei bod hi'n bwrw glaw. Pam mae'r dirwedd begynol fel hyn? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

Haenau'r Ddaear

Darganfyddwch haenau'r Ddaear a eglurir o wahanol fodelau (Cyfansoddiad cemegol a mecanyddol). O'r gramen i'r craidd pob rhan o'r ddaear

Desert

Sut mae'r tywydd yn yr anialwch

Sut mae'r tywydd yn yr anialwch? Yn dibynnu ar y math (anialwch poeth neu oer), bydd ganddo un hinsawdd neu'r llall. Darganfyddwch pa un yma yn ogystal â'i fflora a'i ffawna

Yr awyrgylch a'i haenau

Haenau o'r awyrgylch

Y 5 haen o'r awyrgylch sy'n amgylchynu'r Ddaear ac yn ei gwarchod: Y troposffer, stratosffer, mesosffer, thermosffer ac exosphere. Beth yw pwrpas pob un?

Dywediadau Mai

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Mai. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

llygredd amgylcheddol

Sut mae llygredd yn effeithio arnom ni

Sut mae llygredd yn effeithio arnom ni? Mae'n cael effeithiau negyddol a niweidiol iawn i fodau dynol. Darganfyddwch sut mae llygredd yn effeithio arnom ni.

digwyddiad ymbelydredd solar ar wyneb y ddaear

Ymbelydredd solar

Mae ymbelydredd solar yn newidyn meteorolegol pwysig sy'n gyfrifol am dymheredd y blaned ac mae'n beryglus os bydd newid yn yr hinsawdd yn cynyddu

Gweithfeydd pŵer niwclear, un o achosion llygredd aer

Beth yw glaw asid?

Mae glaw asid yn digwydd o ganlyniad i lygredd aer. Mae iddo ganlyniadau lluosog, a byddwn yn dweud pob un ohonynt wrthych yma.

Cymylau

Diwrnod Meteorolegol y Byd 2017

Heddiw, Mawrth 23, yw Diwrnod Meteorolegol y Byd. Mae'n talu teyrnged i feteorolegwyr, sy'n cyhoeddi rhybuddion i amddiffyn y boblogaeth.

Planet Earth i'w weld o'r gofod

Oedran y ddaear

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw oedran y ddaear a sut mae naturiaethwyr a daearegwyr wedi ei gyfrifo dros y ddwy ganrif ddiwethaf.

NASA: California yn suddo

Mae California yn suddo. Mae echdynnu dŵr daear yn achosi cyfraddau ymsuddiant i beryglu'r cyflenwad o fwyd gwerthfawr.

Gwlyptir

Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd 2017

Ar 2 Chwefror, dathlir Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd er mwyn amddiffyn yr ecosystemau hyn sy'n allweddol i oroesiad anifeiliaid a phlanhigion.

Toddi

Dywediadau Chwefror

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Chwefror. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Arctig

Parthau hinsawdd ar y Ddaear

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw parthau hinsoddol y Ddaear a beth yw eu nodweddion. Dewch i mewn a dysgu mwy am ein planed.

Blaned ddaear o'r gofod

Sut mae'r haul yn effeithio ar y tywydd

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae'r haul yn effeithio ar y tywydd? Er gwaethaf ei fod filiynau o filltiroedd i ffwrdd, mae'n cael effaith hynod ar y blaned.

Llyn Baikal

Pam mae Llyn Baikal mor enwog?

Lake Baikal yw'r enwocaf yn y byd. Ydych chi eisiau gwybod y rhesymau pam ei fod mor bwysig a pha mor anhygoel y gall fod?

Beth yw'r lle sychaf yn y byd

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw'r lle sychaf yn y byd? Ewch i mewn a byddwn yn datrys eich amheuaeth. Efallai y bydd yn eich synnu;).

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Effaith tŷ gwydr

Ydych chi wir yn gwybod rôl yr effaith tŷ gwydr, sut mae'n digwydd a pha ôl-effeithiau sydd ganddo ar y blaned? POB UN OES ANGEN GWYBOD YMA.

Beth yw afonydd atmosfferig?

Mae afonydd atmosfferig yn gyfrifol am gludo anwedd dŵr yn fwy i ardaloedd allwthiol, gan gario mwy o ddŵr nag Afon Amazon.

Dywediadau mis Ionawr

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw dywediadau mis Ionawr. Darganfyddwch sut le fydd y tywydd y mis hwn o'r flwyddyn diolch i'r dywediadau. Peidiwch â'i golli.

Gaeaf

Rydym yn croesawu gaeaf 2016-2017

Heddiw rydyn ni'n croesawu'r gaeaf. Ychydig oriau yn ôl fe gyrhaeddodd. Mae ei amser mynediad swyddogol wedi bod am 11:44 yn y penrhyn.

Gorsaf dywydd broffesiynol

Sut i ddewis gorsaf dywydd?

Mae gorsaf dywydd yn rhywbeth y dylai pob cefnogwr meteoroleg ei gael. Ewch i mewn a byddwn yn eich helpu i ddewis y rhai mwyaf addas i chi.

Biomau

Beth yw biome?

Beth yw biome? Darganfyddwch yr ardaloedd daearyddol hyn lle rydyn ni'n dod o hyd i grwpiau o anifeiliaid a phlanhigion a allai fod yno oherwydd y gallu i addasu.