Ffrwd y Gwlff

Llif y Gwlff

Llif y Gwlff yw un o'r ceryntau pwysicaf gan ei fod yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlogi'r hinsawdd fyd-eang ac yn enwedig yn Ewrop.

Anialwch yn Sbaen

Anialwch yn Sbaen

Mae anialwch yn Sbaen yn realiti trist. Oeddech chi'n gwybod bod 20% o'r diriogaeth eisoes yn anialwch? Mae'n broblem sydd angen datrysiad brys.

Rhew môr

Beth yw'r pecyn iâ?

Mae'r pecyn iâ yn llawer mwy na llawr y môr wedi'i rewi. Hebddo, gallai cydbwysedd yr ecosystemau hyn gael ei dorri am byth. Dysgu mwy amdani.

Yellowstone

Goruwch-arcan y byd

Mae Supervolcanoes yn bwerus iawn. Pe byddent yn ffrwydro, gallent anfon sawl mil o gilometrau ciwbig o fater i'r atmosffer. Ond beth ydyn nhw?

Ocean

Pam mae'r cefnfor yn bwysig?

Ydych chi erioed wedi meddwl pam fod y cefnfor yn bwysig? Rydyn ni'n aml yn ei ystyried yn lle delfrydol i fwynhau'r haf, ond sut mae'n effeithio ar y tywydd?

Ymbelydredd ar y Ddaear

Ymbelydredd solar ar y blaned Ddaear

Beth yw ymbelydredd solar a sut mae'n cyrraedd ein cartref, y Ddaear? Ewch i mewn i ddarganfod pa ganran o ymbelydredd sy'n cael ei amsugno gan y blaned.