Anialwch yr Antarctig

24 chwilfrydedd am Antarctica

Beth ydych chi'n ei wybod am yr anialwch mwyaf yn y byd? Cadarn bod o leiaf 24 o bethau nad ydych chi'n eu gwybod o hyd. Ewch i mewn a darganfod 24 chwilfrydedd am Antarctica.

Cielomoto

Cielomoto, daeargryn yn yr awyr

Cielomoto, daeargryn sy'n digwydd yn yr awyr ac ar ei gyfer nid oes esboniad rhesymegol o hyd. Darganfyddwch fwy am y ffenomen feteorolegol hon

Corwynt 1

Ar ôl y corwynt: lluniau

Casgliad o ffotograffau, a dynnwyd yn yr Unol Daleithiau, sy'n ein helpu i ddeall sut mae'r rhai yr effeithir arnynt yn ymdopi â hynt corwynt.

Cumulonimbus, cwmwl storm

Y Cumulonimbus

Yn ôl y WMO disgrifir y Cumulonimbus fel cwmwl trwchus a thrwchus, gyda datblygiad fertigol sylweddol, ar ffurf mynydd neu dyrau enfawr. Mae'n gysylltiedig â stormydd.

Cumulus

Y Cumulus

Mae cymylau Cumulus yn cymylau sy'n datblygu'n fertigol a ffurfiwyd yn bennaf gan geryntau fertigol sy'n cael eu ffafrio gan wresogi'r aer ar wyneb y Ddaear.

Y Stratus

Mae stratws yn cynnwys defnynnau dŵr bach er y gallant gynnwys gronynnau iâ bach ar dymheredd isel iawn.

Pileri Golau yn Jackson

Pileri golau, effaith golau hardd

Colofnau golau, effaith golau hardd sy'n digwydd yn naturiol pan fydd y rhew yn yr atmosffer yn adlewyrchu golau o'r Lleuad, yr Haul, neu olau sy'n dod o ffynhonnell artiffisial

Trosolwg o'r nimbostratus

Y Nimbostratus

Disgrifir Nimbostratus fel haen o gymylau llwyd, tywyll yn aml, gydag ymddangosiad yn cael ei orchuddio gan wlybaniaeth glaw neu eira sy'n cwympo fwy neu lai yn barhaus ohono.

Altocumulus

Yr Altocumulus

Mae altocumulus yn cael eu dosbarthu fel cymylau canolig. Disgrifir y math hwn o gwmwl fel clawdd, haen denau neu haen o gymylau sy'n cynnwys siapiau amrywiol iawn.

Cirrocumulus

Y Cirrocumulus

Mae coed cirrocwmwlws yn cynnwys clawdd, haen denau neu ddalen o gymylau gwyn, heb gysgodion, sy'n cynnwys elfennau bach iawn. Maent yn datgelu presenoldeb ansefydlogrwydd ar y lefel y maent.

Cirrus

Y Cirrus

Mae Cirrus yn fath o gwmwl tal, fel arfer ar ffurf ffilamentau gwyn sy'n cynnwys crisialau iâ.