beth yw lafa

beth yw lafa

Mae llosgfynyddoedd yn rhai o'r ffurfiannau daearegol mwyaf trawiadol, er y gall eu ffrwydradau weithiau roi'r poblogaethau o'u cwmpas mewn perygl. Mae yna lawer o ranbarthau folcanig mawr ar y Ddaear ac mae rhai craterau yn weithredol. Dyna pam ei bod yn bwysig deall yr holl dermau sy'n gysylltiedig â'r pwnc er mwyn rhoi'r cysyniadau yn eu cyd-destun yn well. Er enghraifft, beth yw lafa, sut mae'n cael ei ffurfio neu sut mae'n wahanol i fagma folcanig.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw lafa, beth yw ei nodweddion, tarddiad a gwahaniaethau gyda magma.

beth yw lafa

beth yw lafa o losgfynydd

Y tu mewn i'r Ddaear, mae'r gwres mor ddwys nes bod y creigiau a'r nwyon sy'n rhan o'r fantell yn toddi. Mae gan ein planed graidd wedi'i wneud o lafa. Gorchuddir y craidd hwn gan gramen a haenau o graig galed. Y deunydd tawdd hwn sy'n ffurfio yw magma, a phan gaiff ei wthio i wyneb y Ddaear, rydyn ni'n ei alw: lafa. Er bod y ddwy haen o gramen a chraig yn wahanol, y gwir yw bod y ddwy yn newid yn gyson: craig solidified yn dod yn hylif ac i'r gwrthwyneb. Os yw magma yn treiddio trwy gramen y ddaear ac yn cyrraedd wyneb y ddaear, mae'n troi'n lafa.

Er hyn oll, rydyn ni'n galw lafa yn ddeunydd magma sydd wedi dod allan o gramen y ddaear ac felly wedi lledu i'r wyneb. Mae tymheredd y lafa yn uchel iawn, yn amrywio rhwng 700 ° C a 1200 ° C, Yn wahanol i magma, sy'n gallu oeri'n gyflym, mae lafa yn ddwysach ac felly'n cymryd mwy o amser i oeri. Dyma un o'r rhesymau pam ei bod yn beryglus iawn mynd at safle ffrwydrad folcanig, hyd yn oed os mai dim ond ar ôl ychydig ddyddiau.

Mathau o lif lafa

magma

Pan fyddwn yn sôn am lafa, rydym mewn gwirionedd yn cyfeirio at lifoedd lafa, sef haenau o lafa hylif sy'n ffurfio pan fydd llosgfynydd yn ffrwydro. Wrth ystyried y senario hwn, y farn fwyaf cyffredin yw un o llosgfynydd daearol sy'n pigo haenen weddol llyfn o lafa sy'n disgyn yn araf o'r llethr.

Fodd bynnag, mae gwahanol sefyllfaoedd sy'n cynhyrchu gwahanol fathau o lafa, fel lafa hollt. Yn yr achosion hyn, ehangodd yr haen lafa a gorchuddio ardal fawr debyg i afon, yn wahanol i'r achos blaenorol.

Mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar y math o lafa sy'n cael ei daflu allan (echdoriad), fel y cyfansoddiad, sy'n effeithio ar sut mae'n edrych pan fydd yn caledu, felly yn amlwg mae yna ddosbarthiad sy'n ei rannu'n fathau eraill o lafa.

Mae'r dosbarthiad yn seiliedig ar eu morffoleg arwyneb ac yn dibynnu i raddau helaeth ar eu cyfansoddiad a'u gludedd, y byddwn yn eu harchwilio isod:

castio bloc

Mae'r math hwn o lafa yn cael ei enw o'i ymddangosiad trwsgl. Mae hyn oherwydd bod ei gynhwysion yn fwy asidig nag arfer, sy'n ei gwneud yn llai hylif. Mae'r mathau hyn o lafa yn cronni oherwydd eu bod yn llai symudol ac yn ffurfio clystyrau. Mae'r blociau'n afreolaidd ac yn hirfain ac nid oes ganddynt olwg tywodlyd. Maent yn llifau lafa sy'n cynnwys llawer o silica.

Yn yr achos hwn, mae'r lafa ychydig yn hylif, gludiog ac yn anodd ei dynnu, felly mae'n ffurfio lympiau gan ei fod yn dueddol o farweiddio a thorri, gan arwain at lympiau. Mae hefyd yn cael effaith bwysig ar ollyngiad sydyn lafa, sy'n ffafrio ymddangosiad y diffygion hyn. Canlyniad arall y gludedd hwn yw ei fod yn caledu'n gyflym.

Golchdy AA

Mae'r lafâu hyn yn perthyn yn agos i lafâu enfawr, gan fod llawer o ddosbarthiadau yn eu gosod yn yr un categori. Mae ei enw unigryw yn deillio o'r gair Hawäi sy'n golygu "roc lafa pristine.". Maent hefyd yn ffurfio grwpiau ag arwynebau gwastad ac anwastad. Gelwir y blociau hyn yn clincer.

Mae'n wahanol i'r achos blaenorol gan nad yw ei gyfansoddiad yn asidig iawn, felly mae'r lafa hwn yn llifo'n well ac mae ganddo ymddangosiad llai garw. Mae'r lafa o'r math basaltaidd ac yn ffurfio lympiau garw ac afreolaidd. Mae ei gyflymder ymlaen yn araf iawn, rhwng 5 a 50 metr yr awr. Mae'r sefyllfa hon yn gwneud i'r diweddglo ymddangos yn flêr ac yn ddryslyd.

Golchdy Pahoehoe

Mae'r mathau hyn o lafa wedi'u ffurfio'n sylfaenol ac mae ganddynt y gallu i deithio'n bell. Daw ei enw hefyd o'r gair Hawäi sy'n golygu "ciwt." Gelwir hefyd yn fowld gwifren, oherwydd mae'n edrych fel set o linynnau wedi'u trefnu.

Mae'r ffurfiad hwn oherwydd ffenomen debyg i'r achos blaenorol. Yma, hefyd, mae wyneb y math hwn o lafa yn oeri yn gyntaf, ac o dan yr haen hon mae'r lafa yn parhau i lifo mewn cyflwr hylif. Yn yr achos hwn, y gwahaniaeth yw gludedd y lafa. Oherwydd ei gludedd a'i hylifedd is, nid yw'n dinistrio'r solidau arwyneb, ond yn eu dadffurfio, fel bod cyfres o donnau'n cael eu ffurfio ar wyneb y lafa hwn sy'n adlewyrchu hylifedd y lafa a gynhyrchir y tu mewn.

gobennydd lafa

Mae lafa inswleiddio yn haen o lafa sy'n caledu o dan y dŵr. Maent yn cael eu henw o'r ffaith eu bod mewn gwirionedd yn debyg i glustogau, wedi'u pentyrru ar ben ei gilydd.

Mae ei siâp yn grwn, ond mae yna lawer o wahanol siapiau: bloc, sfferig, tiwbaidd, ac ati. Er eu bod yn debyg o ran ymddangosiad, maent yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar y math o lafa a'r amodau y mae ffenomen anwedd yn digwydd ynddynt. Er bod yr oeri bron yn syth, nid oedd yr wyneb yn llyfn, gyda wrinkles, craciau, rhigolau, a llawer o doriadau ongl sgwâr.

Gwahaniaethau rhwng lafa a magma

magma o losgfynydd

Yn y bôn, efallai eich bod chi'n meddwl mai'r un peth yw lafa a magma, ond nid ydyn nhw. Yn gyntaf, po agosaf yr ydych at y craidd, yr uchaf yw'r pwysau. Felly, y mwyaf o bwysau sydd, y mwyaf o nwy sydd yn ei gyfansoddiad a'r mwyaf o nwy sy'n cael ei ryddhau i'r wyneb. Mae ganddo dymheredd isel hefyd, mae'n dod i gysylltiad â'r atmosffer neu ddŵr, ac unwaith y bydd y lafa tanddwr yn cael ei ryddhau, yn y pen draw mae'n achosi iddo galedu, ac ar yr adeg honno mae'n peidio â bod yn lafa ac yn dod yn graig llosgfynydd. Er bod magma a lafa yn cael eu defnyddio weithiau fel cyfystyron, y gwir yw eu bod yn ddau derm gwahanol. Mae'r ddau yn gysylltiedig â llosgfynyddoedd ond yn disgrifio dau gysyniad gwahanol.

Magma yw'r enw a roddir ar yr haenau o graig dawdd yng nghramen y Ddaear sy'n agored i dymheredd eithafol. Mae'n cynnwys gronynnau hylifol, anweddol a solet. Pan fydd magma yn oeri, mae'n dod yn graig igneaidd, y gellir ei rhannu'n ddau fath yn seiliedig ar ei lleoliad:

 • Plwtonig: Os yw y tu mewn i'r rhisgl.
 • Folcanig: Os yw'r magma yn toddi ac yn codi i wyneb y ddaear.

Mae lafa yn ffenomen ddaearegol naturiol sydd wedi siapio llawer o ynysoedd y byd, fel yr Ynysoedd Dedwydd, gyda ffrwydradau folcanig parhaus a gollyngiadau lafa ers miloedd o flynyddoedd.

Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddeall yn well beth yw lafa a'i wahaniaethau â magma.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   francisco meddai

  Yn unigryw mewn hanes sydd â mawredd mawr heb ei ail wedi cymryd y genhadaeth gyda llwyddiant o ryddhau pobl eraill ar ôl cyflawni rhyddhad ein mamwlad Venezuelan, a aned yn Venezuela, ei fyfyrdodau i gyd yn rhyfeddol, mae hwn yn un o lawer, os bydd natur yn gwrthwynebu byddwn yn ymladd yn ei erbyn. a byddwn yn gwneud iddo ufuddhau i ni eiriau a lefarwyd yn y daeargryn ein mamwlad yn 1812, mae'n Feneswelaidd enwog arall a ddaeth gyda ni o 1999 i 2013 maent yn Simón Bolívar a Hugo Rafael Chávez maent yn trosi ein mamwlad Venezuelan ac yn dragwyddol anorchfygol, heddiw rydym yn parhau mewn brwydr ag arweinydd arlywydd Venezuelan yn yr un camau yw Nicolás Maduro Moros y rhesymeg dragwyddol rydym yn ddiguro