Cyfnod cyntaf Miocene

Datblygiad ffawna

Un o'r cyfnodau sy'n perthyn i'r cyfnod Neogene yr oedd eisoes Cenozoic oedd y Miocene. Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliwyd nifer fawr o ddigwyddiadau ar lefelau daearegol, hinsoddol a biolegol. Profwyd amrywiadau mawr mewn tymheredd, gan ddechrau gyda diferion ac yna esgyn yn araf. Arweiniodd y cynnydd hwn mewn tymereddau at ddatblygiad nifer o rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, daeareg, hinsawdd, fflora a ffawna'r Miocene.

nodweddion allweddol

Cyfnod Miocene

Dechreuodd yr epoc hwn oddeutu 23 miliwn o flynyddoedd yn ôl a daeth i ben oddeutu 5 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Gwelwyd newidiadau ar y lefel orogenig tyfiannau o wahanol fynyddoedd. Diolch i'r nifer o gofnodion ffosil, bu'n bosibl gweld ei fod yn gam gyda thwf mawr ar y lefel fiolegol lle roedd mathau mawr o famaliaid. Y grŵp hwn oedd yr un a brofodd y datblygiad a'r arallgyfeirio mwyaf ar raddfa fyd-eang.

Daeareg Miocene

Yn ystod yr ail gyfnod Miocene gellid arsylwi gweithgaredd daearegol dwys gan fod symudiad mawr ar ran y cyfandiroedd a barhaodd i'w dadleoli o'r Drifft cyfandirol. Yn y modd hwn, roedd bron eisoes yn meddiannu'r lle sydd ganddo heddiw. Mae yna lawer o arbenigwyr sy'n honni, erbyn hynny, roedd gan y blaned eisoes bron yr un cyfluniad ag sydd ganddi heddiw.

Un o'r digwyddiadau daearegol pwysicaf oedd gwrthdrawiad gogledd cyfandir Affrica â phenrhyn Arabia. Roedd y digwyddiad pwysig hwn mor bwysig gan iddo arwain at gau un o'r moroedd mae'n rhaid ei fod wedi bodoli tan yr amser hwn. Y môr oedd y Paratetis.

Yn ystod yr amser hwn nid oedd symudiad India erioed wedi dod i ben. Gadawodd ddaliad a phwyso yn erbyn rhanbarth Asia. Achosodd hyn fynyddoedd y Himalaya yn tyfu fwy a mwy yr uchder ac yn ffurfio copaon uwch. Yn naearyddiaeth Môr y Canoldir mae yna weithgaredd orogenig gwych a'r tro hwn yw lle codwyd y mynyddoedd mwyaf adnabyddus heddiw.

Hinsawdd Miocene

Anifeiliaid Miocene

Fel y soniasom ar ddechrau'r erthygl, nodweddwyd hinsawdd yr amser hwn yn bennaf gan dymheredd isel. Dim ond ar y dechrau y gall hyn ddigwydd ac o ganlyniad i ehangu ehangu rhew yn y ddau begwn. Achoswyd yr ehangiad hwn o rew o'r amser blaenorol a elwir yn Eocene. Roedd yn rhaid i rai amgylcheddau gaffael rhai amodau cras gan nad oeddent yn gallu cadw lleithder. Cofiwch fod lleithder yn allweddol i ddatblygiad micro-organebau a phlanhigion.

Ni pharhaodd y tro hwn gyda thymheredd mor isel am amser hir. Fwy neu lai yng nghanol y Miocene dyma pryd y dechreuodd y tymheredd byd-eang gynyddu'n sylweddol. Gelwir y ffaith hon o gynyddu tymereddau yn Yr hinsawdd orau yn y Miocene. Yn ystod y cyfnod hwn o amser cynyddodd y tymereddau amgylchynol yn raddol i 5 gradd yn uwch na'r tymereddau cyfredol. Mae hyn yn golygu bod y blaned eisoes wedi profi cynnydd tymheredd uwch nag y mae heddiw. Fodd bynnag, roedd y ffrâm amser ar gyfer y cynnydd hwn yn llawer arafach, gan roi mwy o amser i rywogaethau addasu.

Mae'r newid hinsawdd byd-eang yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd yn cynyddu ar raddfa ddynol. Mae hyn yn golygu nad yw bodau byw yn gallu addasu i amodau newydd. Diolch i'r cynnydd mewn tymereddau ar y blaned, gallai hinsawdd fwy tymherus ddatblygu.

Trwy ddatblygu mynyddoedd gyda phwysigrwydd ac uchder mawr, fe wnaeth bydd gwaddodion yn gostwng yn fawr. Wrth i'r Miocene fynd yn ei flaen, trodd y blaned gyfan at hinsawdd sychach. Am y rheswm hwn, gostyngwyd yr holl estyniadau coedwig ac estynnwyd yr anialwch a'r twndra.

Flora

Mae llawer o'r holl rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion a oedd yn y Miocene i'w cael heddiw. Gellir arsylwi trwy gydol y cyfnod hwn o amser a fodolai dirywiad sylweddol yn y coedwigoedd a'r jyngl oherwydd y cynnydd mewn tymheredd ac estyniad y cras a grybwyllir uchod. Gan fod y glawiad yn is ac yn is roedd yn rhaid i'r planhigion hefyd addasu i'r newidiadau hyn.

Yn ystod yr epoc Miocene dechreuon nhw dominyddu planhigion llysieuol ac eraill o faint bach sy'n gallu gwrthsefyll cyfnodau hir o sychder. Un o'r rhywogaethau hyn yw'r chaparral. Yn ystod yr amser hwn, ffynnodd angiospermau hefyd, sy'n blanhigion sydd eisoes wedi gorchuddio hadau.

ffawna

Ffawna Miocene

Mamaliaid oedd y grŵp mwyaf blaenllaw o anifeiliaid yn ystod y cyfnod Miocene. Gallant arallgyfeirio i raddau helaeth diolch i newidiadau hinsoddol. Roedd a wnelo hefyd â chau môr Paratetis. Bydd mamaliaid o bob math yn datblygu, o'r grŵp lleiaf o gnofilod i famaliaid mawr fel rhai morol.

Cafodd adar eu chwyddo'n fawr yn ystod yr amser hwn. Y mamaliaid tir a oedd yn dominyddu'r amser oedd y canlynol:

 • Gomffotheriwm (Difod)
 • Amfficyon (Difod)
 • merychippus (Difod)
 • Astrapotheriwm (Difod)
 • megapedetese (Difod)

O'r mamaliaid dyfrol gallwn hefyd weld eu bod wedi arallgyfeirio i raddau helaeth a bod tarddiad hynafiaid y morfilod presennol. Ymhlith y rhai a dyfodd ac a ddatblygodd fwyaf oedd y rhai a oedd yn perthyn i'r grŵp o forfilod, yn enwedig yr odontocetes. Roedd y rhain yn anifeiliaid danheddog a gyrhaeddodd hyd at 14 metr. Roedd eu diet yn gwbl gigysol ac roeddent yn bwydo ar bysgod eraill, sgwid a hyd yn oed morfilod o'r un grŵp.

Rhaid inni beidio ag anghofio'r ymlusgiaid. Gwelsom hefyd ystod o ymlusgiaid a ddatblygodd yn eithaf da. Dim ond yn rhan ogleddol De America y daethpwyd o hyd i'r ffosiliau. Y crwban dŵr croyw yw'r mwyaf hyd yn hyn. Mae'r ffosil yn dangos crwban inni a allai fod oddeutu dau fetr o hyd. Roedd ar ddeiet cigysol a'i ysglyfaeth oedd amffibiaid a physgod.

Fel y gallwch weld, roedd yr amser hwn yn eithaf da ar gyfer datblygiad pob bywyd ar y blaned. Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am yr epoc Miocene gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.