Beth yw newid yn yr hinsawdd?

Tirwedd newid yn yr hinsawdd

Siawns eich bod wedi clywed lawer gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf am newid yn yr hinsawdd a'r canlyniadau y gall eu cael yn y tymor canolig a'r tymor hir. Ond, Ydych chi wir yn gwybod beth mae'r term ei hun yn ei olygu ac a yw mor ddifrifol ag y maen nhw'n ei ddweud?

Y gwir amdani yw bod newidiadau yn yr hinsawdd wedi digwydd erioed, gan nad yw'n ddim mwy nag addasiad hirdymor o'r hinsawdd oherwydd gormod cynhesu wyneb y ddaear gyfan. O dan amodau naturiol mae'n broses arferol, sy'n nodweddiadol o'r byd, ond mae bodau dynol yn ystod y degawdau diwethaf wedi ei waethygu trwy'r effaith tŷ gwydr, fel y'i gelwir. Felly hynny, Beth yw newid yn yr hinsawdd?

Beth yw newid yn yr hinsawdd?

Gorsaf bŵer niwclear

Mae meteoroleg yn faes ymchwil eang a chymhleth, ers hynny ni fu'r tywydd erioed yn statig, ac mae hyn yn rhywbeth y gallwn ni ein hunain sylwi arno wrth i'r tymhorau fynd heibio, a hyd yn oed y dyddiau. Mae yna lawer o ffactorau ynghlwm: uchder, pellter o'r cyhydedd, ceryntau cefnfor, ymhlith eraill. Pan soniwn am 'newid yn yr hinsawdd' rydym yn cyfeirio at y amrywiad byd-eang tymor hir mewn hinsawdd ddaearol. Bathwyd y term ym 1988 gan grŵp o wyddonwyr a ddaeth i'r casgliad bod allyriadau carbon parhaus yn cyflymu newid hinsawdd naturiol.

Cynhyrchodd yr arbenigwyr hyn gyfres o adroddiadau bod y mwyafrif o'r prif lywodraethau rhaid cydymffurfio os nad ydyn nhw am i'r effeithiau dinistriol fynd ymhellach.

Prif achosion

Gall achosion newid yn yr hinsawdd fod naturales o anthropogenig, hynny yw, trwy weithred y bod dynol.

Achosion naturiol  Llosgfynydd yn ffrwydro

Ymhlith y prif achosion naturiol rydym yn dod o hyd i'r canlynol:

 • Ceryntau cefnfor
 • Maes magnetig y ddaear
 • Amrywiadau solar
 • Effeithiau gwibfaen neu asteroid
 • Gweithgaredd llosgfynydd

Mae pob un ohonynt wedi achosi newid mawr yn yr hinsawdd ar ryw adeg. Er enghraifft, 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl fe darodd asteroid y Ddaear a dod i ben gan achosi Oes Iâ, gan ddileu'r ychydig ddeinosoriaid a adawyd yn fyw ar ôl y drychineb. Yn fwy diweddar, derbynnir yn fwyfwy'r theori mai gwibfaen a darodd Mecsico a achosodd yr un peth 12.800 o flynyddoedd yn ôl.

Achosion anthropogenig

Llyn yn sychu oherwydd effaith llygredd  Ni fu'n bosibl siarad y gallai dyn waethygu newid yn yr hinsawdd tan el Homo sapiens yn dechrau datgoedwigo'r coedwigoedd i'w troi'n dir fferm. Mae'n wir na wnaeth yr hil ddynol fod yn fwy na phum miliwn yn ystod yr amser hwnnw (tua 10 mil o flynyddoedd yn ôl), er ei fod yn ffigur pwysig, roedd yr effaith ar y Ddaear yn llawer llai na heddiw.

Ar hyn o bryd rydym ar fin cyrraedd 7 biliwn o bobl. Ac mae'r hyn yr ydym yn ei wneud i'r blaned yn dechrau tynnu ei fol, oherwydd ers y Chwyldro Diwydiannol rydym wedi cynyddu allyriadau nwyon fel carbon deuocsid neu fethan, sy'n cyfrannu at waethygu'r effaith tŷ gwydr. Ond, beth mae'n ei gynnwys?

Wrth siarad am y broses hon, cyfeirir at y cadw gwres o'r haul yn yr atmosffer gan haen o nwyon (fel CO2, methan, neu ocsid nitraidd) a geir ynddo. Mae'n bwysig gwybod na ellid cael bywyd fel yr ydym yn ei adnabod heb yr effaith hon, oherwydd byddai'r blaned yn syml yn rhy oer. Mae natur yn gyfrifol am gydbwyso allyriadau, ond rydym wedi ei gwneud yn anodd iddynt: rydym wedi cynyddu allyriadau 30% ers y ganrif ddiwethaf.

Heddiw yn ymarferol mae pob gwyddonydd yn cytuno bod ein dull o gynhyrchu a defnyddio ynni yn newid yr hinsawdd, a fydd yn ei dro yn achosi effeithiau difrifol ar y Ddaear ac, felly, ar ein ffordd o fyw.

Yn ôl yr adroddiadau diweddaraf gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC), mae canlyniadau negyddol newid yn yr hinsawdd eisoes yn dechrau cael eu teimlo ledled y Ddaear. Mae'r tymheredd wedi codi 0,6ºC yn yr 10fed ganrif, ac mae lefel y môr wedi codi 12 i 0.4 centimetr. Nid yw'r rhagolygon yn addawol o gwbl: disgwylir tymereddau rhwng 4 i 25 gradd yn uwch trwy gydol yr 82ain ganrif a chynnydd yn lefel y môr rhwng XNUMX ac XNUMX centimetr.

Canlyniadau'r newid yn yr hinsawdd ar hyn o bryd

Amazonas

Rydyn ni'n gwybod bod y tymereddau'n mynd i godi, ond Beth sy'n rhaid i ni ei wynebu? Gall cael hinsawdd fwy dymunol fod yn newyddion da i lawer o bobl, ond y gwir yw bod yn rhaid i ni baratoi ein hunain ar gyfer canlyniadau a all newid ein byd am byth.

Effeithiau ar fodau byw 

Marwolaethau, salwch, alergeddau, diffyg maeth,… yn fyr, bydd popeth nad ydym yn ei hoffi yn cynyddu oherwydd tymereddau uchel. Yn ogystal, bydd afiechydon newydd yn ymddangos, a'r rhai a oedd fel arfer wedi'u crynhoi mewn rhanbarthau trofannol, yn symud ymlaen tuag at ganol lledredau.

Effeithir hefyd ar blanhigion ac anifeiliaid: bydd digwyddiadau gwanwyn fel blodeuo neu ddodwy wyau yn dod yn gynnar. Bydd rhai rhywogaethau yn stopio mudo, a bydd eraill yn cael eu gorfodi i wneud hynny os ydyn nhw am oroesi.

Canlyniadau ar y Ddaear

Toddi o gynhesu byd-eang

Trwy gynyddu allyriadau CO2, bydd y cefnfor hefyd yn amsugno mwy o'r nwy hwn felly bydd yn asideiddio. O ganlyniad, bydd llawer o anifeiliaid, fel cwrel neu gregyn gleision, yn diflannu. Ar ledredau uchel, bydd cyfaint yr algâu a'r plancton yn newid.

Ynysoedd ac arfordiroedd isel yn cael ei foddi oherwydd bod lefelau'r môr yn codi; ac mewn sawl ardal bydd llifogydd yn un o'r problemau mwyaf pryderus y bydd yn rhaid iddynt ddelio â nhw.

Ar ben hynny, bydd y sychdwr yn dwysáu yn y rhanbarthau hynny lle mae glawiad yn brin ynddo'i hun.

Fel y gwelsoch, mae newid yn yr hinsawdd yn rhywbeth difrifol iawn ac y dylai pawb fod yn ymwybodol ohono, yn enwedig arweinwyr pwerau mawr y byd. Yn y tymor canolig, gallai'r blaned ddioddef cyfres o ganlyniadau anadferadwy.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Alejandra Valois Almazan meddai

  Rwy'n SEEM TAD A DIDDORDEB OND SUT Y GALLWN OSGOI NEWID HINSAWDD

  1.    Monica sanchez meddai

   Helo Alejandra.
   Mae newidiadau yn yr hinsawdd wedi bod a bydd bob amser. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae bodau dynol yn gwneud gormod i'w gyflymu a'i waethygu.
   Mae yna lawer o bethau y gellir eu gwneud i osgoi trychineb:
   -Gofal a diogelu'r amgylchedd
   - Gwneud defnydd da o ddŵr a'r holl adnoddau naturiol sydd gennym
   -Defnyddiwch pryd bynnag y gallwn, neu ailgylchu
   -Buy cynhyrchion o'n hardal (bob dydd mae'r canolfannau siopa mawr yn cael eu llenwi â chynhyrchion sydd wedi'u dwyn o wledydd eraill; hynny yw, maen nhw wedi dod mewn llongau a / neu awyrennau, sy'n allyrru nwyon sy'n llygru'r awyrgylch)

   A cyfarch.

 2.   MJ Norambuena meddai

  Mae'r erthygl hon yn eithaf defnyddiol i mi ond a allech chi sôn beth yw eich ffynonellau gwybodaeth? Nid wyf yn amau’r hyn a ddywedwch (mewn gwirionedd, rwy’n ei rannu) ond, ym myd gwyddoniaeth, mae’n well cael cefnogaeth gan lenyddiaeth wyddonol. Yn y modd hwn, rydych chi hefyd yn helpu mwy o bobl eisiau dod i wybod am y rhai sy'n gwybod mewn gwirionedd (gwyddonwyr) ac nad ydyn nhw'n aros gyda'r hyn maen nhw'n ei glywed neu ei ddarllen yn unig (a all, lawer gwaith, fod yn farnau di-sail).