I-Brontophobia

Ngubani ongakaze esatshiswe yisiphepho, isiteleka sombani noma umsindo omkhulu wokuduma kwezulu. Kuvame kakhulu ukushaywa lapho umbani ushaya ngokuseduze noma lapho ukuduma kwezulu kuduma kakhulu kuyo yonke indlu. Kodwa-ke, kunokwesaba okujwayelekile ebuntwaneni mayelana nombani nokuduma okwaziwa ngokuthi yi-brontophobia. Akuyona enye into ngaphandle kokwesaba umbani nokuduma umuntu anakho kusukela ebuntwaneni nokuthi, uma welashwa ngesikhathi, kungahle kungakhuli kahle ebudaleni. Kulesi sihloko, sizokutshela ngokuningiliziwe ukuthi yini i-brontophobia, ukuthi inezimpawu zini nokuthi yini engenziwa ukuyiphatha kahle. Kuyini i-Brontophobia? Lesi yisifo sokukhathazeka futhi sihlobene nokwesaba kwesiphepho. Umbani nokuduma kwezulu nakho kunikeza ukwesaba kumuntu. Isibonelo, ngomsindo olula wokuduma, umuntu one-brontophobia angaqala ukuthuthumela ngokwesaba, azizwe kabi, azizwe ekhungathekile, futhi ngokuvamile azizwe kabi. Ukwesaba okuba nehaba, okungenangqondo nokungalawuleki okuba yimpendulo yokukhathazeka njalo lapho umuntu evezwa yilaba basebenzisi bemvelo. Njengomphumela wempendulo yokukhathazeka, ukugcinwa kokuziphatha, ukwenza kanye nokuziphatha okuhlukile kuvame ukuvela okwenziwa ngenhloso yokugwema lesi simo esidala ukwesaba kumuntu. Lo muntu ufuna ukubalekela isimo esimphazamisayo ngokushesha okukhulu. Imvamisa, i-brontophobia imvamisa iqala ukubonakala esemncane. Ukuze izingane zesabe iziphepho kuyinto engokwemvelo ngokuphelele. Kodwa-ke, uma lokhu kwesaba kukhula futhi kukhula kukhulu ngokuhamba kwesikhathi, kungashintsha kube yi-phobia yangempela. Uma izivunguvungu zivamile endaweni lapho kuhlala khona umuntu one-brontophobia, le phobia ingaphazamisa kakhulu ukukhula kwempilo yalowo muntu. Cabanga ukuthi umuntu owesaba iziphepho usendaweni lapho kunezivunguvungu ezi-1 noma ezi-2 ngenyanga. Uzolokhu evezwa ukwesaba okungenasidingo ngeqiniso elilula lokungamphathi kahle kusukela esemncane. Kunezindlela zokwelashwa ezisebenza ngempumelelo kubantu abanalesi sifo. Izinkinga zokukhathazeka Ukwazi ukuthi une-brontophobia, ukuphazamiseka kokukhathazeka kuyisimpawu esihle okufanele usicabangele. Uphawu oluqonde kakhulu noma umphumela we-brontophobia ukubona ukuthi umuntu ophethwe yilo uhlala ezama ukugwema noma abalekele izimo ezihlala njalo lapho besaba khona. Isibonelo, ngokumane ubone amafu amnyama, zama ukuthuthela kolunye uhlangothi lapho kungekho khona. Ukucabanga nje ukuthi kuzoba nesiphepho kumenza athuke kakhulu, acasuke futhi asabe. Lezi yizici eziyinhloko zomuntu one-brontophobia: • Lo muntu uzoba nokwesaba ngokweqile futhi okungalingani ngesimo akuso. • Ukwesaba onakho akuvamile ukuba nomqondo omningi. Akunangqondo noma kusekelwe emibonweni engalungile ngokuphelele. Imibono enjengokuthi umbani ungashaya ngaphakathi endlini, ukuthi umsindo wokuduma ungaphula amafasitela, njll. • Labo abaphethwe yilokhu kwesaba abakwazi ukukulawula, noma ngabe banomuntu oseceleni kwabo abazobasekela futhi babatshele ukuthi akukho okubi okuzokwehlela bona. • Imvamisa, umuntu one-brontophobia uzama ngamandla ukubalekela izimo lapho ezobe esho khona ukwesaba okungenangqondo. • Uma lo muntu engayelashwa ukwesaba, kungaba unomphela futhi kubangele imiphumela emibi kakhulu. Izimpawu ze-Brontophobia Esokuqala futhi esivame kakhulu yisifo sokukhathazeka esishiwo ngenhla. Lokhu akusho ukuthi bonke abantu bazokhombisa ukwesaba ngendlela efanayo. Umuntu ngamunye unendlela yakhe yokuziveza futhi siyabona, ngendlela evamile, ukuthi ziyini izimpawu eziyinhloko: Izimpawu zomzimba Ukwesaba nokukhathazeka okuba khona kuvame ukunikeza uchungechunge lwezinguquko nokuguqulwa emzimbeni. Sithola: • Ukukhuphuka kwenhliziyo. • Ikhanda. • Ukuphefumula okukhulu ngeyunithi yesikhathi. • Umuntu uzizwa ephelelwa umoya. • Ukuqina kwemisipha. • Ukujuluka okwengeziwe. • Ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza. • Ukulahlekelwa ukwazi ezimweni ezimbi kakhulu. Izimpawu zokuqonda I-Brontophobia ayinazo kuphela lezi zimpawu zomzimba lapho singabonga khona ngaphandle kokuhlupheka komuntu lapho sibona ukuthi kunesiphepho esizayo noma esizayo. Kukhona nezimpawu zokuqonda. Isibonelo, umuntu othintekile angaba nemibono engalawuleki futhi angabi nomqondo omncane ngengozi yangempela edalwa yiziphepho. Imiphumela yesimo sesimo sezulu icatshangwa ngendlela eyinhlekelele. Kholwa noma ungakukholwa lokho, wesaba nokulahlekelwa yingqondo yakhe futhi angazi ukuthi uzokwenza kanjani okunengqondo. Ngalesi sizathu, uhlala ufuna ukugwema izimo lapho uchayeka esivunguvungwini. Izimpawu zokuziphatha Lezi zimpawu ezimbili zangaphambilini ziholela ekuziphatheni okuhluke ngokusobala kwabanye abantu. Okukhomba kakhulu ukweqa kulesi simo esesabekayo noma ukubaleka lapho isikhuthazi sesivele sivele. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu engakwazi ukubalekela isivunguvungu, bazozama ukwenza zonke izinhlobo zezinto ukuze bangacabangi ngazo noma bazame ukukhohlwa ukuthi usesivunguvungwini.Indlela yokuyiphatha i-Brontophobia kungaba yisifo esichithekayo, ikakhulukazi uma umuntu ihlupheka ukuthi ihlale ivezwa yilezi ziphepho yisimo sezulu esivumayo. Ukwelashwa kokuqonda nokuziphatha kuthola imiphumela emihle ekwelapheni le phobia. Lapho uqala ukwelashwa, uzama ukwenza uchungechunge lwamasu ngenhloso yokuqeda izimpawu ezi-3 esizibonile phambilini. Ngokuhlelwa kabusha kwengqondo, izinkolelo ezingenangqondo mayelana neziphepho zingashintshwa ukuze umuntu anciphise ezinye izimpawu. Uma umuntu azi ukuthi isiphepho asiyona ingozi ngaleso sikhathi, angahle athule. Isayensi isiza kakhulu kulokhu. Ngakolunye uhlangothi, izindaba ezingezinhle ngokushaya kombani kubantu zidala ukwesaba okukhulu kubantu. Ngesikhathi sokwelashwa, kufanele wazi ukuthi ungazichaza kanjani ngaphandle kokuzishiya noma uqambe amanga ngakho.

Ngubani ongakaze esatshiswe yisiphepho, isiteleka sombani noma umsindo omkhulu wokuduma kwezulu. Kuvame kakhulu ukushaywa lapho umbani ushaya ngokuseduze noma lapho ukuduma kwezulu kuduma kakhulu kuyo yonke indlu. Kodwa-ke, kukhona ukwesaba okuvame kakhulu ebuntwaneni mayelana umbani nokuduma kwezulu Kuyaziwa njenge brontophobia. Akuyona enye into ngaphandle kokwesaba umbani nokuduma umuntu anakho kusukela ebuntwaneni nokuthi, uma welashwa ngesikhathi, kungahle kungakhuli kahle ebudaleni.

Kulesi sihloko, sizokutshela ngokuningiliziwe ukuthi yini i-brontophobia, ukuthi inezimpawu zini nokuthi yini engenziwa ukuyiphatha kahle.

Kuyini i-brontophobia

Lesi sifo sinokukhathazeka futhi sihlobene nokwesaba kwe-phobic kwe- izivunguvungu. Umbani nokuduma kwezulu nakho kunikeza ukwesaba kumuntu. Isibonelo, ngomsindo olula wokuduma, umuntu one-brontophobia angaqala ukuthuthumela ngokwesaba, azizwe kabi, azizwe ekhungathekile, futhi ngokuvamile azizwe kabi. Imayelana ne- ukwesaba okuyihaba, okungenangqondo nokungalawuleki lokho kukhula kube yimpendulo yokukhathazeka isikhathi ngasinye lapho umuntu echayeka kulawa ma-ejenti emvelo.

Njengomphumela wempendulo yokukhathazeka, ukugcinwa kokuziphatha, ukwenza kanye nokuziphatha okuhlukile kuvame ukuvela okwenziwa ngenhloso yokugwema lesi simo esidala ukwesaba kumuntu. Lo muntu ufuna ukubalekela isimo esiphazamisayo ngokushesha okukhulu.

Ngokuvamile I-brontophobia imvamisa iqala ukubonakala eminyakeni yobudala. Ukuze izingane zesabe iziphepho kuyinto engokwemvelo ngokuphelele. Kodwa-ke, uma lokhu kwesaba kukhula futhi kukhula kukhulu ngokuhamba kwesikhathi, kungashintsha kube yi-phobia yangempela. Uma izivunguvungu zivamile endaweni lapho kuhlala khona umuntu one-brontophobia, le phobia ingaphazamisa kakhulu ukukhula kwempilo yalowo muntu. Cabanga ukuthi umuntu owesaba iziphepho usendaweni lapho kunezivunguvungu ezi-1 noma ezi-2 ngenyanga. Uzolokhu evezwa ukwesaba okungenasidingo ngeqiniso elilula lokungamphathi kahle kusukela esemncane.

Kunezindlela zokwelashwa ezisebenza ngempumelelo kubantu abanalesi sifo.

Izinkinga zokukhathazeka

Izimpawu ze-brontophobia

Ukwazi ukuthi une-brontophobia, Izinkinga zokukhathazeka ziyisifo esihle okufanele usibheke. Uphawu oluqonde kakhulu noma umphumela we-brontophobia ukubona ukuthi umuntu ophethwe yilo uhlala ezama ukugwema noma abalekele izimo ezihlala njalo lapho esaba khona. Isibonelo, ngokumane ubone amafu amnyama, zama ukuthuthela kolunye uhlangothi lapho kungekho khona. Ukucabanga nje ukuthi kuzoba nesiphepho kumenza athuke kakhulu, acasuke futhi asabe.

Lezi yizici eziyinhloko zomuntu one-brontophobia:

 • Lo muntu uzoba nakho ukwesaba ngokweqile futhi okungalingani kwesimo okuso.
 • Ukwesaba onakho akuvamisile ukuba nomqondo omningi. Akunangqondo noma kusekelwe emibonweni engalungile ngokuphelele. Imibono enjengokuthi umbani ungashaya ngaphakathi endlini, ukuthi umsindo wokuduma ungaphula amafasitela, njll.
 • Ubani obhekene nalokhu kwesaba akakwazi ukukulawulaNoma ngabe unomuntu oseceleni kwakho ozokuxhasa futhi akutshele ukuthi akukho okubi okuzokwehlela.
 • Imvamisa, umuntu one-brontophobia uzama ngamandla ukubalekela izimo lapho ezoba nokwesaba okungenangqondo okunje.
 • Uma lo muntu engakwelashwa ukwesaba, kungahlala unomphela futhi kulethe imiphumela emibi kakhulu.

Izimpawu ze-brontophobia

Ukwelashwa kwe-Brontophobia

Esokuqala nesivame kakhulu yisifo sokukhathazeka esishiwo ngenhla. Lokhu akusho ukuthi bonke abantu bazokhombisa ukwesaba ngendlela efanayo. Umuntu ngamunye unendlela yakhe yokuziveza futhi siyabona, ngendlela ejwayelekile, ukuthi yiziphi izimpawu eziyinhloko:

Izimpawu zomzimba

Ukwesaba nokukhathazeka okutholwayo kuvame ukunikeza uchungechunge lwezinguquko nokuguqulwa emzimbeni. Sihlangane no:

 • Incrise of frecuency yenhliziyo.
 • Ukuphefumula okukhulu ngeyunithi yesikhathi.
 • Umuntu uzizwa ephelelwa umoya.
 • Ukungezwani emisipheni.
 • Ukujuluka okwengeziwe
 • Isicanucanu noma ukuhlanza
 • Ukulahlekelwa ukwazi ezimweni ezimbi kakhulu.

Izimpawu zokuqonda

I-Brontophobia ayinazo nje lezi zimpawu zomzimba lapho singabona khona ngaphandle ukuhlupheka komuntu lapho sibona ukuthi kunesiphepho esizayo noma esizayo. Kukhona nezimpawu zokuqonda. Ngokwesibonelo, Umuntu othintekile angaba nemibono engalawuleki futhi angabi nomqondo omncane ngengozi yangempela edalwa yiziphepho. Imiphumela yesimo sesimo sezulu icatshangwa ngendlela eyinhlekelele. Kholwa noma ungakukholwa lokho, wesaba nokulahlekelwa yingqondo yakhe futhi angazi ukuthi uzokwenza kanjani okunengqondo. Ngalesi sizathu, uhlala ufuna ukugwema izimo lapho uchayeka esivunguvungwini.

Izimpawu zokuziphatha

Lezi zimpawu ezimbili zangaphambilini ziholela ekuziphatheni okuhluke ngokusobala kwabanye abantu. Okukhomba kakhulu ukweqa kulesi simo esesabekayo noma ukubaleka lapho isikhuthazi sesivele sivele. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu engakwazi ukubalekela isiphepho, bazozama ukwenza zonke izinhlobo zezinto ukuze bangacabangi ngakho noma bazame ukukhohlwa ukuthi bangaphansi kwesiphepho

Ungayiphatha kanjani i-brontophobia

I-Brontophobia

I-Brontophobia ingaba yisifo sokumosha, ikakhulukazi uma umuntu ophethwe yiso eqhubeka echayeka kulezi ziphepho ngenxa yesimo sezulu esivumayo. Ukwelashwa kokuqonda nokuziphatha kuthola imiphumela emihle ekwelapheni le phobia.

Lapho uqala ukwelashwa, uzama ukwenza uchungechunge lwamasu ngenhloso yokuqeda izimpawu ezi-3 esizibonile phambilini. Ngokuhlelwa kabusha kwengqondo, izinkolelo ezingenangqondo mayelana neziphepho zingashintshwa ukuze umuntu anciphise ezinye izimpawu. Uma umuntu azi ukuthi isiphepho asiyona ingozi ngaleso sikhathi, angahle athule. Isayensi isiza kakhulu kulokhu.

Ngakolunye uhlangothi, izindaba ezingezinhle ngokushaya kombani kubantu zidala ukwesaba okukhulu kubantu. Ngesikhathi sokwelashwa, kufanele wazi ukuthi ungazichaza kanjani ngaphandle kokuzishiya noma uqambe amanga ngakho.

Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-brontophobia.


Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha.

Yiba ngowokuqala ukuphawula

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe nge *

*

*

 1. Ubhekele imininingwane: Miguel Ángel Gatón
 2. Inhloso yedatha: Lawula Ugaxekile, ukuphathwa kwamazwana.
 3. Ukusemthethweni: Imvume yakho
 4. Ukuxhumana kwemininingwane: Imininingwane ngeke idluliselwe kubantu besithathu ngaphandle kwesibopho esisemthethweni.
 5. Isitoreji sedatha: Idatabase ebanjwe yi-Occentus Networks (EU)
 6. Amalungelo: Nganoma yisiphi isikhathi ungakhawulela, uthole futhi ususe imininingwane yakho.