Olympiska vinterspelen. Är din kontinuitet i fara?

Bara sex av de städer som redan höll vinter-OS under förra seklet skulle idag vara tillräckligt coola för att vara värd för dem. Även för de mest konservativa klimatuppskattningarna kunde endast 11 av de 19 städerna som var värd för OS under de kommande decennierna enligt en undersökning utförd av University of Waterloo (Kanada) och Managemen Center i Innsbruck (Österrike).

Geotermisk energi. Växthus och deras tillämpning inom jordbruket

Geotermisk energi är den energi som kan erhållas genom att dra nytta av jordens inre värme. Denna värme beror på flera faktorer, dess återstående värme, den geotermiska gradienten (temperaturökning med djup) och radiogen värme (förfall av radiogena isotoper), bland andra.

Inverterad regnbåge

Finns den inverterade regnbågen?

Den inverterade regnbågen är ett meteorologiskt fenomen som kräver andra omständigheter än den normala regnbågen. Platsen i världen där det är vanligast att se dem är nordpolen, även om klimatförändringarna skulle få dem att äga rum på mer tempererade platser.

New Orleans Katrina

Lär dig vad du ska göra under extrema väderhändelser

US Federal Emergency Management Agency har erbjudit en rad riktlinjer till sina medborgare om hur man kan skydda sig själv och sina familjer under extrema väderhändelser, som farligt ökar i antal på grund av klimatförändringar.